31 mars 2010

Påven falskt anklagad?

Katolska kyrkan rapporterar nu att dokumenten som ligger bakom New York Times anklagelser mot påven är falska. Är det riktigt så är det otroligt klantigt skött av tidningen. De verkliga anklagelserna mot Katolska kyrkans hantering av alla fall av pedofili inom kyrkan är tillräckligt allvarliga för att man inte ska behöva hitta på falska anklagelser.

Nu kommer fokus att försvinna bort ifrån de drabbade barnen och Katolska kyrkan bli utmålad som offer istället. Katolska kyrkans propagandavdelning är bra på att utnyttja sådana här situationer.

Men oavsett påvens personliga skuld har Katolska kyrkan fortfarande mörklagt pedofilifall och flyttat runt brottsliga präster. Glöm inte bort det.

Läs mer hos Dagen, Signum, Katolska kyrkan, Telegraph eller New York Times.

(Vatikanens chefsexorcist menar att attackerna mot påven är orkestrerade av - djävulen.)

Bra jobbat, Nyamko Sabuni!

En Humanist i regeringen, Nyamko Sabuni, gör skillnad för de mänskliga rättigheterna! Här nedan, ett rykande aktuellt pressmeddelande från Integrations- och jämställdhetsdepartementet.

Europarådet antar historisk hbt-rekommendation

Europarådets medlemsstater antog efter en längre tids förhandling i dag en rekommendation om homo- och bisexuella samt transpersoners rättigheter. Sverige har spelat en pådrivande roll i såväl framtagandet av rekommendationen samt i förhandlingsarbetet för att få ett slutligt antagande. Det är första gången alla Europarådets medlemsstater enats om ett dokument som uttryckligen bekräftar hbt-personers rättigheter.

HBT-rekommendationen innebär i korthet att homo- och bisexuella samt transpersoners rättigheter görs mer synliga och tydliga. Genom rekommendationen kan enskilda enklare peka på de rättigheter som gäller inom exempelvis privat- och familjeliv, utbildning, arbete, hälsa och organisationsfrihet. Det blir inte lika lätt för stater att förneka att homo- och bisexuella samt transpersoners har rätt till skydd mot diskriminering inom dessa områden.

* Exempelvis slår rekommendationen fast att samkönade sambor ska ha samma rätt att överta bostadskontrakt vid den andres död.
* I vårdnadstvister får inte heller hänsyn tas till sexuell läggning vid beslut om vilken av föräldrarna som ska få vårdnaden.
* Rekommendationen slår också fast att stater är skyldiga att juridiskt erkänna ett fullbordat könsbyte och därmed utfärda id-handlingar och andra officiella dokument.
* Ett annat exempel är att stater bör se till så att företrädare för det offentliga, så väl på lokal, regional som nationell nivå, är medvetna om sin skyldighet att inte göra uttalanden som kan uppfattas som en uppmaning eller uppmuntran till att sprida hat eller andra former av diskrimineringen gentemot HBT-personer.

Philip Pullman sammanfattar yttrandefriheten

Under en frågestund från publiken i Sheldonian Theatre, Oxford, blev Philip Pullman tillfrågad om hans senaste boktitel The Good Man Jesus and the Scoundrel Christ (Den Goda Mannen Jesus och Banditen Kristus) var stötande. Hans svar sammanfattar yttrandefrihetens princip på ett ovanligt välartikulerat sätt.

http://www.boingboing.net/2010/03/29/philip-pullman-on-ce.html
"Det var en chockerande sak att säga och jag vet att det var en chockerande sak att säga.
Men ingen har rätt att leva utan att bli chockerad. Ingen har rätt att leva ett liv utan att bli stött. Ingen behöver läsa den här boken. Ingen behöver ta upp den. Ingen behöver öppna den. Om du öppnar den och läser den så behöver du inte tycka om den. Om du läser den och ogillar den behöver du inte hålla tyst. Du kan skriva till mig, du kan klaga, du kan skriva till min förläggare, du kan skriva till tidningarna, du kan skriva din egen bok. Du kan göra allt det där, men där slutar dina rättigheter. Ingen har rätt att hindra mig skriva den här boken. Ingen har rätt att hindra den bli publicerad, eller köpt, eller såld, eller läst. Det är allt jag har att säga i det ämnet."
Det finns dem som ser yttrandefriheten som ett privilegium för den som sköter sig, men yttrandefriheten är en grundlagsskyddad princip för att skydda den med ovanliga och främmande åsikter. Att ifrågasätta, även på ett stötande eller kontroversiellt sätt, eller rent av göra satir, har varit tätt sammanlänkad med demokrati. Det har bara hört till ovanligheten att även religiösa föreställningar fått utstå samma behandling som politiska grupper, fotbollslag eller recenserade kalkonfilmer.

Fram till 1970 var det även i Sverige förbjudet att "störa" religiösa grupper, lagen kallades då trosfrid, tidigare "hädelse" eller "blasfemi". Det kan förvisso varit okej att skydda judar som kommit till Sverige efter andra världskriget men upptakten till dess upphörande var att lagen utnyttjades som ett kristet maktverktyg för att straffa ett radioprogram som uttryckt sig på ett illojalt sätt mot tron. Lagen togs bort med motivering att den inskränker yttrandefrihet och tryckfrihet. Dessutom kan lagar som hets mot folkgrupp, förargelseväckande beteende, ärekränkning, störande av förrättning eller störande av allmän sammankomst tillämpas vid behov.

I en demokrati lutar värderingar inte på fasta eviga regler utan på öppen dialog och ett dynamiskt lagverk som förändrar sig i takt med nya erfarenheter. I diskussion överlever de värderingar som har bäst argument. Yttrandefrihet garanterar att ovanliga men kanske genuina åsikter får ge sina argument utan att gärningsmannen straffas. Om en enda person i en stor skara människor gör en riktig snilleblixt som kanske i början låter kontroversiell så är det ju viktigt att man får höra vad denne har att säga.

Om åsikterna som uttrycks är falska ger yttrandefriheten en utmärkt möjlighet att i en offentlig debatt försvara värden inför en ny generation. Risken med värden som aldrig diskuteras och aldrig ifrågasätts är att ingen argumenterar för dem. Människor glömmer med tiden bort varför vi har de värderingar vi har. Även de viktigaste värderingarna som aldrig försvaras blir med tiden bara tomma ord. Att motta och bemöta kritik håller dem vid liv. Man kan säga att goda värderingar är av silver och yttrandefriheten är silverputs. Då och då behövs putsen för att silvret skall skina.

Till sist är det människor, inte åsikter som behöver skydd. När vi försvarar åsikter istället för människor så har vi begått synd, vi har missat målet. Att kasta en människa i fängelse eller rent av döda dem för deras åsikters skull är en större kränkning än att angripa symboler.

Ovanstående är skrivet av Staffan Bengtsson. Åsikterna som presenteras överensstämmer inte nödvändigtvis med alla medlemmar i förbundet humanisterna.

30 mars 2010

Påven ger råd om sex

Påven har nyligen riktat några råd till de katolska församlingarna i Norden. I enlighet med kyrkans sanna natur riktade han in sina råd på ... andra människors sexualitet.
- Påminnelsen om familjens centrala roll i ett sunt samhällsliv är ett av de viktigaste budskapen i de nordiska länderna, sa påven och konstaterade vidare att han se senaste åren kunde se en försvagning av "äktenskapsinstitutionen och den kristna förståelsen av människans sexualitet".
Att han undstår sig. Att han har mage! "Den kristna förståelsen av människans sexualitet!?" Den enda gång denna påve har moralisk rätt att tala om sexualitet är om han gör en fullständig pudel vad gäller Katolska kyrkans hantering av präster med pedofila böjelser och kyrkans kondomfobi. I övrigt borde han i anständighetens namn hålla tand för tunga.

Skäms, påve Benedikt XVI, för det sätt på vilket du hanterar pedofiliproblemen inom din kyrka. Skäms, för det sätt du skuldbelägger alternativa familjekonstellationer. Skäms, för att du motarbetar det bästa kända skydded mot HIV-smitta i tredje världen. Skäms!

Läs mer hos Dagen.

Är Katolska kyrkan en kriminell organisation?

Det tycker i alla fall Matt Taibbi.
We don’t permit countries that harbor terrorists to participate in international society, but the Catholic Church — an organization that has been proven over and over again to systematically enable child molesters, right up now to the level of the Pope — is given a free pass. 
Läs hela artikeln hos True/Slant.

Cristpher Hitchens diskuterar pedofilskandalerna inom Katolska kyrkan

Människor som upprörs av klarspråk varnas härmed.

29 mars 2010

Ledaren för Catholic League skyller på föräldrarna

Här kommer en knäppskalle att förvånas över. Ledaren för Catholic League i USA, Bill Donohue, skyller pedofilikrisen inom Katolska kyrkan på ... familjerna. Donohue är inte representativ för katoliker i allmänhet, men en bra illustration på hur religiös tro kan slå ut den etiska kompassen fullständigt.

