10 feb. 2010

Vetenskap är självrättande

John Krebs, en av beteendeekologins förgrundsfigurer, slår ett slag för vetenskapen i en artikel betitlad "Vi kan fela, men vetenskapen är självrättande" i the Times. Mycket läsvärd artikel, speciellt viktig läsning för kreationister, "klimatskeptiker", alternativmedicinare och vaccinmotståndare.
Nobel Prize winner Richard Feyman’s phrase says it best: “Science is the organised scepticism in the reliability of expert opinion."

An Oxford colleague, one of the world’s top climate scientists, made the same point last week when he said to me: “It’s odd that people talk about ‘climate sceptics’ as though they are a special category. All of us in the climate science community are climate sceptics. It’s our job to question and challenge everything.” Any scientist will tell you that when you turn up at a conference the audience will do its best to tear your findings to pieces: no one takes anything for granted.
[...]
Scientists don’t have all the answers, but they do have a way of finding out, and the fact that our lights come on, our computers compute and our mobile phones phone are among the myriad daily reminders that the scientific way works.
Läs och begrunda.

8 kommentarer:

Henrik sa...

Varför blanda ihop personer som på vetenskaplig grund ifrågasätter IPCCs slutsatser om klimatet med kreationister, alternativmedicinare och vaccinmotståndare, som baserar sitt ifrågasättande på helt andra grunder?

Hade även vetenskapen behandlat klimatfrågan på samma sätt som andra frågor och inte politiserat frågan och medvetet hållit inne med eventuell skepsis och kritik så hade vi antagligen kommit mycket längre idag med foskningen. Istället för som nu ha en hypotes som absolut inte får ifrågasättas. Inom klimatforskningen finns även kulturen att hålla tyst med egen kritik och aktivt motarbeta foskare med andra förklaringsmodeller för att inte "störa" den politiska(!) konsensus som finns idag. Lyssna gärna på P1 morgon från i morse (2010-02-10).

Patrik Lindenfors sa...

Personer som ifrågasätter IPCCs slutsatser på VETENSKAPLIGA grunder är det inga som helst problem med. Det är inte de som är "klimatskeptiker" dock.

Det som har gjort att glaciärfrågan kommit upp är en vetenskapligt skeptisk granskning, inte några klimatskeptiker.

Vad som nu händer är att klimatskeptiker försöker utnyttja glaciärmisstaget för att ifrågasätta ALL klimatforskning. Det finns det ingen som helst vetenskaplig grund för. Klimatskepticism är politiskt och pengamässigt motiverad - tro inget annat.

Vad som nu behöver hända är precis det som von Storch och de övriga deltagarna säger i P1 morgon (tack för tipset): en offentlig genomlysning med vetenskapliga metoder. Där bör klimatskeptikerna spela mycket liten roll.

Henrik sa...

Nu gör du det lite lätt för dig eller hur? Menar du att "glaciärmisstaget" är den enda frågan där det finns olika syn utifrån en vetenskaplig grund och att all annan kritik kommer från människor med mörka syften och som är bealda av oljebolagen? Alla argument som däremot stödjer teorin och/eller försöker piska upp en rädsla hos allmänheten är bara välmenande och kommer från "oberoende" organisationer (WWF/Greenpeace/MP etc)?

Hur är det t ex med issmältning i Arktis/Antarktis, urval av platser för temperaturmätning, urbaniseringen kopplat till var mätplatserna finns, solens påverkan, sotpartiklar som både kan leda till höjd/säkt temperatur, naturliga variationer för att bara ta några områden? Menar du att det inte finns någon kritik här som bygger på vetenskaplig grund, utan bara är illvillig och är ett medvetet försök att skada vetenskapen?

Slutligen så kan man ju fundera på sättet man nu vill "komma till rätta med förtroendekrisen". Som vanligt i frågor där det finns starka politiska drivkrafter så handlar det inte om någon oberoende granskning eller att ta dessa frågor om öppenhet på allvar, utan man tillsätter en intern utredning med enbart deltagare från den grupp av människor vars kult(ur) ju var det som rubbade förtroendet från början. Om vetenskap skall vara självrättande måste den i grunden bygga på vetenskaplig metodik och öppenhet, inte vara en klubb där enbart personer med rätt åsikter släpps in och alla andra stigmatiseras!

Patrik Lindenfors sa...

Ingen som är villig att använda vetenskapliga kriterier i sin utvärdering av verkligheten stigmatiseras. Det är en vrångbild av verkligheten.

Om du vill diskutera själva sakfrågorna rörande klimatet så föreslår jag att du går till någon av bloggarna Uppsalainitiativet eller The Climate Scam och diskuterar där. De är störst och representerar motsatta ståndpunkter. Hos Uppsalainitiativet har samtliga de "tveksamheter" som du tar upp diskuterats, så det är fullkomligt onödigt att upprepa det här.

Henrik sa...

Nu var det ju inte jag som tog upp det här... det var ju faktiskt din bloggpost på Humanistbloggen som jag anser inte speglar Humanisternas (är själv medlem) syn på vetenskap. Genom att blanda samman det du kallar "klimatskeptiker" med pseudovetenskap har ju du tagit ställning på just Humanistbloggen. Om du inte vill att det skall föras en diskussion här så kanske du inte skall använda Humanisterna som en plattform i frågan!

Patrik Lindenfors sa...

Det jag tog upp var vetenskapligheten i allmänhet - en filosofisk fråga. Det du började diskutera var specifika problem med specifika studier - frågor för fysiker, klimatologer, meterologer, kemister, paleobiologer etc. Det är en väsentlig skillnad.

Det är också det som var Krebs poäng i artikeln. Visar det sig att klimatet inte fungerar som vetenskapen för tillfället håller för sant så får vi reda på det genom vetenskapliga metoder, inte genom förnekelse.

Henrik sa...

Om du läser mitt första inlägg så ser du att det enbart handlar om förhållningssätt till vetenskap.

Det var ditt svar där du hänvisar till att bara man ifrågasätter på vetenskapliga grunder så stigmatiseras man inte. Det jag gjorde då var att visa på ett antal frågor (vi behöver inte diskutera frågorna i sig) där andra forskare har lagt fram alternativa förklaringar till IPSSs slutsatser och då blir antingen förlöjligade eller ignorerade. Problemet när man blandar politik med vetenskap blir ofta just att forskningen blir lidande då den inte är öppen och självrättande. Mina inlägg handlar alltså inte om att diskutera sakfrågorna utan enbart hur vi ser på vetenskap och i detta fall hur vi ser på människor med andra åsikter än de vi själva har och som fortfarande baseras på en vetenskaplig grund, alltså en förutsättning för att vetenskap skall bli just självrättande.

Slutligen blir jag lite sur när du allt som oftast säger att vi inte skall föra denna typ av debatter här, men själv skjuter in dina åsikter i frågan.

Patrik Lindenfors sa...

Point taken.

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se