31 maj 2010

Gaza

Barn har ingen religiös tillhörighet. Att straffa barn för att deras föräldrar - eller deras föräldrars ledare - har extrema religiösa åsikter är därför fel. Israels attacker mot båtarna med förnödenheter till Gaza bör utredas av en internationell kommission så fort som möjligt.

30 maj 2010

Kristen mission i svenska skolor

Radioprogrammet Kaliber avslöjar idag att den kristna konservativa organisationen New Generation har fått 34 miljoner kronor av den svenska staten för att sprida sitt budskap i den svenska skolan.

Givetvis är det helt oacceptabelt att denna missionerande verksamhet bedrivs i svenska skolor som skall vara ickekonfessionella. New Generation sprider budskapet att homosexualitet är synd, att evolutionsteorin är falsk och att man måste följa den rätta vägen (Jesus) för att få ett gott efterliv.

Joakim Lundqvist är grundare och ledare för New Generation. Han är också en nyckelperson i den kristna sekten Livets Ord där han bland annat är chef för deras bibelskola.

Joakim Lundqvist är kristen fundamentalist. Hans organisation har fått 34 miljoner kronor av staten, trots att villkoren för att få bidrag är att man delar de grundläggande värderingarna som vårt samhälle vilar på. Bland annat är organisationen skyldig att “främja jämställdhet mellan könen”.

Är det någon som tror att New Generation gör det? Not.

Kommunala spöken

Nyligen kunde vi läsa i lokaltidningen Östran att Kalmar kommun har anlitat ett medium för att avhysa en ovälkommen gäst på ett äldreboende: Ett spöke. Det är inte ett aprilskämt.

Ännu roligare blir det när verksamhetschefen i Kalmar kommun Lars Axelsson framträder i P1 Studio Ett och berättar att dessa spöken är “ett naturligt inslag i verksamheten” och alls inte farliga.

Men några medarbetare tyckte ändå att det var lite obehagligt, och därför tillkallades mediet Pia Palm för att tala spöket till rätta.

Palm medverkar också i Studio Ett, hon kallar sig “lymfterapeut” och extraknäcker som medium. Hon berättar att hon inte går ut med att hon är medium, utan ligger lågt med den verksamhet. Detta berättar hon alltså i radion. Dessutom får vi veta att beteckningen “spöken” är kränkande för de som gått över till andra sidan och “bara fastnat lite grand på vägen”.

Man tar sig för pannan. För det första: Varför befattar sig kommunal verksamhet med kvacksalvare överhuvudtaget? För det andra: Varför tar Studio Ett upp detta utan någon som helst kritisk reflektion? Vi får visserligen veta att programledaren inte tror på spöken, men någon saklig diskussion om kommunens ansvar och kvacksalveribegreppet uteblir helt och hållet. Snart får vi väl höra Caroline Giertz som ny programledare också..

Alcala uppföljning

Journalisten Jesús Alcala skrev i Svenska Dagbladet (23/5) en artikel om Humanisterna och våra påstådda rötter, där han senare också bemötte vårt svar (ej utlagt av SVD).

Det tal Alcala refererar till av Levi Fragell har han missuppfattat ganska grovt, därför länkar vi det i sin helhet här. Då kan var och en själv läsa vad Fragell faktiskt sa.

Alcala upprörs över ett bioetiskt center i USA, som har till uppgift att diskutera och utveckla bioetiken utan religiösa överrockar. Mer om centret finns att läsa på hemsidan för Appignani Bioethics Center, för var och ens bedömning.

Alcala upprörs också av en en artikel i tidskriften Humanisten från 2005. Artikeln påtalar antisemitismens rötter i kristendomen. Att detta är en uppfattning som delas av de flesta seriösa teologiforskare tycks inte bekymra Alcala.

Jesus Alcala och Humanisterna

Journalisten Jesus Alcala skriver i Svenska Dagbladet (23/5) om Humanisterna och våra påstådda rötter.

Alcala anser att det inte går att skilja på tro och vetande. Här faller han in i den fruktlösa debatt som under senare decennier drivits från postmodernistiskt håll. Alla sanningar – sägs det – är subjektiva: jag har min och du har din. Men att inte ens försöka hålla isär tro och vetande dödar alla försök till seriös dialog. Alla påståenden har inte samma tyngd. Om så vore fallet skulle SMHI:s meteorologiska prognoser hamna på samma nivå som metoden att spå väder med aborrfenor.

Tro är en sak, vetande något annat. Tror gör man på sådant som man inte vill konfrontera med vetenskapens metoder. Det må vara vad som helst i religionsfrihetens namn.

Att däremot som Humanisterna plädera för ett sekulärt samhälle är ingen ”tro”, utan ett ställningstagande byggt på en dyrköpt erfarenhet: individuell frihet uppnås bäst i ett öppet samhälle där olika religioner kan samexistera utan att någon av dem tillåts styra politiken.

Alcala bekymrar sig för hur Humanisterna definierar begrepp som vetenskap och förnuft. Men vi håller oss inte med några egna definitioner; vi ansluter oss till de rådande inom vetenskapssamhället. Vetenskap är inte en uppsättning färdiga svar. Det är en metod att pröva och inte minst ompröva påståenden. Idag råder stor konsensus om att den kritiska rationalismen är ledstjärnan – inte någon naiv positivism eller övertro på vetenskapens roll i samhällsutvecklingen.

Förnuft är förmågan att kritiskt granska varje utsaga och inse att också vetenskapen kan leda fel. Förnuftet må som alla andra begrepp ifrågasättas, vilket också skett inom klassisk filosofi. Men till slut kommer man obönhörligen till den punkt då man måste fråga sig vad man vill se som ersättning för förnuftet.

”Vart ska befrielsen, vetenskapen och den fria forskningen leda människan?”, skriver Alcala. Det må var och en ta ställning till utan att hindras av förutfattade meningar, dogmer eller censur.

Alcala gör stor affär av att Humanisterna skulle tiga om den historiska grunden för våra uppfattningar. Biologen Julian Huxley var president på IHEU:s stiftelseskongress 1952, i kraft av sin roll som grundare av UNESCO. Någon annan roll i rörelsen har han inte haft. Huxley intresserade sig för den biologiska forskningens möjligheter att förbättra människan med hjälp av genetiken. Han var ett barn av sin tid. Däremot har vi inte funnit några belägg för att han – som Alcala hävdar – föreskrivit tvångsåtgärder. Påståendet att eugeniken skulle vara humaniströrelsens ledstjärna – dess ”hidden agenda” – är absurt. Lika fräckt som att hävda att eugeniken idag intar en central plats i Socialdemokraternas, Moderaternas eller Centerns program, enbart för att dessa partiers föregångare en gång stödde riksdagsbeslutet om steriliseringar.

Hur långt tillbaka i tiden är människor ansvariga för vad som kan ha sagts för länge sedan? Vi kan inte rakt av tillämpa dagens moraluppfattning på gångna tider. Samtidigt kan ingen förneka sin historia; det gäller såväl Humanisterna som alla andra. Det kan finnas gärningar eller texter som vi har all anledning att ta avstånd från. Vi gissar att det längst ner i SvD:s arkiv göms klipp som ingen idag ansvarig på tidningen för ett ögonblick ens skulle överväga att stödja.

Det är svårt att se vad som egentligen är syftet med Alcalas kritik av Humanisterna. Humanismen står i direkt motsats till rasbiologiska ideal, och det faktum att vi konsekvent tar strid för mänskliga rättigheter – inte minst kvinnors rätt att slippa religiöst förtryck – kan man inte rimligen kritisera om man inte själv har en religiös och reaktionär agenda.