Sam Harris på CNN: Varför vi bör spola religion

Kul artikel i SvD om nyandliga pilgrimsfärder

Killar, vill ni träffa godtrogna unga tjejer? Tjejer, vill ni träffa killar som tror sig vara i kontakt med sitt inre? Åk på pilgrimsfärd till Indien.
Här finns ovanligt många unga tjejer med prick i pannan, medelålders långhåriga män i vita kaftaner och äldre kvinnor med hennafärgat hår i färgglada klänningar. Och en och annan indier med långt vitt skägg.
För er som inte provat att prata med nyandliga upptäcktsresanden i ett indiskt kontext är en sådan här resa faktiskt att rekommendera. Det svåraste är att hålla sig för skratt.
På de färgglada kuddarna utspridda på golvet förs djupa diskussioner om det inre livet och om egots upplösning. Folk ler och tittar varandra djupt och länge i ögonen. För tillfället är läraren Mooji, en jamaican från Brixton i England, den största händelsen i Tiru.
Läs hela artikeln på SvD resor.

28 mars 2010

Söndagsteologi: Våld i bibeln och koranen

Från Al-Jazeera English.Här är en kommentar från ett tidigare inlägg.

27 mars 2010

Douglas Adams gör stand-up information

Helgunderhållning. Videokvaliteten suger och det håller på lite för länge, men Douglas Adams är ändå Douglas Adams. Här kan du se ett föredrag som heter "Parrots, the Universe and Everything" inspelat på UC Santa Barbara strax innan hans död 2001.

26 mars 2010

BBC om mörkläggningen av pedofilin inom Katolska kyrkan

Pedofilibrott inom Katolska kyrkan

DN har idag ett stort uppslaget reportage om pedofilin inom Katolska kyrkan. Kom ihåg, det är inte det att det förekommer pedofili som gör att kyrkan hamnar i fokus - pedofili förekommer inom många institutioner. Det verkliga problemet är att katolska kyrkan systematiskt har ignorerat och tystad ned problemen, samtidigt som de har flyttat runt förövarna mellan olika församlingar så att de kunnat fortsätta sina övergrepp.

Lär mer i DN:
Vatikanen tystade ner pedofilibrott
Den katolske prästen våldtog Colm i tre år
Påven lade locket på (som handlar om prästen här nedanför)
Prästen längst till vänster har begått övergrepp på mer än 200 döva pojkar utan att bli avlägsnad från sin post och från prästämbetet. Den nuvarande påven var en av dem som var delaktiga i icke-beslutet. Läs även om samma historia hos New York Times.

Texas: delstaten där kristna utformar läroplanerna

The Daily Show With Jon StewartMon - Thurs 11p / 10c
Don't Mess With Textbooks
www.thedailyshow.com
Daily Show Full EpisodesPolitical HumorHealth Care Reform

Texas väljer och vrakar bland vetenskapliga resultat

25 mars 2010

Mr Deity och vetenskapen

Vik hädan, alla New Age-utövare

Julian Porteous, tillförordnad biskop i Sydneys katolska kyrka, varnar för att Harry Potter-böckerna och Twilight-serien "är oskyldiga men attraktiva för ungdomar. Dessa böcker och filmer kan öppna upp för en fascination med den mystiska världen och inbjuda till utforskande av diverse fenomen genom användandet av ockulta tekniker som seanser."

Porteous varnar vidare för att använda "alternativa" avslappningstekniker som yoga, reikimassage och tai chi. Dessa kan leda till experimenterande med "djupa och mörka andliga idéer och traditioner." För att ta itu med problem som dessa har de nu utnämnt en ny, hittills okänd, exorcist.

Mest tomt prat, vad det verkar. För man ser ju i alla fall aldrig präster i full skrud exorcera på New Age-mässor där de väl skulle göra mest nytta. Så här går en riktig exorcism till, enligt Sydney Morning herald. Ni får själva tänka in hukande kristallförsäljare tuggandes fradga och backande aurafotografer med snurrande huvuden.

Den stora ritualen används vid full demonbesatthet. Prästen har på sig en lila stola som symboliserar rollen som kyrkoledare. Han  bär med sig vigvatten som stänks över offret under konstant bön. Krucifixet hålls upp, representerandes den mest potenta symbolen för Kristus seger över ondskan. Bönerna kan antningen vara dedikativa eller indikativa. Under dedikativa böner ber exorcisten Gud att driva ut den onda anden. Den indikativa bönen befaller anden att försvinna: "Jag befaller dig, onda ande, i Jesus Kristus namn, vik hädan!"

Vatikanen håller som bäst på att förbereder den första engelska översättningen någonsin av exorcismriten. Riten uppfanns (upptäcktes? skapades? nådde sin fulländning?) 1614. Och vi som brukar anklaga kyrkan för att vara medeltida. Dags att skärpa sig. Den här riten är ju helt barock.

24 mars 2010

Häxjakt i Nigeria

Pastorer pekar ut barn som häxor i Nigeria.
Det är ett kristet område, men traditionella afrikanska trosuppfattningar lever, man tror på vidskepelse och man tror att det onda kan ta form i en häxa, säger Lynda Battarbee som arbetar för organisationen Stepping Stones Nigeria enligt Dagen.
Vadå? Häxjakt är en gammal god kristen tradition. Tror man på övernaturligheter är häxor inget märkligt inslag, och kristendom är sannerligen inte förskonad från tron på övernaturligheter.
Mestadels är det i kyrkor som häxjakten finns, Lynda Battarbee kallar dem för pingstkyrkor, även om det kan vara svårt att sätta en teologisk korrekt etikett på dem.

- Det kan vara en person som bildar en kyrka utan att ha någon ledarträning eller större kunskap om Bibeln, berättar hon. I det här området finns det fler kyrkor än det finns banker.

Lynda Battarbee säger att även de större och mer etablerade kyrkorna i Nigeria har börjat använda sig av vidskepelse, i och med att de har börjat förlora medlemmar till den här typen av kyrkor. Men det finns också kyrkor som helt tar avstånd från företeelsen.
Mer kristendom är inte lösningen på det här problemet. Men mindre tro på övernaturligheter skulle hjälpa. Under tiden så kan ni hjälpa de direkt drabbade barnen genom att donera till Stepping Stones.

Vem bör vara statsministerns andlige rådgivare?

Tidningen Dagens läsare har röstat fram Livets Ords egen Ulf Ekman som den lämpligaste andlige rådgivaren för Fredrik Reinfeldt. Har man missat att Reinfeldt är agnostiker? Förmodligen inte, man tycker sig bara ha en självklar rätt att trampa in och propagera för sin egen skruvade andliga världsbild i allehanda sammanhang. Lite ödmjukhet inför andras livsåskådning, tack! Lite mer ödmjukhet inför det sekulära samhället skulle också passa bra.

Honor är schimpansernas kulturbärare

Här nedanför ett pressmeddelande om ett kul litet resultat från min egen forskning. Det statistiska underlaget för studien är så litet och skevt fördelat att resultatet mer är att betrakta som en första observation att vägleda framtida forskning än ett verkligt resultat. (Så säg inget till Olle Häggström, statistikprofessorn i Humanisternas styrelse.)

Foto: Anna Lindenfors
Hur lär sig schimpansungar beteenden som inte är genetiskt överförda? Forskare vid Stockholms universitet har analyserat information om schimpansers beteenden och funnit att schimpanskultur mest bärs och överförs av honorna. Resultaten presenteras i den vetenskapliga tidskriften PLoS ONE.

Schimpansforskare har tidigare visat att schimpanser har primitiv kultur. Bland annat använder de enkla verktyg. De fiskar exempelvis termiter med hjälp av pinnar som sticks in i termitstackar och knäcker nötter med hjälp av två stenar som därmed används som hammare och städ. Dessa egenskaper benämns kultur eftersom de inte överförs genetiskt utan genom att schimpanser måste lära sig dessa beteenden från andra individer.

Nu visar två forskare vid Centrum för evolutionär kulturforskning, Stockholms universitet, Johan Lind och Patrik Lindenfors, att schimpanskultur mest bärs och överförs av honor. Slutsatsen kommer sig av att antalet kulturella egenskaper man hittar i en schimpansgrupp är starkt kopplat till hur många honor som finns i gruppen, medan det inte finns något som helst samband med antalet hannar i gruppen.
- Vårt resultat borde egentligen ha varit förväntat eftersom det är honorna som tar hand om ungarna och därför spenderar mest tid med dem under deras mest intensiva inlärningsperiod, säger Johan Lind.

- Dessutom är det mest honorna som använder verktyg och också de som flyttar mellan grupper. De tar då med sig det de lärt sig till nästa grupp, tillägger Patrik Lindenfors.
Ingen av forskarna tror dock att mönstret de funnit även gäller människor.
- Människans kultur är speciell och ett resultat av unika mentala färdigheter. Till största delen styrs mänsklig kultur av en helt annan dynamik än den som styr schimpansers kultur, säger Johan Lind och Patrik Lindenfors.
Ska vi slå vad om att det är en eventuell koppling till människans kultur som kommer att tas upp i media?

23 mars 2010

Kan vetenskap svara på moraliska frågor?

