11 feb. 2010

Några kontroversiella forskningsresultat

Varifrån kommer religion? Frågan är inte bara intressant för en ateist ("Varför tror folk på saker som inte finns?") utan även för religiösa som undrar över människor med annan religion än deras egen ("Varför tror folk på saker som inte finns?"). Forskningen inom området är kluven i två huvudspår, dels de som tror att religiös tro och religiösa beteenden fyller någon sorts funktion (till exempel gruppsammanhållning, bättre moral, högre lycka, tröst) och dels de som tror att religion är en bieffekt av sättet vår hjärna fungerar på (till exempel "besjälar" hjärnan sådant den ser i för hög utsträckning, den konstruerar förklaringar även på sådant den inte vet, den extrapolerar i för hög grad från ett fåtal observationer).

I en artikel i Trends in Cognitive Sciences har nu Ilkka Pyysiäinen och Marc Hauser gått igenom det vetenskapliga stödet för dessa båda teorier. De sammanfattar sina resultat så här:
We critically evaluate each approach, explore the link between religion and morality in particular, and argue that recent empirical work in moral psychology provides stronger support for the by-product approach. Specifically, despite differences in religious background, individuals show no difference in the pattern of their moral judgments for unfamiliar moral scenarios. These findings suggest that religion evolved from pre-existing cognitive functions, but that it may then have been subject to selection, creating an adaptively designed system for solving the problem of cooperation.
Samarbete har en lång biologisk historia, så religion kan inte ha uppstått före samarbete. Av den anledningen är det inte särkilt sannolikt att religion har evolverat för att upprätthålla samarbete - det behövs inte.
Cooperation is made possible by a suite of mental mechanisms that are not specific to religion. Moral judgments depend on these mechanisms and appear to operate independently of one's religious background. However, although religion did not originally emerge as a biological adaptation, it can play a role in both facilitating and stabilizing cooperation within groups, and as such, could be the target of cultural selection.
Ursprungligen är religion förmodligen en biprodukt av vår kognition alltså, men sedan kan religion ha evolverat kulturellt för att även ge en funktion för gruppsammanhållning. Fortsättning lär följa, för den här forskningen är långt ifrån mål.

En annan studie, av Urgesi, Aglioti, Skrap och Fabbro, publicerad i tidskriften Neuron har undersökt hur hjärnan skapar självöverskridande andliga upplevelser. "Självöverskridande andlig upplevelse" definieras här som "en stabil tendens att överskrida sinnes- och motoriska representationer och identifiera sig själv som en väsentlig del av universum som helhet."

Man har tidigare visat att det går att skapa religiösa upplevelser genom att stimulera hjärnan med magnetism (fast det funkade inte på Richard Dawkins (bilden)). Hjärnforskare har även börjat kartlägga vilka delar av hjärnan som är inblandade i andliga upplevelser. Det här har gjort att man har börjat undra vad som händer om vissa av de inblandade delarna av hjärnan utsätts för skador, och detta är vad forskarna nu studerat. Det visar sig att människor som på grund av t.ex. en hjärntumör får en specifik del av hjärnan bortopererad ("left and right posterior parietal regions") efteråt lättare får självöverskridande andliga upplevelser.

Det finns religiösa forskare som studerar sambandet mellan andliga upplevelser och hjärnan för att de vill identifiera hur Gud kommunicerar med människan. Den här studien pekar åt ett helt annat håll och ger en ny innebörd till uttrycket "God of the gaps".

Eller så har forskarna fel. Fördelen med vetenskap är ju att vem som vill kan gå och göra om studien om de inte tror att resultaten är riktiga.
___________________________________
Edit: Apropå replikering av resultat har jag nu fått veta att magnetstimulering av hjärnan inte alls verkar leda till andliga upplevelser. Istället var det ursprungliga resultatet en effekt av hur lättsuggerade försöksperonerna var. Det är en svensk forskargrupp vari bland annat Dan Larhammar ingick som gjort om försöket och slagit hål på de ursprungliga resultaten. Här är deras studie.