Levi Fragell, f d president i Internationella humanistunionen
Staffan Gunnarson, vice president i Europeiska humanistfederationen
Christer Sturmark, ordförande förbundet Humanisterna

Teologi: Jodå, visst går det att kombinera religion och vetenskap!

Idag kommer tre inlägg om teologi. Det här inlägget handlar om ett försök att förena evolutionsteorin med skapelseberättelsen. Lyckas väl sådär... Sedan ett om en misslyckad fatwa, och till sist ett citat från lite mer "avancerad" teologi. Håll tillgodo!Tack till Thomas för tipset.

Teologi: "En fatwa måste vara kompatibel med logik och den mänskliga naturen"

Uttalandet i titeln ("En fatwa måste vara kompatibel med logik och den mänskliga naturen") gjordes av Egyptens religionsminister som en kommentar på ett av de underligare fatwaförslagen som föreslagits. Och då är ändå konkurrensen stenhård.

Problemet som behövde lösas var detta. Det finns både män och kvinnor som yrkesarbetar. Då uppstår ibland situationen att en man och en kvinna behöver arbeta ensamma tillsammans, utan att vara vare sig gifta eller besläktade. Hemska tanke! Det går ju inte för sig!

Men för den som känner till Islamisk tradition, Hadith, är lösningen uppenbar. Om en kvinna ammar någon etablerar hon nämligen en moderlig relation till den som får suga på hennes tutte, även om personen i fråga inte är hennes barn. Så om den manliga arbetskamraten får suga på sin kvinnliga arbetskamrats bröst fem gånger blir de tekniskt sett släkt...

Det här föreslogs - på fullt allvar - av Dr Izzat Atiya på al-Azhar-universitetet i Egypten, en av Sunnimuslimernas lärdomsbastioner. Rektorn på universitetet uttryckte inte någon större förtjusning över förslaget, utan ska nu utsätta den gode Dr Atiya för "diciplinära åtgärder" (spöstraff? stening?).

Det här är dock bara en rolig historia, ingen egentlig kritik av Islam eller al-Azhar-universitetet. Vildhjärnor förekommer på alla institutioner och ska så göra. På mitt eget universitet, har vi exempelvis haft en professor som gett kurser i slagruteteknik (årets förvillare 1995). Numera är han tongivande klimatskeptiker. Ingen skugga må falla över akademiska institutioner som härbärgerar vildhjärnor - det hör till arbetsplatsen. Även om de oftast är helt ute och cyklar (som i de här fallen) finner någon av dem ibland ett guldkorn på ett oväntat ställe.

Läs mer om fatwan hos BBC och om bland annat Stockholmsprofessorn hos VoF.

Teologi: Att leta i en mörk källare vid midnatt efter en svart katt som inte är där

The word of God is not bound. God speaks, and the world is made; God speaks and the world is remade by the word incarnate. And our human speaking struggles to keep up. We need, not human words that will decisively capture what the word of God has done and is doing, but words that will show us how much time we have to take in fathoming this reality, helping us turn and move and see, from what may be infinitesimally different perspectives, the patterns of light and shadow in a world where the word's light has been made manifest. It is no accident that the gospel which most unequivocally identifies Jesus as the word made flesh is the gospel most characterised by this same circling, hovering, recapitulatory style, as if nothing in human language could ever be a 'last' word.
Vad var det där? Det kallas teologi och är (faktiskt) fortfarande ett universitetsämne. Just det där stycket var komponerat av Rowan Williams som tydligen är en väldigt duktig teolog.

Det finns bara en sak att säga om den här typen av intellektuellt poserande: Forskaren är naken!

Läs mer i the Guardian.

29 maj 2010

27 maj 2010

Medierapportering om medier i Kalmar

Kalmar kommun har anlitat ett medium för 500 kronor i timmen för att övertyga ett spöke att försvinna. Väl investerade pengar?
Vi såg det här som ett arbetsmiljöproblem. Det handlade om personalens välbefinnande, säger Cecilia Fridh, som då var verksamhetschef, till Östra Småland.
Spöket finns ju uppenbarligen inte där (längre?). Politikerna är dock måttligt förtjusta i verksamhetschefens spökutdrivning.
Men det lär dröja innan Kalmar kommun anlitar ett medium igen, enligt omsorgsnämndens ordförande Steve Sjögren (S) som hävdar att politikerna inte visste om att seansen bekostades.
Detta enligt Svenska Dagbladet.

Om man nu kan få offentliga finansiering med utdrivning av fantasifoster vill jag rapportera att vi har väldiga problem med enhörningar som skenar längs korridorerna här på Zoologiska institutionen på Stockholms universitet. Men zoologer som vi är vet vi precis rätta metoden att få bort dem. Fast det är dyrt...

Några ritualer inför VM i Sydafrika

För att hindra att andarna skräms av de många utländska språken offrades i onsdags en kossa utanför den största VM-arenan, Soccer City. Phepsile Maseko, den nationelle samordnaren för landets helare berättar i SvD om ceremonin.
- Till att börja med välsignade vi arenan som en välkomnande symbol för nationerna som kommer hit. Vi brände rökelse och andra mediciner och slaktade en ko nära arenan, berättar hon.
Läs mer hos BBC. (Bilden tagen från annat sammanhang.)

Ärkebiskopen i den anglikanska kyrkan i Kapstaden, Thabo Makgoba, har föreslagit ett annat magiskt trick för att blidka de osynliga makterna inför VM: att mumla önskemål i tomma luften. Så här lyder hans besvärjelse:
God bless the 2010 World Cup:
Bless those who compete, and those who watch,
Bless those who host, and those who visit,
And help all who love the 'the beautiful game'
Grow in the love you have given us to share. Amen
Nu fattas bara den här ritualen så kan vi vara riktigt säkra på att VM går bra.

Scientologi: Circus of the Stars

26 maj 2010

Polsk präst längtar tillbaks till medeltiden

Det var bättre förr. Typ.

Islamister slår tillbaka

Nu får det vara nog med förolämpningar! Allt detta ritande av Muhammed - nu senast till och med organiserat till "Everybody Draw Mohammed Day". Dags att slå tillbaka. Vi utropar 30 juni till.. eh, till... vad ska vi hitta på, till...

EVERYBODY RESEARCH HOLOCAUST DAY
We encourage everyone to gear up for a critical study of this historical event on the 30th of June.
[...]
Much of the injustice that takes place in our world stems from ignorance. We reject being emotionally blackmailed by Hollywood tales and holocaust museums which legitimize the war crimes and crimes against humanity of the extremist Atheist regime of Tel-Aviv.

Seems rude? Or insulting? Or immoral? Actually it doesn't matter. Because the secular brand of Freedom of Speech never cares about any of the above. Right?
Jomenvisst, att rita en streckgubbe och ge den namn efter någon som varit död i snart 1400 år är fullt jämförbart med att förneka mördandet av 6 miljoner människor. Nu fick vi på en gång ökad respekt för Islam. Genomtänkt aktion.

(Men de har en sorts skruvad poäng. Det är tillåtet att förneka förintelsen i de flesta länder i det sekulära västerlandet. 14 länder har dock förbjudit det, däribland Tyskland, Österrike och Polen.)

Sharia law - a poem by Nessrriinn

Varning: Vissa bilder i det här inslaget kan vara stötande för känsliga tittare.Av Nessrriinn.

25 maj 2010

Hundhalsband för Sverige i tiden?

