3 feb. 2010

Likabehandling av livsåskådningsorganisationer?

Enligt Dagen har ärkebiskop Anders Wejryd träffat socialminister Göran Hägglund för att bland annat tala om barns rätt till andlighet. Och givetvis har barn rätt till andlighet, det är väl förhoppningsvis ingenting kyrkan behöver informera regeringen om. Kyrkans roll i detta är dock mer problematisk. Historiskt sett har ju Svenska kyrkan snarare varit en stoppkloss för andliga upplevelser. Sådana är ju ingenting svensk protestantism har fokuserat på, ej heller har deras version monopol på vad som räknas som en andlig upplevelse. Därför bör kyrkan ha en väldigt marginell roll att spela i ett sådant sammanhang.

Bättre då att modellera ett sådant arbete på det norska " trosoppläringsprojekt". Så här skriver Dagen.
Norge har gett 700 miljoner kronor till alla livsåskådningsorganisationer. Syftet är att hjälpa barnen att knyta an till sina rötter.
- Ska vi klara främlingsfientligheten är det norska exemplet en bra hjälp, säger Wejryd. Det handlar om barns rätt till andlighet.
I projektet deltar förutom de religiösa samfunden även det norska Human-etisk Forbund, som har 75 000 medlemmar.
Om svenska Humanisterna bara hade samma möjlighet som sin norska systerorganisation! I Norge får Humanisterna det av det statliga bidrag som där går till livsåskådningsorganisationer. I Sverige går motsvarande bidrag bara till religiösa organisationer. Norska Humanisterna har i och med detta en helt annan möjlighet att bedriva verksamhet och debatt.
- Debatten i Norge är mindre teofobisk än i Sverige, säger ärkebiskopen.
Blir inte slutsatsen precis det motsatta?

Inga kommentarer:

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se