25 feb. 2010

Intelligenta människor har onaturlig moral

Försök att förstå hur den här studien lyckades slinka igenom "peer-review"-nätet som vi forskare är så stolta över. (Studien är i och för sig inte publicerad ännu, utan bara nyhetssammanfattad - men det finns ingenting som tyder på att den inte ska bli publicerad). Det här är evolutionärpsykologi i sin allra värsta avart. Resultaten är mångtydiga, tolkningarna ad hoc men intuitivt "rätta" och resultaten helt i linje med forskarens egna förutfattade meningar. Här är ett resultat:
In the current study, Kanazawa argues that humans are evolutionarily designed to be conservative, caring mostly about their family and friends, and being liberal, caring about an indefinite number of genetically unrelated strangers they never meet or interact with, is evolutionarily novel. So more intelligent children may be more likely to grow up to be liberals.

Data from the National Longitudinal Study of Adolescent Health (Add Health) support Kanazawa's hypothesis. Young adults who subjectively identify themselves as "very liberal" have an average IQ of 106 during adolescence while those who identify themselves as "very conservative" have an average IQ of 95 during adolescence.
Och det är ju trevligt när ens egen politiska åsikt är associerad med högre intelligens. För trevligt. Ett annat resultat:
Similarly, religion is a byproduct of humans' tendency to perceive agency and intention as causes of events, to see "the hands of God" at work behind otherwise natural phenomena. "Humans are evolutionarily designed to be paranoid, and they believe in God because they are paranoid," says Kanazawa. This innate bias toward paranoia served humans well when self-preservation and protection of their families and clans depended on extreme vigilance to all potential dangers. "So, more intelligent children are more likely to grow up to go against their natural evolutionary tendency to believe in God, and they become atheists."

Young adults who identify themselves as "not at all religious" have an average IQ of 103 during adolescence, while those who identify themselves as "very religious" have an average IQ of 97 during adolescence.
Ah, ateism är associerad med högre intelligens. Trevligt det också. För trevligt.

Den här typen av studier får många biologer att rysa. Inte för att resultaten inte håller - det finns ingen egentlig anledning att ifrågasätta dem - utan för att tolkningarna av resultaten är totalt godtyckliga.

Vad är egentligen "naturligt" för människan? Att ha förmåga till kultur (överföring av kunskap som inte går via generna) är en av de mest definierande egenskaperna vi har för vad som är mänskligt. Och redan där faller hela tolkningsapparaten forskaren har byggt upp i sin studie. Han räknar nämligen bara med egenskaper som är förklarbara via biologin. Begränsar vi oss till det biologiskt mänskliga så pratar vi om en typ av människor som inte finns. Skulle den typen av människor finnas - akulturella människor - så skulle dessa inte kunna fylla i hans iq-tester.

Och då har inte ens problemet med att korrelation och orsakssamband inte är samma sak berörts.

En riktigt soppig studie, vad det verkar.

16 kommentarer:

Eric Wadenius sa...

Patrik,

Menar du att IQ är socialt betingat?

Patrik Lindenfors sa...

IQ har en social komponent, men det är inte det som är poängen. Problemet är argumentationen om vad som är "naturligt" respektive "icke naturligt". Eftersom människan inte bara är en biologisk varelse går det inte att påstå att själviskhet och paranoja är det naturliga tillståndet. Det är svårt nog (fel) att hävda vad gäller djur, men omöjligt vad gäller en varelse som är så sammanväxt med kulturell överföring som människan.

JemyM sa...

Av det lilla jag läser är resultatet inte konstigt.

Såvitt jag vet ligger moralen i två regioner, en av dessa regioner ligger i främre hjärnan (yngre del i evolutionen) där våra rationella kalkyler sker. En av dessa i inre (äldre del i evolutionen) hjärnan där mycket av våra evolutionära känslor ligger. I hjärnröntgen kan man se hur olika moraliska frågor får de olika delarna att arbeta, moraliska frågor som har funktionella och praktiska lösningar där konsekvenser och resultat skall kalkyleras aktiverar den främre hjärnan. Moraliska frågor som är svårare och mer känslomässiga och egentligen är att välja mellan det minst sämsta av två lika dåliga utföljder aktiverar den inre.

