17 maj 2010

Upprop för Katolska kyrkan eller donation för att arrestera Påven?

Tidningen Dagen rapporterar att det startat ett upprop "på internet" för den Katolska kyrkan. Ni kan skriva på här, om ni tycker det är en bra idé. Då skriver man bland annat under på att man plågas "av den ensidighet i mediebevakningen som tycks göra Katolska kyrkan huvudansvarig och huvudsaklig hemvist för pedofili och liknande övergrepp. Det vore naivt att tro att denna sjukdom inte förekommer i alla miljöer."

Visst vore det. Men vem tror det? Det är inte pedofilin som är huvudanledningen till världens upprördhet över Katolska kyrkan, det är det systematiska skyddandet av dessa brottslingar. Intressant nog bidrar förstås ett sådant här upprop på sitt eget sätt till att försöka bagatellisera problemen genom sin oriktiga verklighetsbeskrivning. Så nej, jag tänker i alla fall inte skriva under. Nu är inte tid för samling bakom biskoparna, nu är tid för rättslig prövning av de ansvariga.

Om ni tycker samma sak kan det vara värt att veta att även författaren Sam Harris nu ställer sig bakom kraven på en rättslig prövning. Han har också startat en insamling man kan donera till för att hjälpa till att täcka kostnader för rättslig expertis.

Men att ge pengar för att få Påven arresterad när det finns så mycket elände i världen som behöver pengar? Är inte det lite som att skicka ljudbiblar till Haiti? Avsikten bakom donationerna är förstås i första hand att se till att brottslingar ställs inför rätta, oavsett deras politiska och religiösa hemvist och historia. På så sätt är den här kampanjen att jämföras med arresteringen av Pinochet.

Men i förlängningen handlar det också om att undergräva Vatikanens moraliska auktoritet. Det är där kampanjen har potential att göra störst nytta. För Vatikanens inställning i frågan om kondomer och aborter kostar människoliv. Det är dock inte brottsligt att hysa de här åsikterna, även om de dödar, så därför fyller kampanjen för Påvens arresterande flera syften.

Glöm inte att det är de mest sekulära länderna i världen som mår bäst. När man slutar tro på övernaturliga förklaringar till livets mysterier och börjar se verkligheten som den är skaffar man sig det starkaste verktyg historien känner för att förändra sin situation till det bättre. Det är något att främja.

Men känner ni att ni vill lindra mer akut lidande i första hand så är de flesta av världens hjälporganisationer faktiskt sekulära. Här har ni tre förslag på organisationer som hjälper utan baktanke.
Röda Korset
Rädda Barnen
Läkare Utan Gränser

10 kommentarer:

Lennart W sa...

Men i förlängningen handlar det också om att undergräva Vatikanens moraliska auktoritet. Det är där kampanjen har potential att göra störst nytta.

Där har vi nog egentligen precis hela poängen. Politik. Smutsig politik.

JemyM sa...

Vet inte vad straffet potentiellt är för att skydda brottslingar, medverka till brott eller ta lagen i egna händer, men även om det bara är petitessböter är ett gripande, en rättegång, en dom en nådastöt för hela korthuset.

Lennart W sa...

Önsketänk. Kan nog t.o.m. bli tvärtom. Attackerade grupper av olika slag sluter sig ju ofta inåt. Kanske inte heller så vattentätt fall som Harris m.fl. tror? Präster har ju t.ex. tystnadsplikt. Skulle t.o.m. ha kunnat vara straffbart att göra precis det som ni begär, beroende på om informationen kom fram under s.k. själavård, iaf enl. svensk lag(!).

Ang. bloggposten är förstås det här fel:
Avsikten bakom donationerna är förstås i första hand att se till att brottslingar ställs inför rätta, oavsett deras politiska och religiösa hemvist och historia.
Harris insamling handlar ju enbart om att sätta dit Påven.

Ang. honom förresten kanske även föjande artikel från samma favorittidning är intressant:

Påven: Kyrkans egna synder värst.

Patrik Lindenfors sa...

Katolska präster hävdar tystnadsplikt gentemot polisen. Det får väl ingen annan hålla på med?

Lennart W sa...

Jag talar om den svenska lagen, som faktiskt säger just det. Fakta. Vet inte om UK eller om USA.

Patrik Lindenfors sa...

Helt osannolikt att de kan få ha sådan speciell tystnadsplikt i så fall. Särskilt i ljuset av den senaste tidens händelser.

Lennart W sa...
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.
Lennart W sa...

Tvärtom 100 % sannolikt:

Rättegångsbalk (1942:740), 36 Kap., 5 §, 5 st

Den som är präst inom ett trossamfund eller den som i ett sådant samfund har motsvarande ställning får inte höras som vittne om något som han eller hon har erfarit under bikt eller enskild själavård.

Lennart W sa...

Enl. Wikipedia finns det liknande i USA, men faktiskt inte i UK...

Priest-penitent privilege

Patrik Lindenfors sa...

Osannolikt i betydelsen "osannolikt dumt".

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se