31 juli 2010

Idag är det prideparad i Stockholm!

Idag klockan 13:00 drar prideparaden igång i Stockholm. Vill ni gå med Humanisterna eller Unga Humanisterna i tåget så finns information på Humanisterna Stockholms hemsida.


För er andra som vill uppmärksamma dagen kan jag tipsa er om en sida som listar "The 15 Gayest Pictures of the Pope".

30 juli 2010

Sverigedemokraterna - Nej tack!

I och med Elisabeth Gerles smutskastningsförsök har frågan kommit upp var Humanisterna står vad gäller Sverigemokraterna. Humanisterna idkar ju religionskritik och är således kritiska mot Islam och framförallt islamism. Sverigedmokraterna är också kritiska mot Islam. Är Sverigedemokraterna därför det logiska valet för en Humanist?

Svaret är ett glasklart och bestämt Nej! Som Christer Sturmark har formulerat det på Newsmill: "Sverigedemokraterna och islamisterna går hand i hand."
Liksom islamisterna vill Sverigedemokraterna se ett monokulturellt samhälle byggd på religiös etik och värdegrund. I islamisternas fall bygger det på islam, i Sverigedemokraternas fall på kristendom. Båda ideologierna menar att tron ska ligga till grund för samhällets politiska spelregler. Sverigedemokraterna vill förbjuda samkönade äktenskap.

De vill neka samkönade par att adoptera barn. Kvinnan har en annan roll i samhället än mannen i Sverigedemokraternas värld, en religiöst grundad föreställning som finns inom kristendomen likväl som islam.

De mer högerextrema inom Sverigedemokraterna möter också de mer extrema islamisterna i en annan brännpunkt: Antisemitismen. Hatet mot judarna kommer som klarast till uttryck när nynazister vandrar i samma demonstrationståg som Mohamed Omars antisemitiska följeslagare.

Sverigedemokraternas och islamisternas motsats är istället den sekulära humanismen. I humanisternas sekulära samhälle är både kristna och muslimer välkomna. I ett sådant samhälle har de mänskliga rättigheterna och den mänskliga friheten alltid företräde framför religiösa dogmer eller kulturella traditioner. Ingen människa ska behöva underkasta sig andra människors uppfattning om Guds vilja, om valet inte är självständigt och fritt.

Sillmiraklet

29 juli 2010

Farlig förvanskning

Ompostning av ett gammalt inlägg med anledning av att Elisabeth Gerles bok Farlig förenkling uppmärksammas i Sydsvenskan. I tidningen säger Gerle bland annat så här.
Det är färre personer som faller pladask för Sverigedemokraterna. Men båda grupperna använder sin tolkning av vad som är normalt och svenskt för att distansera sig mot ”den andre”. Särskilt muslimer.
Maken till  oärlig debattör! Här nedan det gamla inlägget.
______________________________________
Från ett pressmeddelande från Svenska kyrkan:

I boken Farlig förenkling, som kommer ut i sommar, granskar etikforskaren Elisabeth Gerle retoriken i budskap som framförs av Sverigedemokraterna och av förbundet Humanisterna.
Va?? Inte utan att man sätter kaffet i halsen. Humanisterna har ungefär lika mycket gemensamt med Sverigedemokraterna som Svenska kyrkan har gemensamt med Sverigedemokraterna. Den enda skillnaden är att Sverigedemokraterna försöker liera sig med kyrkan (men det är ett vänskapsförhållande som är högst ensidigt).

Hur får hon ihop det här då? Inte alls, vad det verkar:
I den offentliga debatten knyter Humanisterna ord som ”religion” till något förlegat, vidskepligt och irrationellt i motsats till upplysning, framsteg och välfärd. Det svenska blir sekulärt, till och med antireligiöst. I Sverigedemokraternas motioner till kyrkomötet knyts ord som folk och folkkyrka till svensk etnicitet och nationalism.
Först en observation om Humanisterna, sen en observation om Sverigedemokraterna. Observationerna har ingenting alls med varandra att göra, men i och med att de står i samma stycke kan man få det att verka att de hör ihop.