Sam Harris försöker slå en bro mellan "bör" och "är". Eller så försöker han bara jämföra olika "bör" med hjälp av "är"? Lyckas han? Se efter själv.(Filosofiövning: Om ni inte gillar hans resonemang, utan tycker att han går från "är" till "bör" och att det är felaktigt, formulera då kritiken utan att göra samma misstag.)

22 mars 2010

Påvens brev till Irland

Påven har nu skrivit brev till Irland där han ber om ursäkt för alla övergreppen mot barn och kritiserar kyrkans hantering av pedofilskandalerna. Varför bara till Irland? undrar vän av ordning. Varför inte också i till USA, Nederländerna och Österrike, för att bara nämna några? Nu börjar det även utredas misstankar om övergrepp i Schweiz och Danmark(!).

Läs mer i Dagen1 eller Dagen2, eller de svenska katolikernas biskop Anders Arborelius uttalande om saken. Eller om ni vill läsa påvens brev så finns det tillgängligt (som pdf på engelska) här. Här nedan, en kommentar från Irland.

Demoner i Washington

Jag vet inte vad ni tycker, men är inte de kristna för otydliga i den politiska debatten i Sverige? I USA är det andra bullar. Nu senast gäller det sjukvårdsförsäkringen som just röstats igenom. Den amerikanske kongressledamoten - från Texas - Louie Gohmert menar att det beror på - demoner.
Speaking shortly after he riled up a crowd at Tuesday's Tea Party protest, Rep. Louie Gohmert (R-Tex.) declared that "demons" - yes, demons - have invaded the capital (and likely the souls of Democrats), forcing lawmakers to mislead the public about the content of the health care bill.
"Well it would take a demon to be this dishonest about a bill," the Texas Republican told the Huffington Post. "If they would just read the bill, they would see what they are saying is dishonest."
Läs mer hos Huffington Post.

En konservativ familjesyn - vad är det?

Vad är egentligen en familj? En del religiösa likställer begreppet "familj" med "kärnfamilj". En familj blir då en man, en kvinna och deras barn. Andra håller inte med.

Nu har Livets Ords förlag släppt boken "Familjen - om relationer, äktenskap och barnuppfostran" av Robert och Åsa Ekh. Den verkar lite snurrig, om man säger så. I tidningen Dagen recenseras boken av Inger Alestig som författar en så bra text att ni egentligen bör läsa hela artikeln, men här är ett smakprov.
Att jag skriver Robert Ekh - och inte Åsa Ekh - beror på att vi i baksidestexten får veta att han har skrivit det mesta av boken, trots att de båda står som författare. De två sista kapitlen har skrivits av Åsa, vilket, enligt förlaget "tillför boken ett befriande kvinnoperspektiv". Redan dessa rader säger mycket om den ideologiska agendan. Åsas kapitel handlar dels om vad det innebär att som kvinna underordna sig, men också om vikten av att träna och äta rätt och vara vacker för sin make (ingenting står om att maken ska göra sig vacker för sin hustru).

Den agenda som Ekh själv har, säger att allt var bättre förr, att mannen ska vara "huvudet" i äktenskapet, att kvinnan ska underordna sig och att detta är inte bara naturens ordning utan även Guds.

Men redan här finns ett grundproblem. De texter han citerar av Paulus för att stödja sina teser kan naturligtvis motsägas av andra bibeltexter, som han inte tar upp.

Robert Ekhs analys av kärnfamiljen, dess nu och dess förhistoria är också problematisk på det sättet att den tenderar att vara ohistorisk. Kärnfamiljen så som den har sett ut på det gyllene 50-tal som jag tror Ekh menar när han nostalgiskt blickar tillbaka, är en ny uppfinning. På Jesus tid levde man troligtvis oftast i storfamilj, och på Gamla testamentets tid praktiserades månggifte. Detta förbigås med tystnad.

Vad är egentligen en familj? Funderar jag när jag läser vidare. Här är det helt klart mamma, pappa, barn. Men en stor del av Sveriges befolkning lever i andra familjer. Det är bonusbarn och bonusföräldrar, det är ensamma mammor och pappor, och det finns också barnlösa par.

Själv tror jag att familjen absolut behöver försvaras i dagens Sverige. Men den behöver också utvidgas.

Jag tror heller inte att familjen först och främst är något vi bara "får" utan något vi aktivt är med om att skapa. Och här får många fler plats än de få som ryms i Ekhs familjedefinition.
Exakt så.

21 mars 2010

Vetenskap på gränsen till Science Fiction

Går det att "frysa" livsprocesserna hos människor ett tag för att sedan återstarta dem? Ja, det verkar inte bättre. Framförallt verkar användningsområdet för den här kunskapen bli att man kan hejda de skadliga effekterna av hjärtattacker och organfel och "köpa" mer tid för att hinna till sjukhus. Men tankarna går osökt även till långresor mellan stjärnor.  Mark Roth berättar mer.

20 mars 2010

Dömd till döden för häxeri

Den Libanesiske TV-programledaren Ali Hussain Sibat greps av Saudiarabisk religiös polis under sin pilgrimsfärd 2008 och dömdes i november 2009 till döden för häxeri. Häxeriet består i att Sibat i sin populära show påstod sig kunna se in i framtiden och gav råd till tittare som ringde in.

Den ursprungliga domen överklagades och den 10 mars i år beslutades målet i domstolen i Medina. Domen står fast. Domarna gick även ut med ett meddelande där de uttrycker att Sabiat förtjänar att dömas till döden då han upprepade gånger utfört svart magi i sin show och att detta gjort honom till en avfälling. De menade också att denna dom kan avskräcka andra från häxeri i en tid när ett ökande antal utländska trollkarlar kommer in i landet.

Ja du läste rätt! Och ja, det är år 2010 i resten av världen.

Amnesty International uppmanar Saudiske kungen att stoppa avrättningen.

Homeopati inom akutsjukvården

Dödshjälp

Här borde det komma en kommentar om dödshjälpsdebatten, men det visar sig redan finnas ett utmärkt blogginlägg i frågan på bloggen Nonicoclolasos. Läs det.

Humanistiskt nyhetsbrev om yttrandefrihet och konst

Yttrandefriheten är en mänsklig rättighet och en absolut förutsättning för det öppna demokratiska samhället. Det är relevant att tala om yttrandefrihet först när de åsikter som uttrycks är kontroversiella. Att tillämpa sin yttrandefrihet innebär med andra ord att tänja gränserna för vad som tolereras. Det handlar inte om hets mot individer eller grupper av människor utan om kritik mot de synsätt som är allmänt förhärskande, påbjudna eller förväntade, vare sig det gäller dogmer sanktionerade av religionen eller tvingande idéer och normsystem utan religiös överbyggnad.

Läs hela yttrandet från Humanisterna här.

Humanistiskt nyhetsbrev om konfirmation

Humanistisk konfirmation är ett alternativ när allt färre vill konfirmera sig i kyrkan

Antalet ungdomar som väljer att konfirmera sig i Svenska Kyrkan har blivit färre men intresset för att åka på läger och tala om livets stora och små frågor har inte minskat. Därför ordnar Förbundet Humanisterna och Unga Humanister med veckolånga humanistiska konfirmationsläger för 14-16 åringar nu i sommar.

När man konfirmerar sig humanistiskt så bekräftar man inte en tro på en viss gud eller en tillhörighet i en viss religion utan man lyfter istället fram det som vi alla har gemensamt - vad det innebär att vara människa och medmänniska. Ordet konfirmera handlar om att bekräfta något, att säga det här står jag för. Man behöver inte vara humanist för att gå på ett humanistiskt konfirmationsläger utan alla är välkomna.
- Jag var inte religiös som ung men valde att konfirmera mig i Svenska Kyrkan. Jag ville ha roligt tillsammans med mina vänner, träffa nya kompisar och tala om livsfrågor och jag visste då inte att det fanns icke-religiösa alternativ, säger Eric Wadenius som idag är ordförande för Unga Humanister.


- Hade jag då vetat att det fanns humanistiska konfirmationsläger så hade jag och alla mina vänner valt det istället.
Det är konfirmanderna själva som bestämmer
På humanistiska läger är det konfirmanderna själva som bestämmer vad de ska tala om. Ofta blir det samtal om etik och moral, mänskliga rättigheter, filosofi och vetenskap, sex och könsroller men även om film, konst och litteratur och alla samtal förs på ett fritt och öppet sätt. Kombinera detta med massvis med lekar och en underbar lägerstämning och vi får ett recept för det som många beskrivit som den bästa veckan i deras liv.
- Jag tror att det är otroligt viktigt att skapa en plats där ungdomar kan tala om livsfrågor, sina tankar och känslor med varandra utan att det finns ett ”heligt facit” liggandes på ett bord intill, fortsätter Eric.


