30 maj 2010

Kristen mission i svenska skolor

Radioprogrammet Kaliber avslöjar idag att den kristna konservativa organisationen New Generation har fått 34 miljoner kronor av den svenska staten för att sprida sitt budskap i den svenska skolan.

Givetvis är det helt oacceptabelt att denna missionerande verksamhet bedrivs i svenska skolor som skall vara ickekonfessionella. New Generation sprider budskapet att homosexualitet är synd, att evolutionsteorin är falsk och att man måste följa den rätta vägen (Jesus) för att få ett gott efterliv.

Joakim Lundqvist är grundare och ledare för New Generation. Han är också en nyckelperson i den kristna sekten Livets Ord där han bland annat är chef för deras bibelskola.

Joakim Lundqvist är kristen fundamentalist. Hans organisation har fått 34 miljoner kronor av staten, trots att villkoren för att få bidrag är att man delar de grundläggande värderingarna som vårt samhälle vilar på. Bland annat är organisationen skyldig att “främja jämställdhet mellan könen”.

Är det någon som tror att New Generation gör det? Not.

35 kommentarer:

Eric Wadenius sa...

Tänk vad mycket kul vi i UngHum hade kunnat hitta på med 34 miljoner!

Fast ingen summa pengar trumfar sunda argument och god moral.

Lennart W sa...

villkoren för att få bidrag är att man delar de grundläggande värderingarna som vårt samhälle vilar på. Bland annat är organisationen skyldig att “främja jämställdhet mellan könen”

Är det verkligen så där? Vem bestämmer om vad som är de där grundläggande värderingarna? En del skulle nog faktiskt svara att det är kristna värderingar som ligger till grund. Tänk om det man man egentligen vill främja, t.ex. intresse i astronomi, inte har direkt med jämlikhetsfrågor att göra. Måste man främja dem ändå? Skulle iofs inte förvåna.

Finns det en länk?

N.B. Min fråga handlar om hur reglerna ser ut. Inte hur de borde vara.

FredrikW sa...

Lennart W: Jag tror poängen här ligger i en religös organisation som utryckligen har åsikter som går stick i stäv med både nationell och svensk policy (http://www.manskligarattigheter.gov.se/extra/pod/?id=27&module_instance=3&action=pod_show&navid=1&subnavid=27&subnavinstance=3)
kanske inte borde få statliga bidrag för att predika i svenska skolor som ska vara ickekonfessionella.

Ulf Gustafsson sa...

Det är två olika frågor som frågasätts i programmet:
1) Ny Generation missionerar på skolor. Detta tycker jag är tveksamt enligt Skolverkets regelverk.
Källa: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1316&artikel=3730790
2) Ungdomsstyrelsen ger bidrag till Ny Generations verksamhet. Då det inte krävs att målsättningen för bidraget följs fullt ut, är detta förmodligen ok:
"Målsättningar
Organisationsbidrag lämnas till ungdomsorganisationer för att:
- främja barns och ungdomars demokratiska fostran
- främja jämställdhet mellan könen
- främja jämlikhet mellan olika ungdomsgrupper
- ge barn och ungdomar en meningsfull fritid
- engagera fler ungdomar i föreningslivet
Det är inte säkert att alla organisationer som söker bidrag lever upp till alla målen samtidigt. Ungdomsstyrelsen gör en prövning och bedömer sedan vilka organisationer som är berättigade till bidrag."
Källa: http://www.ungdomsstyrelsen.se/art/0,2072,6366,00.html

För mig är detta exempel på att det är enklare att säga JA, än att neka någon organisation tillträde till skolan eller neka någon bidrag. Att säga NEJ är ett tydligare ställningstagande och kräver klara motiv. Att säga NEJ kräver mer kunskap och mer mod.

Per Ewert sa...

Ska jag tolka Humanisterna så att det bör vara förbjudet för skolungdomar att berätta för sina kompisar att de är kristna, och att de önskar att andra följer Jesus?

Bör andra ungdomar förbjudas berätta att de är ateister och att man bör följa Marx?

Eller, mer komprimerat: bör yttrandefrihet överhuvudtaget få finnas i svenska skolor?

Sven Davidsson sa...

Per Ewert bjuder som vanligt på trollkvalitet i sina halmgubbar.

Realisten sa...

