31 maj 2010

Gaza

Barn har ingen religiös tillhörighet. Att straffa barn för att deras föräldrar - eller deras föräldrars ledare - har extrema religiösa åsikter är därför fel. Israels attacker mot båtarna med förnödenheter till Gaza bör utredas av en internationell kommission så fort som möjligt.

21 kommentarer:

Anonym sa...

Det är inte det enda i den där härvan som bör utredas, den här händelsen gör det bara så övertydligt att något konkret måste göras åt hela situationen.

Per Ewert sa...

Ja, även andra sidans aktioner bör utredas. I vilken mån var altionen antisemitisk? I vilken mån användes våld? Hur mycket vapen fanns? Etc. Men går det att hitta en opartisk utredning i det här fallet? Svårt svårt svårt.

Lennart W sa...

Som Israelvän kan jag bara instämma med SvDs Cordelia Edvardson:

>Hamas och andra extremistiska palestinier har vunnit en propagandaseger som överträffar deras djärvaste förhoppningar. Israel har lidit ett svidande nederlag, moraliskt, politiskt och diplomatiskt. Israels fiender firar, var i världen de befinner sig. Israels sanna vänner sörjer och gråter blod, tillsammans med den israeliska fredsrörelsen som redan på måndagen kallade till demonstration.

Patrik Lindenfors sa...

Lennart,
Det citatet skriver även jag under på. Det var en oerhört korkad aktion.
Per,
Angreppet skedde på fel plats och var därmed ett brott mot fokrätten. Lätt lätt lätt.

Sven Davidsson sa...

Vad har barns religionstillhörighet med attacken att göra?

Patrik Lindenfors sa...

Sven,
Tillslaget mot konvojen skedde eftersom Israel har en blockad riktad mot Hamas. Men blockaden drabbar även icke-Hamasmedlemmar i Gaza. Till exempel barn.

Isidor sa...

En sak utredning bör ta upp är i vilken utsträckning den extremt korrupta Hamas-ledningen skulle låtit förnödenheterna komma barnen till godo.

Det är en aspekt som inte på något vis ursäktar militära attacker mot civila på internationellt vatten, men är en intressant aspekt, eftersom det inte är självklart att maten i slutänden skulle ha mättat barnmagar.

I övrigt har jag inga sympatier med det våld som båda sidors ledare roar sig med, på båda sidors barns bekostnad.

Sven Davidsson sa...

Jag tycker fortfarande kopplingen till barn är långsökt. Backa gärna upp påståendena med referenser om hur Israel förhåller sig till palestinska barn i Gaza utifrån religion.

Patrik Lindenfors sa...

Nu förstår jag inte. Vad i följande argumentationskedja är långsökt?
- Israel har blockad mod Gaza.
- Blockaden beror på att de vill försvåra för Hamas.
- Hamas är en religiös organisation som låter religionen styra politiken.
- Blockaden går även ut över barn.
- Barn har ingen religion.
- Alltså drabbas barn (som inte har en religion) på grund av åtgärder mot en religiös organisation.

JemyM sa...

Finns en poäng där. Påminner mig om Matteus 15:22-28 i vilket ett barns rätt att få hjälp hänger på moderns ställningstaganden / etniska tillhörighet.

Anders Martinsson sa...

Ur CIA fact book:
"0-14 years: 44.1% (male 363,625/female 344,267)"

44% av Gazas befolkning är under 15-år. Ja, det drabbar barn.

Ulf Gustafsson sa...

Inlägget 28 maj "Talibanernas skolor" är relevant för kriget i Gaza. Barnen i Gaza måste erbjudas en bättre framtid än som martyrer. För detta krävs skolor, arbete och kontakter utanför Gaza.

Sven Davidsson sa...

Jag tror väl inte att Israel bara straffar Gaza (inkl. barn) bara för att deras ledare har extrema religiösa åsikter utan för att de har en befogad rädsla för raketattacker därifrån. Att det inte bara har med religion att göra framgår ju av att även Egypten blockerar Gaza (och därmed straffar barn med samma religion).