- Vi enas alla av vår gemensamma mänsklighet och aldrig visas det så tydligt som genom de nya vänner för livet man får under lägerveckan.
På frågan om det fanns något dåligt med humanistisk konfirmation svarade en konfirmand ifrån 2009
- Det finns nästan inget dåligt med det, för jag tycker att det var jättekul och helt underbart. Möjligtvis att det var väldigt kort i så fall. Det var bara sju dagar men jag tycker att det skulle ha varit minst tio.
Övrig information:
Anmälningar görs till konfirmation@humanisterna.se eller via detta webbformulär.

Information om konfirmationsverksamheten: Sara Ullman konfirmation@humanisterna.se
Media och marknadsföring: Eric Wadenius eric.wadenius@unghum.se

Information, datum och priser för sommarens läger
www.humanisterna.se/konfirmation
www.unghum.se/konfirmation

Videoklipp om humanistisk konfirmation finns här.
Intervju med konfirmand från sommaren 2009: http://graffiti.gp.se/graffitiartiklar/1.236538

18 mars 2010

Landstinget i Örebro får humanistpris

En nyhet från Humanisternas mycket aktiva lokalavdelning i Örebro.

På Humanistdagen lördag 20 mars delar Humanisterna Örebro ut Humanistpriset Örebro 2010.

Styrelsen i Humanisterna Örebro har beslutat att 2010 års pris går till Örebro läns landsting.

Motivering:
I FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, artikel 18, står det att alla har rätt till religionsfrihet. I artikel 14 i FN:s barnkonvention förtydligas att detta även gäller barn. Men barns religionsfrihet och rätt till sig egen kropp är ingen självklarhet.


Även i Sverige menar många att föräldrar har rätt att stympa pojkars, spädbarns, könsorgan. Det är fortfarande inte olagligt för föräldrar att skära bort delar av sina söners könsorgan om de hävdar att det är en religiös tradition. Både Socialstyrelsen och Sveriges kommuner och landsting rekommenderar landstingen att utföra dessa oåterkalleliga ingrepp på pojkar när föräldrarna hänvisar till religiösa sedvänjor. Detta trots att barnen inte själva har fått någon chans att skapa sig en egen livsåskådning.


Varje landsting har rätt att själv besluta om samhället ska utföra eller finansiera sådana ingrepp. Örebro läns landsting beslöt under 2009 att inte längre skära bort delar av pojkars könsorgan av religiösa skäl. Örebro läns landstings beslut är en tydlig markering från samhället att varje individ har rätt att till sin egen kropp och har rätt att själv välja livsåskådning.

Humanisterna Örebro är glada och stolta att Örebro läns landsting står upp för barnens rättigheter. Ett modigt beslut. Tack!
Priset delas ut under Humanistdagen Örebro 2010 lördag 20 mars. Prisutdelningen sker ca kl. 16.00, Caféet, Bio Roxy, Olaigatan 19, Örebro (se på kartan).

Läs mer hos SR.

Debatten i Kvällsöppet: eftersnack

Så har jag fått uppleva ett debattprogram på TV från insidan. Fascinerande. Jag bestämde mig tidigt för att inte sitta tyst utan ta min plats. Det här resulterade i att jag så här dagen efter känner det som om jag betett mig som en elefant i en porslinsbutik - ganska burdust, helt enkelt.

Det intressanta med känslan av burdusitet är att jag samtidigt är medveten om att jag inte tog mest plats, utan att både Siewert Öholm och Christer Sturmark var avgjort mer talföra. Detta utan att det på något sätt kändes påträngande, utan mer logiskt. Det är sådant som skiljer proffsen från oss glada amatörer. Jag hade väldigt roligt med att se hur de arbetade.

Det var också kul att de satte Siewert Öholm mitt bland en samling unga flickor med kristna friskoleleenden. Efter debatten pratade vi vidare med de här tjejerna. De rapporterade glatt att de inte alls blir indoktrinerade. De får i skolan lära sig om både evolutionsteorin och skapelseberättelsen och blir uppmanade att själva avgöra vilket som är sant. "Det är ju neutral undervisning. Båda är ju bara teorier."

Så visst är de indoktrinerade, de här flickorna. Ett av kännetecknen på en lyckad indoktrinering är tyvärr att man inte märker det själv. När tjejerna tittade in i kameran med tindrande ögon och förnekade att de var indoktrinerade, samtidigt som de förmedlade kunskapen de fått sig tillägnad - "det är ju båda bara teorier" - så blev kontrasten nästan smärtsam. Egentligen borde det inte behövas mer än så här för att beröva religiösa friskolor sin rätt att bedriva skolverksamhet.

Alla barn förtjänar en bra skola. Föräldrars mänskliga rättigheter att pådyvla barn sin egen livsåskådning sker bättre någon annanstans.

Läs även Livets Ords syn på debatten hos deras husorgan Världen Idag (där Siewert Öholm är redaktör). De har minst sagt en annan syn på vad som hände:
På plats fanns också fyra elever som går eller just gått i krisna friskolor och det blev mycket svårt för Sturmark och andra kritiker på plats i studion att hävda att skolorna hjärntvättar och inte ger eleverna alternativ då ingen av eleverna över huvud taget igen sig i den beskrivningen.
"Hjärntvättade? Nej vi är inte hjärntvättade!" Nähä. Ok.

Världen idag kommer även med det fasansväckande avslöjandet att några av de som arbetat med skollagsförslaget också tidigare arbetat med skolfrågor. Som sanna undersökande journalister har de kartlagt ett nätverk av människor som alla verkar jobba med skolfrågor. Det måste vara en sammansvärjning.

Här är debatten:

En av Darwins idéer testad, bekräftad och utökad

17 mars 2010

Debatt om religiösa friskolor

Ikväll blir det debatt om religiösa friskolor i Kvällsöppet i TV4. Bland debattörerna finns bland annat Christer Sturmark, Siewert Öholm och jag själv. Så här lyder programmets presentation:
Hjärntvätt eller en stabil moralisk grund för barnen att stå på - Kvällsöppet med Ekdal handlar i kväll om religiösa friskolor.

Kritiker menar att barnen hjärntvättas medan förespråkarna tycker att de unga får en viktig religiös och moralisk grund.

Frågan delar Sverige; tidningen DN presenterade nyligen en undersökning i samarbete med Synove där varannan tillfrågad ville att det skulle vara förbjudet för kyrkor och andra religiösa grupper att driva grundskolor i Sverige. 
Tidningen Dagen har idag en ledarartikel som visar var resonemanget hos förespråkarna för religiösa friskolor går snett. Är indoktrinering bra? Ja, men bara om det är kristen indoktrinering förstås. Så här skriver man:
Regeringen förtydligar nu vad som gäller i ett nytt skollagsförslag. Självklart ska myndigheterna kontrollera att mångsidighet och demokratisk värdegrund följs. Men det finns också en risk för allt för snäva ramar kring tro och religion. En lika viktig fråga att fundera över är hur "neutral" den kommunala skolan är. Finns det kanske lärare med ateistisk livshållning som medvetet eller omedvetet påverkar eleverna?
Ja tänk om det vore så. Det vore fruktansvärt och måste förebyggas. Ett Bibelord är på sin plats så kanske Dagen förstår sitt tankefel? Och hur kan du säga till din broder: Låt mig ta bort flisan ur ditt öga - du som har en bjälke i ditt öga? (Matt 7:4)

Humanisternas åsikt är att inget barn ska behöva indoktrineras i någon livsåskådning alls. Barn har rätt till en allsidig neutral utbildning om många alternativa livsåskådningar så att de kan göra ett självständigt informerat val. Skolan måste vara neutral.

16 mars 2010

Cristpher Hitchens tar sig an påven...

... och han skräder inte orden. (Som om Hitchens någonsin skräder orden.)
Very much more serious is the role of Joseph Ratzinger, before the church decided to make him supreme leader, in obstructing justice on a global scale. After his promotion to cardinal, he was put in charge of the so-called "Congregation for the Doctrine of the Faith" (formerly known as the Inquisition). In 2001, Pope John Paul II placed this department in charge of the investigation of child rape and torture by Catholic priests. In May of that year, Ratzinger issued a confidential letter to every bishop. In it, he reminded them of the extreme gravity of a certain crime. But that crime was the reporting of the rape and torture. The accusations, intoned Ratzinger, were only treatable within the church's own exclusive jurisdiction. Any sharing of the evidence with legal authorities or the press was utterly forbidden. Charges were to be investigated "in the most secretive way ... restrained by a perpetual silence ... and everyone ... is to observe the strictest secret which is commonly regarded as a secret of the Holy Office … under the penalty of excommunication." (My underlining). Nobody has yet been excommunicated for the rape and torture of children, but exposing the offense could get you into serious trouble. And this is the church that warns us against moral relativism! 
Med sådan moralisk "ryggrad" är det inte förvånande att pedofilskandal på pedofilskandal rullas upp inom kyrkan. Och påven är som före detta chefsinkvisitor delaktig, inte i brotten i sig, men definitivt i att de göms undan.
The Roman Catholic Church is headed by a mediocre Bavarian bureaucrat once tasked with the concealment of the foulest iniquity, whose ineptitude in that job now shows him to us as a man personally and professionally responsible for enabling a filthy wave of crime. Ratzinger himself may be banal, but his whole career has the stench of evil—a clinging and systematic evil that is beyond the power of exorcism to dispel. 
När inte ens exorcism hjälper, då är läget verkligen förtvivlat.