"Bör andra ungdomar förbjudas berätta att de är ateister och att man bör följa Marx?"

Marx, varför skulle en atiest vill följa honom?

Det skulle väl snarare vara Darwin! Varför ska man gå och sprida om Jesus? Då kan jag lika gärna gå och prata om Lille Skutt.

Snälla, sluta prata om det jesus snack, detta forum är för oss som är intresserad av vetenskap, vi som inte nekar till evolutionen. Vi som vet att den är fakta! För du nekar väl inte till det?

Ulf Pettersson sa...

34 miljoner kronor är en enorm summa till en liten, obskyr organisation. Man kan undra vad de egentligen har spenderat pengarna på.

Och samtidigt har organisationen verkat i strid med skolans viktigaste uppgift (att förmedla välgrundad kunskap) och grundläggande värderingar.

Staten och Ungdomsstyrelsen borde göra vad de kan för att kräva tillbaka skattebetalarnas pengar.

Lennart W sa...

Ulf, intressant att de ju faktiskt inte verkar kräva att alla målen ska uppfyllas samtidigt, som Sturmark verkar tro. Svarar också på min fråga om astronomi.

Realisten, hur många av bloggposterna under t.ex. maj tycker du inte handlar om religion? Du verkar ha gått lite vilse. Tyvärr, för vetenskap är ju verkligen intressant.

Per Ewert sa...

Realisten: Många ateister har velat följa Marx. Ska de förbjudas att predika detta? Har inte fått något klart svar om yttrandefriheten.

Ulf: Skolans viktigaste uppgift är att förmedla kunskap OCH värden. Läs och begrunda de fem grundläggande värdena i skolans läroplan. Väcker nog eftertanke, speciellt eftersom de ska förmedlas i enlighet med den etik som förvaltats av... ja, kolla upp vilken tradition som föreskrivs i läroplanen.

Då är det extremt svårt att med fog försöka förbjuda kristen förkunnelse. Obehaglig retorik från Humanisterna.

Eric Wadenius sa...

Per Ewert,
"Ska jag tolka Humanisterna så att det bör vara förbjudet för skolungdomar att berätta för sina kompisar att de är kristna, och att de önskar att andra följer Jesus?"

"Då är det extremt svårt att med fog försöka förbjuda kristen förkunnelse. Obehaglig retorik från Humanisterna."

Kallar du inlägget för obehaglig retorik med den motiveringen så måste jag peka ut din kommentar som obehagligt okunnig.

Ingen(!) har sagt att man bör förbjuda kristna elever ifrån att berätta om sin livsåskådning för andra elever. Att du antyder det är enbart urdumt (jag är ledsen, men det finns inget mildare sätt att uttrycka det på).

Däremot argumenterar inlägget för att en organisation inte bör få 34 miljoner i statsbidrag för att sprida ett budskap som går emot skolans idé- och värdegrund (ovetenskaplighet och icke-jämställdhet mellan könen i detta fall).

Oavsett om detta är budskapet som organisationen faktiskt sprider, så är det i den linjen argumentationen i artikeln går.

Varför inte försöka tolka även dessa inlägg bokstavligt: att faktiskt anta att det som är skrivet också är det som författarna vill säga, och inget annat?

Jag tror att det hade underlättat för alla parter.

Ulf Gustafsson sa...

Per Ewert, ...kristen tradition och västerländsk humanism. (Är det ett OCH eller ett OCH/ELLER?)

Kritiken i radioprogrammet och i inlägget ovan är att Ny Generation står för värderingar som inte innefattas av västerländsk humanism (diskriminering av kvinnor och homosexuella). Vad den kristna traditionen har för värderingar i dessa frågor är jag inte helt säker på.

Slutligen finns det en kritik mot att Ny Generation missionerar på skolorna. Den omfattning av mission som beskrivs i radioprogrammet och av Ny Generation själva, tycker inte jag är acceptabel. Men Per Ewert har en poäng, varje mission börjar med att en individ försöker övertyga en annan. Så var går gränsen på vad som skall vara tillåtet?

Realisten sa...

"Per Ewert"

I skolan ska man förmedla det som människan växer av och vetenskap. Vi vet idag att evolutionen är ren fakta, men dina kompisar står ju och fulllkomligt misshandlar barnen verbalt om att den bara är en "teori".

