10 feb. 2010

Sverige på korståg?

Om man åker till ett muslimskt land för att försöka upprätthålla fred, bör man då inte tänka över sin symbolanvändning noggrant? Är det förtroende man vill skapa så är militärfordon utsmyckade med korsriddarfanor förmodligen inte det klokaste draget.


Även om vi svenskar "vet" att vår flagga numera är en nationssymbol och inte en religiös symbol så är det faktiskt inte kunskap som kan förväntas tillhöra allmänbildningen i Afghanistan. I just den här situationen vore de tre kronorna en mycket bättre märkning.

Flaggor med de tre kronorna som märkning skulle göra tillvaron säkrare för de svenska soldaterna eftersom de inte direkt skulle identifieras som kristna utan som svenska. Detta skulle i förlängningen också kunna ge den fredsbevarande uppgiften större chans att lyckas eftersom den förtroendeskapande uppgiften skulle underlättas.

(För att förekomma dumma diskussioner så nej, man behöver inte byta ut den svenska flaggan i alla sammanhang. Det här är en väldigt specifik och begränsat situation.)

För inte är väl försvarsmaktens ordspråk "In hoc signo vinces"?
_______________________
Edit: Läs mer på Newsmill. Och ja, "In hoc signo vinces" är latin - lita inte för mycket på Wikipedia! (som jag gjorde)

4 kommentarer:

Red. sa...

Varför inte uppträda under stjärnbaneret? Det skulle vara mera med sanningen överensstämmande.

Anonym sa...

De tre kronorna är förstås också en kristen symbol, och användes till skillnad från den nuvarande flaggan som symbol för svenska korsfarare.

Men det hör förhoppningsvis inte heller till afgansk folkbildning.

Patrik Lindenfors sa...

Från Nationalencyklopedin:
"De första säkra uppgifterna om en blå duk med ett gult kors daterar sig till omkring mitten av 1500-talet. Blått och gult (guld) var då sedan gammalt svenska färger. Folkungaättens vapen, som 1275 blev kungavapen för Magnus Ladulås, visade i ett blått fält ett upprest lejon av guld, och som Sveriges riksvapen antogs 1364 av Albrekt av Mecklenburg en blå sköld med tre öppna kronor av guld. När dessa båda vapen 1448 av Karl Knutsson sammanfogades till stora riksvapnet åtskildes sköldens fyra blå fält av ett gyllene kors. Detta har man all anledning att uppfatta som förebilden för den svenska flaggan.

Korset som kristen symbol på fanor, flaggor och baner infördes redan i samband med korstågen på 1000- och 1100-talen. Av de nordiska ländernas korsflaggor är den danska, Dannebrogen, äldst; den kan ha tillkommit i början av 1200-talet. Den fördes ursprungligen som kungligt baner och blev så småningom Danmarks nationsflagga. Sannolikt har vid utformningen av den svenska flaggan inspiration hämtats såväl från korset i stora riksvapnet som från den danska korsflaggan."

Vad gäller de tre kronorna har NE inten information, men på Wikipedia står det följande:
"Tidigare ansågs att de tre kronorna troligen kommit till Sverige med Albrekt av Mecklenburg och använts som rikssymbol första gången i hans sigill 1364. Symboliken med de tre kronorna skulle ha anknutit till Heliga tre konungar (tre vise män) på samma sätt som när de förekommer i bilder som illustrerar medeltida diktverk, till exempel Artursagan. 1982 gjordes dock en upptäckt i Frankrike som ledde till en omdatering av lilla riksvapnet. I kardinalspalatset i Bayonne upptäcktes då nämligen bland en serie kungliga vapen från hela Europa målade år 1336 även de svenska tre kronorna. Då detta vapen härrör redan från Magnus Erikssons regeringstid har man tolkat de tre kronorna som symboler för de tre riken Magnus periodvis var kung över: Sverige, Norge och Skåne."

Anonym sa...

Med anledning av en uppmärksammat TV-serie anser jag en riktigt såsbrun flagga vara ett fullgott alternativ.

Fast det kan ju också missuppfattas, åtminstone i Europa. I fjärde hand föreslår jag därför ett monokromt stiliserat porträtt av Zlatan, i samma utförande som porträttet av Che Guevara, fast givetvis i gult mot blå bakgrund. ;)

(Men givetvis är korsets symbolik rätt underlig i sammahanget, det är inte det jag skojar om.)

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se