24 maj 2010

Jesús Alcala gillar inte Humanisterna

Vad är det för fel på det här sättet att argumentera?
  • De som hävdar att X är väldigt säkra på sin sak och viker inte från sin livsåskådning.
  • De som hävdar att Y är väldigt säkra på sin sak och viker inte från sin livsåskådning.
  • Eftersom både de som hävdar X och de som hävdar Y är väldigt säkra på sin sak och inte viker från sin livsåskådning är X och Y likvärdiga.
Ni ser förmodligen igenom argumentationsfelet utan någon större intellektuell ansträngning. Det går inte att dra någon som helst slutsats om X eller Y utifrån anhängarnas säkerhet. Ändå används den här formen av "slutledning" (kortslutledning?) ganska ofta, nu senast av Jesus Alcala i en analys av Humanisterna i SvD. Jämför ovanstående med det här citatet:
Religiösa fundamentalister och militanta religionsmotståndare har det gemensamt att de har trygghet i Bokstaven och Protokollen. Så här står det i Paulus brev, så här står det i suran si och så. Är du kristen eller muslim så måste du anamma och följa den här texten.
Så vi Humanister ("militanta religionsmotståndare"?) "har trygghet i Bokstaven och Protokollen" precis som de religiösa har? Den hårfina skillnaden som gör att hela argumentet bara blir dumt är att Alcala inte kan citera någon skrift - inte en enda! - som Humanisterna är trogna mot. Det finns nämligen ingen. Det är en av poängerna med Humanismen som livsåskådning, att inte hålla någon skrift eller lära för helig.

Så varför måste Alcala öppna med den här sortens vilseledande argumentation? Svaret uppenbarar sig senare i artikeln. Han gillar inte Humanisterna och vill gräva upp något smutsigt ur vårt förflutna. Ett sådant angreppssätt fungerar dock bara på ett förbund som håller fast vid gamla läror som om de vore heliga. Har man att göra med en idéströmning som tvärtom frenetiskt hävdar vikten av att förkasta dåliga idéer även om de kommer från den egna historien så fungerar angreppssättet inte alls.

Den person Jesús Alcala fokuserar på från Humaniströrelsens historia är Julian Huxley (vars farfar var Thomas Henry Huxley - "Darwins bulldogg" och den som myntade begreppet "agnostiker"). Julian Huxley var med och grundade IHEU (International Humanist and Ethical Union) och var, liksom sin farfar, framstående evolutionsbiolog och som sådan en av arkitekterna bakom den moderna syntesen.

Men Huxley var även en framträdande eugenetiker. Det är givetvis detta Alcala siktar in sig på. Alcala översätter eugenik med "rasbiologi" och menar att Humanisterna har "rasbiologiska rötter". Det här är kopplingen som görs hos Wikipedia (klickar man på "eugenics" och sedan på "svenska" hamnar man på "rashygien" och vice versa). Läser man istället exempelvis Nationalencyklopedin står det dock klart att de två begreppen inte alls är synonyma.

Julian Huxley förespråkade eugenik utgående från att höja befolkningens IQ och försök att bli av med ärftliga sjukdomar. Det var klass som utgjorde Huxleys kategorisering av människor, inte ras. Det här är ett liknande synsätt som det som ledde fram till tvångssteriliseringarna i Sverige under 1900-talet. Huxley var dock inte ett offer för tidsandan utan en av de pådrivande forskarna. Han var till exempel ordförande för British Eugenics Society 1959-1962. Så visst, Huxleys åsikter är inte helt rumsrena i ett nutida perspektiv.

Det är förmodligen överflödigt att påpeka, men Humanisterna förespråkar varken eugenik eller tvångssteriliseringar.

Om Julian Huxley finns mycket intressant att säga. Han var inte bara med och grundade Internationella Humanistunionen, utan var även förste generalidirektör för UNESCO och en av grundarna av Världsnaturfonden. Vi vidarebefodrar därför även Alcalas fråga till dessa organisationer: Har ni gjort upp med era "rasbiologiska rötter"? Eller har ni, liksom Humanisterna, inget bokstavstroget förhållande till ert förflutna?