Att sprida läran från den omoraliska kristendomen som behandla kvinnor, homosexuella som skit anser jag inte man ska göra. Jag har betydligt högre moral än så.

Jag tycker vi humanister är väldigt mesiga egentligen, vi ska formulera oss så snällt när det gäller religion. Det är dags att vi får folk att börja inse vilken fara kristendomen har i samhället. Att folk fortfarande tror att en gubbe skapade jorden 2010 är för mig obegripligt.

Att hylla gud som har mördad över 2 milijoner människor i bibeln och sedan säga att "men vi är inte tillräkligt kapabla till att förstå varför gud gjorde så" är rent idiotiskt. Jag ha tillräklig hög moral för att sotera guds hemska gärningar i samma korg som Hilter, Stalin mm.

Att säga att det finns "atister som gillar marx" är bara ännu ett dåligt argument. Det finns kristna som gillar marx med, det finns atiester/kristna som gillar andra idiotisk männsikor med. Men skillnaden är att även fast marx inte skrev något bra så fanns han, att tro på gud som inte finns är änu mer konstigt.

"ed fog försöka förbjuda kristen förkunnelse. Obehaglig retorik från Humanisterna."

Följade sak har kristna gjort i kristendomens i sverige:
Bränt häxor
Straffat homosexuella
Stoppat forskning
Varit emot medicinforskning
mm...

Vad har humanisterna gjort för henskt?

Än idag kränker pingst/evangilister homosexuella och kallar dem perveterade, psykisk ostabila? Trots att det är forskarna har bevisat att man föds som det.

En fråga till Per Ewert, tar du evolution som fakta? Eller bara en påhittad teori? Isåfall har du inte som lärare i Svenska skolan att göra. Precis som en inbrottstjuv inte ska jobba på polisen.

Lennart W sa...

Gud finns alltså. Man kan ju inte anklaga någon som inte finns för massmord. Eller är det någon sorts dubbeltänk? LOL.

Ulf Gustafsson sa...

Eric, har UngHum några liknande aktiviteter som Ny Generation?
Skulle ni kunna tänka er att dela ut Patriks bok: "Gud finns nog inte" till eleverna i Livets Ords Kristna skola?

JemyM sa...

Per Ewert, jisses vilken retorik. Det är trevligt om skolungdomar diskuterar sina åsikter med varandra, det är en del av demokratin. Organiserad verksamhet med 34 miljoner i stödpengar är inte demokrati. Här följer tre modeller;

1. En grupp får 34 miljoner som hjälper dem att organisera sig, bygga upp ett nätverk och systematiskt bedriva opinion för sin ideologi och agenda.

2. Alla grupper av viss storlek delar på potten så att de kan organisera sig i opposition mot varandra och driva sina frågor. Som en tårta pytsas 34 miljoner till ovanstående grupp, till vänsterorienterade och högerorienterade grupper, till muslimer, till miljörörelser med mera. Alla grupper av en viss storlek får en del av bidraget.

3. Ingen får bidrag. Grupper får organisera och bekosta sig själva.

Ettan är så långt från demokrati man kan komma. Tvåan gör det svårare för nya idéer att etablera sig. Trean gynnar idéer hos dem som har pengar.

NyGeneration sa...

Ny Generation kommenterar på sin hemsida:
http://www.nygeneration.se/?loadpage=1888

Ulf Gustafsson sa...

Ny Generations svar på kritiken låter till stora delar sund. Det är endast en ska jag reagerar på:
"Eftersom Ny Generation inte är en kyrka eller ett kyrkligt samfund, har organisationen inte heller en utarbetad teologi och tar heller inte ställning i olika trosfrågor eller sätt att läsa och tolka bibeln."
"Det råder som bekant delade meningar inom kristenheten kring hur man ska se på homosexualitet och hur bibeln ska tillämpas i sina uttalanden kring detta, och vi har säkerligen medlemmar inom organisationen med en rad olika uppfattningar i frågan."

Då inte Ny Generation har en egen uttalade värderingar förstår jag inte hur Ungdomsstyrelsen har kunnat bedömma om de uppfyller kraven för statsbidrag. Speciellt m.a.p. synen på homosexualitet, eftersom organisationen innehåller medlemmar med "en rad olika uppfattningar i frågan".