Läs mer hos Slate.

15 mars 2010

Djävulen finns i Vatikanen!

"Hur vet du det?" undrar du kanske. Källan är den trovärdigast tänkbara: Påvens chefsexorcist Gabriele Amorth. Med sina 25 år i Katolska kyrkans tjänst har han hunnit skaffa sig en gedigen erfarenhet av ondska.

Enligt egen utsago har Fader Amorth hanterat 70 000 fall av besatthet. Det går inte att ta miste på hans fascination av djävulen, som han menar är "ren ande, osynlig. Men djävulen manifesterar sig själv genom hädelse och lidande hos den person han besitter. Han kan hålla sig gömd, eller prata olika språk, förvandla sig själv eller verka vara trevlig. Ibland driver han med mig."

Det signalementet går inte att missta sig på - djävulen kan vara var som helst när som helst i vem som helst! Det krävs förmodligen en högt betald expert för att avgöra vem som är besatt på riktigt och vem som bara verkar vara besatt eftersom han eller hon är så trevlig. (Flertusenårig affärsidé som fortfarande finner godtrogna köpare, uppenbarligen.)

Eller så kanske Fader Amorth bara driver med oss? Han som verkade vara så trevlig. Flera språk pratar han också...

Läs mer hos Times.

Peter Englunds uttalande om Lars Vilks

Exakt så här tydligt ska det sägas. Den nye ständige sekreteraren i Svenska Akademin backar inte.

Ställd inför nyheten att de extremistiska hoten mot Lars Vilks uppenbarligen börjat röra sig från ord till handling, finns det bara en sak att göra: att ta avstånd från den här fanatismen – utan glidningar, utan reservationer, utan relativiseringar  och utan på skruvar ställda förbehåll – och ställa sig på den hotades sida.


För en gång skull kan jag säga så här: det hela är mycket enkelt. Att tysta Lars Vilks handlar i förlängningen om att tysta oss alla. Om hans konst kan vi alltid diskutera. Om hans rätt att utöva den – aldrig.
Uttalandet kommer från Peter Englunds akademiblogg.

Kommunerna bör ta över begravningsverksamheten och ha öppet för begravningar på helgerna!

Humanistiskt Nyhetsbrev
Humanisterna har varit remissinstans i Begravningsutredningen som tillsattes av regeringen efter stark kritik av begravningsombudens 10 åriga verksamhet. Läs hela remissvaret här.

Beslutet år 2000 där stat och kyrka skulle skiljas åt blev egentligen ingen skilsmässa utan det blev mer ett särboförhållande. Kyrkan skaffade sig stor frihet men samtidigt väldiga privilegier. Kyrkan fick behålla vigselrätten och kyrkoavgiften som staten kasserar in åt kyrkan. Kyrkan fick också fortsätta att svara för den yttre ramen vid begravningar. Det betyder att kyrkans begravningsverksamhet omfattar förutan de som är medlemmar också de som är judar, muslimer och icke-troende.

Vi Humanister vill att kommunerna ska ta över och svara för begravningsverksamheten. I Sverige är det bara två kommuner som gör det, Stockholm och Tranås.

För att lösa problemet med avgiften för de som inte är medlemmar i Svenska kyrkan inrättades en begravningsavgift, en ny slags skatt, inkomsten från den går till församlingarna. Den avgiften är inte lika för var och en, den kan variera mellan 198 kr och 2 376, under en livstidsinkomst för ett hushåll med två personer kan det uppgå till 175 000 kr. Humanisterna uttalar sitt missnöje med denna orättvisa och vill påskynda en reform som rättar till felet. Felet beror på att det är Kyrkan och inte kommunerna som är huvudman för begravningsverksamheten.

Humanisterna stöder utredningens förslag om bättre utbildning av begravningsombuden. De skall ha förståelse för olika religioner och livsåskådningar. Utredningen föreslår att ombuden inte bara ska få en introduktion utan en löpande vidareutbildning. Där ser vi som humanister en stor uppgift att kunna tillhandahålla material och information. Humanisterna bör också kunna nominera personer som begravningsombud.

Begravningsombudens uppgift är också att se till lämpliga lokaler för sekulära ceremonier. Det råder stor brist lokaler av detta slag.

Gravskick, begängelsemetoder och begravningar utvecklas hela tiden. I dag har vi två metoder i bruk, jordbegravningar och kremering. Numera finns andra metoder t.ex. promession eller frystorkning. Man vill öppna för den metoden. Humanisterna stöder utredningens öppna modell och ser fram emot ett konkret förslag.

Tiden mellan dödsfall och gravsättning eller kremering ökar. Det kan Humanisternas officianter bekräfta. Utredaren bedömer att antalet som avlider under den kommande tioårsperioden kommer att öka. Det råder lokalbrist. Man föreslår en ändring av lagen så att den längsta tillåtna tiden mellan dödsfall och gravsättning eller kremering bestäms till en månad, det är en halvering av tiden mot vad den är i nuläget. Humanisterna ställer sig bakom det förslaget och säger samtidigt att det behövs en ändring av den tid då krematorier och begravningsplatser är tillgängliga. Vi föreslår att det skall vara möjligt att begrava även på helger. Det är en tid då människor lätt kan disponera sin tid och utan jäkt kan delta i ceremonier och minnesstunder

14 mars 2010

När det religiösa budskapet tas på allvar...

Förbjud religiösa friskolor

DN har finansierat en opinionsundersökning som visar att ungefär 46% av väljarna vill förbjuda religiösa friskolor medan ungefär 40% tycker de ska vara tillåtna.

Det är egentligen makalöst att så många som 40% tycker det är ok med indoktrinering av barn - en stark signal att Humanisterna behöver höras ännu mer i debatten. Personligen tror jag att det mycket beror på samma tankefel som MP:s skoltalesperson Mats Pertoft gör sig skyldig till när han uttalar sig i DN.
Man kan fråga sig vad det skulle innebära om alla andra utom männi­skor med en religiös tro skulle få driva friskolor.
Konstigt. Jobbar inte han med de här frågorna? För det första har väl de personliga åsikterna inget med saken att göra, frågan rör ju vad man ska lära ut på skolan. För det andra så frågar man sig om han verkligen menar att det skulle vara ok att starta "Nyliberala gymnasiet", "Förskolekamratklassen Röda Stjärnan" eller "Centerskolan - för dig med värderingarna i den svenska myllan"?

11 942 barn går för närvarande i friskola med religiös inriktning, av dem 4 320 i Waldorfskola. Har inte dessa barn rätt att själva välja sin egen livsåskådning? Ge dem religionsfrihet nu! Att själv få välja livsåskådning ska vara en självklar rättighet för alla människor!

Daniel Dennett om medvetandet

En av nutidens mest intressanta filosofer (i mitt tycke) pratar om medvetandet. Föredraget rör sig i gränslandet mellan filosofi och vetenskap.

12 mars 2010

Gud har inte glömt Sverige!

Äntligen ett tecken på att Gud inte har glömt Sverige. Vi som trodde han var upptagen med att straffa Haiti. Och Chile. Och Nigeria. Och ... äh, Han är ARG, ok?


Bilden är från Länstidningen Östersund. Miraklet inträffade på Elimkapellet i Bräcke.

10 mars 2010

Idag är vi alla Lars Vilks

Det är inte bara Lars Vilks yttrandefrihet som är hotad.

Läs mer i DN1, DN2, SvD, AB1, AB2, Expressen, Sydsvenskan1, Sydsvenskan2

Religion hanteras bäst på historielektionerna

Idag 10 mars publicerar vi vår slutreplik i debatten om kristendomen i skolan i Svenska Dagbladet. Texten publiceras även här i bloggen:

Den 28 februari skrev vi: ”Självklart intar kristendomen en särställning i den svenska kulturhistorien”. Detta gäller också vår politiska historia: Varför gav sig Sverige in i det Trettioåriga kriget? Var det ett preventivkrig för att skydda Östersjöbesittningarna? Var det för att undsätta protestantiska furstar i Tyskland? Var det för att infria en hetlevrad kungs stormaktsdrömmar? Ett försök att besvara frågan torde räcka över flera historielektioner. Ty naturligtvis är kunskap om religionens inflytande nödvändig för att förstå vår historia.

Om man däremot pläderar för undervisning i ”kristna värderingar” blir det mer komplicerat. Att ”kristna värderingar” i skiftande skepnad har påverkat och påverkar vår kultur är förvisso sant, men det har sannerligen inte alltid varit av godo. Värderingarna har dessutom skiftat; också kristendomen har en historia. Flera av de värderingar som Björklund räknar som kristna existerade långt före kristendomen.

Det är ett sociologiskt faktum att Sverige intar en särställning som sekulär nation. Svenskars syn på aborter, äktenskap, fosterdiagnostik eller homosexualitet, ligger nära den sekulära humanistiska etiken, där man inte hänvisar till någon gudomlig kraft eller heliga skrifter. Att Birgit Sawyer tolkar detta påstående som nationalistiskt är obegripligt.