Humanisterna har (mig veterligen) ingen officiell inställning till monarkin som styrelseskick förutom att vi inte tycker den här paragrafen i successionsordningen är lämplig i ett land med religionsfrihet:
§ 4. Såsom 2 § i 1809 års regeringsform uttryckligen stadgar, att Konung alltid skall vara av den rena evangeliska läran, sådan som den, uti den oförändrade Augsburgiska bekännelsen, samt Uppsala mötes beslut av år 1593, antagen och förklarad är, sålunda skola ock prinsar och prinsessor av det kungl. huset uppfödas i samma lära och inom riket. Den av kungl. familjen som ej sig till samma lära bekänner, vare från all successionsrätt utesluten.
Men det här med att importera den amerikanska sedan att bli ledd av sin pappa till altaret och där överlämnad till sin nya man? Ingen vidare bra idé. Jag har ett förslag till protest, men eftersom det inte är en fråga för Humanisterna presenterar jag den på min personliga blogg. Se vad ni tycker.

Handduksdagen - glöm inte din hemma

Idag den 25 maj är det handduksdagen. Vet du inte vad jag pratar om så läs en bok - eller den här hemsidan.

Recension av Per Kornhalls "Livets Ord" i SvD

Per Kornhall, före detta medlem i Livets Ord, Hedeniuspristagare och numera styrelseledamot i Humanisterna, har som vi tidigare rapporterat här på bloggen, skrivit en bok om sina erfarenheter som sektmedlem: Livets Ord: Kontroll och manipulation i Jesu namn. Boken har fått en intressant anmälan i Svenska Dagbladet av en uppskakad recensent.
”Livets Ord” ger en bra och personlig inblick i sektmentalitet, och i de problem som sektmedlemmar hamnar i. Den ger också en unik och lätt surrealistisk insyn i en värld av psykotiska stollerier med demoner och tungotalade, som existerar mitt i det sekulariserade Sverige. Det är beklagligt och sorgligt att förstå under vilka omständigheter medlemmarna i Livets Ord lever. Det är upprörande att få stifta bekantskap med organisationens politiska ambitioner som utvecklas inom ramen för Kristdemokraterna.

Och det är rent obehagligt att inse att denna halvgalna sekt får bedriva friskola, och på så sätt får fritt spelrum att hjärntvätta barn med sin förvirrade lära.
Kornhalls bok förtjänar en stor läsekrets, speciellt bland ansvariga politiker.

Bioetik för kristna

Så här ser verkliga problem med bioetik ut.

24 maj 2010

Jesús Alcala gillar inte Humanisterna

Vad är det för fel på det här sättet att argumentera?
 • De som hävdar att X är väldigt säkra på sin sak och viker inte från sin livsåskådning.
 • De som hävdar att Y är väldigt säkra på sin sak och viker inte från sin livsåskådning.
 • Eftersom både de som hävdar X och de som hävdar Y är väldigt säkra på sin sak och inte viker från sin livsåskådning är X och Y likvärdiga.
Ni ser förmodligen igenom argumentationsfelet utan någon större intellektuell ansträngning. Det går inte att dra någon som helst slutsats om X eller Y utifrån anhängarnas säkerhet. Ändå används den här formen av "slutledning" (kortslutledning?) ganska ofta, nu senast av Jesus Alcala i en analys av Humanisterna i SvD. Jämför ovanstående med det här citatet:
Religiösa fundamentalister och militanta religionsmotståndare har det gemensamt att de har trygghet i Bokstaven och Protokollen. Så här står det i Paulus brev, så här står det i suran si och så. Är du kristen eller muslim så måste du anamma och följa den här texten.
Så vi Humanister ("militanta religionsmotståndare"?) "har trygghet i Bokstaven och Protokollen" precis som de religiösa har? Den hårfina skillnaden som gör att hela argumentet bara blir dumt är att Alcala inte kan citera någon skrift - inte en enda! - som Humanisterna är trogna mot. Det finns nämligen ingen. Det är en av poängerna med Humanismen som livsåskådning, att inte hålla någon skrift eller lära för helig.

Så varför måste Alcala öppna med den här sortens vilseledande argumentation? Svaret uppenbarar sig senare i artikeln. Han gillar inte Humanisterna och vill gräva upp något smutsigt ur vårt förflutna. Ett sådant angreppssätt fungerar dock bara på ett förbund som håller fast vid gamla läror som om de vore heliga. Har man att göra med en idéströmning som tvärtom frenetiskt hävdar vikten av att förkasta dåliga idéer även om de kommer från den egna historien så fungerar angreppssättet inte alls.

Den person Jesús Alcala fokuserar på från Humaniströrelsens historia är Julian Huxley (vars farfar var Thomas Henry Huxley - "Darwins bulldogg" och den som myntade begreppet "agnostiker"). Julian Huxley var med och grundade IHEU (International Humanist and Ethical Union) och var, liksom sin farfar, framstående evolutionsbiolog och som sådan en av arkitekterna bakom den moderna syntesen.

Men Huxley var även en framträdande eugenetiker. Det är givetvis detta Alcala siktar in sig på. Alcala översätter eugenik med "rasbiologi" och menar att Humanisterna har "rasbiologiska rötter". Det här är kopplingen som görs hos Wikipedia (klickar man på "eugenics" och sedan på "svenska" hamnar man på "rashygien" och vice versa). Läser man istället exempelvis Nationalencyklopedin står det dock klart att de två begreppen inte alls är synonyma.

Julian Huxley förespråkade eugenik utgående från att höja befolkningens IQ och försök att bli av med ärftliga sjukdomar. Det var klass som utgjorde Huxleys kategorisering av människor, inte ras. Det här är ett liknande synsätt som det som ledde fram till tvångssteriliseringarna i Sverige under 1900-talet. Huxley var dock inte ett offer för tidsandan utan en av de pådrivande forskarna. Han var till exempel ordförande för British Eugenics Society 1959-1962. Så visst, Huxleys åsikter är inte helt rumsrena i ett nutida perspektiv.

Det är förmodligen överflödigt att påpeka, men Humanisterna förespråkar varken eugenik eller tvångssteriliseringar.

Om Julian Huxley finns mycket intressant att säga. Han var inte bara med och grundade Internationella Humanistunionen, utan var även förste generalidirektör för UNESCO och en av grundarna av Världsnaturfonden. Vi vidarebefodrar därför även Alcalas fråga till dessa organisationer: Har ni gjort upp med era "rasbiologiska rötter"? Eller har ni, liksom Humanisterna, inget bokstavstroget förhållande till ert förflutna?

När Alcala så har hittat en i hans tycke tveksam figur återstår att kleta personens ideer på Humanisterna. Ett försök var att låta påskina att vi förhåller oss bokstavstroende till vårt förflutna. Ett annat försök gör Alcala genom den här manövern:
 • "Humanisterna säger sig vara ”ett förbund av människor som tar ställning för en vetenskaplig syn på faktafrågor”."
 • "Men vad mer konkret innebär Humanisternas vetenskapliga syn? Vart ska befrielsen, vetenskapen och den fria forskningen leda människan?"
 • Julian Huxleys vetenskapssyn ledde till eugenik.
 • Humanisternas vetenskapssyn leder kanske till ett liknande otäckt ställe.
Gör den? De amerikanska humanisterna har ett center för bioetik (The Appignani Bioethics Center) vars syfte är att diskutera bioetik - i syfte just att inte hamna fel. I oktober kommer det här centret att ha konferens till sammans med en transhumanistisk forskningsstiftelse (The Institute for Ethics and Emerging Technologies). Det var Julian Huxley som 1957 myntade begreppet "transhumanism" som samlingsbegrepp för strävan att förbättra människan genom teknologi och vetenskap. Alcala har hittat programmet och ger exempel på några debattämnen:
 • Att förlänga ett friskt liv – Är åldrandet en sjukdom?
 • Att göra diagnoser och vårdmetoder personliga – Skräddarsydd medicin för din genetiska sammansättning
 • Att bygga en bättre hjärna – Kan vi bli smartare och lyckligare?
Vad menar egentligen Alcala? Att Humanisterna skulle vara en bättre organisation om man inte diskuterade bioetik? Att man inte bör förbättra människans levnadsvillkor med modern vetenskap och medicin? Att man måste frigöra sig från all sin historia för att vara ett trovärdig organisation?

