14 maj 2010

Kreationism i skolan: Dayton, TennesseeSista killens kommentar:
We didn't like evolve from anything, that doesn't make any sense, I mean. How can, like, an African American person evolve from a white person? We're different skin?

14 kommentarer:

JemyM sa...

Skadan kristendomen gjort i USA har länge varit ett fundament för min kritik för religionen. Det är en sån här utveckling den kan ta när den blir politiskt medveten och utvecklar effektivare metoder för att slå mot samhällets fundament den tror är upphov till all ondska.

Lennart W sa...

Ja det har ju verkligen gått illa för USA, ekonomiskt, vetenskapligt, tekniskt, militärt, och faktiskt kulturellt. Verkligen stor skada. ;-)

Eric Wadenius sa...

LennartW,

USA köper och importerar en väldigt stor del av sin vetenskapliga spetskompetens. Den är inte lokalt producerad, även fast det måste sägas att de är duktiga på att visa uppskattning av deras kompetens.

Det går dock inte att säga annat än att ett land har misslyckats totalt med sin utbildningen av barn ifall enbart 4 av 10 amerikaner tror att evolutionsteorin är den bästa förklaringen för uppkomsten av arter.

Det är skrämmande när en majoritet av ett lands befolkning inte förstår varför människor existerar.

JemyM sa...

"Lennart W" det lustiga är att du kanske menar detta ironiskt när verkligheten inte faller långt från vad du säger. USA är en stor yta med 300 miljoner innevånare. Visst, du kan kika på New York City's finare gator och säga "här var det bra", men tittar på sociala siffror över hela landet hittar du stater som har en så stor missär att du inte hittar jämförelser över resten av "väst".

Magnus Persson sa...

LennartW: De amerikaner som bedriver forskning, utveckling och teknologi på nationell nivå är ju inte troende. Läs "The God Delusion" så framgår det att bara en handfull nobelpristagare ser ett gudsbegrepp som något annat än ett filosofiskt väsen som skapas i individens fantasi. Ett vetenskapligt förhållningssätt är universellt och är inte kompatibelt med idéer som kreationism eller "intelligent design".

Inga seriösa biologer, kemister eller fysiker i USA ifrågasätter evolutionen eller andra fundamentala begrepp. De som gör det har lämnat ett vetenskapligt förhållningssätt och blir då ointressanta för övriga forskare och de vetenskapliga institutionerna.

Som JemyM också säger, så är religionens roll marginaliserad i de stater som driver USA framåt (kuststaterna). Det var väl inte mer än någon dag sedan som det postades en film här som visade sambandet mellan IQ och tro samt IQ i olika delstater?

Sedan är det precis som Eric säger, ändå ett misslyckande, att upplysningen inte spridits ordentligt även till USA:s "fly-over-states".

Frazze sa...
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.
Frazze sa...

Intressant film om utbildningen i USA.

Lennart W sa...

Eric, JemyM, Magnus..

Eric: Det är möjligt att du har rätt om utbildning och forskning i USA, om att väldigt många av de bästa s.a.s. är importerade. Är dock inte säker på att det talar till deras nackdel. I Sverige är det t.ex. väldigt många högutbildade invandrare som istället kör taxi.
Jag tycker också att biologi och evolutionsteorin är viktiga, men det är knappast det enda kriteriet för en bra utbildning. T.ex. ekonomi och att få fram entrepenörer räknas också. Så nej, skepsisen mot evolutionen räcker inte för att säga att de har misslyckats totalt med utbildningen. Å andra sidan är det iofs väl bekant att det även fattas en del på andra områden som i t.ex. geografi, med folk som inte kan peka ut USA på en jordglob osv. Men hur är det egentligen i vårt land då? Anledningen till att vi känner till så många brister i USA är att DE talar så mycket om det, och att de t.ex. skämtar om det på i de stora TV-kanalerna i program som "Jay Leno show" och "Are you smarter than a 5:th grader?". I Sverige vill vi nog inte veta sånt om oss själva. Vi vill ju tro att vi är bäst.

JemyM: Glöm bara inte att det är just de fattigaste staterna där GW Bush och liknande har sitt starkaste stöd. DE vill ha det så där. Deras val tycker jag man kan respektera. (En annan sak är förstås att ha åsikter om deras utrikespolitik som ju påverkar omvärlden.)