Förbundet Humanisterna arbetar för mänskliga rättigheter där religionsfriheten också friheten från religion intar en central plats. Den rätten kan bara garanteras i ett sekulärt samhälle där religion och politik inte blandas ihop.

Björklund gör en olycklig sammanblandning mellan kristendomen som ideologi och som sociologiskt/historiskt fenomen. Detta kan enklast förstås med hjälp av en analogi:

1900-talets svenska samhällsutveckling präglades starkt av socialdemokratin. Med Björklunds logik bör vi i skolundervisningen lägga mycket större vikt vid den socialistiska ideologin än vid den liberala eller konservativa. Antagligen tycker inte Jan Björklund att det är en bra idé. Att däremot socialdemokratins historiska roll ges mer tid än högerns i undervisningen är en självklarhet.

Flera av debattörerna – inte minst Claphamsinstitutets kreationister - gör sig också skyldiga till det klassiska naturalistiska felslutet. Vi kan aldrig gå från ett är till ett bör. Om kristna värderingar - vilka de nu är - har påverkat vårt samhälle, betyder det inte att de i fortsättningen bör göra det. Undervisningen om religionens betydelse hör därför bäst hemma i ett utvidgat historieämne.

Christer Sturmark, förbundsordförande Humanisterna
P C Jersild, styrelseledamot Humanisterna, författare
Morgan Johansson, styrelseledamot Humanisterna, riksdagsledamot (s)
Olle Häggström, styrelseledamot Humanisterna, professor i matematisk statistik

9 mars 2010

"Gud finns nog inte" på TV

Ikväll klockan 19:00 är jag med i "En bok - en författare" på Kunskapskanalen och pratar om Gud finns nog inte. Så här lyder programpresentationen:
Med "Gud finns nog inte" vill författaren ge barn och ungdomar tillgång till en syn på världen utan myter och övernaturligheter. Tanken är att den ska passa alla som någon gång ifrågasatt Guds existens. Intervjuare: John Chrispinsson.
Det här är min TV-debut, så media-coaching i efterhand mottades tacksamt :-).
_______________________________
Edit: Här kan ni se programmet på nätet.

Åh Herregud! - Gud och Gardell

Gästinlägg av Lars Torstensson:

Nyligen inleddes TV-serien Åh Herregud!, där Jonas Gardell spanar efter Gud, som han även har skrivit en bok om. I det första programmet gjorde han en både lärorik och roande resa till Bibelns land, för att ta reda på hur Gud uppstod.

Jonas skiljer sig från många andra teologer genom att han inte skyggar för det obekväma och kontroversiella. Han redovisar även obehagliga sanningar. Hans bild av Bibelns Gud är ungefär den samma som Humanisterna brukar ge, och som då ofta av kristna stämplas som kristendomsfientlig! Han framställer nämligen denne gud som en syntes av en rad olika gudar, somliga goda och andra onda, med olika uppgifter och verksamhetsområden, och hämtade från olika folk och religioner.

Från början var han en klangud, som skulle tillhanda avkomma åt människorna och gröda åt djuren, så att stammen kunde överleva. Sedan behövde man expandera, och då blev han en krigsgud, som inte väjde för att anbefalla folkmord. Fortfarande används han så ibland; Jonas hänvisar bl a till George Bush. Guds kompetens tilltog allt mer, och till sist gjorde man honom till den ende, allsmäktige guden. Men samtidigt fick han behålla alla de ofta oförenliga egenskaper som man tidigare hade tillskrivit honom. Jonas kallar honom en "schizofren halvpsykopat", och han konstaterar att "gudsekvationen inte går ihop". Bibelns Gud skiljer sig mycket från söndagsskoleguden från Jonas barndom, som älskar alla villkorslöst.

Skillnaden mellan Jonas och Humanisterna är framför allt att Jonas talar om Gud som om han verkligen existerade. Men inte heller det är han säker på. Han konstaterar att starka invändningar finns. Ja, han säger t o m att även om han inte kan låta bli att tro så anser han sig efter alla bibelstudier nästan kunna "bevisa att Gud inte finns"!

(Att kyrkan ändå är så entusiastisk över Jonas förkunnelse säger en del om hur lite den "har på fötterna" ...)

Jonas övervinner emellertid sina tvivel, och "löser gudsekvationen" sålunda: Han plockar sönder Gud i hans beståndsdelar, förkastar hans onda sidor och konstruerar i stället av de goda åt sig en konsekvent kärleksfull gud, långt mer sympatisk än den bibliske.

Det hedrar Jonas att han talar klarspråk om den bibliske gudens ondska. Ett problem är dock att kristna som är mindre människovänliga än Jonas Gardell kan göra tvärtom: förkasta den kärleksfulle guden och i stället konstruera en ond och krigisk gud, som man hyllar.

Ett annat problem är att även om man tror på en enbart kärleksfull Gud så måste man sprida hat och mordisk propaganda för att kärleksbudskapet ska gå fram, så länge man menar att detta finns i Bibeln. Annars måste man ju skriva om Bibeln. Och ett kärleksbudskap "förpackat i ondska" kan göra mer skada än nytta.

Vidare är givetvis sanningsfrågan problematisk. Även om Jonas eget "gudsskapande" förbättrar Gud i etiskt avseende, så minskar det hans trovärdighet på andra sätt. En gud som man kan "designa" som man vill riskerar att mer framstå som en mekanisk docka än som ett levande väsen.

Jonas skildrar i hög grad en biblisk gud som har skapats av människor för att svara mot mänskliga önskningar och behov. Den gud Jonas själv föredrar tycks också han (eller hon) vara en projektion av Jonas egen kärlekslängtan. Jonas känner sig nämligen "ensam i ett ödsligt och tomt universum", och han erfar, inspirerad av barndomens naiva tro, ett behov av en högre makt som alltid älskar och ser honom.

Som skeptiker tar man detta som belägg för att Gud är en illusion, byggd på önsketänkande. En illusion som ibland kan skapa mening och skänka tröst. Men som icke desto mindre är en illusion.

Och om nu Bibeln har fel i så mycket, och t o m misslyckas i den centrala uppgiften att på ett korrekt sätt skildra sin huvudperson, Gud - är inte den mest närliggande slutsatsen då att man i stället bör misstro och underkänna denna skrift?

Här kan man se programmet.

8 mars 2010

Hur är det med jämställdhet och Bibeln?

Gästinlägg av Staffan Bengtsson:

1993 beslutade man sig för att inte längre viga präster i Svenska Kyrkan ifall dessa lyfte Paulus kvinnosyn.
1986 försvann seden om kyrktagning ur kyrkohandboken. http://sv.wikipedia.org/wiki/Kyrktagning

Hur långt kan man distansera sig själv från en religion utan att någon kommer på den geniala idén att läsa skriften som födde den? Den svenska kyrkan har kommit långt, till den påföljd att människor periodvis hoppar av för att skapa sina egna små samfund som kommer närmare den ursprungliga läran.

Det nya testamentet sägs av många vara det bästa som hänt. Det blev jättemycket bättre och alla blev lika värda. Säger man. Vissa har gått så långt att de kallat Jesus feminist.

En närmare analys av Jesus förtäljer:
1. Jesus har ingen hustru.
2. Ingen av de 12 lärljungarna är kvinnor.
3. De få tillfällen Jesus hyllar en kvinna är det efter hon underkastat sig och bl.a. kysst hans fötter (Lukas 7:45, Markus 14:3-9/Johannes 12-3).
4. Vid ett tillfälle kallar han en kvinna och hennes sjuka flicka för "hundar" för att dom inte är judar. (Matteus 15:22-28)
5. Under två tillfällen dissar Jesus sin mor (Johannes 2:1-4 Lukas 2:48-49) och avsäger sig så småningom henne som familj (Matteus 12:46-49 (+ Markus 3:31-35 & Lukas 8:19-21)).
6. Om inte Jesus attityd till mödrar är klar där så blir den det i Lukas 23:38-39 som förkunnar att saliga äro ofruktsamma kvinnor, moderliv som inte fött, bröst som inte gett di.
7. Vid de tillfällen Jesus ges en öppning att tala ut om det kvinnliga förtrycket säger han inget, t.ex. i berättelsen om äktenskapsbryterskan bryr han sig inte om att nämna att stening är fel. Den uteblivna emancipationen skriker i öronen. En noggrann läsning visar att hela scenen beskriver en utmaning till Jesus, den har inget med kvinnors rättigheter att göra.
8. I berättelsen Matteus 25:1-13 stängs 5 jungfrur ute för att de glömde fylla på olja i sina lampor.
9. Jesus anses kunna förstå kvinnor (Johannes 4:29) ändå tycks han helt oförstående on nonchalant över deras situation.

Några egentligt positiva eller emanciperade uttalanden görs inte. I varje tillfälle en kvinna finns med i bilden beter sig Jesus antingen nonchalant eller arrogant, förutom om han är förförd genom underkastelse först. Det anses positivt att Jesus överhuvudtaget umgicks med kvinnor, men i det var Jesus inte unik. Man umgicks faktiskt med kvinnor även då, i synnerhet om man leder en sekt.