Ny Generation, vilka olika uppfattningar om homosexualitet finns representerade i er organisation?

Eric Wadenius sa...

Ulf,

Unga Humanister försöker att vara en prohumanism-organisation mer än en antireligion-ogranisation. Därför skulle det inte passa oss att dela ut en bok som "guds finns nog inte" (även fast jag gärna rekommenderar den till vänner!).

Däremot tror jag att det kan vara mycket intressant att ta debatten med Ny Generation ute på skolorna. Något vi borde göra.

Per Ewert sa...

Ulf - även i Humanisterna finns självfallet flera olika sexualetiska uppfattningar. Det vore ett stort steg tillbaka för demokratin om alla organisationer ska strömlinjeformas åsiktsmässigt, speciellt om alla måste tvingas in i en politiskt korrekt men inte alltid filosofiskt genomtänkt fålla.

Realisten - vi behöver en vettig vetenskapsfilosofisk grundhållning. Evolutionsteorin är en teori som försöker förklara arternas uppkomst. Detta skulle även Patrik som evolutionist hålla med om, även om han menar att stödet är mycket stort för teorins riktighet. Många anser att det finns gott faktamässigt stöd för teorin, andra förkastar detaljer av den. Vissa förkastar den i stort sett i sin helhet. Om vi inte får framställa saken på det sättet i skolan blir situationen mycket underlig.

Till sist: Ny Generation gör ett fantastiskt arbete med att försöka hjälpa ungdomar att hitta en god livsväg, välja bort droger, självskadebeteende och annat som förstör dem. Varför inte stödja ett sådant arbete, även om man inte delar deras kristna världsbild?

JemyM sa...

Per, har själv varit ung och kristen. Finner läran destruktiv eftersom den omdirigerar värden. Moral ersätts av principer och gör människan till programmerad robot som endast är kapabel till binära beräkningar (av vs på) i vissa frågor (t.ex. alkohol). Inte nog med att det binära förhållningssättet är odynamiskt för att behandla människans komplexitet, moderna huvudfrågor (t.ex. arbetslöshet, integration, integritet) fråntas fokus eftersom sådana problem saknades vid ideologins grundande.

Det är först du lämnar den kristna tankestrukturen du kan börja utveckla moralen och förstå relationers betydelse för moral och människa.

Ulf Gustafsson sa...

Per Ewert, jag håller med dig om det du skriver i ditt senaste inlägg.

Jag tror dock även du håller med om att målsättningen med Ny Generation är att påverka barn och ungdomar att anamma en kristen världsbild. Om de gjorde alla sina positiva aktiviteter, utan detta syfte, så skulle jag inte ha något att invända.

Patrik Lindenfors sa...

Per Ewert,
Det är en sak jag absolut inte håller med dig om i din framställning. Låt mig byta ut ett ord i din framställan för att göra det tydligt:

"Gravitationsteorin är en teori som försöker förklara arternas uppkomst. Detta skulle även Lennart som fysiker hålla med om, även om han menar att stödet är mycket stort för teorins riktighet. Många anser att det finns gott faktamässigt stöd för teorin, andra förkastar detaljer av den. Vissa förkastar den i stort sett i sin helhet. Om vi inte får framställa saken på det sättet i skolan blir situationen mycket underlig."

Den enda skillnaden mellan gravitationsteorin (enligt Newton) och evolutionsteorin (enligt Darwin) är att den förstnämnda har visat sig inte hålla vid extrema hastigheter medan den andra fortfarande har universell giltighet. Vi är ungefär lika säkra på att evolutionsteorin är den riktiga förklaringen av organismernas mångfald som att luft till huvudsak består av kväve och syre. Att för skolelever låta påskina att det gäller vetenskaplig osäkerhet i frågan är inte bara felaktigt utan också oärligt.

Därför reagerade jag med stort obehag på att barnen på Livets Ords skola - som jag träffade på en tv-debatt för en tid sedan - hade blivit indoktrinerade att tro att evolutionsteorins giltighet var fråga om ett personligt val. Då kan man lika gärna lära dem att Moskva är huvudstaden i Paris.

Lennart W sa...

Håller faktiskt med Patrik i det stora hela.