Så här presenteras Elisabeth Gerle i pressmeddelandet:
Elisabeth Gerle, Lund, är professor i etik vid Uppsala universitet och präst/forskare vid Svenska kyrkans sekretariat för teologi och ekumenik.
Det är möjligen god teologisk forskningsmetodik att bunta ihop separata företeelser på det här sättet, men det är sannerligen inte god etik. Här är ett annat fult retoriskt knep:
Senast hörde vi i Ekot Humanisternas ordförande hävda att prästerna bör ta ledigt vid skolavslutningarna. Varför inte be en imam och en rabbin medverka om det är ett mångreligiöst samhälle man vill värna? Kanske vill man göra om kyrkorna till sädesmagasin som man gjorde i gamla Sovjet?
Ja, varför inte bjuda in fler religioner till kyrkolokalerna, det har bland annat jag själv föreslagit. Men just skolavslutning är till för eleverna, inte som reklamtillfälle för religion. Nej, vi vill inte göra om kyrkorna till sädesmagasin, det har hon hittat på själv.

Eller det här? Elisabeth Gerle frågar sig "om inte Humanisterna snarare borde betraktas som en religion eller livsåskådning bland andra." Som religion? Nej, då krävs en tro på något övernaturligt. Som en livsåskåding bland andra? Ja, självklart, vem har hävdat något annat?

Den här boken berör redan illa. Hela ansatsen är förfelad. Men det är förmodligen Gerles avsikt att smutsa ner snarare än att inbjuda till en seriös diskussion. Mot de som ifrågasätter religioner är alla medel tillåtna.

Livets gud

Pat Condell försöker vara positiv (lyckas väl sådär...) och slår ett slag för solen som ett bättre val av gud än "ni-vet-vem". Ett riktigt sommarbudskap!

28 juli 2010

Den religiösa kritiken mot ateism

Denna korta tecknade videofilm (1:23 min) säger allt om den religiösa kritiken mot ateism. Jag undrar när samtalen ska mogna från denna nivå?

Bibeltolkning av vetenskapliga resultat

Jag har länge forskat på evolutionen av könsskillnader. Mitt specialintresse har varit skillnader i socialitet, hos primater - den ordning däggdjur vi själva tillhör. Vad driver dessa skillnader i gruppliv mellan hanar och honor, och vad har de skillnaderna för konsekvenser? Nyckelinslaget i den här forskningen har varit att jämföra olika arter vars könsskillnader skiljer sig. Hos en del arter, babianer till exempel, är könsskillnaderna enorma. Hos andra, gibboner till exempel, är de i det närmaste obefintliga.

Könsskillnader skiljer sig mellan olika arter. Kom ihåg det.

Det finns förstås många som undrar över hur sådan här forskning spiller över på människan. Vad kan man dra för slutsatser om vad som är naturligt för oss? Svaret är... det beror på. Vill du dra slutsatser om könsskillnader utifrån generella evolutionära mönster och sedan försöka placera in människan någonstans längs skalan "inga könsskillnader" till "helt bizarra könsskillnader" så varsågod. Det går att göra med lite fingertoppskänsla och en stor dos evolutionär bakgrundsinformation.

Men vill du dra slutsatser av typen "babianer är polygyna - alltså är det naturligt för män att ha många partners" eller "hos arter med sociala honor är neocortex större än hos andra arter - alltså är det naturligt för kvinnor att vara mer sociala än män" så går du snett. I det första fallet: människor är inte babianer. Alla arter har sina egna anpassningar så det går inte att dra slutsatser om människor utifrån att studera enstaka andra arter (jo, många gör det ändå - men det är fel).

I det andra fallet: det återstår att visa att en skillnad mellan arter (riktigt resultat: socialitet hos honor har drivit evolutionen av neocortex) återspeglas i en skillnad mellan könen (ogiltig slutledning: socialitet hos honor har drivit evolutionen av en könsskillnad i neocortex). Det är mycket möjligt att så är fallet hos primater (vi jobbar på det...) men för närvarande har vi ingen aning. Men viktigast av allt: det finns än så länge ingen anledning att tro att den här könsskillnaden existerar hos människan. Ingen sådan skillnad har påvisats i människohjärnor. Den kan eventuellt finnas hos vissa andra primater, men alla arter har sina egna anpassningar.

Könsskillnader skiljer sig mellan olika arter. Kom ihåg det.

