20 maj 2010

"Theory of Mind"

Robert Seyfarth berättar om det begrepp som kallas "Theory of Mind" (har någon en bra svensk översättning?)En av de föreslagna orsakerna till att människor "besjälar" ting såsom bilar, datorer, träd, berg och "andar" - och därmed en av de tänkbara förklaringarna till (en aspekt av) religion är att den här (inte unikt mänskliga!) förmågan att besjäla varandra inte fungerar helt perfekt. Sett ur ett evolutionärt perspektiv är det här inte så konstigt. Att felaktigt tro att någon annan inte har ett medvetande kan vara extremt kostsamt. Men hur mycket kostar det egentligen att sparka på bilen eller lägga en matbit vid stora eken?

Fast det är klart...


15 kommentarer:

Mattias L sa...

Mycket intressant fenomen det här med "theory of mind".

Det mest närliggande svenska ordet skulle jag nog säga är 'mentalisering', även om det i viss mån är ett något bredare begrepp som täcker annat än bara förmågan att tillskriva andra tankar, känslor och önskningar.
Ett annat begrepp jag stött på inom evolutionspsykolign, som också liknar theory of mind, är 'folkpsykologi', då främst i relation till att vi medfött (även om det inte är helt utvecklat förrän vi är några år gamla) också ex. har en 'folkfysik' (vi förutsätter att objekt är solida och därför stöter emot varandra när de är på kollisionskurs, de flyter inte genom varandra).

Vad jag sett finns det inga forskningsstudier än på theory of minds koppling till religiositet. Det vore otroligt spännande att undersöka detta! För mig låter det ganska troligt att någon typ av samband finns där!

Personer med olika typer av autismspektrumtillstånd har ofta svårt med theory of mind och mentalisering. Vore hemskt intressant om det skulle visa sig att den gruppen är religiösa i mindre utsträckning än andra.

Någon som vet?

Lennart W sa...

Spekulativt av dig, men visst, det är en möjlighet. (En som tror på en personlig Gud kan förstås också kalla det för en ToM om hon vill - teorin att Gud har ett eget medvetande. Alldeles rätt enl. hon. Fel enl. dig. Kanske bara ett krångligare sätt att säga om man är religiös eller ateist.)

Ang. evolutionärt perspektiv, har nog människorna även haft en påtaglig nytta av religion. (En nytta som iofs inte behöver bero på om religionens trossatser varit sanna..) Iaf ingen tydlig nackdel. I så fall borde väl fenomenet ha dött ut i konkurrensen för länge sen? Tvärtom har religion satt tydliga spår genom hela den kända historien.

Patrik Lindenfors sa...

Mattias,
Jag har läst om kopplingen "Theory of Mind" och religiositet på flera ställen, har jag en vag känsla av (men ingen referens). Det finns flera som menar att religion kan vara en bi-produkt av mänskliga psykologiska mekanismer i allmänhet.

Lennart,
En fördel som religion ger verkar vara att den ökar gruppsammanhållningen. Nationalstatsidén, eller fotbollslag, fyller ungefär samma funktion. Men religion är ett så mångfacetterat fenomen att det förmodligen inte räcker med en förklaring.

Mattias L sa...

Lennart,
Var menar du att jag spekulerar? Jag lägger fram frågeställningar som vore intressanta att undersöka, inte hypoteser om resultatet!

Patrik,
Var tror du man skulle kunna hitta den forskningen? Vore som sagt otroligt spännande.

Ansluter mig själv till tanken om religion som en evolutionär bi-produkt. Psykologiska funktioner som utvecklats i ett annat syfte men som kommit att "användas" av religion.
Två exempel är anknytning och pareidoli (tendens att se ansikten i slumpmässiga mönster).
Utifrån forskningen (Forskare i Uppsala, Granqvist, kan ge mer exakt referens om önskas) vet vi att typen av anknytning vi utvecklar till våra föräldrar har ett högt samband med typ av religiositet. De monoteistiska gudarna är också misstänkt lika anknytningspersoner i sin karaktär.
-Pareidoli. Förmågan att upptäcka ansikten också med bristande information måste ha haft en ganska stor evolutionär fördel, men den "används" också för att hitta jesus i rostat bröd, i smältande snö, etc.

Att religion som helhet däremot skulle haft en primär evolutionär fördel tycker jag leder till för mycket spekulativa antaganden och mindre trovärdiga historier.

Tycker att tanken om religion som biprodukt däremot är både trovärdig och uppfriskande.

Lennart W sa...

Mattias.. Mitt inlägg var en kommentar till Patriks bloggpost.

Patrik Lindenfors sa...

Mattias,
Om jag förstått det rätt så är de bästa böckerna om evolutionen av religion
Pascal Boyer: Religion Explained,
Scott Atran: In Gods We Trust,
Daniel Dennett: Breaking the Spell,
David Sloan Wilson: Darwin's Cathedral

Jag har läst de två sistnämnda och tycker de är alldeles förträffliga. Särskilt Wilson bör du läsa eftersom han argumenterar mot din åsikt om religion som biprodukt. Men jag är fortfarande en nybörjare på området, så lita inte på min litteraturlista alltför mycket.

