18 maj 2010

Om religionsfrihet i Människor och tro

Idag diskuterade jag religionsfrihet i P1 Människor och tro. Programinslaget kan avlyssnas här. Tyvärr används religionsfrihetsbegreppet fortfarande alldeles för diffust i den svenska debatten. Om man med religionsfrihet menar människors rätt att tro på vad de vill så finns det nog ingen förnuftig människa som ifrågasätter detta.

Problemet är att religionsfrihetsbegreppet har förskjutits i betydelse, från att betyda alla människors rätt att behandlas lika oavsett deras religion, till att betyda människors rätta behandlas olika på grund av sina religiösa föreställningar och ställningstaganden. Det är en farlig väg att gå.

Christer Sturmark

2 kommentarer:

David Willgren sa...

Skulle du förespråka en sådan uppdelning: http://davidwillgren.blogspot.com/2010/05/intelligent-design.html ?

JemyM sa...

Religionsfrihet i andra länder är ett stickspår. Åsiktsfrihet som princip kräver inte frågan "vad är religion" och hur "religionen" är tänkt att vara fri. Har man inte åsiktsfrihet som fokus redan från början blir det desto svårare att få in det sen. Kvinnofrihet och homofrihet är inte rättsskyddade i Sverige. Vad betyder det?

Åsiktsfrihet skyddar ALLA, inte bara de som är tillräckligt mäktiga för att få erkännande som religion. I takt med att dialogen och åsikterna i samhället ökar och nya viktiga frågor lyfts fram så kan inte vissa åsiktsorienterade grupper ges frikort eller få en bakdörr in i politiken. Vill man få sina åsikter hörda är det demokratiska systemet den väg de bör ta. Då får inte vissa rörelser stå över individens rätt.

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se