Alcalas artikel är så sörjigt tänkt och utförd att det känns som om han grävt och grävt utan att hitta något verkligt sunkigt, men ändå vill skriva något negativt. Avslutingen på artikeln går i samma anda. Den är komplett befriad från artikelns sammanhang och framför en generell sanning utan att direkt koppla den till Humanisterna - eftersom det inte finns någon koppling. Alltid smetar väl något av sig?
Kommer vi att bli smartare och lyckligare när Humanisterna har befriat oss?

Vad vi än svarar på den frågan är det viktigt att konstatera att varje tänkande som institutionaliseras och blir en rörelse kommer att vilja frälsa omvärlden. Där är allt sig likt, sen årtusenden.
Den typen av tricksande som Alcala gör sig skyldig till i sin artikel är helt enkelt inte ärligt.

23 maj 2010

Helga vilodagen

22 maj 2010

Idag har Jesusfolket sin egen pridefestival

Idag är det Jesusfolkets egen pridefestival i Stockholm. Jag misstänker starkt att det inte blir ett lika roligt party som under den riktiga Pridefestivalen, men det är kanske bara jag som har fördomar. För att fira dagen kommer här två aktuella bilder.


Jesus dog enligt sägnen för ungefär 2000 år sedan. Dags att glömma och gå vidare.

Adam & Eva enligt Koranen?

21 maj 2010

"Bara Gud kan skapa liv"

Nu har Vatikanen uttalat sig om Craig Venters framgång med att starta om en bakterie med nytt DNA. Och deras budskap är... "Bara Gud kan skapa liv."

Låter som en utmaning, tycker ni inte? (...och om Venter till slut lyckas, är han Gud då?)

Vatikanen försöker förstås snika åt Gud lite ära över upptäckten. Den italienske kardinalen Angelo Bagnasco sa att uppfinningen var "ännu ett tecken på intelligens, Guds gåva att förstå skapelsen och att bättre förmå förvalta den." Närru, den gubben går inte. Jahve har haft lika stor betydelse för den här upptäckten som det Nigerianska pololandslaget.

"Vi ser på vetenskap med stort intresse. Men vi tror att det framför allt handlar om meningen som måste ges till allt liv," sa Vatikanens främsta bioetiker, Monsignor Rino Fisichella, till RAI TV. "Vi kan bara komma till slutsatsen att vi behöver Gud, livets ursprung." (Ännu en påminnelse om att logiken har sitt ursprung i Aten, inte Rom.)

Men egentligen, vad har Vatikanens åsikt för bäring i frågan? I ett lika väsentligt uttalanden sa Albanska busschaufförernas riksförbund idag att "Vi tycker det är roligt med ett sådant här stort vetenskapligt framsteg och önskar Craig Venter all lycka till!" Tyska serietecknare framförde en förhoppning om att vetenskapen framför allt ska komma mänskligheten till godo, medan Irlands ölbryggare funderade över de etiska riskerna med genmanipulation. "Börjar man mixtra med jächten blir det lätt för schtarrkt" trodde reportern att de sa.

Är Vatikanens åsikt av någon alls betydelse för vetenskapen längre? Förr kunde de ju bränna folk på bål eller låsa in de som inte lydde, men vad ska de göra nu? Skrika högt i en guldkudde?

20 maj 2010

Ett steg närmare artificiellt liv

Craig Venter har slagit till igen. Han har tagit vetenskapen ännu ett steg närmare skapandet av artificiellt liv.Det här är det Venter och hans medarbetare gjort:
 1. Först överförde den genetiska informationen från en bakterie (Mycoplasma mycoides) till bokstäver på en dator.
 2. Sen gjorde de konstgjort DNA av samma information. Rent kemiskt finns det ingenting som skiljer konstgjort DNA från naturligt DNA.
 3. Slutligen överförde de det konstgjorda DNAt till en död cell av en annan bakterie (Mycoplasma capricolum).
...och cellen kom till liv. De kunde se att de resulterande bakterierna använde det konstgjorda DNAt genom en signal som de lagt in i generna: bakterier som använde det nya DNAt var blå (se bilden ovan). Det är vanligt att lägga in signaler på det här sättet när man forskar på konstgjorda gener. Venter har även lagt in (i kod) en e-mail address, namnen på många av forskarna i gruppen, och några berömda citat. Cellerna med det syntetiska DNAt replikerar sig och har metabolism, och är därför enligt alla nuvarande definitioner levande.

Alla de här tre stegen är makalösa tekniska framgångar. Det "enda" som saknas för att göra fullständigt artificiellt liv är nu att bygga en cell. Notera också att forskarna än så länge mestadels kopierat en redan befintlig levande organism. De har alltså inte använt "intelligent design" i sitt arbete utan förlitar sig fortfarande på produkter av den evolutionära processen.

Läs om nyheten i Science, DN, SvD, Aftonbladet, Expressen (Nej, forskarna har inte skapat konstgjorda celler eller konstgjort liv. Att det ska vara så svårt att rapportera om vetenskap? Läs om och rätta.).


Guds laboratorium
___________________________________________

Edit: Ok, jag la in en bild på Frankensteins laboratorium, men PZ Myers på Pharyngula gjorde ett bättre sök och hittade den centrala videosnutten. Jag klipper in den här nedanför. Han har också en längre populärvetenskaplig beskrivning om ni vill läsa en sådan. Håll till godo:

Var går gränsen för hädelse?

Jo, jag vet. Idag är dagen då alla ska rita Muhammed. Jag har fått många tips om dessa och tänkte bara göra en kort kommentar.
* Jag tycker idén är briljant och skulle gärna stött den.
* Artisten som kläckte idén tycker inte att idén är briljant längre, så hon har bett alla att avstå.

Eftersom jag är rätt förtjust i idéer så har jag respekterat hennes äganderätt till idén och avstått att skriva om dagen. Men för allt i världen, om du vill rita Muhammed, gör det. Här har ni en intressant idé på temat. Bilden längst till vänster är inte Muhammed. Bilden längst till höger är det.

Var går gränsen för hädelse och varför?

Att häda är inte att kränka

Idag debatterar Staffan Bengtsson på Newsmill.
Lars Vilks har hädat och begått blasfemi, vilket har varit juridiskt lagligt i Sverige sen 1970 då lagen of trosfrid avskaffades. Friheten att tycka, säga och agera hur man vill kring heligförklarade symboler retar dock fortfarande. För att komma förbi lagen om yttrandefrihet byter man ut ord. "Kränka", "förolämpa", "hets", "rasism", "främlingsfientlighet" med mera kallas gärningen för att söka sympati från invanda värderingar. Vad ligger bakom retoriken och vem är det som ber? Den lilla skaran, beredda att använda hot och våld, representerar inte Sveriges muslimer, trots att både främlingsfientliga och björntjänstgivare hävdar det.
Läs resten här.