Med det sagt så har jag just upptäckt att min forskning blivit misstolkad i en familjerådgivningsspalt. Det rör the Guardian där "Sarah" har skrivit in för att fråga om råd med ett problem hon har: hon pratar för mycket:
I talk more than him and can't seem to stop myself, especially when I'm excited or happy, when he's just trying to quietly enjoy the moment.
Hur applicerar min forskning nu på det här problemet? Ja inte vet jag, men i min forskning har jag funnit att evolutionen av primaters socialitet drivs av honorna, och att honors socialitet i sin tur drivit evolutionen av den stora neocortex som är något av primaters signum.

Var hamnar människan i det här? Det verkar inte bättre än att de här båda förklaringarna inte räcker till för att förklara människans socialitet och stora hjärna - vi lever i så osannolikt stora grupper och har så bizarrt stor hjärna att förklaringen måste sökas någon annanstans, till exempel i evolutionen av språklig och kulturell förmåga. Vi människor är ett undantag. Alla arter är undantag på något sätt - alla arter har sina egna specialanpassningar - det här är människans specialanpassning.

Men det hindrar inte the Guardians familjerådgivare det minsta. Eftersom språkcentra sitter i neocortex drar hon följande slutsats:
All of this research indicates that you, Sarah, and your ancestors have evolved to be chatty, babbling females. When primates become excited their vocalisations increase and you are no different. When you are in the company of like-minded female friends that isn't a problem. You can talk as much as you want, jump backwards and forwards between themes and sub-themes, and concurrently narrate multiple storylines. Your friends will happily reciprocate and no one will lose the plot. But your hard-wired chattiness annoys the men in your life – men not hard-wired for empathic chattiness.
Det här är fel på så många plan att jag får ont i huvudet av att tänka på det. Primaters läten är inte jämförbara med språk, utan snarare med mänskliga läten (t.ex. skratt). Evolutionen av en stor neocortex hos primater har inget med evolutionen av språkcentra hos människan att göra - det är två separata evolutionära processer. Vad något av det här har med könsskillnader i empatiskt småprat att göra kan jag inte ens drömma ihop.

Guardians familjerådgivare, Carol Jahme, har en magistersexamen i något som kallas evolutionärpsykologi. Det är oerhört viktigt att förstå den evolutionära bakgrunden till våra beteenden, men för närvarande verkar evolutionärpsykologi mest ha blivit synonymt med "uttryckande av egna åsikter genom att söka stöd i naturen eller ett selektivt val av forskningsresultat". En sorts bibeltolkning gjord på vetenskapliga resultat, helt enkelt. Med en sådan metod går det att, liksom inom bibeltolkningen, komma fram till precis vad som helst.

27 juli 2010

Niqab-/burkaförbud?

Humanisterna har ingen enhetlig åsikt i frågan om burka-/niqabförbud. Några av oss är bestämt för, andra (som jag) lika bestämt emot.

Sara Mohammed har argumenterat för ett förbud i två artiklar i Expressen (ett, två).
Vi har yttrandefrihet i väst, men vi får till exempel inte bära nazistsymboler på offentliga platser. Varför ska vi tillåta en symbol som kränker halva världens befolkning?
[...]
Det är väl inte tillåtet att förtrycka kvinnor i allmänhet, men vissa kvinnor är bevisligen undantagna. Hur kan man säga att burkan är ett uttryck för kvinnoförtryck, men inte våga ta det konsekventa steget och lagstifta mot detta förtryck i det offentliga rummet?
Mårten Schultz (som jag dock inte vet om han är Humanist), docent i civilrätt vid Uppsala universitet och initiativtagare till juridikbloggen.com, har argumenterat för motsatsen i en debattartikel på SvD Brännpunkt. (Tack till Nonicoclolasos för tips.)
Att förbjuda burka för att motverka förtryck av kvinnor är som att bekämpa kvinnomisshandel genom att tvinga slagna kvinnor att sminka över sina blåmärken. Tvingar man misshandlade kvinnor att dölja sina blåmärken så slipper omgivningen se resultaten av förtrycket. Det hjälper knappast offren.
[...]
Tvärtom så innebär en kriminalisering av burka i de fall där burkan faktiskt är en effekt av ett förtryck att lagstiftaren bidrar till ett dubbelt övergrepp: Först tvingas kvinnan att dölja sig och därefter bestraffas hon av samhället för att hon blivit förtryckt.
Min åsikt är att ett förbud gör förövarna (av kvinnoförtryck) till offer (för "islamofobi"). Och är det någonting vi inte vill göra så är det att legitimera islamism genom att ge den grundläggande ideologin en gratis offerstämpel.