Du kan även finna mer info här: http://evolution-of-religion.com

Mattias L sa...

Lennart,
Missförstod dig. Vart visst lite självcentrerad. :)

Patrik,
Tack för tipsen! Ska kolla.

Inga L. sa...

Vet inte om jag hänger med i de olika inläggen här, men måste man inte definiera vad som är Religion och vad som är Tro? Religiositet och trosvisshet.
Religion är en hel samling av trossatser, gamla eller nytolkade, med eller utan skrifter,
sammanställda av ledare med större eller mindre maktanspråk. (så som jag förstått det)

Många människor känner ingen samhörighet med någon av de kända religionerna.
Man tror inte på Gamla Testamentets Gud. Inte heller att Jesus gick på vattnet, uppsteg till himmelen osv.
Men man tror på ”Nånting”, dvs man har en diffus känsla av andlighet. (resultat av min egen ”forskning”)
”Nånting” ställer ju inte krav på att man måste definiera eller försvara sin tro. Man bara tror.

Många av dessa stora känslor, som brukar förkunnas att religionernas gudar står för. Fast då som Sanning.
”Gud är god”-känslan, kanske. ”Tack gode gud”-känslan. ”Nån där uppe, hjälp mig”-känslan…

Beror väl också på vad man fått med sig sedan tidig barndom.
Har man fått lära sig att en viss kulle botar ångest, att röra vid ett visst träd ger förnyade krafter...
Alltså magiskt tänkande.(två exempel som faktiskt är hämtade från programledare inom SR)

Egoistiska känslor, som oftast utesluter helheten. Alla andra människors lidande i världen.
Känslor som står för upphöjdhet (”salighet”) och kraft att klara av svårigheter och som känns bra.

Patrik Lindenfors sa...

Inga,
Jag tror du sätter fingret precis på den problematiska punkten. Religion är så många saker att det gäller att hålla tungan rätt i mun när man diskuterar den. Jag tror det här med "Theory of Mind" mest har att göra med andetro.

Inga L. sa...

Min kommentar föranleddes egentligen mest till frågan om autismtillstånd i relation till religion/tro. Jag har träffat en del barn med autism (även Aspergers) och har svårt att tänka mig att de kan ta till sig en religion, med alla dess riter och texthänvisningar. Huruvida de kan ha en abstrakt tro, har jag inte funderat på, men jag håller med om att det skulle vara intressant att veta lite mera.

Mattias L sa...

Visst är religion ett otroligt komplext begrepp som innefattar otroligt mycket.
ToM kan kanske förklara en liten bråkdel av fenomenet men inte mer än så.
Lägger man dock till andra psykologiska och sociala funktioner och fenomen tror jag man kan komma ganska långt i förståelsen av mekanismerna som ligger bakom både den enskildes tro och hur ritualer och riter skapats, fått sin betydelse och bibehållits.

Inga,
Själv tror jag säkert att många med autismspektrumtillstånd absolut kan ta till sig de mer praktiska delarna av religiositet med riter, ordningar som ska följas och en tydlig manual hur saker och ting ska göras och dessutom finna detta meningsfullt och rogivande (naturligtvis är det en spekulation från min sida). Men den egna upplevelsen av en personlig relation till gudomen skulle vara mycket intressant att undersöka utifrån ett ToM-perspektiv.

Niklas,
Tror absolut att både anknytning och ToM spelar stor roll i just upplevelsen av en personlig gud. För mig blir det svårt att förstå den erfarenheten utan dessa två begrepp.

Maria sa...

http://www.youtube.com/watch?v=1iMmvu9eMrg

Ganska långt klipp men det tar upp ämnet kring psykologi och religion.

Patrik Lindenfors sa...

...och den här: http://www.youtube.com/watch?v=LNSe4Ff57n4

Sven Davidsson sa...

Religion kan betyda så mycket att man inte utan vidare kan ge det en förklaring. Man får först och främst skilja på andliga upplevelser, social praktik och trosföreställningar.

Biproduktsteorier förklarar förmodligen främst andliga upplevelser och till viss del föreställningar (eller tolkningar av upplevelser). Den sociala praktiken (speciellt gemenskap) och en del av föreställningarna tror jag dock inte har mycket med biproduktsteorier att göra utan förklaras nog bäst med kulturell selektion. Vissa idéer och traditioner ökar antalet människor som tror på dem helt enkelt, både via konvertering och högre födelsetal.

Om det sedan sätter spår i biologisk evolution är svårt att veta, men det är inte alls omöjligt. En kulturell praktik som att ha husdjur har ju gett oss en massa dödliga epidemier och därmed högre immunitet mot dem (så småningom).

Inga L. sa...

Mattias
Jag håller med om att människor med autism (och en hel del andra sjukdomar) mår bra av struktur och
rutiner av alla de slag. Nödvändigt helt enkelt, för att klara av vardagslivet.

Men det betyder väl knappast
att de har ”tagit till sig” en religion? Därför gissar jag att de är mindre ”religiösa”.
Men det tror kanske inte de kyrkor och samfund som erbjuder människor med olika förståndshandikapp att delta i gudstjänster, som är anpassade till deras mentala nivå.

Intressanta frågor som sagt. Jordnära och praktiska på sitt sätt.

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se