Paulus går dock betydligt längre.
1 Korinterbrevet 14:33-36 "Liksom kvinnorna tiger i de heligas alla församlingar skall de tiga i era församlingar. De får inte tala utan skall underordna sig, som också lagen säger. Vill de veta något, skall de fråga sina män där hemma. Ty det är en skam för en kvinna att tala i församlingen."
1 Timoteusbrevet 2:9-14 "På samma sätt skall kvinnorna be och uppträda i anständig klädedräkt, med blygsamhet och gott omdöme, och smycka sig, inte med håruppsättningar, med guld eller pärlor eller dyrbara kläder utan med goda gärningar, så som det anstår kvinnor som bekänner sig till gudsfruktan. En kvinna skall i stillhet ta emot undervisning och helt underordna sig. Jag tillåter inte att en kvinna undervisar eller gör sig till herre över mannen, utan hon skall leva i stillhet, eftersom Adam skapades först och sedan Eva. Och det var inte Adam som blev bedragen, utan kvinnan blev bedragen och gjorde sig skyldig till överträdelse."
1 Timoteusbrevet 5:11-15: "Yngre änkor skall du däremot avvisa. Ty när de drivs av begär och sätter sig upp mot Kristus, vill de bara gifta sig och drar domen över sig, eftersom de har förnekat sin första tro. På samma gång lär de sig att vara lata, när de går omkring i husen. Och inte nog med det, de lär sig också att vara skvalleraktiga och nyfikna och att prata om sådant som de borde tiga med. Jag vill därför att unga änkor gifter sig, föder barn, sköter hemmet och inte ger motståndaren något tillfälle att tala illa om dem. Somliga har redan vänt sig bort och följt Satan."

Hur är det med tio guds bud, gäller det kristendomen?
Tio guds bud utropas som en grund för vår etik och moral. I tionde budet kan vi läsa:
"Du skall inte ha begär till din nästas hustru eller hans slav eller hans slavinna, hans oxe eller hans åsna eller något annat som tillhör din nästa."
Här är alltså en hustru en av mannens ägodelar jämställt med en slav/slavinna/oxe/åsna.

Huruvida den gamla lagen gäller eller inte har det grälats om länge. Ett ja eller nej där är förödande för kvinnan. Det finns ett antal gånger Jesus förespråkar gamla testamentets lag. Vissa hyllar de framstående kvinnor som finns i gamla testamentet, men man nämner inte deras status. Vissa kämpar också för kristendomens skapelseberättelse (Kreationism) vilket innebär evig skuld till kvinnan. Är det inte dags att erkänna just hur misogyn berättelsen om Adam och Eva faktiskt är?

Skapelseberättelsen: Mannen skapas i guds avbild medans kvinnan blev tvåa som mannens hjälpreda.
Eva förförs av ormen och gör sig därför till evigt skyldig till att leda mannen och människan i fördärv.
Första Mosebok 3:16 "Till din man skall din lust vara, och han skall råda över dig."
Första Mosebok 4:19 Första polygamifallet, Lemek tar två hustrur. De flesta patriarker hädanefter har många hustrur.
Första Mosebok 16:2 Sarai's tjänarinna får ställa upp med att föda Abrahams barn, utan att tillfrågas om hon vill.
Första Mosebok 19:8 Lot, den renaste själen i Sodom, erbjuder sina två oskulder till döttrar till en folkmassa för att folkmassan inte skall ge sig på de två änglar som gästar honom. "Jag har två döttrar som aldrig haft någon man. Låt mig föra ut dem till er, så kan ni göra vad ni vill med dem. Gör bara inte något mot de här männen, eftersom de har sökt skydd under mitt tak."
Första Mosebok 21:10 Männen fick ha multipla bihustrur.Gideon hade 1, David 10+, Nahor 1, Jakob 1, Eliphaz 1, Caleb 2, Manassah 1, Saul 1, Rehoboam 60, Solomon 300, Beshazzar 1+.
Andra Mosebok 20-21 innehåller många passager i vilka kvinnor är deras pappa's ägodel till dess hon ges bort till en man. I många länder är denna sed kvar i bröllopsakten i vilket pappan ger bort bruden.
Andra Mosebok 20:17 Kvinnan räknas i 10nde budet som mannens ägodel.
Andra Mosebok 21:2-4 Slavmästaren tillåts ge sina slavar en slavhustru. Ingenstans tillfrågas hennes vilja.
Andra Mosebok 21:7 Om att sälja sin dotter till slaveri.
Andra Mosebok 22:16-17 Om en man förför en oskuld så skall han betala böter till fadern som kompensation för att han skadat pappans ägodel. En icke-oskuld är svårare att ge bort.
Andra Mosebok 21:22-25 Om någon slår en gravid kvinna så hon får missfall så skall han betala böter till pappan.
Andra Mosebok 23:17 Skördefester är inte för kvinnor.
Tredje Mosebok Det framgår att kvinnor inte får vara präster.
Tredje Mosebok 12:1-5 En kvinna som föder en pojke är oren i 7 dagar. Om hon föder en dotter är hon oren i 14. Inte nog med att tiden är fördubblad för en dotter, så räknas kvinnan som smutsig efter att fött barn.
Tredje Mosebok 18:20 Otrogenhet innebär att ha sex med någons hustru. I Femte Mosebok 22:23 innebär detta dödsstraff för båda. Att ha sex med en prostituerad eller ogift är inte otrogenhet. Detta är ett brott mot mannen vars hustru är otrogen.
Tredje Mosebok 22:17 Döda häxor.
Tredje Mosebok 27:6 En flicka är värd 3 Shekels, en pojke är värd 5.
Fjärde Mosebok 3:15 Endast män/pojkar räknas.
Fjärde Mosebok 5:11-31 Ritualen för hur en otrogen kvinna avslöjas. En liknande företeelse för män fins inte.
Fjärde Mosebok 27:8-11 Om att kvinnor alltid räknas sist i arvet.
Fjärde Mosebok 30 En ed svuren av en kvinna kan återtas av hennes far.
Femte Mosebok 21:10-13 Om hur en soldat kan kidnappa en kvinna och få henne att gifta sig med honom utan att bry sig om hennes åsikter.
Femte Mosebok 22:13-21 En kvinna måste vara oskuld då hon gifter sig, annars skall hon stenas till döds.
Femte Mosebok 22:28-29 En våldtagen kvinna måste gifta sig med förövaren.
Femte Mosebok 24:1 Mannen kan skilja sig från kvinnan, kvinnan kan inte skilja sig från mannen.
Femte Mosebok 25:5-10 Om en kvinna blir änka skall hon gifta sig med sin bror.
Femte Mosebok 25:11 Om två män slåss och hustrun till den ene grabbar den andres testiklar skall hennes hand hoggas av.
Domarboken 11:29-40 Jephthah bränner sin dotter till döds efter avtal med gud.
Domarboken 19:16-30 "Se, här är min dotter som är jungfru och mannens bihustru. Dem vill jag föra ut till er, så kan ni våldta dem och göra med dem vad ni finner för gott. Men gör inte en sådan galenskap mot denne man.", samma historia som i första mosebok 19.

Bibliska våldtäkter
Fjärde Mosebok 31:7-18 Gud och Moses tillåter våldtäkt av oskulder.
Femte Mosebok 20:10-14 Njut av stöldgodset så som de kvinnor som blir över efter alla män dödats.
Femte Mosebok 22:28-29 En våldtagen kvinna skall gifta sig med mannen.
Femte Mosebok 22:23-24 En våldtagen kvinna skall stenas till döds.
Andra Samuelsboken 12:11-13 Davids hustrur förs bort av gud för att våldtas av en annan man.
Femte Mosebok 21:10-14 Röva bort kvinnor i guds namn och våldta dem.
Domarboken 5:30 De bortrövade kvinnorna delas bland männen.
Tredje Mosebok 21:7-11 Om sexslavar.
Domarboken 21:10-24 Här dödar man och våldtar en hel stad och vill sen ha fler oskulder så man lägger sig i bakhåll för att kidnappa och våldta lite till.
Sakarja 14:1-2 "Se, HERRENS dag kommer! Då skall man dela bytet bland er. Ty jag skall samla alla hednafolk till strid mot Jerusalem. Staden kommer att intas, husen plundras och kvinnorna våldtas. Halva staden skall föras bort i fångenskap. Men återstoden skall inte bli utrotad."

Idag är det den internationella kvinnodagen

7 mars 2010

Debatt om kristendomen i skolan tisdag 9 mars

På tisdag 9 mars kl 18 ska jag debattera om kristendomens roll i skolan med tidningen Världen Idags ansvarige utgivare Ruben Agnarson. De skriver om debatten här. Tidningen står Livets Ord nära, så det blir gissningsvis en ganska intensiv debatt ;-). Debatten sker i ABF Stockholm, Sveavägen 41.

Läs mer på Humanisternas hemsida. Föresten, passa på att stödja oss genom att bli medlem i Humanisterna, det sekulära samhället måste ständigt försvaras.