Nu har Syrien, av alla länder, förbjudit niqab i skolor (slöjan som bara lämnar ögonen synliga; de har förmodligen små problem med burkor - som bärs i Afghanistan).

Vad tycker ni?

26 juli 2010

Kondomer & AIDS i Uganda

25 juli 2010

24 juli 2010

Swallow the leader

23 juli 2010

Åsiktsfrihet! Yttrandefrihet! Pressfrihet!

Video till den socialdemokratiska Broderskapsrörelsens ordförande Anders Weiderud apropå hans åsikter om yttrande- och pressfrihet. (Och till hans partikamrat Mona Sahlin - vi vet att du tycker yttrandefrihet är viktigt; synd bara att åsikten inte delas av alla i ditt parti.)

Könsdiskriminering och djurplågeri i religionsfrihetens namn

Fyra kristna företrädare rycker idag ut till religionsfrihetens försvar på DN Debatt under rubriken "Är vi beredda att älska juden och muslimen?" Svaret på den retoriska frågan är ett självklart och någorlunda oreserverat JA. Men det betyder sannerligen inte att vi då även måste vara beredda att även älska judendom och islam, eller sionism och islamism.

En citat som ofta tillskrivs Voltaire (men som egentligen kommer från den engelske författaren Evelyn Beatrice Halls sammanfattning av Voltaires åsikter) gör sig påmint: "Jag delar inte dina åsikter men jag är beredd att dö för din rätt att uttrycka dem." Det är en rätt bra kortversion av var Humanisterna står i den här frågan.

Är den sammanblandning av person och religion som de fyra kristna debattörerna gör sig skyldiga till ännu ett försök att blanda bort korten i religionsfrihetsdebatten? Det verkar inte bättre.

En av undertecknarna är den i debattsamanhang notoriskt ohederlige Peter Weiderud, ordförande i den Socialdemaokratiska Broderskapsrörelsen - en rörelse som blir en mer och mer tydlig belastning för Mona Sahlins strävan att vinna folkets förtroende inför valet.

Weiderud har på senare tid kallat Humanisterna för en "sekt", kallat visningen av den iranska videokonstnären Sooreh Heras protestfilm mot Iranska regimens avrättningar av homosexuella för "galenskaper", kallat oss som strider för rätten att visa filmen för "yttrandefrihetsfundamentalister" och uppmanat svenska publicister att ta avstånd ifrån sådana "upptåg". (Läs mer här.)

Yttrandefrihet och pressfrihet är uppenbarligen inte några av Weideruds starkare sidor. Annat är viktigare. Men vad? Tillsammans med sina medundertecknare pekar han på två sådana områden. De fyra lyfter främst fram två frågor som religiös utövning krockar med.
  1. Jämställdhet
  2. Djurskydd.
Är det ok för en man att vägra hälsa på kvinnor? Ja, svarar de fyra undertecknarna. Hur motiverar man något sådant? Weiderud lägger ut texten på Newsmill: bara det sker i ett religiöst sammanhang så är det ok, för då är det en del av religionsfriheten. Motsvarande vägran att skaka hand med svarta skyddas inte av religionsfriheten och är därför inte en del av de mänskliga rättigheterna. Könsapartheid är ok, rasapartheid är det inte.

Det här är förstås en juridiskt sett korrekt tolkning, men rent etiskt är det helt förkastligt. Apartheid är faktiskt inte ok i något sammanhang. Att legitimera könsdiskriminering med de här argumenten belyser på ett väldigt klargörande sätt problemen det medför att hålla sig till regler utan att reflektera över deras konsekvenser.

Men det debattörerna lägger mest tid vid är förbudet mot halalslakt i Sverige. Man skriver så här:
1938 införde riksdagen, efter påtryckningar från Nazityskland, ett förbud av religiös slakt för att försvåra för den judiska gruppen. Övriga Europa gjorde upp med denna diskriminering efter kriget, men i Sverige lever förbudet kvar med hänvisning till djurskydd, vilket försvårar livet för judar och muslimer.
Det här är ett extremt osmakligt sätt att debattera på. Eftersom debattartikeln publicerats i DN kan det kanske passa att en av DNs egna ledarskribenter ger svar på tal? Så här skrev Hanne Kjöller 2005 då frågan debatterades med samma olustiga argumentationsteknik:
Det är möjligt att historieskrivningen är rätt. Men nutids-analysen är däremot helt igenom fel. Det är inga nazistiska eller ens antijudiska föreställningar som ligger bakom dagens lagstiftning.
[...]
Koscher- och halalslakt utan bedövning är djurplågeri. Att det inte fanns något djurskydd runt 600-talet och tidigare spelar ingen roll.