"Theory of Mind"

Robert Seyfarth berättar om det begrepp som kallas "Theory of Mind" (har någon en bra svensk översättning?)En av de föreslagna orsakerna till att människor "besjälar" ting såsom bilar, datorer, träd, berg och "andar" - och därmed en av de tänkbara förklaringarna till (en aspekt av) religion är att den här (inte unikt mänskliga!) förmågan att besjäla varandra inte fungerar helt perfekt. Sett ur ett evolutionärt perspektiv är det här inte så konstigt. Att felaktigt tro att någon annan inte har ett medvetande kan vara extremt kostsamt. Men hur mycket kostar det egentligen att sparka på bilen eller lägga en matbit vid stora eken?

Fast det är klart...


19 maj 2010

Folkmord och våldtäkter: nu som dataspel?

En svensk spelfirma, Novusoft, med rötter i Högskolan i Skövde, har utvecklat spelet Testament "för Svenska kyrkan" (vet Svenska kyrkan verkligen om det?). Så här står det i presentationen på spelets hemsida:
Testament is a game developed for the Church of Sweden. The game is based on the Old Testament of The Bible and it was developed primarily to make its content more accessible to young people. The game will have its Swedish release in May, 2010.
Här är en trailer:


Man undrar på något sätt hur de hanterat de många folkmordssekvenserna. För inte har man väl censurerat innehållet och därmed ändrat på Guds eget budskap? Här är några roliga sekvenser för barn att spela sig igenom. Från första Samuelsboken:
Innan tiden var gången drog han ut med sina män. Han slog ihjäl 200 filisteer och tog med sig deras förhudar och lämnade dem allesammans åt kungen för att få bli hans måg. Då gav Saul honom sin dotter Mikal till hustru.
[...]
Så säger Herren Sebaot: Jag har inte glömt vad amalekiterna gjorde mot Israels folk, då de angrep dem på deras vandring från Egypten. Dra nu ut och krossa amalekiterna och vig dem åt förintelse med allt som tillhör dem. Skona ingen utan döda alla, både män och kvinnor, barn och spädbarn, oxar och får, kameler och åsnor."

Från Domarboken:
Bäst de satt där i godan ro omringades huset av männen i staden, en samling skurkar. De bultade på dörren och ropade till den gamle som ägde huset: "Skicka ut mannen du har i ditt hus, vi skall ligga med honom." Värden gick ut till dem och sade: "Bröder, jag ber er, gör inte något så ont. Den här mannen är gäst i mitt hus. Ni får inte begå ett sådant nidingsdåd. Men här finns min dotter, som är orörd, och hans bihustru. Låt mig skicka ut dem, så kan ni utsätta dem för vad ni vill. Men mot den här mannen får ni inte begå ett sådant nidingsdåd." Männen vägrade att lyssna på honom. Hans gäst tog då sin bihustru och skickade ut henne till dem. Och de låg alla med henne, och de våldtog henne hela natten ända till morgonen. Först i gryningen lät de henne gå. Fram på morgonen kom kvinnan tillbaka. Hon föll ihop vid dörren till den gamles hus, där hennes man befann sig. Där blev hon liggande tills det var ljust. På morgonen steg hennes man upp, öppnade dörren och gick ut för att fortsätta resan. Då fick han se sin bihustru ligga vid dörren med händerna på tröskeln. "Res dig upp, vi skall ge oss i väg", sade han. Men han fick inget svar. Han lyfte upp henne på åsnan och begav sig hemåt.
Jag vet inte jag, men vore det inte bättre att vänta med att utsätta barn för den här typen av historier till de är vuxna? Det är ju inte direkt "Gud är kärlek" som Gamla Testamentet förmedlar...

18 maj 2010

Livets Ord gör en Lars Vilks

Livets Ord agerar Lars Vilks och testar yttrandefrihetens gränser. Tyvärr agerar "socialister och anarkister" som islamisterna och reagerar med våld. Idiotiskt!Klippet kommer från Dagen.

Om religionsfrihet i Människor och tro

Idag diskuterade jag religionsfrihet i P1 Människor och tro. Programinslaget kan avlyssnas här. Tyvärr används religionsfrihetsbegreppet fortfarande alldeles för diffust i den svenska debatten. Om man med religionsfrihet menar människors rätt att tro på vad de vill så finns det nog ingen förnuftig människa som ifrågasätter detta.

Problemet är att religionsfrihetsbegreppet har förskjutits i betydelse, från att betyda alla människors rätt att behandlas lika oavsett deras religion, till att betyda människors rätta behandlas olika på grund av sina religiösa föreställningar och ställningstaganden. Det är en farlig väg att gå.

Christer Sturmark

Grekisk visdom

If God listened to the prayers of men, all men would quickly have perished; for they are for ever praying for evil against one another.
Epicurus

17 maj 2010

Upprop för Katolska kyrkan eller donation för att arrestera Påven?

Tidningen Dagen rapporterar att det startat ett upprop "på internet" för den Katolska kyrkan. Ni kan skriva på här, om ni tycker det är en bra idé. Då skriver man bland annat under på att man plågas "av den ensidighet i mediebevakningen som tycks göra Katolska kyrkan huvudansvarig och huvudsaklig hemvist för pedofili och liknande övergrepp. Det vore naivt att tro att denna sjukdom inte förekommer i alla miljöer."

Visst vore det. Men vem tror det? Det är inte pedofilin som är huvudanledningen till världens upprördhet över Katolska kyrkan, det är det systematiska skyddandet av dessa brottslingar. Intressant nog bidrar förstås ett sådant här upprop på sitt eget sätt till att försöka bagatellisera problemen genom sin oriktiga verklighetsbeskrivning. Så nej, jag tänker i alla fall inte skriva under. Nu är inte tid för samling bakom biskoparna, nu är tid för rättslig prövning av de ansvariga.

Om ni tycker samma sak kan det vara värt att veta att även författaren Sam Harris nu ställer sig bakom kraven på en rättslig prövning. Han har också startat en insamling man kan donera till för att hjälpa till att täcka kostnader för rättslig expertis.

Men att ge pengar för att få Påven arresterad när det finns så mycket elände i världen som behöver pengar? Är inte det lite som att skicka ljudbiblar till Haiti? Avsikten bakom donationerna är förstås i första hand att se till att brottslingar ställs inför rätta, oavsett deras politiska och religiösa hemvist och historia. På så sätt är den här kampanjen att jämföras med arresteringen av Pinochet.

Men i förlängningen handlar det också om att undergräva Vatikanens moraliska auktoritet. Det är där kampanjen har potential att göra störst nytta. För Vatikanens inställning i frågan om kondomer och aborter kostar människoliv. Det är dock inte brottsligt att hysa de här åsikterna, även om de dödar, så därför fyller kampanjen för Påvens arresterande flera syften.

Glöm inte att det är de mest sekulära länderna i världen som mår bäst. När man slutar tro på övernaturliga förklaringar till livets mysterier och börjar se verkligheten som den är skaffar man sig det starkaste verktyg historien känner för att förändra sin situation till det bättre. Det är något att främja.

