1 maj 2010

Kreationistpropaganda

Så här ska en slipsten dras om man vill indoktrinera barn.

13 kommentarer:

Unknown sa...

I just puked a bit in my mouth, så att säga.

Ulf Gustafsson sa...

Vilka tolkningar av Bibeln skall jag tro på? Kreationisternas? Görans? JemyMs?
Enligt detta inlägg skall jag alltid tro på Guds tolkning ("Gud har alltid varit här och vet allt"). Jag väntar nu på att Gud skall berätta vad som är rätt för mig.

JemyM sa...

Ulf, jag presenterar ingen tolkning utan falsifierar de jag hör.

Ulf Gustafsson sa...

JemyM, att uttala sig om vilka tolkningar som är falska, är i mitt menande också en tolkning.

JemyM sa...

Ulf, då tror du inte på vetenskaplig metod och har inget sätt att skydda dig från kognitiv bias.

Ulf Gustafsson sa...

JemyM, jag tror på vetenskaplig metod och i största möjliga utsträckning en objektiv bild av omvärlden.

Jag hade tydligen fel när jag uppfattade att du gick längre än att bara falsifiera det du hör när du skrev:
"Ledsen Göran, men om du läser hela Nya Testamentet igenom inser du att de fina fraserna bara är retorik. Den verklige Jesus är otålig, hjärtlös, arrogant, fåfäng, oförskämd, okunnig, hetlevrad, inkonsistent, våldsbenägen, självbelåten och hånfull."
(2010-04-27 19.13)

JemyM sa...

Frasen du citerar är en utmaning till en folklig uppfattning "Jesus är kärlek, god, bra förebild". I sig saknar frasen fakta. Den har till syfte att provocera frågan "varför säger någon så?".
Att utmana en allmän uppfattning är i syfte att slå ut den som självklar. Den som söker en objektiv bild av omvärlden och märker att människor inte är överens kan vända sig till originalkällorna för att bilda sin egen tolkning.

När du bedömer båda uttrycken som tolkningar utan att fråga vad tolkningarna bygger på, vilken metod använder du då? Att allt är "tolkningar" är mer av ett postmodernistiskt tillbakalutande än ett engagemang att få reda på svar. Är kreationism och evolution likvärda "tolkningar"?

Ulf Gustafsson sa...

JemyM, för mig är Bibeln en samling historiska dokument fullt med motsägelser. Dokument i vilka miljontals människor investerat sina känslor, t.o.m. hela sina liv. Att rationellt reda ut vilka "tolkningar" som bäst beskriver Jesus, tror jag inte är möjligt, inte med det källmaterial vi har att tillgång till idag.

Slutligen är inte evolutionen en tolkning, utan en vetenskaplig teori medans kreationismen är ett påhitt.

Mia sa...

Ett stort tack till Per Kornhall för att du skrivit boken om Livets Ord. Att vara uppmärksam på Ulf Ekmans aktivitet är ännu viktigare idag när han lyckats nästla sej in i både vanlig och kyrkopolitik. Ulf Ekman har aldrig sagt att han har ändrats sej, aldrig bett om förlåtlse för något Livets Ord orsakat eller på något sätt sagt sej ha haft fel. Avhoppare som lämnat Livets Ord men velat utrycka sin tro i andra sammanhang ser nu hur hans teologi och människosyn dyker upp igen och denna gång i armkrok med katolsk mystisism.Nu sväljer de flesta frikyrkor inte bara hans teologi utan också hans självutnämning till en stor ledare och apostel och han bjuds in som en av ledarna för kyrkans enhet. Det barn utsätts för idag i deras skolor är samma saker som på 80-talet. Per Kornhalls bok är mycket aktuell.

JemyM sa...

Ulf, din syn på bibeln överensstämmer med min. Jag har personligen lagt ner år på att studera bibeln från alla möjliga perspektiv, historiskt, litterärt, filosofiskt, moralfilosofiskt med mera. Jag vet att allt lutar på att Bibeln just är en samling dokument fullt av motsägelser med en betydligt mer invecklad bakgrund än vad medelsvenson är varse om. Jag vet att den traditionella bilden av Jesus som förmedlas kulturellt inte överensstämmer med källmaterialet. Jag har studerat tillräckligt med idéhistoria för att förstå hur idéerna växte fram över tid och fått ett eget liv i takt med att folk tappade intresse för källskriften.

Men sen är jag även intresserad av psykologi och religionsantropologi. Idag har vi en alternativ Jesusgestalt, en kulturell heligförklarad hjälte som inte är förankrad i nya testamentet utan snarare vuxit fram. När jag lyfter fram den bibliske Jesus på sättet jag gör är det inte en intellektuell tolkning, snarare är det att försöka väcka intresset för att läsa innantill. Syftet är att få fler medvetna om att den överglorifierade Jesusgestalten inte har sitt ursprung i skrifterna.

Lennart W sa...

Ett nytt ord formades alldeles precis i min hjärna, antagligen pga någon märklig kvantprocess:

Bibelhaverist.

Mattias Ö sa...

Lennart W, "bibelhaverist" var ett av de skönaste orden jag läst på den här bloggen. Kudus!

Anonym sa...

svårt att hitta ord efter detta klippet.
det känns som ett dåligt skämt.
ett hån emot allt levande som "inte funnits"

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se