22 maj 2010

Idag har Jesusfolket sin egen pridefestival

Idag är det Jesusfolkets egen pridefestival i Stockholm. Jag misstänker starkt att det inte blir ett lika roligt party som under den riktiga Pridefestivalen, men det är kanske bara jag som har fördomar. För att fira dagen kommer här två aktuella bilder.


Jesus dog enligt sägnen för ungefär 2000 år sedan. Dags att glömma och gå vidare.

16 kommentarer:

Lennart W sa...

"Jesus dog enligt sägnen för ungefär 2000 år sedan. Dags att glömma och gå vidare."

Är inte det där i sig en rätt så antiintellektuell inställning? Är det verkligen det som "Humanisterna" vill stå för? Med samma argument avfärdar man ju t.ex. hela antikens filosofi som lagt grunden för så mycket inom vetenskap, kultur och samhälle. Läs lite historia, spec. inom filosofi, t.ex. av Bertrand Russell.

JemyM sa...

Vi har utvecklat antikens filosofi.
Att bara läsa om de gamla gubbarna skulle ge en riktig skev syn på vad västerländsk idéhistoria handlar om.

Aristoteles kvinnosyn... :(

Lennart W sa...

Dinosarierna (oräknat fåglarna..) har varit döda minst 30 000 ggr längre än Jesus. "Dags att glömma och gå vidare"? Hur jämställda var dinosarierna? LOL.

Daniel B sa...

Dinosaurierna led dock inte av storhetsvansinne och hävdade att de var guds söner.

Per Ewert sa...

Återigen en rätt larvig inställning till meningsmotståndare. Har skrivit positiva (och några småkritiska) reflektioner efter lördagens Jesusmanifestation:
http://vemtanderstjarnorna.blogspot.com/2010/05/jesusmanifestationen-stor-tumme-upp.html

I grunden var manifestationen en alldeles fantastisk händelse - inga arga eller larviga provokationer utan bara positivt pekande på den Jesus som dog och uppstod. Inte enligt någon "sägen" utan enligt det bästa tillgängliga historiska källmaterialet.

Sven Davidsson sa...

Att påstå att Jesus dog och uppstod enligt det "bästa tillgängliga historiska källmaterialet" är en larvig provokation.

Per Ewert sa...

Sven: Vilket trovärdigt källmaterial menar du skulle styrka uppgiften att Jesus inte dog för ungefär 2000 år sedan (vilket Patrik avvisar som "sägen" i själva inlägget)?

Ulf Gustafsson sa...

Sven, Per Ewerts kommentar är ingen larvig provokation, utan hans ärliga åsikt och inget du kommer kunna motbevisa.

När jag använder samma argument så är det ingen "sägen" att Sigurd Sigmundsson dödade draken Fafner, utan enligt det bästa kända historiska källmaterialet.

Sven Davidsson sa...

Per Ewert, fråga inte mig det, fråga istället etablerade antikhistoriker (dvs inte kristna apologeter) om dina belägg för att Jesus dog och uppstodbetraktas som acceptabla.

Lennart W sa...

Behövs det verkligen bevis för att Jesus dog? Kan tänka mig en hel del annat som jag själv hellre skulle se bevis för i så fall.

Nu är jag inte historiker själv på något sätt, men Wikipedia kan ju vara en början iaf.

Vetenskapens syn på Jesus från Nasaret

Jesu historicitet

Hinner dock inte själv kolla noggrannare just nu...

JemyM sa...

Jag tycker det är en bra tankeövning att själv läsa allt och skapa sig sin egen uppfattning. Det är inte speciellt många texter och ger en god övning. Historia kan vara riktigt roligt om man är intresserad.

Som kristen blir man ofta presenterad evangelierna som en vittnesskildring skrivna under Jesus livstid. Den tanken faller man ur rätt fort när man börjar studera NT.

Realisten sa...

Per Ewert sa...
"Inte enligt någon "sägen" utan enligt det bästa tillgängliga historiska källmaterialet."

Vilket skämt, så i alla olia religionsskrifter i världen där folk sett sin gud, ängel profet är sann för att det står det i dem.

Jag citerar:

"De äldsta kristna skrifterna i Nya Testamentet som är Paulus brev, av vilka åtminstone sju allmänt anses ha skrivits av Paulus, innehåller inte några säkra historiska uppgifter om Jesus.[källa behövs] Paulus berättar ingenting om vare sig Jesu liv eller undervisning, när och var Jesus föddes eller om vilka hans föräldrar var. Referenser till nästan allt som de senare författade fyra evangelierna förtäljer saknas: Han nämner till exempel inte Judas Iskariot, och även om han intresserar sig mycket för korsfästelsen av Jesus ger han den ingen historisk inramning. I ett Paulusbrev står det att judarna dödade Jesus (1 Thess. 2:15), men det framgår inte att Jesus skulle ha dömts till döden av både judar och romare, och inte heller att han korsfästes av Pilatus i Jerusalem. Stycket ses dessutom av vissa forskare som ett senare tillägg.[10] Detta betraktas av teorins förespråkare som ett stöd för mytteorin.[källa behövs]

Paulus hänvisar heller aldrig till Maria, Josef eller Johannes Döparen och Jesu dop. Inte heller framgår det någonstans i Paulus texter att Jesus varit en lärare i etik som undervisade med hjälp av liknelser. Professor Elaine Pagels menar att de brev som Paulus skrivit är gnostiskt påverkade, och inom gnosticismen uppfattas religiösa texter i regel allegoriskt.[källa behövs] I Didache, som är ett av de tidigaste kristna dokumenten, nämns Jesus fyra gånger, men ingen historisk information ges om honom. I Hermas Herden nämns varken Jesus eller Kristus. I Barnabasbrevet finns inte heller några säkra historiska informationer om Jesus, även om han omnämns, och detsamma gäller första Clemensbrevet."

