5 maj 2010

Hur farlig är religionsfientlighet?

Religionsfientliga stämningar är i alla fall "farliga" nog för ärkebiskop Anders Wejryd att ta initiativ till Sveriges interreligiösa råd. Så här lyder pressmeddelandet från Svenska kyrkan:
På initiativ av ärkebiskop Anders Wejryd har Sveriges interreligiösa råd bildats, vid ett möte i ärkebiskopsgården i Uppsala på kvällen den 4 maj 2010. Rådet kommer att bestå av kristna, muslimer, judar, buddhister, bahai, sikher samt hinduer.

Det nybildade rådet har till syfte att främja och skapa förutsättningar för interreligiöst samarbete i Sverige, lyfta fram religionens roll för att skapa fred och samförstånd i världen och utgöra en röst gentemot religionsfientlighet.

– Vi har skapat en nationell mötesplats för religiösa ledare i Sverige, inte en ny organisation, betonar ärkebiskop Anders Wejryd. Vi vill stärka friheten till religiös tro och utövning, både individuellt och i gemenskap, men också vara en röst i det offentliga samtalet om etik och andlighet.

Sveriges interreligiösa råd ska samlas minst två gånger per år, och kan till sitt stöd tillsätta en arbetsgrupp om behovet uppstår. Beslut i rådet kan bara fattas om alla är överens, och inte på andras vägnar. Eftersom rådet inte kommer att ha någon egen ekonomi, ska alla deltagare bära sina egna kostnader.

Rådet kommer att bestå av totalt 15 personer: fem kristna, tre muslimer, två judar, två buddhister (utses av respektive paraplyorganisation) samt en representant vardera från bahai, sikher och hinduer.
Här är en bild på samlingen.
Foto Magnus Aronson

Men hallå? Enda medlemskravet verkar vara att man tror på något övernaturligt? Eller vad annars har Hinduer och och Muslimer gemensamt? Eller Buddhister och Kristna? Spelar det ingen roll exakt vad man tror på längre? En Gud, många gudar, själavandring, himmel och helvete - ni har ju alla bekrigat och mördat varandra i årtusenden över de här frågorna ("religionens roll för att skapa fred och samförstånd" klingar oerhört falskt). Är de här frågorna nu plötsligen helt oviktiga? Kan ni inte bara lägga ner i så fall och bespara oss skenhelighet, moralkakor, kvinnoförtryck och kollekthåvar?

...och New Age-anhängarna som är en sådan folkrörelse vad det gäller tro på övernaturligheter, är de inte fina nog?

Tack till Jan-Erik Göransson för tipset.

11 kommentarer:

Daniel B sa...

"Enda medlemskravet verkar vara att man tror på något övernaturligt?"

Jag tycker att det saknas ett par satanister. Varför får inte de vara med?

Lennart W sa...

Är möjligen helt galen, men som jag ser det är det tvärtom extra bra det är just såna som förut alltid har krigat och hållit på, som tar initiativ till skapa fred och samförstånd.

Sen är det nog faktiskt så, tror jag, att det inte alls bara är "de här frågorna" de har krigat om, när de har krigat med varandra. För även religiösa har ju sekulära motiv, som t.ex. ekonomiska, eller om makt, eller på annat sätt om begränsade naturresurser.

Patrik Lindenfors sa...

Nej, du är inte galen (vad jag vet). Det är klart att det är bra att de slutar bråka med varandra. Jag bara finner det oerhört roande att det enda som förenar dem är tro på saker ingen vet om de finns eller inte.

Att man även krigat om andra saker förringar på intet sätt det faktum att man i många fall har haft ihjäl varandra enbart av teologiska skäl.

Eric Wadenius sa...

Jag tycker det är en positiv utveckling.

Nästa steg vore att montera kameror och mikrofoner och stänga in dem i prästgården, sedan inte släppa ut dem för än de har enats om vilken som är den enda sanna religionen - allt medan vi visar spektaklet för allmänheten som en dokusåpa.

-(med filmtrailer-stämma)"Eight incompatible religions. Only one, if any, can be true. Who will win this years competition of Super-duper-stition?. This show is brought to you by Pampers".

Eric Wadenius sa...
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.
JemyM sa...

Gemensamt mellan dessa är att de representerar betydande maktstrukturer som lever på bias blind spot, alltså den kognitiva bias att förneka sina kognitiva bias.

Gemensamt mellan dessa är också att de representerar rörelser snarare än individer, de kan därmed inte stödja någon universiell religionsfrihet.

Som det redan påpekats kan ett sånt här sammarbete aldrig innehålla new age eftersom new age är ett samlingsnamn för individuella andliga uttryck snarare än en kollektiv rörelse. Den kommer förmodligen inte välkomna en satanist, mindre rörelser har den inget behov av att bjuda in i samtalet. Det är också på sikt omöjligt att ha representanter ur alla tolkningar av religioner i världen.

Den kan heller inte representera etik eftersom den moralrelativ. Rätt är vad religionen säger är rätt och tolkas utefter religionens bestämmelser, samarbetet innebär att man erkänner olika moralsystem som rätt.

"Religionsfientlighet" tycks inte göra åtskillnad mellan vad denna "fientlighet" innebär. Många tolkar redan idag ett ifrågasättande eller en kritik mot enskilda religioners uttryck som "fientlighet".

Slutsatsen är att detta inte är mer än flera kollektivs samarbete för att skydda sina egna maktstrukturer i förhoppning att de på sikt skall kunna slå ut varandras när de vuxit sig starkare igen.

Ulf Gustafsson sa...

Religionsfientlighet är mycket farligt.
Fientlighet kan leda till krig,
Religionskrig!

Ulf Gustafsson sa...
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.
Inga L. sa...

Visst är det som Lennart skrev, att olika folkgrupper och länder egentligen oftast krigar om andra saker än religion.

Men det kanske är extra lätt att starta krig och extra svårt att dra sig ur om man har ”gud på sin sida”.
Om man har satsat ”hela sin själ” på att man gör ”guds vilja”, så är man kanske inte lika mottaglig
för sakskäl och medlingar.

Guden på respektive sida har ju låtit förstå att man har rätt i det man gör.

Lennart W sa...

Tack Inga L.
Men för att ta ett av de kanske mer uppenbara exemplen på religionskrig, korstågen, så förekom det t.o.m. där allianser mellan kristna och muslimer:

"Rivalries among both Christian and Muslim powers led also to alliances between religious factions against their opponents, such as the Christian alliance with the Sultanate of Rum during the Fifth Crusade."

Något annat måste iaf i de fallen ha ansetts som ännu viktigare än "gud på sin sida". Tydligen spelade också just de inbördes striderna inom Europa en stor roll för att korstågen upphörde.

Nåväl. Jag är inte någon historiker, men det är å andra sidan inte t.ex. Patrik heller. Vore nog intressant med någon bok eller så som försökte klargöra de faktiska sammanhangen, utan att i förväg ha bestämt sig för en viss agenda.

Frilansande Memetiker sa...

Jag tycker att världens religiösa ledare borde sätta sig ner tillsammans och reda ut vem som har rätt. Alla religioner hävdar att de har rätt om världens skapande m.m., men inte alla kan ha rätt samtidigt. Dags att en gång för alla reda ut vem som verkligen har rätt.
Men det verkar de av någon anledning inte vara intresserade av...

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se