Men vilken del av Darwins teori var på samma detaljerade nivå som Newtons formel att tyngdkraften avtar som G*M*m/R^2? Är iaf i såna detaljer som Newton senare har fått stryk av bl.a. Einstein. Om Newton istället hade nöjt sig med den revolutionerande idén att det är samma sorts kraft bakom äpplets fall som bakom månens och planeternas rörelser, hade man idag sagt att hans teori var precis lika framgångsrik som Darwins.

(Inom evolutionsteorin kanske Newtons formler skulle kunna jämföras med mutatationshastigheten för DNA, som vad jag förstår kan användas för att mäta hur nära släkt olika arter är? Men DNA var inte känt på Darwins tid.)

Just det där att mer eller mindre stora detaljer ändras i teorierna kanske ändå gör det vanskligt att bara sätta vetenskaplig teori = fakta. Man kan nog säga så om Darwins teori idag, men mycket annat är mer osäkert, speciellt i detaljerna. Finns verkligen Higgspartikeln? Tjusig teori är det iaf, men är det verkligen fakta? NEJ.

Ang. Livets ord förstår jag oron i princip. Samtidigt kan jag inte låta bli att undra om Livets Ords skola verkligen skulle klara nationella prov sämre än de flesta kommunala skolor, som ju ofta har sina egna problem. Tycker nog att de sekulära alternativen ska koncentrera sig på att försöka bli bättre först. Konkurrera med bättre (och mätbar!) kvalitet, inte med rop på förbud.

Realisten sa...

Per Ewert sa...
"vi behöver en vettig vetenskapsfilosofisk grundhållning. Evolutionsteorin är en teori som försöker förklara arternas uppkomst. Detta skulle även Patrik som evolutionist hålla med om, även om han menar att stödet är mycket stort för teorins riktighet. Många anser att det finns gott faktamässigt stöd för teorin, andra förkastar detaljer av den. Vissa förkastar den i stort sett i sin helhet. Om vi inte får framställa saken på det sättet i skolan blir situationen mycket underlig."

Detta du skrev är pga ren okunnighet, du har förmodligen inte studerat evolutionen mer än den kritik som kreationister har skrivit.

Grejen är att evolutions teorin var en teori när darwin skrev sin bok, men idag är den bevisad. Det är ett faktum! Att 97% av forskare i världen stöder den säger allt.

Faktum är att den teknik man använder sig för att bevisa mord tex är larvig i jämförelse med de metoder/utrustning man har använt sig av att bevisa evolutionen.

Jag tycker du ska läsa "Så gick det till"
http://www.adlibris.com/se/product.aspx?isbn=9173432318

Det kanske inte är skriven av din favorit författare, men denna bok kritiserar inte religion ett dugg. Det enda Richard gör att att rada upp bevismaterial som massor av forskare har lagt fram den senaste tiden. Om man efter har läst denna bok inte inser att evolutionen är fakta så blir jag orolig.

Snälla Per Ewert jag ber dig, läsa denna bok och kom tillbaka och skriv ett inlägg. Tror inte du vågar det.

Per Ewert sa...

Ulf - självfallet är det en del av varje kristens uppdrag att bära ut budskapet om Jesus. Självfallet även för en kristen studentorganisation. Och lika självfallet är det varje organisations demokratiska rättighet att försöka sprida det budskap/den ideologi/världsbild som man tror kan hjälpa sina medmänniskor till ett verkligt meningsfullt liv.

Patrik: Gravitationen kan prövas empiriskt idag, evolutionen gör anspråk på att beskriva förhistoriska skeenden (därmed inte sagt att den därför skulle vara osann). Där finns en viktig distinktion. Men låt oss föra den diskussionen i en annan lämpligare tråd.

Patrik Lindenfors sa...

Per Ewert,
Evolutionsteorin består av två delar:
1. En beskrivning av ett historiskt skeende, ATT livet har evolverat. Det är lika säkerställt som att Napoleon en gång var kejsare av Frankrike, eller att förintelsen inträffat.
2. En förklaring av HUR evolutionen gått till, det naturliga urvalet. Detta testas dagligen i laboratorier världen över, du kan göra det själv hemma genom att med enkla medel odla t.ex. insekter under olika förhållanden. Denna del av evolutionsteorin är mer bekräftad än gravitationsteorin (med Lennarts alla fotnötter i minne).