Det finns i dag och det är i dag vi lever.
Djurskyddsrådet motsätter sig bestämt halalslakt eftersom den förorsakar större lidande hos djuren än nödvändigt. Halalslakt är ett tydligt exempel på när religionsutövning förorsakar lidande hos andra än utövarna.

Och där går faktiskt den oöverträdbara gränsen. Alla har rätt att utöva sin religion, men den utövningen får inte gå ut över andra. Det finns ingen som helst anledning att tillåta vare sig könsdiskriminering eller djurplågeri bara för att någon fått gudomliga instruktioner om att det skulle vara tillåtet. Vill man i religionens namn plåga och diskrmininera sig själv är det förstås ok. Vill man i religionens namn plåga och diskriminera andra är det däremot inte ok.

Eller för att citera från de fyras egen artikel:
Självklart kan det uppstå situationer då religionsfriheten måste ge efter för att inte kollidera med värden som jämställdhet, liv, hälsa eller demokrati. Vi kan aldrig acceptera att någon individ eller grupp förtrycks eller kränks i religionens namn. Men allt detta ska i ett civiliserat samhälle kunna hanteras utan inskränkningar av mänskliga rättigheter.
Kunde inte ha sammanfattat det bättre själv. Men har man den åsikten på riktigt så går det faktiskt inte att i samma artikel försvara både könsapartheid och djurplågeri. Då blir den stolta proklamationen bara tomma ord.

Islam mot Kristendom(Tack till Thomas för tipset.)

22 juli 2010

Broderskaparna på hugget igen

Broderskapsrörelsens Peter Weiderud kommer här med en ny replik på Newsmill. Jag bemöter den här på Newsmill.

Den haltande logiken i det kosmologiska gudsbeviset

Från Nonicoclolasos.

21 juli 2010

Ett internetfilter för gudlösa

Vill du skydda dina barn från internetsidor innehållande våld, sexuellt och psykologiskt skadliga budskap och religiös indoktrinering innan barnen är gamla nog att själva bedöma sanningshalten i det de läser? Då finns snart programvaran för dig: GodBlock.

Så här beskrivs syftet med projektet:
In the last century, the United States has seen a resurgence of fundamentalist religion. Fundamentalist Evangelicals, Mormons, Baptists, Muslims, and Jews have held back progress in science, human rights, civil rights, and protecting our environment. How can we reverse this trend and join the rest of the world in the gradual secularization of society and government?

Most deeply religious people are born into their religion, but even children raised in a secular household are vulnerable to content on the web. That's why we've produced GodBlock. GodBlock is a web filter that blocks religious content. It is targeted at parents and schools who wish to protect their kids from the often violent, sexual, and psychologically harmful material in many holy texts, and from being indoctrinated into any religion before they are of the age to make such decisions.
För att förtydliga för skräckslagna religiösa individer som eventuellt läser detta: det är ett skämt. Det finns ingen programvara att ladda ner, men man kan donera till projektet i vilket fall (duh...).

Den bästa medicinen mot religion är att sätta sig in i vad alla lärorna faktiskt säger och sen försöka fundera ut någon metod för att komma fram till vilken som är riktig. Censur är sekularismens värsta fiende. Det är därför företrädare för Humanisterna ibland kan efterfråga mer religionskunskap i skolan! Bara den är balanserad och inte fokuserar för mycket på någon enskild religion av nostalgiska skäl.

(Tack till Göran Adevik för tips.)

20 juli 2010

"Låt oss köra bil, annars ammar vi främlingar"

I en något annlorlunda kampanj hotar Saudiska kvinnor att amma främlingar om de inte får samma rättigheter att köra bil som män.