Men känner ni att ni vill lindra mer akut lidande i första hand så är de flesta av världens hjälporganisationer faktiskt sekulära. Här har ni tre förslag på organisationer som hjälper utan baktanke.
Röda Korset
Rädda Barnen
Läkare Utan Gränser

Klarhet

15 maj 2010

I know the Good Book knows it's good because a really good book would

Tim Minchin är genial. Men han sjunger fort som fan, så jag har klippt in texten nedanför klippet för att göra det enklare.The Good Book

Life is like an ocean voyage and our bodies are the ships
And without a moral compass we would all be cast adrift
So to keep us on our bearings, the Lord gave us a gift
And like most gifts you get, it was a book

I only read one book, but it's a good book, don't you know
I act the way I act because the Good Book tells me so
If I wanna known how to be good, it's to the Good Book that I go
'Cos the Good Book is a book and it is good and it's a book

I know the Good Book's good because the Good Book says it's good
I know the Good Book knows it's good because a really good book would
You wouldn't cook without a cookbook and I think it's understood
You can't be good without a Good Book 'cos it's good and it's a book
And it is good for cookin'

I tried to read some other books, but I soon gave up on that
The paragraphs ain't numbered and they complicate the facts
I can't read Harry Potter 'cos they're worshipping false gods and that
And Dumbledore's a poofter and that's bad, 'cos it's not good

Morality is written there in simple white and black
I feel sorry for you heathens, got to think about all that
Good is good and evil's bad and goats are good and pigs are crap
You'll find which one is which in the Good Book, 'cos it's good
And it's a book, and it's a book

I had a cat, she gave birth to a litter
The kittens were adorable and they made my family laugh
But as they grew they started misbehavin'
So I drowned the little fuckers in the bath
When the creatures in your care start being menaces
The answers can be found right there in Genesis!
Chapter 6, Verse 5-7!

Swing your partner by the hand
Have a baby if you can
But if the voices your head
Say to sacrifice your kid
To satisfy your loving God's
Fetish for dead baby blood
It's simple fate, the Book demands
So raise that knife up in your hand!

Before the Good Book made us good, there was no good way to know
If a thing was good or not that good or kind of touch and go
So God decided he'd give writing allegoric prose a go
And so he wrote a book and it was generally well-received

The Telegraph said, "This God is reminiscent of the Norse."
The Times said, "Kind of turgid, but I liked the bit with horses."
The Mail said, "Lots of massacres, a violent tour de force.
If you only read one book this year, then this one is a book
And it is good, and it's a book!"

Swing your daughter by the hand
But if she gets raped by a man
And refuses then to marry him
Stone her to death!

If you just close your eyes and block your ears
To the accumulated knowledge of the last two thousand years
Then morally, guess what? You're off the hook
And thank Christ you only have to read one book

Just because the book's contents
Were written generations hence
By hairy desert-dwelling gents
Squatting in their dusty tents
Just because what Heaven said
Was said before they'd leavened bread
Just 'cos Jesus couldn't read
Doesn't mean that we should need
When manipulating human genes
To alleviate pain and fight disease
When deciding whether it's wrong or right
To help the dyin' let go of life
Or stop a pregnancy when it's
Just a tiny blastocyst
There's no reason why we should take a look
At any other book
But the Good Book
'Cause it's good
And it's a book
And it's a book
And it's quite good!

Good is good and evil's bad
And kids get killed when God gets mad
And you'd better take a good look
At the Good Book

14 maj 2010

Kreationism i skolan: Dayton, TennesseeSista killens kommentar:
We didn't like evolve from anything, that doesn't make any sense, I mean. How can, like, an African American person evolve from a white person? We're different skin?

13 maj 2010

12 maj 2010

Lars Vilks attackerad

Attack på yttrandefriheten på ett svenskt universitet:Detta måste förstås få motsatt effekt mot den avsedda. Ingen har rätt att med våld hindra andras yttrandefrihet. Här är därför den där hunden igen.
Tycker man illa om Vilks rondellhund har man all rätt i världen att säga det. Man behöver inte ens säga det på ett trevligt sätt. Men man får inte ta till våld.

11 maj 2010

En homofob hycklare
(Jämför det här inslaget med det nedanför som är från ett konservativt nyhetsprogram.)

Fox News ljuger sig blå

Fox News är en osannolik kanal i det amerikanska tv-utbudet. Inte nog med att de är partiska samtidigt som de har som slogan "Fair and balanced". De drar sig inte för att fara med osanning om det gagnar deras syften. Titta på det här nyhetsinslaget till exempel.Inslaget fick PZ Myers att komplett gå i taket på sin Pharyngula-blogg. Han gjorde även en fakta-granskning av några av påståendena.

Sarah Palin som tänkbar president för världens mäktigaste nation? Tanken förskräcker.

(Jämför det här inslaget med det ovanför som är från ett "liberalt" nyhetsprogram.)

10 maj 2010

Bibelns författare rökte på?

Det är svårt att tro på något som författats av människor som drack för mycket vin och rökte örtcigaretter.
Det är Bibeln som polska popstjärnan Dorota Rabczewska ("Doda") syftar på med sitt uttalande. För detta hotas hon nu med böter och fängelse. DN skriver att "Ryszard Nowak, ordförande för en kommitté med uppgift att ”försvara samhället mot sekter”, hävdar att Dorota Rabczewska med sina uttalanden skymfat ”religiösa känslor bland både kristna och judar”."

Liite överkänsliga kanske? Jag menar, ingen som har läst Uppenbarelseboken kan tro annat än att "Johannes" självmedicinerade (eller hade en "naturlig fallenhet" för att hallucinera). Det är det som gör boken så rolig att läsa - gillar ni undergångsvisioner på högtravande språk är den svårslagen.

Dodas öde illustrerar bra vikten av att inte blanda religion och juridik. Det finns många lättstötta människor här i världen. Om någon påstod att Shakespeare knarkade skulle säkert en del uppröras över detta. Men dessa upprörda människor skulle då inte ha någon lagbok att ta till. Man får nämligen säga sådana saker i ett land med yttrandefrihet. Synd att inte Polen hör till dem.

(Vänta nu. Betyder det att jag riskerar hamna i Polskt fängelse?)

Tack till Anders Rosen för tips.

Carl Sagan edited for rednecks

9 maj 2010

Sam Harris svarar kritiker om vetenskap kring moral

Sam Harris TED-föreläsning kring en vetenskap om moral har lett till att han mottagit många kritiska kommentarer. Frågan är uppenbarligen "het" både bland religiösa så väl som ateister. Här svarar Harris på kritik från Sean Caroll.

Pascal för ateister

8 maj 2010

Bilder på Muhammed?

Bilder på Muhammed är inte så ovanliga alls, historiskt sett. Är ni intresserade finns Mohammed Image Archive att tillgå. Där finns bilder på Muhammed från "alla historiska perioder, kulturer och genrer".

What would Jesus do?

7 maj 2010

Pastor vill bränna böcker på torget i Vetlanda

Då var det dags igen då. En pastor vill ordna ett bokbål på torget i Vetlanda och bränna böcker med "entartete kunst". Vad är det som inte passar?

Jonas Gardell.Ok, Gardell har åstadkommit en bibeltolkning som är så personlig att han i det närmaste försökt uppfunna en ny religion. Men bokbål? Snälla nån, drar den gode pastorn inga som helst historiska paralleller så gör i alla fall vi andra det.

Det brukar för övrigt inte gå så bra för bokbrännare. Ta till exempel Savonarolas öde - bokbrännaren som härjade i Florens på Michelangelos tid. Från Wikipedia: "22 maj 1498 dömdes han till döden genom att hängas och därefter brännas på bål. Savonarolas kvarlevor ströddes i floden Arno, så att hans anhängare inte skulle ha en grav att gå till eller reliker att vörda."

Det är kanske att gå lite långt. I det här fallet räcker det gott med att ta den omdömselösa pastorn i det metaforiska örat och säga åt honom att sluta upp med de där dumheterna.