Per Ewert sa...

En korrekt distinktion Patrik, det som kan undersökas i laboratorium har andra möjligheter att verifieras/falsifieras. Dåtida händelser har inte samma möjligheter, här behöver vi tolka de spår vi ser, och kommer ibland till olika slutsatser. Men låt oss fortsätta den diskussionen där den dyker upp i annan tråd.

Realisten sa...

Per Ewert sa:
"En korrekt distinktion Patrik, det som kan undersökas i laboratorium har andra möjligheter att verifieras/falsifieras. Dåtida händelser har inte samma möjligheter, här behöver vi tolka de spår vi ser, och kommer ibland till olika slutsatser. Men låt oss fortsätta den diskussionen där den dyker upp i annan tråd."

Här har du ett icke labratorium:
http://www.scitechexplained.com/2010/02/evidence-for-evolution-lizards-from-pod-mrcaru/

Här blev rävar: hundar
http://www.youtube.com/watch?v=enrLSfxTqZ0&feature=related

En annan fråga, hur ställer du dig till homo erectus, homo sapiens neandertalare, homo sapiens? För du vet väl att vi är homo sapiens sapiens? Visste du att homo sapiens för 5000 år sedan är mer släkt med neandertalaren än vi är släkt med dom. Sedan är det ju nu bevisat att delar av vår arvmassa är från neandertalaren.

Ju mer åren går desto fler bevis kommer att dyka upp, ju mer målar sig kreationisterna in sig i ett hörn. Det är riktigt skrattretande när forskare lägger fram bevis på bevis och kreationisterna måste hitta på nya svar. Dom kan verkligen inte frågaställa sin tro liknande: "vänta nu om detta är bevisat, så kanske kreationismen är felaktig". Men nej nej, då ska det hittas på nya ursäkter.

Roadrunner sa...

Per Ewert: Anta för ett ögonblick att det presenterades bevis för evolutionsteorin som till och med du fann övertygande. På vilket vis skulle det förändra din världsbild?

För övrigt undrar jag hur många av de som motsätter sig evolutionstanken som inte är religiösa?

Men dessa frågor hör kanske inte hemma i denna tråd…

För övrigt måste jag få tala om att jag älskar denna blogg och vill gärna framföra ett stort tack till Per Ewert och Lennart W för att de hjälper bloggens redaktörer att framföra och nyansera sina och Humanisternas budskap.

Per Ewert sa...

Roadrunner: Bra fråga - annan tråd.

Inga L. sa...

Per Ewert skrev (i svar till Ulf)

”självfallet är det en del av varje kristens uppdrag att bära ut budskapet om Jesus. Självfallet även för en kristen studentorganisation. Och lika självfallet är det varje organisations demokratiska rättighet att försöka sprida det budskap/den ideologi/världsbild som man tror kan hjälpa sina medmänniskor till ett verkligt meningsfullt liv.”

Jag har inte kunnat se att någon har förmenat dem den demokratiska rätten. Vad som kritiseras är, om man nästlar sig in i sammanhang, som skall vara fria från religionspåverkan. Eller öppna för alla religioners tankar
om okända världar. Världar som blivit allt mindre, i takt med ökande kunskap. Om bl.a. evolutionen.

Det jag hörde av New Generations förkunnelse lät förfärligt. Indoktrinering och masspsykos av värsta sort. Refererade t.o.m. till diktatorers masspsykos tidigare i historien.
Det kan väl gå an, om man befinner sig i en lokal som är speciellt avdelad för ändamålet och separerad från offentlig verksamhet. De som går in i lokalen gör det frivilligt och kan lämna den när de vill.

Ulf Gustafsson sa...

Eko:t tar idag upp Pingst kyrkans behandling av homosexuella och Kaliber fördjupar reportaget:
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=3757977

Ulf Gustafsson sa...

Ungdomsstyrelsen skall nu granska religiösa organisationer, vilket är bra. Organisationerna behöver inte främja jämlikhet, men verksamheten måste vara fri från diskriminering.
http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=214867

JemyM sa...

Tittade på barometern under den artikeln;

Artikeln gör mig;
Ledsen (8%)
Arg (56%)

Visar svart på vitt vilka värderingar dagens läsare har och hur viktigt det är att dra in bidraget.

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se