Som vi tidigare rapporterat här på bloggen har den framstående islamiske teologen Dr Izzat Atiya på al-Azhar-universitetet i Egypten, en av Sunnimuslimernas lärdomsbastioner, utfärdat en fatwa för att underlätta arbetsrelationer mellan obesläktade män och kvinnor (enligt BBC). Om en kvinna ammar någon etablerar hon nämligen en moderlig relation till den som får suga på hennes tutte, även om personen i fråga inte är hennes barn. Det här skulle kunna öppna för obesläktade män och kvinnor att arbeta tillsammans, menade Dr Atiya.

Så om man är kvinna och behöver åka någonstans med en obesläktad man kan man alltså amma denne. Av någon obegriplig anledning verkar dock några Sudiska kvinnor föredra att köra sin bil själva istället för att amma arbetskamrater. De hotar nu därför att implementera fatwan.

Under tiden menar den islamiske "lärde" att han blivit missuppfattad (hos Quatar Times heter han Shaikh Abdul Mohsin Bin Nasser Al Obaikan, och är medlem av Saudiska Byrån av Seniora Lärde och rådgivare till kungen - finns det månne flera fatwor med samma innebörd?). Al Obaikan säger att det inte alls var fråga om om att amma någon, utan att kvinnorna skulle pumpa ut mjölk för att sedan dela med sig denna i en kopp.

Men då så!

(Tack till Leif Wikström för tipset.)

19 juli 2010

När sexualundervisning går snett

18 juli 2010

Broderskapsrörelsen har tappat omdömet

Min respons på broderskaparen Weideruds svar finns här på Newsmill.

If You Open Your Mind To Much Your Brain Will Fall Out

17 juli 2010

Broderskapsrörelsen svarar Sturmark

Det har dragit igång en intressant diskussion på Newsmill. Nu när Mona Sahlin kommit ut som sympatisör för Humanisterna har Sturmark pekat på problemet med Broderskapsrörelsen inom Socialdemokratin. Broderskaparnas ordförande Peter Weiderud har ju fällt en del mindre genomtänkta kommentarer om yttrandefriheten i samband med Vilksaffären. Han har liknad Lars Vilks (som ritat en streckgubbe) vid pingstpastorn Åke Green (som hetsat mot homosexuella) och talat om "tryckfrihetsfundamentalism".
Tryckfrihetsfundamentalismen är starkare än den kristna fundamentalismen och viljan att förstå muslimer är inte lika stark bland publicister som viljan att förstå homosexuella i kyrkorna.
Vad skulle nu "tryckfrihetsfundamentalism" kunna tänkas vara? Inte bara det att man värnar tryckfriheten, utan att man VERKLIGEN värnar tryckfriheten? Eller vad menar karln? Förmodligen försöker han bara att få in ordet "fundamentalism" någonstans för att på något sätt sätta likhetstecken mellan ett dogmatiskt fasthållande vid förantika läror med att rakryggat stå upp för demokratiska värden. Fult, Wejrud, mycket fult.

Han kör ett liknande trick på Newsmill i sitt svar till Sturmark och menar att Humanisterna liknar en sekt. Han menar att Humanisternas belysning av konflikten mellan mänskliga rättigheter och religiös utövning inte är kompatibelt med - mänskliga rättigheter!?
Humanisternas intolerans mot religion är, som jag ser det, i sin förlängning inte kompatibel med det MR-system vi idag har. Det finns i de mänskliga rättigheterna långtgående skydd för individers rätt att tro och uttrycka sin tro.
Om Wejrud spenderat mindre tid med att formulera tomma slagord och mer tid med att faktiskt sätta sig in i vad Humanisterna har för åsikter och verksamhet hade han lätt sett att vi inte alls ifrågasätter individers tro och rätt att uttrycka sin tro. Bara det inte går ut över någon annan - bara det inte kränker någon annans mänskliga rättigheter. Det är just MR-perspektivet som driver Humanisternas religionskritik. De mänskliga rättigheterna får aldrig kränkas - inte ens om man har gudomlig uppbackning.

Tryckfrihet är inte mycket värd om den bara innebär frihet att trycka bekväma åsikter. Tvärtom, faktiskt. Tryckfrihet är till för att värna rätten att trycka misshagliga och obekväma åsikter. Det är hela poängen.Vet Mona Sahlin verkligen att Wejrud argumenterar för att inskränka på den genom publicistisk självcensur?
Vägen framåt handlar om att ta ansvar för våra friheter. Inget tyder på att Lars Vilks själv kommer att se detta ansvar. Här är likheterna med Åke Green stora. Däremot behöver de som är satta att värna yttrandefriheten - publicisterna - ta ett liknande ansvar som kristna gjorde i relation till Åke Green. Ta avstånd från galenskaperna.
Nej, Wejrud. Det är inte lika allvarligt att hetsa mot homosexuella som att rita en streckhund. Däremot är det allvarligt att som framträdande politiker uppmana till publicistisk självcensur. Det är osmakligt och ovärdigt en företrädare för ett av Sveriges största partier.

