16 feb. 2010

En ideologi är inte som alla andra

Gästinlägg från Staffan Bengtsson.

All makt utgår från folket, står det i grundlagen. Sverige är en demokrati. Vi har folkval vart fjärde år i vilket vi röstar på något av de sju partierna som finns i riksdagen, eller något utanför. Då och då tar sig ett nytt parti upp i toppen, kanske med ett nytt perspektiv eller nya frågor.

Men en av ideologierna är inte som alla andra. En ideologi har friheter inget annat parti får. En ideologi får sina önskemål respekterade på ett sätt som inget annat parti får. En ideologi behöver inget parti och inga röster för att få igenom sina åsikter. En ideologi måste alla som bor i Sverige kunna, om de inte lär sig den riskerar de att bli straffade.

Ideologin är inte klart definierad. Ibland pratas det om ett manifest, men tolkningen är upp till var och en, därför kan varje medlem i ideologin hävda att dennes åsikter är ideologins. Är du osäker på tolkningen, gör då vad medlemmen tycker, för din egen skull.

Inför ett val kan det gå hett till, när partier ifrågasätter varje punkt av varandras åsikter, ibland med slag under bältet. Men den här ideologin är inte som alla andra, att ifrågasätta denna ideologis åsikter är en kränkning.

Ideologin brukar ibland kränka människor. Det finns en lag mot att kränka människor, den skyddar dels människor med medfödda attribut, men så skyddar lagen också denna ideologi. I fall där ideologin kränker de med medfödda attribut går ideologin före. Det är bra att veta, om en medlem i ideologin kallar dig cancersvulst eller inte vill skaka din hand för att du är född på ett sätt ideologin inte behagar.

De flesta ideologier och åsikter är grundlagsskyddade i Sverige, men en ideologi är även fri att göra handlingar som annars är olagliga. Deras ideologi har rättigheter ingen annan ideologi har. Det är upp till varje enskild person i landet att se till så att ideologins rättigheter stödjs, den som inte gör detta blir straffad.

När man skall anställa behöver man göra två saker, dels fundera på vilken slags anställda man vill ha, dels fundera på hur man skall tillfredsställa ideologin, ifall någon medlem av den skulle söka anställningen. En extra ansträngning till att fundera hur ens stadgar kan stödja ideologin lönar sig i längden, tänk på att du kan bli straffad om du inte tagit dig tid att lära dig ideologin och dess många tolkningar och sett till så att dessa har en speciell plats i dina stadgar.

Ideologier får ofta drivas på egen bekostnad, med pengar på egen ficka, med egen tid lagd i dess verksamhet. Men den här ideologin är inte som alla andra, den får pengar så att den har möjlighet att behållas och främjas, så säger grundlagen. Så får ideologin möjlighet att bilda opinion, även om den inte behöver några röster för att straffa de som inte håller med.

En ideologi står över demokratin. Den är inte som alla andra. Vissa åsikter är helt enkelt för heliga för att låta folket diskutera.

De allra flesta i landet bor tillsammans i ömsesidig respekt för varandras åsikter, men det finns en grupp av människor som vi enligt lag skall särbehandla. De är ju inte som alla andra. Jag pratar om medlemmar till ideologin. Fri och trygg är den som kan undvika dem, för de slipper den ängslighet och den oro som uppstår när en av dessa människor är i rummet, för då vet man inte vad man får säga eller hur man skall bete sig för att undvika straff.

Som tur är finns inte många totalitära ideologier som har nyckeln till demokratins bakdörr, men de som finns påminner mig om otryggheten i ett land där demokrati inte står överst.

1 kommentar:

Lennart W sa...

Handskakningsideologin?

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se