När Alcala så har hittat en i hans tycke tveksam figur återstår att kleta personens ideer på Humanisterna. Ett försök var att låta påskina att vi förhåller oss bokstavstroende till vårt förflutna. Ett annat försök gör Alcala genom den här manövern:
  • "Humanisterna säger sig vara ”ett förbund av människor som tar ställning för en vetenskaplig syn på faktafrågor”."
  • "Men vad mer konkret innebär Humanisternas vetenskapliga syn? Vart ska befrielsen, vetenskapen och den fria forskningen leda människan?"
  • Julian Huxleys vetenskapssyn ledde till eugenik.
  • Humanisternas vetenskapssyn leder kanske till ett liknande otäckt ställe.
Gör den? De amerikanska humanisterna har ett center för bioetik (The Appignani Bioethics Center) vars syfte är att diskutera bioetik - i syfte just att inte hamna fel. I oktober kommer det här centret att ha konferens till sammans med en transhumanistisk forskningsstiftelse (The Institute for Ethics and Emerging Technologies). Det var Julian Huxley som 1957 myntade begreppet "transhumanism" som samlingsbegrepp för strävan att förbättra människan genom teknologi och vetenskap. Alcala har hittat programmet och ger exempel på några debattämnen:
  • Att förlänga ett friskt liv – Är åldrandet en sjukdom?
  • Att göra diagnoser och vårdmetoder personliga – Skräddarsydd medicin för din genetiska sammansättning
  • Att bygga en bättre hjärna – Kan vi bli smartare och lyckligare?
Vad menar egentligen Alcala? Att Humanisterna skulle vara en bättre organisation om man inte diskuterade bioetik? Att man inte bör förbättra människans levnadsvillkor med modern vetenskap och medicin? Att man måste frigöra sig från all sin historia för att vara ett trovärdig organisation?

Alcalas artikel är så sörjigt tänkt och utförd att det känns som om han grävt och grävt utan att hitta något verkligt sunkigt, men ändå vill skriva något negativt. Avslutingen på artikeln går i samma anda. Den är komplett befriad från artikelns sammanhang och framför en generell sanning utan att direkt koppla den till Humanisterna - eftersom det inte finns någon koppling. Alltid smetar väl något av sig?
Kommer vi att bli smartare och lyckligare när Humanisterna har befriat oss?

Vad vi än svarar på den frågan är det viktigt att konstatera att varje tänkande som institutionaliseras och blir en rörelse kommer att vilja frälsa omvärlden. Där är allt sig likt, sen årtusenden.
Den typen av tricksande som Alcala gör sig skyldig till i sin artikel är helt enkelt inte ärligt.

18 kommentarer:

Lennart W sa...

Är iofs precis den sortens grävande som du ägnar dig åt dagligen om religionerna. Varje övertramp av någon religiös dignitär används som hävstång mot all religion. Gillar du inte den metoden har du en del att ta itu med för egen del.

Är det sant att "Humanisterna" och IHEU idag inte alls är inne på Huxleys eugenitik? Tänker sista delen av Alcalas artikel. "Våren 2005 hölls en internationell konferens om bioteknik i New York. Arrangör var Internationella humanistunionen." osv..

Patrik Lindenfors sa...

Huxley hade en massa bra idéer också. Att försvara vissa av dessa och Huxleysom person är inget försvar för eugeniken som sådan. Det är bara Alcala som försöker få det att låta så.

Fragell menar för övrigt på Humanisternas debattlista att Alcalas artikel inte direkt håller den högsta intellektuella klassen (han uttrycker sig aningen mer direkt).

Lennart W sa...

"Det är förmodligen överflödigt att påpeka, men Humanisterna förespråkar varken eugenik eller tvångssteriliseringar."

De flesta kristna känner nog iofs på liknande sätt om den självklara godheten som de står för, enl. deras sätt att se. Jo, på förekommen fråga behöver nog sådant påpekas. Att en grundare till en organisation var en framstående eugeniker (om man nu kan säga så) är faktiskt en väldigt bra anledning att fråga om den organisationens inställning till eugenik idag.

Hoppas på ett mer öppet debattsvar av Fragell.

Iaf är Du sköna nya värld av brodern Aldous en fascinerande och mörk framtidsskildring, som jag läste redan som tonåring därför bibblan hade placerat den på SF-hyllan...

Eric Wadenius sa...

Någon som vet om ifall ett bemötande av artikeln planeras och i sådant fall av dem?

Ulf Pettersson sa...

Tack så mycket för att du tar upp Alcalás text. Men jag tycker du är för snäll mot honom. Såg artikeln igår och blev rent ut sagt förbannad. Den typ av smutskastning som Alcalá försökte sig på (koppla humanism till "rasbiologi" etc) är den lägsta tänkbara formen av retorik.

Texten var totalt vilseledande angående både Julian Huxley och om vad sekulär humanism är och står för. Att han bara kan med att förleda sina läsare på det sättet. För mig har Alcalá förbrukat allt sitt förtroende.

Ulf Pettersson sa...

Lennart:
Huxley är inte grundare till de svenska Humanisterna. Det är inte rätt att tala om internationell sekulär humanism som en organisation. Det som finns internationellt är en lös union av fristående humanistiska organisationer världen över.

Benzocaine sa...

Lennart W, skillnaden är att kristna faktiskt tror på t.ex Jesus, Paulus, CS Lewis, Pat Roberts, Dalai Lama, påven m.fl. När en Humanist kritiserar dessa så är det inte alla kristna man kritiserar, även om många anhängare tror på sina religiösa ledare och därför indirekt berörs av kritiken.