Tack till Daniel för tipset.

Ecce Homo neanderthalensis

Våra förfäder hoppade över skaklarna med neanderthalare. Eller inte, beroende på var du kommer ifrån. Häftig forskning som du kan läsa om i DN, SvD, eller varför inte hos Science.

Omskärelse på sjukhus gör att barnen slipper bli omskurna hemma

En övning i logisk slutledningsförmåga? Prova det här:
 • Premiss 1: Det är bättre att omskärelse på pojkbebisar sker på sjukhus eftersom bebisarna då slipper köksbordskirurgi eller att bli skickade till länder som inte är lika petiga med om man skär i sina barn. (Den svenska inställningen.)
 • Premiss 2: Omskärelse av pojkar är inte ett lika allvarligt övergrepp som omskärelse av flickor. Omskärelse av flickor bör i rimlighetens namn kallas könsstympning.
 • Slutsats 1: Flickor bör i ännu högre grad skyddas från köksbordskirurgi eller att bli skickade till länder som inte är lika petiga med om man skär i sina barn.
 • Slutsats 2: Könsstympning av flickor bör därför ske på sjukhus.
Så här verkar amerikanska barnläkarförbundet (American Academy of Pediatrics) ha tänkt. De rekommenderar nu nämligen ett "kompromissförslag" vad gäller kvinnlig könsstympning. De menar att man lagvägen bör "sträcka ut en hand till familjer genom att erbjuda en 'rituell rispning', som att sticka eller skära små jack i flickornas klitoris."

Inte skära bara rispa? Jag trodde det var ett dåligt skämt från min barndom, inte något man skulle stöta på i en rekommendation från ett barnläkarförbund. Här ett citat från förslaget:
Dessutom är "stympning" ett konfrontatoriskt begrepp som gör kommunikation omöjlig och som inte förmedlar ett respektfullt bemötande åt de många kvinnor som har fått sina genitalier förändrade och som inte ser sig själva som "stympade." Det är en paradox att rekommendera "kulturellt informerad rådgivning" och sedan använda ett så okänsligt språk. "Kvinnlig genitalieskärning" ("Female genital cutting") är en neutral, deskriptiv term.
Läs även pressmeddelandet från organisationen Equality Now som inte verkar ha samma slutledningsförmåga som amerikanska barnläkarförbundet. De hakar väl upp sig på de mänskliga rättigheterna (se artiklarna 12, 18 & 30) eller barnkonventionen (se artiklarna 3 & 6). Via Pharyngula.

Humanisterna är emot all form av skärande i barn som sker på andra grunder än av medicinsk nödvändighet.

6 maj 2010

Seminarium om omskärelse av pojkar

Nyhetsbrev grån Humanisterna

Måndagen den 24 maj kl 18 på ABF Stockholm, Sveavägen 41:
Omskärelse av pojkar – en kränkning av barns kroppsliga integritet?

Föredrag 18.00-19.00 av Peter Nordlund och därefter paneldebatt, med inbjudna gäster 19.30 - 20.00, moderator Christer Sturmark.

Föredraget belyser nackdelar med omskärelse, något som det sällan eller aldrig talas högt om. Sveriges Kommuner och Landsting har rekommenderat alla Landsting att tillhandahålla omskärelse av små pojkar, motiverad av religiösa helt ickemedicinska skäl, om detta är vårdnadshavarnas önskan. Svensk Barnkirurgisk Förening och Svenska Läkaresällskapet är negativa till rekommendationen av etiska skäl. Några landsting vägrar att följa rekommendationen.

Vi diskuterar frågan om ett förbud mot omskärelse av pojkar och vilka fördelar/nackdelar ett sådant skulle kunna föra med sig. Vi diskuterar också varför nästan inga organisationer driver frågan om pojkars rätt till kroppslig integritet.

"Ska vi värna om en jämställd och frigjord syn på kropp och sexualitet som kännetecknat det svenska samhället från 60-talet och framåt?

Seminariet arrangeras av Humanisterna. Entré 50 kr.

Homofobi i Litauen

Prideparaden i Litauen har blivit inställd. Man är orolig för våldsamma homofoba gupper.
En av de viktigaste frågorna i en demokrati är möjligheten at kunna uttrycka sin uppfattning trots hot om våld. En stat som inte kan garantera skydd för de som vågar stå för sin rätt har vikit sig för våldet.
Det här säger Sören Juvas, förbundsordförande RFSL enligt QX, där ni också kan läsa mer.

Om vetenskap fungerade som religion

5 maj 2010

Hur farlig är religionsfientlighet?

Religionsfientliga stämningar är i alla fall "farliga" nog för ärkebiskop Anders Wejryd att ta initiativ till Sveriges interreligiösa råd. Så här lyder pressmeddelandet från Svenska kyrkan:
På initiativ av ärkebiskop Anders Wejryd har Sveriges interreligiösa råd bildats, vid ett möte i ärkebiskopsgården i Uppsala på kvällen den 4 maj 2010. Rådet kommer att bestå av kristna, muslimer, judar, buddhister, bahai, sikher samt hinduer.

Det nybildade rådet har till syfte att främja och skapa förutsättningar för interreligiöst samarbete i Sverige, lyfta fram religionens roll för att skapa fred och samförstånd i världen och utgöra en röst gentemot religionsfientlighet.

– Vi har skapat en nationell mötesplats för religiösa ledare i Sverige, inte en ny organisation, betonar ärkebiskop Anders Wejryd. Vi vill stärka friheten till religiös tro och utövning, både individuellt och i gemenskap, men också vara en röst i det offentliga samtalet om etik och andlighet.

Sveriges interreligiösa råd ska samlas minst två gånger per år, och kan till sitt stöd tillsätta en arbetsgrupp om behovet uppstår. Beslut i rådet kan bara fattas om alla är överens, och inte på andras vägnar. Eftersom rådet inte kommer att ha någon egen ekonomi, ska alla deltagare bära sina egna kostnader.

Rådet kommer att bestå av totalt 15 personer: fem kristna, tre muslimer, två judar, två buddhister (utses av respektive paraplyorganisation) samt en representant vardera från bahai, sikher och hinduer.
Här är en bild på samlingen.
Foto Magnus Aronson

Men hallå? Enda medlemskravet verkar vara att man tror på något övernaturligt? Eller vad annars har Hinduer och och Muslimer gemensamt? Eller Buddhister och Kristna? Spelar det ingen roll exakt vad man tror på längre? En Gud, många gudar, själavandring, himmel och helvete - ni har ju alla bekrigat och mördat varandra i årtusenden över de här frågorna ("religionens roll för att skapa fred och samförstånd" klingar oerhört falskt). Är de här frågorna nu plötsligen helt oviktiga? Kan ni inte bara lägga ner i så fall och bespara oss skenhelighet, moralkakor, kvinnoförtryck och kollekthåvar?

...och New Age-anhängarna som är en sådan folkrörelse vad det gäller tro på övernaturligheter, är de inte fina nog?

Tack till Jan-Erik Göransson för tipset.

Kolonialism som fortfarande pågår

Enligt en studie som publicerades för ungefär en månad sedan är Afrika numera den mest religiösa kontinenten i världen. Sverige är näst minst religiöst - bara 8% anser att religion är väldigt viktigt i deras liv. Enbart Tjeckien slår oss med sina 7%, enligt Dagen. Det här är förstås en anledning att vara stolt, både som svensk och europé (som hallänning? Jag vet inte resultaten därifrån...).

