5 maj 2010

Kolonialism som fortfarande pågår

Enligt en studie som publicerades för ungefär en månad sedan är Afrika numera den mest religiösa kontinenten i världen. Sverige är näst minst religiöst - bara 8% anser att religion är väldigt viktigt i deras liv. Enbart Tjeckien slår oss med sina 7%, enligt Dagen. Det här är förstås en anledning att vara stolt, både som svensk och europé (som hallänning? Jag vet inte resultaten därifrån...).

Men stackars Afrika! Inte nog med att vi européer har använt Afrikas befolkning som slavar, vi har även koloniserat dem och tagit deras naturresurser. Det övergrepp på kontinenten som ännu inte slutat är den form av kolonialism där Afrikas egna kulturella arv utrotas och ersätts med "giftigt andligt skräp", för att citera Påven.

Effekterna av den religiösa koloniseringen går att iaktta på många håll. Megakyrkor byggs upp för miljontals pengar av både mer och mindre nogaräknade pastorer. Resurser och kraft ödslas på att lära människor att magiskt försöka kontrollera en många gånger oförutsägbar tillvaro. Ogiltiga förklaringar ges på svåra problem. Till skillnad från den urvattnade religiösa tro vi ofta möter i Sverige tas religion i Afrika på största allvar. Blodigt allvar.

Idag rapporteras till exempel att en 5-årig pojke i Ghana har blivit övergiven av sina föräldrar efter medicinsk behandling. Pojken fick en livräddande blodtransfusion på sjukhus. Föräldrarna var tyvärr Jehovas Vittnen, vars tro förbjuder blodtransfusioner på grund av ett obskyrt teologiskt ställningstagande från 1870-talets USA. [Häpp - helt fel tydligen. Enligt Jonas kom inte ställningstagandet förrän 1945 - se kommentarerna.] Så föräldrarna övergav pojken. Gud är kärlek? Jo, tjena.

Och jag behöver kanske inte påminna om vad Påvens budskap om kondomanvändning har för effekter?

Resursslöseri och villfarelser, det är religionens största gåva till världens fattiga.

Liksom en gång skedde hos oss själva har den traditionella Afrikanska vidskepelsen i mycket blivit inkorporerad i den lokala varianten av kristendom. I andra fall lever den vidare på sidan om. Den kristna missionen har istället för upplysning lämnat ett annat arv efter sig. Inte de missionsskolor och missionssjukhus som finns spridda över Afrika; det är inget unikt för missionen. Det finns ett stort antal andra organisationer som driver skolor och sjukhus, utan någon baktanke rörande elevers och patienters själar.


Istället är det unika arvet från missionen – det missionärerna verkligen har lyckats med – att de ersatt den traditionella formen av vidskepelse med sin egen. I den processen har de lyckats ta död på många av de unika kulturformer som från början fanns i Afrika. En del människor jag träffat i Kenya visste inte ens om att deras förfäder en gång hade en egen kultur med egna myter och egna traditioner.

Självklart finns det exempel på Afrikanska traditioner som är vedervärdiga och som verkligen vore bra om de försvann – kvinnlig omskärelse är en – men inte hjälper det att tro på Jesus för att förstå det. Lika självklart finns det också Afrikanska kulturformer som är värda att bevara. Många av dessa kommer vi aldrig att få höra talas om.

Upprördheten var stor runt världen när talibanerna sprängde gamla buddhastatyer i Afghanistan. Men den förstörelsen var ytterst blygsam i jämförelse vad missionärerna gjort med Afrikas myriad av kulturyttringar. För missionärerna räckte det inte med att förstöra gamla stenstatyer – ibland finns här inte ens så handfasta saker att förstöra. Här var det fråga om att utrota hela kulturer.

Missionsverksamhet pågår än i dag i stor skala.

12 kommentarer:

Lennart W sa...

Enl. TV-serien "Kristendomens historia" som nyligen sändes på SVT, är det i första hand infödda afrikaner som står för "koloniserandet". Utomstående från t.ex. Europa har iofs försökt, men faktiskt inte lyckats något vidare. T.ex. Dr Livingstone ("I presume") hade missionen som ett viktigt mål men lyckades bara värva EN person, som han dessutom senare bröt med.

Kallas idéspridning alltid för "kolonialism", eller är det bara en propagandaterm för de fall du tycker idéerna är dåliga? Afrika har ju allt mer även "koloniserats" med t.ex. demokratiska ideal.

Jonas Förare sa...

"Andligt skräp"-så sant.

Jag tror dock du överskattar Jehovas vittnens förmåga att redan på 1870-talet ha infört förbud mot blodtransfusioner.

Detta förbud, en förvriden tolkning av 1 Mos 9:3-4, om att inte "äta" blod, lär ha införts av Vakttornet först år 1945.

Läs mer om det i den tragiska redogörelsen av dödsfallet hos den unga brittiska nyblivna tvillingmamman - och vittnet - Emma Gough för några år sedan:
http://www.athinkingman.co.uk/2007/11/06/bad-faith/

Patrik Lindenfors sa...

Tack Jonas, jag har rättat.

Oh The Irony! sa...

Lennart W //

Men allvarligt...