"Avsaknad av säkra historiska belägg från samtida historiker"

Ett av de första tydliga oberoende icke-judiska omnämnandena av Jesus som en person som levt relativt nyligen i historisk tid gjordes av den romerske historikern Tacitus omkring år 115. Den judiske historikern Josefus skrev på 90-talet ett verk som innehåller två omnämnanden av Jesus, men dessa kan vara förfalskningar (se Testimonium Flavianum).

Att historiker skulle nämna Jesus innan den kristna kyrkan hunnit växa till sig något vore inte att förvänta, såvida inte Jesus gjort starkt intryck på samtiden. Att Filon (född 25 f.Kr.) som speciellt intresserade sig för religiösa händelser inte minst i Palestina inte nämner Jesus eller den kristna rörelsen ger enligt anhängarna starkt stöd för mytteorin, liksom att Justus av Tiberias som verkat i ungefär samma geografiska område och vid ungefär samma tid inte heller nämner Jesus.[12][13] Båda verkade emellertid under den kristna rörelsens allra första tid och hade delvis andra intresseområden (Justus var politiskt engagerad i motståndet mot romarna medan Filon var specialintresserad av det religiösa livet i Palestina på Jesu tid och borde därför ha haft anledning att intressera sig för den tidiga kristendomen).[källa behövs] Enligt kritiker av jesusmyten är det ganska naturligt att en sådan avvikande och på den tiden liten rörelse inte omnämns hos dessa båda författare.[källa behövs] Att Josefus referenser av Jesus inte till sin helhet är autentiska är allmänt vedertaget. Att de i sin helhet skulle vara förfalskningar råder det dock inte någon konsensus om.[14]"

Lennart W sa...

Realisten: "Jag citerar"..?
Ska du nu försöka knäppa andra på näsan om källor, kan du väl göra lite bättre ifrån dig själv? Citerar från VAD? Är iofs rätt så uppenbart, utan att ens googla på ett textavsnitt (inom ""). Wikipedia va? Det är ofta verkligen en bra början, men inte mer än så.

Förstår nog inte heller riktigt vad du går igång på här. "Bästa tillgängliga källor" betyder väl bara att det inte finns något bättre. Vilka mer tillförlitiliga källor än NT känner du till om Jesus?

Lennart W sa...

Nå, googlar man nu iaf på en del av realistens citat hittar man iaf snabbt källan:

Jesusmyten

Det här är början, som kanske är också är lite intressant:

Jesusmyten (också känd som den ahistoriska hypotesen) är hypotesen att berättelserna om Jesus från Nasaret i Matteus-, Markus-, Lukas- och Johannesevangeliet i Nya Testamentet, inte var baserade på en historisk person som verkligen existerat, utan på en fiktiv sammansatt karaktär baserad på antika mytologier, tidigare historiska personer samt gamla testamentets profetior om Messias. Jesusmyten tar alltså inte ställning till huruvida Jesus har existerat som en person i historien utan fokuserar på frågan om de berättelser som finns om Jesus är historiska eller inte.[källa behövs] Jesusmyten är inte accepterad inom etablerad bibelkritisk forskning.

Längst ned:

Kärnuppfattningen – att Jesus är en mytisk gestalt, möjligen formad omkring en för oss totalt okänd historisk person – har accepterats som en rimlig hypotes. Kristendomens existens skulle i så fall visa på en konspiration av förbluffande proportioner och häpnadsväckande framgång, något som tesens belackare anser orimligt och försvararna utgår ifrån.

Wikipedia som sagt. Men man kanske ändå i slutändan inte kommer så mycket längre än vad man tror eller inte tror på?

Viola sa...

Humanismen är ett derivat av kristendomen , men utan Gud, den har ingen egen grund att stå på.
I samtliga diskussioner om Jesus funnits eller inte, så väljer man att inte beröra det övernaturliga. Minst 75% av Sveriges befolkning har själva haft eller känner någon trovärdig som varit med om något oförklarligt som möten med döda, vanligen någon anhörig men inte nödvändigtvis, föraningar, sanndrömmar,upplevelser av ondska utan att de bekänner sig till någon form av tro. Själv har jag ett möte med Jesus och det var detta som ledde mig till en visshet tillsammans med de bönesvar jag numera får, inte filosofiska resonemang om livets mening och mål.Humanismen har inte redskap att hantera denna del av verkligheten utan väljer att tiga eller "idiot"-förklara sådana påståenden. Det leder till att majoriteten av landets befolkning skulle lida av någon psykisk störning som inte kan botas med avkristning, eftersom det inte är kopplat till tro.

Kristian Grönqvist sa...

Lennart W

Jag vet inte vilka källmaterial Du följer, men NT är inte särskilt tillförlitligt för någonting alls.
Din sk vetenskapliga approach är sannskyldigt böljande.

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se