Katolska kyrkan

Katolska kyrkan går från klarhet till klarhet: Att utnämna kvinnliga präster är ett lika allvarligt brott som pedofili, anser Vatikanen enligt New York Times.

16 juli 2010

Broderskapsrörelsen en belastning för socialdemokraterna

Under politikerveckan i Almedalen gästade Mona Sahlin journalisten Lars Adaktusson i hans program Efterfrågat. Adaktusson ställa några ”snabbfrågor” där Sahlin ombads välja mellan två ting: ”Svenska kyrkan eller Humanisterna?” frågade Adaktusson. Utan minsta tvekan svarade Mona Sahlin ”Humanisterna” och fick applåder från publiken.

Läs hela artikeln på Newsmill.

14 juli 2010

Jesus - underhållaren

11 juli 2010

10 juli 2010

Skånberg svarar Sturmark

Tuve Skånberg svarar i en kommentar så här:

“Det är korrekt att jag svarade Christer Sturmark att ingen kan påtvingas att acceptera fysisk kontakt av typen handskakning, kram eller kindkyssar, därför att sed, konvenans och etikett kan kräva det. Oavsett vilket skäl som kan ligga bakom ens önskan att vägra kroppskontakt. Enda skälet att bryta mot denna självklara rätt till integritet skulle väl vara säkerhetsskäl och kroppsvisitering av myndighetspersoner.

Att jag själv tar starkt avstånd från att någon vägrar skaka hand med någon annan, av vad skäl det vara må, är en annan sak. Jag vill inte tvinga någon till det genom lag, förordning eller regelverk för arbetslöshetsunderstöd.

Vill du det, Christer?”

Tyvärr väljer Skånberg att misstolka. Frågan gällde inte huruvida man kan tvinga någon att hälsa på ett visst sätt. Det är en fullständig självklarhet att varje människa har full frihet att inte hälsa på en annan människa.

Frågan gällde huruvida staten ska fortsätta betala ut arbetslöshetsstöd, då en person har svårt att få jobb för att han eller hon inte vill hälsa på en viss kategori människor, t ex kvinnor, svarta, homosexuella etc. Tuve Skånbergs besked på debatten var ett rakt JA.

Gud i Almedalen

I Torsdags arrangerade den kristna tankesmedjan Claphaminstitutet en debatt med Humanisterna om religionens roll i politiken. På den kristna sidan var bland andra Kristdemokraternas riksdagskandidat Tuve Skånberg. Den famösa handskakningsdomen kom på tal i debatten, den där diskrimineringsombudsmannen drev ett rättsfall om skadestånd till en ung muslim som vägrade ta sin tilltänkta kvinnliga chef i hand och därmed inte fick jobbet. Arbetslöshetskassan drog in hans understöd, men dömdes att betala 60.000 kr i skadestånd till den unge mannen.

Tuve Skånberg lämnade ovanligt tydliga svar på hur han såg på domen. Den var helt riktigt enligt Skånberg. Han anser dessutom att staten ska betala arbetslöshetunderstöd till alla de som gör sig svåranställda genom att inte vilja ha kroppskontakt med människor av andra “kategorier”. Den som inte vill ta homosexuella eller svarta i hand, och därmed får svårt att få anställning, skall inte behöva lida för det. Staten ska ta väl hand om alla apartheidivrare, oavsett om det avser hudfärg, kön eller sexuell läggning.

9 juli 2010

"They eat da poo poo!"

Vad gör egentligen homosexuella när de är ensamma hemma tillsammans? Pastor Martin Ssempa har gjort efterforskningar...Det hade ni ingen aning om, eller hur? Vad man kan lära sig.

Från bloggen Vem i Helvete?!

8 juli 2010

Hatar Gud kvinnor?

Humanisterna i Almedalen: Idag skriver vi om kvinnoförtrycket i religionens namn på Newsmill.