Okej, du har rätt i att indoktrinering (både av godo och av ondo) inte kan likställas med kolonisering. Så långt ger jag dig poängen.

Dock kan du rimligen inte bunta ihop demokratiseringsprocesser med religiös indoktrinering. Bara för att ingendera idén motsvarar kolonisering innebär det inte att båda idéerna antingen är bra eller dåliga.

Demokrati = bra för Afrika.
Kristendomen = dåligt för Afrika (och resten av världen).

Håll dig framledes gärna till sakfrågan, nämligen den om ifall Afrika drar mer nytta än lider skada av katolicismens inflytande där. Lycka till med den argumentationen!

Patrik Lindenfors sa...

Wikipedia: "Kolonialism är staters eller gruppers erövring och behärskande av främmande territorier. Det kan även involvera exploatering samt införande av den egna kulturen eller civilisationen. Enligt vissa synsätt krävs en mer omfattande migration till det koloniserade området för att man skall kunna tala om kolonialism, enligt andra synsätt räcker dominans. Nykolonialism eller neokolonialism syftar på ekonomisk och politisk exploatering som äger rum utan att kolonialmakten har direkt territoriell kontroll."

Lennart W sa...

Oh The Irony!
Jag buntar inte ihop indoktrinering med demokratisering på något sätt alls. Poängen med att jämföra med demokratiidéen (eller för all del om all MR), var att hitta något som Patrik garanterat tycker är bra, och som också är idéer som kommer utifrån. Om det är själva idéspridandet som är "kolonialism", så är det inte bara det om idéerna är dåliga. Dvs om inte ordvalet snarare handlar om propaganda.

Patriks svar ger möjligen en ledtråd. Är det alltså Den heliga stolen, Jehovas Vittnen, osv, som är en kolonialmakter? Förstår iaf synsättet. Fast även där kan man tänka sig att någon "bra" utomafrikansk organisation ("Humanisterna" kanske?) får fäste på ett liknande sätt i ett afrikanskt land, och då också i så fall är "kolonialister".

Jag har ett högst antikolonialistiskt förslag:

Är det inte hög tid att fullt ut myndigförklara afrikanerna? Är verkligen allt dåligt som händer där bara andra företrädesvis vitas fel? Mugabe tycker det iaf. Bekvämt för honom.

Patrik Lindenfors sa...

Nejnej, allt som händer är inte de vitas fel! Det är absolut inte det jag menar. Jag tycker bara det är tråkigt att afrikaner (generaliseringar generaliseringar...) lånar in företeelser som vi i Europa äntligen börjat befria oss ifrån. Kolonisering är nog fel ord i sammanhanget - du låter mig aldrig slippa undan sånt, gör du? :-) Men själva företeelsen med religiösa som åker till Afrika för att sprida irrläror gör mig illamående. Det kan jag kritisera "inifrån" eftersom jag själv är icke-afrikan. Att kritisera något utifrån (muslimer, afrikaner, whatever) är mycket känsligare, så jag brukar vara (i alla fall lite) försiktig med sådant. Ok, kanske inte...

Sven Davidsson sa...

Det är väl ingen som inte unnar alkoholister att bli frälsta, även om de får vidskepelse på köpet, om det kan ta bort helvetet i deras (och närståendes) liv?

Och samtidigt, är det bra att Amish-folken i USA bevarar sin kultur för att vi vill ha levande museum även om deras barn blir isolerade och tvingas leva för sig själva (och går miste om möjligheter i resten av världen)?

Jag gillar själv kulturell mångfald, men man måste alltid väga det mot nyttan av förändring. Är det nya i genomsnitt bättre för individerna än det gamla? Sånt kan man inte veta i förväg, och därför kan man inte vara kategorisk om att kristen mission är dålig (eller bra). Oftast finns inga andra lokala alternativ att välja på än tradition, kristendom eller islam. Sen handlar det oftast inte om total förändring utan synkretism.

Dan sa...

en annan synvinkel..

"As an atheist, I truly believe Africa needs God"

..."Removing Christian evangelism from the African equation may leave the continent at the mercy of a malign fusion of Nike, the witch doctor, the mobile phone and the machete."

http://www.timesonline.co.uk/tol/comment/columnists/matthew_parris/article5400568.ece

Daniel B sa...

"As an atheist, I truly believe Africa needs God"

En kristen i fårakläder?

Patrik Lindenfors sa...

@Dan,
Citat från texten: "To the rural African mind, this is an explanation of why one would not climb the mountain. It's... well, there. Just there. Why interfere? Nothing to be done about it, or with it. Hillary's further explanation - that nobody else had climbed it - would stand as a second reason for passivity."

Nej, den analysen av "the rural African mind" håller inte. Det finns många faktorer som passiviserar människor, främst fattigdom. Där ska man sätta in stöten.

Sven Davidsson sa...

Ska man motverka kristnandet av Afrika måste man verka politiskt för välfärd, bl.a. genom att bekämpa korruptionen och förmodligen verka för någon form av socialliberal och socialdemokratisk politik, det som lyfte Sverige från 1800-talsmisär till välfärdssamhälle.

Att bekämpa kristendom direkt i fattiga och otrygga länder är mest naivt för vilka behov det fyller. Det är som att hälla ner olja i sprickor i marken för att motverka jordbävningar.

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se