Magnus: The God Delusion är iofs en partsinlaga. Men OK för att %-en religiösa av alla slag är lägre bland spetsforskare än i befolkningen i.ö. Sen beror det nog även lite på VAD de forskar på också. Är faktiskt en rätt liten del av all forskning som har något alls att göra med t.ex. evolution vs kreationism. Och all religion är inte vetenskapsfientlig, som t.ex. Katolska Kyrkan när det gäller evolution och Big Bang, vilket f.ö. även Dawkins påtalar i sin senaste bok "The greatest show on Earth". Väldigt många forskare är inte heller fientliga till religion, iaf om den inte försöker styra i såna frågor som kan studeras vetenskapligt.

JemyM sa...

"JemyM: Glöm bara inte att det är just de fattigaste staterna där GW Bush och liknande har sitt starkaste stöd. DE vill ha det så där. Deras val tycker jag man kan respektera. (En annan sak är förstås att ha åsikter om deras utrikespolitik som ju påverkar omvärlden.)"

"Det religiösa eländet är samtidigt uttrycket för det verkliga eländet som det är protesten mot detta verkliga elände. Religionen är de betryckta kreaturens suck, hjärtat hos en hjärtlös värld, anden i andefattigdomens tillstånd. Den är folkets opium.

Att upphäva religionen som folkets illusoriska lycka är att kräva dess verkliga lycka. Kravet att det skall uppge illusionerna om sitt läge är kravet på att uppge ett tillstånd som behöver illusionerna. Religionskritiken är alltså ett embryo till kritiken av den jämmerdal, vars gloria religionen är.

Kritiken har plockat bort de imaginära blommorna från kedjorna, inte för att människan skall bära fantasilösa, tröstlösa kedjor, utan för att hon skall kasta av sig sina fjättrar och plocka den levande blomman. Religionskritiken gör människan besviken för att hon skall tänka, handla och gestalta sin verklighet som en besviken människa som kommit till förstånd, för att hon skall börja cirkulera kring sig själv och därmed runt sin verkliga sol. Religionen är blott den illusoriska sol som roterar runt människan, så länge hon inte rör sig runt sig själv."
- Till kritiken av den hegelska rättsfilosofin, Karl Marx

Fattiga söker religionen som tröst, men detta val av smärtstillare är det som håller dem fattiga.

Lennart W sa...

Intressant att du drar fram det gamla spöket Karl Marx.

"The Jewish pattern of history, past and future, is such as to make a powerful appeal to the oppressed and unfortunate at all times. St. Augustine adapted this pattern to Christianity, Marx to Socialism. To understand Marx psychologically, one should use the following dictionary:

Yahweh = Dialectical Materialism
The Messiah = Marx
The Elect = The Proletariat
The Church = The Communist Party
The Second Coming = The Revolution
Hell = Punishment of the Capitalists
The Millennium = The Communist Commonwealth"

History of Western Philosophy av Bertrand Russell

JemyM sa...

Jag lyfte fram Marx för att citatet är träffande. Dock kan förklara det i mina egna ord.

Religion fungerar som bäst i områden där folk har det svårt, men genom att använda religionen som smärtstillare hämmas också sökandet efter lösningar på lidandet.

Anonym sa...

Fascinerande med Marx.. Som bekant var han väldigt influerad av Hegelianismen så när han kritiserar den Hegelska rättsfilosofin på det vis han gör så tolkar jag det som en halvpsykotisk strävan efter avståndstagande.

Samma sorts antites söker Marx när han använder det religösa språket för sina fantasier. Att vara fattig i anden är ju något som gör oss saliga enligt Jesus. I Marx strävan efter den Hegelianska antitesen måste han alltså uttrycka motsatsen; att vara andefattig måste vara en förbannelse!

Detta är ett uttryck för ett så primitivt tänkande men det är ändå en vacker ironi. Hegel hade helt klart en poäng och det är ju inte bara Marx som i sin psykologi tvingas till dessa antiteser...

JemyM sa...

Verkar som folk är mer intresserade av Marx än religionen som smärtlindrare för fattiga här nu så jag antar det inte finns något mer att säga om saken.

Anonym sa...

Religionssociologi/psykologi är intressant men det där med att religion är opium för folket tycker jag är ett lite väl inskränkt synsätt.. Det är inte heller speciellt nytt att det råder olika förutsättningar för fattiga resp. rika när det gäller hur de kan ta till sig religionen. Jesus talade ju om det t.ex...

Att olika former av asketiska ideal har funnits i religionerna och även hos antikens filosofer är inte heller en hemlighet. Så vad är grejen om nu religösa skulle vara "fattiga"?

Och vad är alternativet? Proletariatets diktatur? Eller ännu värre, humanmaterialism?

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se