8 kommentarer:

Lennart W sa...

Själva förutsättningen för den här forskningen är iaf att det verkligen finns människor över hela världen som har religiösa upplevelser. Finns då principiellt två möjliga sorters förklaringar:
(1) att det är något som BARA hör ihop med hur vår art är funtad
(2) att upplevelserna har en yttre orsak.

Alt. 1 är intressant för alla som är det minsta nyfikna på olika möjliga förklaringar, men det tycker jag nog i så fall även om alt. 2. Och även i det fallet måste det ju hända något i hjärnan, när "det religiösa sinnet" (?) tar emot signaler av något slag och ger upphov till de där upplevelserna i hjärnan.

OM det nu är så att vi är utrustade med en liten speciell mottagarmackapär av det slaget, kan man nog förvänta sig att det fungerar på liknande sätt som andra sinnen. T.ex. tror jag det är så att man via elektroder mot hjärnan kan få den att uppleva ljus eller ljud eller annat som egentligen inte finns.

En del föds också som blinda eller döva, vilket är beklagligt men sant, och kanske även det gäller här? Ateism är i så fall ett handikapp och inget annat.

Som alternativhypotes eller så..

Lennart W sa...

Ang. det där om God of the gaps, vet jag inte riktigt hur det är med de andra sinnena, men skulle nog inte bli så överraskad ändå om det förekom fall där en hjärnskada ledde till att någon annan hjärnfunktion skärptes till lite extra. Tror mig iaf förstå att hjärnan inte bara fungerar som en dator med väldefinierade enheter för grafik, minne, ljus osv. Ibland är det nog faktiskt så att LESS IS MORE.

Som i den där filmen jag redan länkat till ett par gånger The Human Ape. Chimpanser är t.ex. helt otroligt överlägsna oss i Memory-spel. Kanske en föregångare till Homo Sapiens också var så där bra, men det var något som vi gav upp för att bli bättre på så mycket annat..

Det här delen MÅSTE ses (36 sek.):
Superior chimpanzee memory

Lennart W sa...

Bättre klipp, med förklarande speaker

Unknown sa...

Jag har inte läst artikeln, men att vi kan ha gruppsammanhållning utan religion motbevisar ju inte hypotesen att religion förbättrar gruppsammanhållning.

Patrik Lindenfors sa...

@Benjamin,
Nej det har du rätt i. Men det motsäger hypotesen att gruppsammanhållning är en av orsakerna till religion

Patrik Lindenfors sa...

@Lennart,
Apropå schimpansernas färdigheter så tycker jag det vore mycket märkligt om de inte var bättre än oss på någonting. De har evolverat exakt lika länge som vi, men har haft andra problem att lösa. Frågan är istället varför de kan bli så otroligt bra på just den här uppgiften.

Apropå alternativhypoteser så undrar jag hur du - som fysiker - menar att ett organ skulle funka som tar emot övernaturliga signaler och översätter dem till naturliga? Descartes förde in det mirakulösa i det läget, men då kan ju kommunikationen lika gärna ske genom vilken kroppsdel som helst.

Kanske är tomrum lösningen? Kraniet som resonanslåda?

Lennart W sa...

Patrik, visst kan det vara något sånt med chimpanserna. Fast idén om att vår hjärna gav upp den där förmågan var inte min, utan från filmen The Human Ape. Vore nog iofs intressant att veta lite mer om hur utvecklandet av den där förmågan gick till egentligen.

Ang. din fråga tolkar jag den ungefär så här:

1. Övernaturligt är sådant som inte går att studera empiriskt, dvs t.ex. mäta eller registrera på annat sätt.

2. Hur fungerar en apparat som tar emot signaler från något övernaturligt (dvs mäter eller registrerar det?!?), och sedan översätter det till något naturligt (som kan registreras)?

Oxymoron är bara förnamnet. Nej, jag kan inte svara på en sån fråga.

Patrik Lindenfors sa...

OK, hur vet man då när man hittat "gudsorganet"?

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se