6 maj 2010

Seminarium om omskärelse av pojkar

Nyhetsbrev grån Humanisterna

Måndagen den 24 maj kl 18 på ABF Stockholm, Sveavägen 41:
Omskärelse av pojkar – en kränkning av barns kroppsliga integritet?

Föredrag 18.00-19.00 av Peter Nordlund och därefter paneldebatt, med inbjudna gäster 19.30 - 20.00, moderator Christer Sturmark.

Föredraget belyser nackdelar med omskärelse, något som det sällan eller aldrig talas högt om. Sveriges Kommuner och Landsting har rekommenderat alla Landsting att tillhandahålla omskärelse av små pojkar, motiverad av religiösa helt ickemedicinska skäl, om detta är vårdnadshavarnas önskan. Svensk Barnkirurgisk Förening och Svenska Läkaresällskapet är negativa till rekommendationen av etiska skäl. Några landsting vägrar att följa rekommendationen.

Vi diskuterar frågan om ett förbud mot omskärelse av pojkar och vilka fördelar/nackdelar ett sådant skulle kunna föra med sig. Vi diskuterar också varför nästan inga organisationer driver frågan om pojkars rätt till kroppslig integritet.

"Ska vi värna om en jämställd och frigjord syn på kropp och sexualitet som kännetecknat det svenska samhället från 60-talet och framåt?

Seminariet arrangeras av Humanisterna. Entré 50 kr.

Inga kommentarer:

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se