Men stackars Afrika! Inte nog med att vi européer har använt Afrikas befolkning som slavar, vi har även koloniserat dem och tagit deras naturresurser. Det övergrepp på kontinenten som ännu inte slutat är den form av kolonialism där Afrikas egna kulturella arv utrotas och ersätts med "giftigt andligt skräp", för att citera Påven.

Effekterna av den religiösa koloniseringen går att iaktta på många håll. Megakyrkor byggs upp för miljontals pengar av både mer och mindre nogaräknade pastorer. Resurser och kraft ödslas på att lära människor att magiskt försöka kontrollera en många gånger oförutsägbar tillvaro. Ogiltiga förklaringar ges på svåra problem. Till skillnad från den urvattnade religiösa tro vi ofta möter i Sverige tas religion i Afrika på största allvar. Blodigt allvar.

Idag rapporteras till exempel att en 5-årig pojke i Ghana har blivit övergiven av sina föräldrar efter medicinsk behandling. Pojken fick en livräddande blodtransfusion på sjukhus. Föräldrarna var tyvärr Jehovas Vittnen, vars tro förbjuder blodtransfusioner på grund av ett obskyrt teologiskt ställningstagande från 1870-talets USA. [Häpp - helt fel tydligen. Enligt Jonas kom inte ställningstagandet förrän 1945 - se kommentarerna.] Så föräldrarna övergav pojken. Gud är kärlek? Jo, tjena.

Och jag behöver kanske inte påminna om vad Påvens budskap om kondomanvändning har för effekter?

Resursslöseri och villfarelser, det är religionens största gåva till världens fattiga.

Liksom en gång skedde hos oss själva har den traditionella Afrikanska vidskepelsen i mycket blivit inkorporerad i den lokala varianten av kristendom. I andra fall lever den vidare på sidan om. Den kristna missionen har istället för upplysning lämnat ett annat arv efter sig. Inte de missionsskolor och missionssjukhus som finns spridda över Afrika; det är inget unikt för missionen. Det finns ett stort antal andra organisationer som driver skolor och sjukhus, utan någon baktanke rörande elevers och patienters själar.


Istället är det unika arvet från missionen – det missionärerna verkligen har lyckats med – att de ersatt den traditionella formen av vidskepelse med sin egen. I den processen har de lyckats ta död på många av de unika kulturformer som från början fanns i Afrika. En del människor jag träffat i Kenya visste inte ens om att deras förfäder en gång hade en egen kultur med egna myter och egna traditioner.

Självklart finns det exempel på Afrikanska traditioner som är vedervärdiga och som verkligen vore bra om de försvann – kvinnlig omskärelse är en – men inte hjälper det att tro på Jesus för att förstå det. Lika självklart finns det också Afrikanska kulturformer som är värda att bevara. Många av dessa kommer vi aldrig att få höra talas om.

Upprördheten var stor runt världen när talibanerna sprängde gamla buddhastatyer i Afghanistan. Men den förstörelsen var ytterst blygsam i jämförelse vad missionärerna gjort med Afrikas myriad av kulturyttringar. För missionärerna räckte det inte med att förstöra gamla stenstatyer – ibland finns här inte ens så handfasta saker att förstöra. Här var det fråga om att utrota hela kulturer.

Missionsverksamhet pågår än i dag i stor skala.

Svar direkt4 maj 2010

Bill Maher om muslimsk extremism

3 maj 2010

Så mycket psykisk energi på ett ställe...

Dawkins tror på intelligent design - av etik

Frågan dyker upp ibland var icke-troende får sin etiska kompass ifrån, sin moral. Religiösa har ju sin "absoluta moral" medan en ateist får hålla till godo med - ingenting?

Det är ju inte riktigt så vi i Humanisterna ser på saken. Vi tycker att etik och moral bör baseras på förnuftiga resonemang, eller som Richard Dawkins så snyggt formulerar det i klippet här nedanför, moraliska system bör baseras på intelligent design.Religiösa etiska system verkar mest besatta med sexualitet, främst kvinnors, på de mest bizarra sätt. Ett aktuellt exempel kommer ifrån den amerikanska delstaten Virginia där Attorney General (ungefär motsvarande delstatens justitiekansler) menar att den romerska dygdens gudinna som pryder statens vapensköld bör sluta visa tutten och få kläder på sig. (Man får anta att han försöker minska antalet jordbävningar?)

Religiös etik och moral handlar väldigt sällan om att minimera lidandet i världen och väldigt ofta om godtycklig kontroll av människors beteenden. Vi inom Humanisterna tror att man får en bättre etik och moral genom diskussioner och konsekvensutvärderingar. Tycker du likadant? Att du inte blir medlem!

2 maj 2010

Miraklet John Lennox

För ett par veckor sedan medverkande jag i en debatt arrangerad av den kristna föreningen Apologia. Debatten skulle handla om huruvida vetenskap och religion kan förenas eller om de står i konflikt med varandra. På min sida i debatten hade jag också fysikprofessorn Ulf Danielsson. Vi mötte den evangelikalt kristne Oxfordprofessorn och matematikern John Lennox som bland annat har skrivit boken “God´s Undertaker - Has Science Buried God?”.

Lennox har också gjort sitt ett namn på att debattera med ateister som Christopher Hitchens och Richard Dawkins. Filmklipp med Dawkins kan ses här och med Hitchens här.

Ni var det alltså min tur att debattera med Lennox. Han är en genomsympatisk, roligt och mycket bildad man. Men han är ett mysterium, eller kanske till och med ett mirakel: Han är professor i matematik och vetenskapsteori. En sådan person man möjligen tro på ett transcendent, hyperabstrakt gudsbegrepp, en gud som är utanför tid och rum och inte interfererar med världen alls. Eller för att citera P C Jersild: En homeopatiskt utspädd Gud. Problemet med ett sådant gudsbegrepp är att det blir irrelevant, meningslöst och innehållslöst. Men det är åtminstone inte åtkomligt för ett vetenskapligt eller rationellt samtal (vilket är själva poängen med det).

Men denne John Lennox tror faktiskt på en personlig medveten Gud som hör bön och ingriper i världen. Han tror att Jesus återuppstod från de döda, förvandlade vatten till vin och promenerade på (ofruset) vatten. Och han accepterar inte evolutionsteorin.

En vetenskapligt kompetent person som har dessa trosföreställningar är åtminstone för mig ett mysterium, ja närmast ett mirakel. Den intressanta frågan är förstås hur det rent psykologiskt fungerar att i praktiken omfatta oförenliga trossatser om världen utan att bli schizofren. Nåväl, detta lämnar jag till psykologerna att fundera över.

Min debatt med John Lennox filmades av SVT Kunskapskanalen och har nu sänds på TV. Den kan också ses på Kunskapskanalens hemsida.

Knäppskalle eller geni?

Döm själv, den som vågar. Låt den som är utan förutfattad åsikt kasta första stenen.

Tror du att allt inte är reducerbart till algoritmer? Här ett föredrag från någon som tror precis allt är reducerbart till algoritmer - inklusive universum självt!

1 maj 2010

Kreationistpropaganda

Så här ska en slipsten dras om man vill indoktrinera barn.

Det är inte alltid man lyckas som medium

Mediet James van Praagh försöker lura människor på TV men lyckas väl inte sådär jättebra.Klippet är speciellt intressant för oss som gillar att studera tekniken medier använder. Det gäller att slänga ur sig många allmängiltiga namn/påståenden/företeelser och se var det nappar. Ibland nappar det inte och då får man byta. Nappar det för sällan så blir det parodiskt.

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se