Religioner tenderar att överbetona den inre delen och gör oss mer "naturliga" vilket paradoxalt innebär mer "djuriska" eller "primitiva" om vi kan se det så, men det är också denna del man ofta säger innehåller det "mänskliga", behov, sorg, empati, kärlek med mera.

Rationalitetshysterin som fick extrema utsträckningar i 1900-talets början överbetonade den främre delen men underskattade den inre. Alltså låg fokus på det kalkylerande medan det "mänskliga" trivialiserades och trycktes ner.

Vad vi som humanister bör göra är;
A) Att acceptera båda delarna. Det rationella är det vi i första hand kan påverka, men det rationella behöver acceptera och förstå känslorna. Att låta känslor få styra oss ibland kan alltså vara rationellt korrekt, t.ex. vid sorg och förlust, eller glädje och sökande efter mening.
B) Att betona att etablerade religioner (Kristendom etc) inte har mer rätt till den inre delen än vad vi har. Religioner går ut på att programmera den delen för att få den att tjäna sina egna syften, blandannat genom att programmera skuldkänslor. Vi vill hellre att människor förstår och har en positiv relation med den regionen, dvs sin mänsklighet.

Lennart W sa...

BRA Patrik! "Och då har inte ens problemet med att korrelation och orsakssamband inte är samma sak berörts." Precis!

På samma sajt rapporteras också om en studie som Intelligent children more likely to become vegetarian, vilket kanske också är "för trevligt" för vissa.

Sen är nog iaf jag också lite skeptisk mot själva IQ-begreppet och speciellt IQ-test. Av flera skäl. Ett är väl kanske just att det är lite "för trevligt" med de höga poäng man får som just fysiker. Ligger dock klart i lä jmf m Cris Langan som har ett IQ på minst 195. Med det vanliga antagandet om medel-IQ på 100 och standardavvikelse på 15, gör det honom till 1 på 8.3 miljarder, dvs till världens sannolikt smartaste människa. Tja. Bedöm själva:

Youtube: Chris Langan (del 1/3).

Hans sajt om sin egen revolutionerande teori: Cognitive-Theoretic Model of the Universe.

Fascinerande iaf...

Patrik Lindenfors sa...

Hmm, beröm från Lennart. Vad har jag nu skrivit? ;-)

JemyM sa...

I IQ nivå ligger jag bland Sveriges översta 2%.
Det säger jag inte för att skryta, men för att berätta att IQ är ovesäntligt.
"Skräp in skräp ut" är en regel oavsett vad för apparat du bearbetar information med.
Hög IQ kan faktiskt bli en nackdel om du kommer från fel miljö.

Jag har mött många oerhört begåvade människor som kört fast i tankeslut baserad på att de gjort slutsatser med brist på information. Pratar inte religion nu utan även t.ex. politiska teorier.

Men jag har också lärt mig om den förbluffande nivå av okunskap jag hade då jag var yngre och det gör mig ständigt varse om vilken nivå av okunskap jag kan befinna mig i nu.

Per Ewert sa...

Klokt reflekterat av både Patrik och JemyM. Vi har ett problem här. Framför allt om vi låter oss ledas av en materialistisk syn på tillvaron. Evolutionen väljer ut den som överlever och fortplantar sig bäst, inte den som faktiskt är fönuftigast. Så varför ska vi tro att vårt förnuft kan lära oss någonting alls om vår hjärna bara är produkten av en blind evolutionär process?
Inte heller jag begriper egentligen speciellt mycket, det inser man med stigande ålder. Men som kristen kan jag iallafall ugå från att mitt tänkande är tillförlitligt eftersom jag och mitt förnuft är skapat av en Gud med ett fullkomligt förnuft.