Men Humanismen funkar inte så. Om Julian Huxley stod för något som man inte gillar så kan man rycka på axlarna åt det. Humanismen är ingen tro. Vi behöver inte tycka som t.ex Julian Huxley. (Även om jag tycker att han hade mycket gott att säga om de flesta ämnen som inte berörde eugenik).

Patrik Lindenfors sa...

@Eric,
Ingen aning, men man får väl anta att Sturmark svarar?

Benzocaine sa...

Erik, jag tänkte skriva lite i ateistbloggen. En fråga innan jag börjar, kan man bli fälld för förtal om man påpekar att en person är dömd för bedrägeri och under rättegången konstaterades lida av vanföreställningar och mytomani? Gör det någon skillnad om uppgifterna är allmänt tillgängliga (t.ex i arkiverade tidningsartiklar som är sökbara via Google)?

Lennart W sa...

Go ahead, Benzocaine. Är ett säkert sätt att bli poppis iaf i vissa sorts läger när man sparkar hårt på dem redan ligger. Tycker nog snarare att Alcala är värd beundran för sitt mod med det här, trots den sortens tasksparkar som han nog förstår ligger nära till hands från folk som vill undvika debatt i sak.

Ulf Pettersson, vem säger att IHEU har grundat "Humanisterna"? Men "Humanisterna" är anslutna till IHEU. IHEU är iaf så pass en organisation att de "är officiellt representerat i FN, UNESCO, UNICEF, EU och Europarådet".

humanisterna.se: Vad är humanism?

iheu.org: About IHEU

Patrik Lindenfors sa...

@Fredrik,
Ge dig inte på Alcalas person är du snäll, det har väldigt lite med sakfrågan att göra. Men jag vet att du kan mycket om Julian Huxley - skriv om det!

Ulf Pettersson sa...

Lennart;
Det var du som skrev att Huxley grundat Humanisterna. Det stämmer inte, hur man än ser på det.

IHEU är just en lös union av fristående humanistiska organisationer. Huxley var heller inte grundare av IHEU (även om han medverkade vid dess grundande 1952). Enligt IHEUs historia verkar det fel att utnämna någon enskild som "grundare" av IHEU. Men måste man nämna någon så tycks den nederländsk-judiske filosofen Jaap van Praag ligga bäst till.

http://en.wikipedia.org/wiki/Jaap_van_Praag

Ulf Pettersson sa...

Fredrik;
Jesús Alcalá är alltså både dömd för bedrägeri och ansågs lida av mytomani under rättegången? Det kan förklara varför han skriver sådana här saker.

Rättsligt kan det aldrig bli fråga om förtal så länge man skriver sådant som är sant.

Benzocaine sa...

Lennart W, Alcala verkar ju inte själv särskilt intresserad av sakfrågan, utan endast smutskastning med tanke på att han fabulerar om saker. Att han är mytoman är relevant eftersom det kan förklara att han fabulerar.

Benzocaine sa...

Ulf, om du googlar på "Jesus Alcala" (med eller utan citat gör ingen skillnad) så är den andra länken denna: "Alcala dömd till fängelse i dag" http://www.aftonbladet.se/nyheter/article24998.ab (Publicerad: 2001-06-14)

Där står:

"Alcalá fälldes för bedrägeri, försök till bedrägeri, försök till grovt bedrägeri och brukande av falsk urkund."

"Alcalás försvarare, Leif Silbersky, har hela tiden hävdat att något brott inte har kunnat begås eftersom Alcalá aldrig lyckades tillförskansa sig några pengar. Han har också kryddat sin argumentation med att om Alcalá ändå har begått allt det som åklagaren hävdat så har det varit på grund av personlighetsstörningen och då ska Alcalá dömas till vård, inte fängelse."

Att förfalska dokument och fabulera är alltså inget nytt för Alcala.

Lennart W sa...
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.
Lennart W sa...

Benzocaine
Kanske inte var tydlig nog? Jag VILL att du kör det där argumentet. I tidningar, i radio, i TV. Glöm bara inte att vara tydlig med att du talar för hela "Humanisterna". Och slösa helst ingen som helst tid på sakfrågorna som kanske inte är självklara för utomstående iaf.

Ulf P, tog ett tag innan jag förstod vad det var du kunde tolka på det sättet. Du missförstod i så fall. Säkert mitt fel. Uttryckte mig säkert oklart.

Och med "en grundare" utesluter iaf inte jag att det även kan finnas fler.

Benzocaine sa...

Lennart W, jag uppfattade nog inte den dolda sakfrågan. Den enda sakfrågan jag ser är att Alcala felciterar ett iofs harmlöst citat, samt tillskriver Humanisterna ställningstaganden som föreningen inte har. Den riktiga sakfrågan som jag ser det är varför Alcala förfalskar och ljuger. Förra gången han gjorde så hävdade han ju mytomani. Vilken var sakfrågan du hittade?

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se