1 feb. 2010

Humanisternas yttrande över skolverkets förslag till kursplan i religionskunskap

I januari 2009 gav regeringen Skolverket i uppdrag att utarbeta nya samlade läroplaner för grundskolan. Humanisterna har varit en av flera referens­organisationer under framtagandet av skolverkets förslag på läroplan för religions­kunskap. Skolverkets förslag har nu gått på remiss (Skolverkets förslag kan hämtas här) och remissvaren ska vara Skolverket tillhanda senast 5 februari. Förbundet Humanisterna har nu inkommit med sitt yttrande över förslaget till Skolverket (yttrandet han hämtas här).
Kristendomen beskrivs nu som en bland många mytologier, säger Christer Sturmark, ordförande Humanisterna. Det är givetvis ett mycket viktigt framsteg för vår sekulära skola. Dessutom får eleverna i årskurs 7-9 explicit stifta bekantskap med den humanistiska livsåskådningen som alternativ till de religiösa myterna. Det är ett genombrott för humanismen i skolan, fortsätter han.
Sammanfattningsvis kan sägas att läroplanen för religionskunskap har utvecklats i rätt riktning:
  • Hänvisningar till kristen tro och kristendom har försvunnit från innehålls­beskrivningarna, förutom vid uppräkningar av flera religioner. Kristendomen behandlas nu huvudsakligen korrekt, som en av flera mytologiska berättelser om världens uppkomst och människans plats i tillvaron, jämsides med många andra religiösa myter runt om i världen.
  • Eleverna får nu i årskurs 7-9 stifta bekantskap med sekulära livsåskådningar, där Humanismen omtalas explicit i läroplanen. Detta är ett stort framsteg.
Mycket återstår dock att göra:
  • Ämnet borde inte heta ”Religionskunskap” utan ”Livsåskådningskunskap” eller ”Livsåskådningar”. Detta skulle vidga ämnet och göra det bättre anpassat till dagens globaliserade värld.
  • I kursplanen talar om ”religion och livsåskådningar” trots att religioner är den delmängd av alla livsåskådningar. Detta är rent språkligt felaktigt, analogt med att skriva ”rött och färger” istället för ”rött och andra färger”. Det ger intrycket av att religiösa livsåskådningar har en särställning i förhållande till sekulära livsåskådningar, vilket är oacceptabelt i ett sekulärt samhälle.
  • I kunskapskraven för åk 6 finns enbart hänvisningar till kristendomens roll i svenskt samhällsliv. Här bör även andra livsåskådningars roll lyftas fram, som till exempel den sekulära humanismens roll för utvecklingen av det moderna samhällets syn på medicinsk etik, homosexualitet, äktenskap, jämställdhet, vetenskap med mera.

3 kommentarer:

Mattias L sa...

Wow! Det här låter ju lysande. Visste faktiskt inte att kursplanen hängt med så bra.

Sen är väl frågan om kursplanen alltid följs till punkt och pricka. Men bara det att det står där är ju faktiskt lysande!

Leif Ekstedt sa...

Intressant läsning. En sekulär statsbildning borde kanske genomfört en sekulär behandling av Äktenskapsbalken. Det skulle väl anses var välanpassat för den uppväxande generationen att staten genomförde en registrering av samtliga äktenskap. Mot uppvisande av vigselbevis är det sedan fritt fram att välja form för firande eller välsingnade av begivenheten.
Konstigt att Humanisterna inte invände mot att Svenska Kyrkan och andra samfund fick ha vigselrätten kvar. Men det kanske är för många humanister som har gift sig i kyrkan?

Janne A sa...

Leif Ekstedt - det du efterlyser är väl precis vad Humanisterna står för i äktenskapsfrågan, eller vad har jag missuppfattat?
Ur Humanisternas remissvar till äktenskapsutredningen:
"Humanisterna menar att civiläktenskap ska vara den enda juridiskt bindande formen för äktenskap. De som vill kan komplettera med en ceremoni tillsammans med exempelvis imamen, prästen, gurun, rabbinen, vännerna eller soluppgången."

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se