Patrik Lindenfors sa...

Per Ewert,
Det krävs inte förnuft för att skapa förnuft, lika lite som det krävs hjul för att bygga en bil. Inte heller blir det en bättre bil av att den som bygger bilen har hjul. Detta har nu de som sysslar med artificiell intelligens förstått, och de har därför slutat försöka "konstruera" intelligens. Istället bygger de något som kallas neurala nätverk som de låter evolvera och lära sig själva. Evolutionen har visat sig vara en kraftfullare designprocess än det mänskliga intellektet.

Per Ewert sa...

Analogin är ogiltig, Patrik. Icke-intelligens bygger inte intelligens. Det är den stora stora haken i en materialistisk natursyn. Alla sådana artificiella system som byggs upp för att sedan på något sätt utveckla sig själva är ju just det - designade från början. En flod stiger inte högre än sin egen källa. Så den enda rationella slutsatsen blir att människans förnuft har en högre förnuftig källa.

Patrik Lindenfors sa...

Nej. Om man kan designa ett system som kan bli intelligent av sig självt, då vet man att enkla system *kan* ge upphov till intelligens. Om man sedan har en förklaring av uppkomsten av enkla system, då vet man att den typen av enkla system *kan* uppstå av sig självt.

Så längt har vi evolutionsbiologer kommit: det går utmärkt att förklara uppkomsten av intelligens i naturalistiska termer - det är inte det du bör rikta in din kritik på. Du måste istället skjuta sönder föreställningen om att det faktiskt har hänt. Annars har du bara fel, och diskussionen blir så ointressant då.

l_johan_k sa...

Per-Ewert verkar vara inne på Plantingas EAAN-argument. Här finns dock en sannolikhetsteoretisk-analys som visar att argumentet inte håller.

l_johan_k sa...

För övrigt finns det inga skäl för en kristen att hålla vare sig induktion eller deduktion som giltiga inom en världsbild där medvetandet (Gud) har företräde framför existensen.

Ulf Pettersson sa...

Jag förstår inte riktigt din kritik av den här studien. Du skriver att det inte finns någon anledning att ifrågasätta resultaten.

Är det rimligt efter evolutionär teori att människor bryr sig mer om individer som de delar fler gener med, än individer som de delar färre gener med? Svar ja, det är fullt rimligt! Men trots att detta är sant, så menar du att man ska mörka denna kunskap av "moraliska" skäl?

Jag tycker man så långt som möjligt ska skilja på det deskriptiva och det normativa. Låt kunskapen om världen utvecklas helt fritt. Även om människans psykologi omfattar moraliskt förkastliga tendenser så blir det inte bättre av att man försöker dölja sådana.

Ulf Pettersson sa...

Och angående IQ:
Det är myt att IQ "inte kan mätas" eller att det inte går att definiera. IQ (g) är sannolikt det mest genomforskade och bäst uppmätta begreppet inom hela den kognitiva psykologin. De senaste studierna visar för övrigt att IQ är omkring 85 % genetiskt styrt hos vuxna. Och enligt en rad studier är det även avgörande för människors livsbanor.

Även kontroversiell kunskap bör bejakas. Det viktiga är att kunskapen är rätt, inte om den strider mot någon normativ föreställning.

Patrik Lindenfors sa...

Ulf,
Människan är inte bara sin natur. Vi är kultur också.Du undrar "Är det rimligt efter evolutionär teori att människor bryr sig mer om individer som de delar fler gener med, än individer som de delar färre gener med?" Svaret är ett självklart ja. Gäller samma sak kulturevolutionär teori? Det är inte givet. Kanske är det rimligare att människor bryr sig mer om människor som delar andra egenskaper? Språk, religion, fotbollslag? Jag tror det.

Patrik Lindenfors sa...

Och jo, IQ är mätbart. IQ är det man mäter med IQ-tester.

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se