Visst, religionen är viktig i sammanhanget och allmänt kan man säga att attacken bör utredas, men det känns som ett lite för ensidigt perspektiv.

Lennart W sa...

Sven Davidsson uttrycker väl precis vad jag satt och grunnade på. Bara för att något är en del av det hela är det ju inte hela förklaringen baras för det. Finns väl även annat de har att bråka om där, som t.ex. begränsade resurser.

tonyf sa...

Patrik, hela grundpremissen för din blogpost är felaktig. Israel blockerar inte Gaza för att straffa, utan av säkerhetspolitiska skäl. (Sven Davidsson 2010-06-01 22.36 är på rätt spår men kommer inte riktigt ända fram.)

Henrik sa...

Tonyf sa :"Israel blockerar inte Gaza för att straffa, utan av säkerhetspolitiska skäl."

Men blockaden går ut på att stoppa införseln av vardagliga ting, som kryddor, och många saker som inte kan ha någon säkerhetspolitisk betydelse.
Sedan att kapa båtar på internationellt vatten, och plåga och till och med döda mäniskor som vill hjälpa de mäniskor som lider pga Israels blockad är inte rimligt.

Helge

Ulf Gustafsson sa...

Går det att moralisk försvara Israels aggerande?

- Ett israeliskt, palestinskt eller turkisk liv har samma värde
- Rädsla för raketattacker och de begränsningar i en människas liv som detta medför, kan inte värderas högre än mänskligt lidande (pga brist på mat, vatten ,skolor, sjukvård och framtidsdrömmar) i Gaza.
- Israels militära aktioner och blockad påvekar mångt flera liv negativt, jämfört med hur många liv som Hamas attacker påverkar negativt

Hur resonerar jag fel eller vilken premiss saknar jag för att moraliskt kunna försvara Israels agerande?

Patrik Lindenfors sa...

Sven, Lennart W & TonyF
Jag tar det som en komplimang att ni trodde jag mäktade med en fullständig analys av mellanösternkrisen på tre meningar. Givetvis misslyckades jag med det.

Däremot hoppades jag att jag lyfte fram en specifikt Humanistisk vinkling på problemet? Det var nämligen min avsikt. Ungefär så här: handlingar måste bedömas utifrån de konsekvenser de har, inte enbart utifrån deras intentioner. I Gaza-fallet har blockaden konsekvenser gentemot tredje part (barnen) som är obefogade utifrån barnens perspektiv.

Och ja, det finns en religiös dimension i konflikten. Nej, den är inte hela förklaringen.

Lennart W sa...

Patrik, nu är du defensiv i överkant. Är väl bra att tala om hur tredje part och ffa barn drabbas.

Apropå humanistisk vinkling är vetenskapliga metoder något man vill främja. Vill då bara påpeka att det faktiskt finns en vetenskaplig disciplin som kallas för konfliktforskning, t.ex. på SIPRI i Stockholm. Vilka resultat och analyser kommer därifrån, t.ex. om Mellanöstern? Vad är de viktigaste orsakerna, och vad görs och kan göras för att lösa upp konflikterna? Osv.

Iaf någon gång ibland som alternativ till den i sig polariserande amatöranalysen "allt är religionernas fel"?

Patrik Lindenfors sa...

Defensiv i överkant? Läs din sista mening och jämför sedan med mina två sista meningar i kommentaren precis ovanför din. Även när jag försöker vara övertydlig blir det missuppfattningar...

Lennart W sa...

OK Patrik, den sista meningen var onödigt tillspetsad här och nu. Men det andra har kanske en poäng eller två, om (freds- och)konfliktforskning och så, och inställningen att frågor som kan undersökas vetenskapligt också ska undersökas på det sättet, istället för att bara gissa och tro. Om detta fortfarande är för tillspetsat av mig, så JA, jag förstår att du inte anser att religion är den enda förklaringen i det här fallet. Bra.

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se