6 mars 2010

Kristendomen, Alf Svensson och en surrealistisk debatt

Kristendomen blev plötsligt en het potatis. Skolverket har föreslagit en ny modern kursplan i religionskunskap för grundskokan, där kristendomen inte längre har en särställning. Det blev, bokstavligt talat ett himla liv i den svenska kristenheten. Kristna runt om i landet uppmanas att skriva protestbrev till Skolverket. På något märkligt sätt lyckades man också få skolminister Jan Björklund att gå deras ärenden med ett uttalande i tidningen Dagen. Björklund är vanligtvis en klok person i dessa frågor, men insåg kanske inte att han blev utnyttjad för de frireligiösas syften.

Jag skrev då en debattartikel i Svenska Dagbladet tillsammans med P C Jersild, Morgan Johansson och Olle Häggström. Då tog det fart ordentligt. Den resulterade i över 500 kommentarer på Svenska Dagbladets webb.

I en svarsreplik med rubriken Humanisterna avslöjar en skrämmande okunskap gick den pensionerade historieprofessorn Birgit Sawyer till hårt angrepp på oss. Ska vi gissa att hon är kristen? Särskilt sakligt var i alla fall inte hennes artikel.

Bland annat lyckas hon tolka vårt påstående om att den typiske svensken inte tror på Gud som “nationalistiskt”. Det är en bedrift att nå en sådan slutsats av enkel statistik. De flesta svenska medborgare tror inte på gud, vare sig Sawyer vill det eller inte.

Sen kom kreationisternas tankesmedja Claphaminstitutet med sin replik, vars titel onekligen stimulerade till nyfikenhet. De menar att det är farligt att förneka kristendomens roll. Då blev det dags för mig att debattera frågan med Alf Svensson i det utmärkta radioprogrammet Människor och Tro. Det blev en ganska underhållande sammandrabbning, där Alf Svensson försöker “slå fast” vad sekulär humanism är för något. Han fick inte många rätt på det provet, men radiodebatten kan avlyssnas här. Den är faktisk riktigt underhållande. Alf Svensson är i sitt esse.

Debatten fortsatte idag i tidningen Dagen med en närmast surrealistisk debattartikel av Stefan Gustavsson med flera kristdemokratiska riksdagsledamöter. Vad sägs om denna ordvändning:

Därför är inte Humanisternas krav på den nya läroplanen för skolans religionskunskap acceptabla som de bland annat gav uttryck för i en debattartikel i Svenska Dagbladet den 28 februari: "kristendomen måste behandlas som en av flera mytologiska berättelser om världens uppkomst och människans plats i tillvaron, jämsides med många andra religiösa myter runt om i världen". Detta andas en programmatisk intolerans mot stora grupper i Sverige. Det offentliga skolväsendet varken kan eller ska ta ställning till huruvida religiös tro bygger på myter eller ej, utan se till att det uppväxande släktet rustas för sin framtid som ansvariga samhällsmedborgare.

Skolan får alltså inte kalla kristendomens skapelseberättelser för mytologiska. Hur är det då med de grekiska gudasagorna om Zeus, Hera, Poseidon och Athena? Eller de nordiska berättelserna om Tor och Oden? Eller eskimåernas och indianernas skapelseberättelser? De afrikanska naturfolkens berättelser? Får de inte heller kallas för mytologiska? Plötsligt ska skolan inte längre förmedla kunskap utan istället förmedla sägner, om artikelförfattarna får som de vill.

Men var lugn, vår slutreplik kommer i Svenska Dagbladet inom kort.

5 mars 2010

Homosexuell prostitutionsskandal i Vatikanen

En massa män i färgglada klänningar samlas i rum pyntade med bling-bling för rituell samvaro. Vatikanen? Homosexuell prostitution? Ja, det verkar inte bättre.


Vatikanen har nämligen drabbats av en homosexuell prostitutionsskandal. Som om det inte vore nog med pedofilskandalerna i USA, Tyskland och Irland? Nu har en av påvens anställda och en körsångare i Peterskyrkan ertappats inblandade i en prostitutionshärva med homosexuella män.

All denna undertryckta sexualitet. Fördömde verkligen Jesus sex? Han sa ju i alla fall inte ett ord om homosexualitet (förutom vad gäller äktenskapet).

Ett Humanistiskt budskap: Kärlek mellan samtyckande vuxna är bra. Vem man älskar är ett personligt val, liksom vem man älskar med. Finns det något tydligare tecken på att Gud och kärlek inte är synonymer än den här benägenheten av religiösa att berätta för andra vilken sorts kärlek som är bra och vilken som är fel?

(Nej, det här är är inte ett försvar av prostitution som ju ofta innehåller ett inslag av ofrivillighet hos en av parterna. Det är heller inte ett försvar av pedofili som ju innehåller ett ojämnt maktförhållande. Det är ett försvar av kärleken.)

Cristpher Hitchens reviderar de 10 budorden

Kristen grupp vill stena späckhuggare

Har ni läst historien om späckhuggaren som dödade sin tränare häromsistens? Samma djur har tidigare förorsakat en annan tränares död 1991. Nu har en kristen grupp uttalat sig i frågan under rubriken "Bible ignored, trainer dies". Det gäller den rätt extrema American Family Association (AFA[!]) som har konsulterat den enda källa en [protestantiskt fundamentalistisk] kristen behöver för att orientera sig i tillvaron: Bibeln.

Så här står det i Bibeln om djur som dödar en människa.
Om en oxe stångar ihjäl en man eller en kvinna, skall oxen stenas, och dess kött får inte ätas, men ägaren skall gå fri. Exodus 21:28.
Stena späckhuggaren! Med det blir värre. För den här späckhuggaren har ju som sagt dödat förut, och då gäller en annan regel.
Men om oxen brukar stångas och ägaren vet om det men ändå inte vaktar den, och om oxen dödar en man eller en kvinna, då skall oxen stenas och dess ägare skall också mista livet. Exodus 21:29.
Stena ägaren också!

Fast hur bokstavstrogen är man egentligen om man inte ser att de här föreskrifterna bara gäller oxar??

3 mars 2010

Dawkins svarar på frågan "What if you're wrong?"

Mer om religionsundervisningen i skolan

Det har kommit en del svar på Humanisternas debattartikel om kristendomens plats i skolans undervisning. En intressant vinkling på frågan om religionsundervisning kommer från kyrkoherden i Ovansjö, Karl-ErikTysk. Han ser ett problem med att icke-kristna ska undervisa om kristendom:
Humanisterna menar att undervisningen skall vara en undervisning om kristendom och inte i kristendom. Det är självklart det enda möjliga. Och visst är det då bättre att kalla det livsåskådningskunskap. Från kristen synpunkt kan det vara förödande med en undervisning i kristendom av någon som inte är kristen. Den undervisningen skall samfunden själva ägna sig åt.
Exakt. Inlägget är läsvärt även på andra sätt och kan därför rekommenderas.

En mer förvirrad utläggning görs av Birgit Sawyer, pensionerad professor i historia. Som så många som är upprörda över Humanisternas framfart i samhället och i media går hon vilse i sin ilska. Hon menar bland annat att Humanisterna är "skrämmande okunniga" och att vår argumentation är nationalistisk (eftersom vi refererar till "den typiska svenska livsåskådningen"). Detta samtidigt som hon inte kan skilja kyrkans roll som arbetsgivare och kyrkans roll som inspiration (vad gäller litteratur och arkitektur), samt själv refererar till "västerländska människors livsåskådning och värderingar". Nej, det var inget skarpt svar. Mest förundras jag över det här avsnittet.
En viktig förklaring till den västerländska kulturens framsteg sedan 1100-talet är just det spänningsfält som uppstod mellan världslig och andlig makt (mellan kejsare och påve), en spänning som stimulerade kritiskt tänkande. Denna spänning är grogrunden för många västerländska människors livsåskådning och värderingar.
Jämför det stycket med ett hämtat ur Humanisternas egen debattartikel:
När det gäller dagens moderna svenska samhällsvärderingar, så har de i väsentliga delar inte formats tack vare kristendomen, utan trots den.
Båda styckena säger egentligen samma sak: Kyrkan har mest varit en stoppkloss för de västerländska värderingarnas utveckling. Spänningsfält? Njae. Det går enkelt att konstatera att ju mer sekulärt humanistiskt ett samhälle har blivit, desto mer fritt har tänkandet också kunnat bli. Det är bara att läsa lite historia.

Religionens dödsryckningar

Filosofen AC Grayling menar att de nyvaknade intresset för Gud är att betrakta som religionens dödsryckningar. Som uppbackning för sin åsikt anför han många undersökningar som visar att unga är mycket mindre troende än äldre. Han menar också att utvecklingen mot mindre religiöst inflytande i samhället är oundviklig eftersom då fler religioner möts i olika samhällen runt världen så kommer behovet att minska inflytandet från varje enskild religion att öka. Detta medför ett behov för ett resonerande om vilka etiska regler som ska gälla och en därpå följande sekulär lagstiftning.


 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se