16 feb. 2010

Utan mirakel – inget bidrag

Staten diskriminerar de sekulära humanisterna.
När staten väljer att finansiera livsåskådningssamfund bör likvärdighetsprincipen tillämpas. Den innebär alla medborgares rätt till likvärdig behandling. Så är det inte i dag. En sekulär livsåskådning som humanismen diskrimineras i dag av staten helt utan sakliga skäl.
Läs hela artikeln i Aftonbladet idag.

12 kommentarer:

Lennart W sa...

Att inte spela fotboll är inte ett sorts bollspel. Att inte ha en livsåskådning är inte heller en sorts livsåskådning. Tautologier.

Nu menar förstås Sturmark och hans gäng att de VISST har en livåskådning. Finns ju massor som de står FÖR, och faktiskt tror på, SOM t.ex. MR och på den vetenskapliga metoden som det säkraste vägen till kunskap. Ändå är det allra viktigaste, det där som alla medlemmar verkligen kan enas om, det där som den första beskrivande meningen alltid börjar med: "Humanisterna företräder den sekulära humanismen, en livsåskådning utan inslag av gudstro."

Vet faktiskt inte hur buddhisterna heliga skrifter är formulerade, men betvivlar starkt att den har nyckelformuleringar av just det där negativa slaget, om vad Buddhismen INTE är.

Bör staten också ge idrottsstöd till grupper som har som sin huvudpunkt att de INTE spelar fotboll?

Dessutom är det knappast sant att "Humanisterna" är en organisation för (bl.a.) såna som anser att gudsfrågan är irrelevant. Ren lögn t.o.m. Att Gud INTE finns är ju det mest centrala budskapet.

Patrik Lindenfors sa...

Fast det är ju inte sant, det du säger är en lögn. Jag har träffat medlemmar som bara inte vet vilken gud som är den riktiga och därför vill ha ett samhälle och tillhöra en livsåskådning som står fritt från styrning från någon specifik religion. En fullt legitim åsikt, enligt min mening, även om jag såklart inte delar den själv.

Lennart W sa...

"... en livsåskådning utan inslag av gudstro."

Patrik Lindenfors sa...

Exakt. En livsåskådning kan stå fri från gudstro utan att personen behöver göra det.

Xerxes sa...

Det finns ingen grupp i samhället som erhåller så mycket statsbidrag som Humanisterna. Jag föreslår att herr Sturmark bemödar sig att ta reda på hur mycket våra universitet och högskolor kostar skattebetalarna.

Jesper R. sa...
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.
Jesper R. sa...

(Ett mycket olyckligt syftningsfel smög sig in. Rättelse:)

Som ni tjatar om detta! Det tycker jag är helt rätt.

Och så ett ÄNTLIGEN: "Humanisterna representerar människor med sekulär livssyn, till exempel ateister, agnostiker eller de som ser gudsfrågan som irrelevant."

Är detta en liten, liten uppmjukning av den rätt korkade materialistisk-ateistiska retorik som präglat era utspel ett tag? Det vore roligt! Ni har helt klart bättre saker att bidra med än den typen av metafysiska doktriner.

Och apropå det där med att inte spela fotboll, som Lennart tog upp: Påståendena en personlig Gud finns och en personlig Gud finns inte är i min mening lika religiösa. Men det är inte därför jag tycker det är bra att tjatet om bidrag fortgår, utan för att förbundet faktiskt utgör ett slags samfund som vilar på ett gäng antaganden om vad som är rätt och fel som knappast kan kallas triviala att belägga.

Jämförelsen med buddhism (särskilt zen och chan, tror jag visst) är därför helt relevant.

Den med utbildningsväsenden är det däremot inte. Det är ingen "socialreligion" utan en skola.

Patrik Lindenfors sa...

Du vet väl att Humanisternas kampanj hette "Gud finns NOG inte". Det är lite patetiskt att försöka göra detta osäkerhets- och sannolikhetspåstående till en doktrin, minst sagt. Men det är så lättgenomskådat att det verkar till Humanisternas fördel, så sluta inte, för allt i världen!

Däremot har du förstås rätt i att Humanisterna "utgör ett slags samfund som vilar på ett gäng antaganden om vad som är rätt och fel som knappast kan kallas triviala att belägga." I det sammanhanget passar Bezrukovas ganska skruvade kommentar rätt bra: etikundervisningen vid universiteten är ett rätt bra ställe att fundera på rätt och fel - bra mycket bättre än en åthutning från predikstolen.

Jesper R. sa...

Patrik: Du rör ihop vad jag försöker säga med vartannat!

Första delen av vad jag skrev är fristående; min kommentar om retorik har inte med kampanjen i somras att göra, mera än mycket perifert.

Den andra delen berör främst Lennarts kommentar ovan, och tar alltså till utgångspunkt i någonting helt annat än kampanjen från i somras. Detta påstående om Guds eventuella existens var, som du kanske noterat, vad ni diskuterade. Att kalla förbundet för "ett slags samfund ..." var inte ett försök till att förminska det – utan snarare ett försvar. Moraliska ställningstaganden är sådana att de inte går att finna belägg för (utan, som bekant, med någon mer eller mindre mystisk bok).

Om etikundervisning instämmer jag med dig. Men något statsbidrag vill jag inte kalla det, vilket var poängen med det sista jag skrev.

Skulle något jag skriver hjälpa förbundet vore det bara roligt. Det är retorik och debattfokus jag vänder mig emot.

Att materialism är en del av humanismen har jag fått från Christer Sturmarks bok. Har jag missförstått detta?

Jesper R. sa...

Och för att fullständigt kasta av mig halmgubben du gav mig: Jag avsåg med att kalla de båda påståendena om en personlig gud rätt så exakt vad du är inne på när du svarar Lennart, nämligen att en livsåskådning inte behöver vara beroende av eventuell gudstro. Jag sympatiserar med den inställningen, och vill se mindre av det andra, mera-aggressiva-gudsförfäktandet*, eftersom jag tror det är konfliktfrämjande.

* Allt gudsförfäktande är inte aggressivt, därav att jag skriver det som ett ord.

Patrik Lindenfors sa...

Jag ber om ursäkt om jag missförstod dig.

Jesper R. sa...

Jag är inget under av tydlighet heller... :P

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se