7 juli 2010

Kunskapslucka

6 juli 2010

Almedalen

Nu bär det av till Almedalen, Humanisterna har ett gediget program i år. Kanske vi ses där!

4 juli 2010

2 juli 2010

Eva Dahlgrens sommarprogram

Eva Dahlgrens sommarprogram om sin väg till ateism och humanism har väckt starka reaktioner. Jag blev full i skratt när jag läste kulturdelen i Svenska Dagbladet (1/7). Där har teologen Joel Halldorf skrivit en artikel om Dahlgrens sommarprogram, där han förklarar att hon helt missförstått det kristna budskapet. Visst är det märkligt att det alltid är de icke-troende som har missförstått kristendomen, aldrig de troende?

 

Men det riktigt roliga med artikeln var något annat. Jag läste den noga och försökte inta perspektivet av ”utomstående”, dvs någon som väl behärskar det svenska språket, men som inte har någon som helst erfarenhet av vare sig kristendom eller humanism.

Jag insåg då att texten och alla orden egentligen inte betydde någonting alls. Texten var ungefär som ”sjörövarspråket” som man höll på med när man var liten, det liksom låter som man säger något men i själva verket är det fullständigt tomt på innehåll.

Eller vad sägs om dessa citat:

”skillnaden mellan Gud och människa är oändlig. Människan är skakad, endast Gud är oskapad”

eller

”Om man ändå måste tala om [Gud] så gör man inte det genom genom att den icke-stötande gemensamma nämnaren. Istället talar man i form av paradoxer, medvetna motsägelser. Det kristna livet inför Guds ansikte levs i det spänningsfält som skapas mellan dessa synbara motsatser. Människan är samtidigt ´inte värdig´ och Guds vän”

Det måste vara bekvämt att “tala i motsägelser”, då behöver man aldrig ta ansvar för vad man säger, någonsin. Precis som sjörövarspråket!

Spring i benen?Från Vem i helvete?!

1 juli 2010

Homeopat anmäld till Läkemedelsverket

Behandling med homeopatiska preparat är en bluffverksamhet som växer i Sverige. Enligt Leverantörsföreningen för homeopati (LFfH) finns idag omkring 3000 homeopatiska terapeuter i Sverige, med ca 50 000 användare.

Försäljningen av dessa bluffpreparat regleras av EU (2001/83/EG). Läkemedelsverket beskriver hur reglerna tillämpas i Sverige.

En sökning på Internet visar att många bryter mot denna regel.Ett exempel på det är Irén Svensson-Nylén. På sin webbsida påstår hon att hon kan behandla en otrolig mängd sjukdomar. Hon skriver ”Homeopati kan användas till att behandla nästan varje åkomma, allt som jag räknat upp här ovan har jag haft helt otroliga resultat på, läs längre ned vad mina besökare själva säger.”

Men därmed bryter hon mot lagen och Läkemedelsverket är skyldigt att gripa in. Här är anmälan:
Anmälan gällande otillåten försäljning av homeopatiska preparat
Företaget ”Alternativ Praktik Helheten” marknadsför homeopatiska preparat i strid mot gällande bestämmelser. Av EUs direktiv 2001/83/EG om humanläkemedel, som även omfattar homeopatika, framgår att ”Ingen specifik terapeutisk indikation får förekomma i märkningen av medlet eller i någon åtföljande information.”
Enligt direktivet får det i marknadsföring som riktas till allmänheten inte förekomma något som ”antyder att en persons hälsa kan förbättras genom att han intar läkemedlet eller att den kan påverkas av att han inte intar det”, ”antyder att läkemedlet är säkert eller effektivt på grund av att det är en naturprodukt” eller ”kan leda till en felaktig egendiagnos genom att ett sjukdomsfall beskrivs eller återges ingående,”
I sin marknadsföring påstår företaget ”Alternativ Praktik Helheten” att det kan behandla ”Akne, Hudproblem, Eksem, Kronisk trötthetssyndrom och körtelfeber, Psykiska problem och depression, Allergier, hösnuva mm, Återkommande infektioner, Premenstruella besvär, Hormonella problem, mensstruation, fertilitet eller menopaus, Fobier, Herpes, Hepatit, Urinvägsbesvär, Migrän, Irriterad mage/tarm, Kolit, Artrit, ledbesvär, Hyperaktivitet, Stress, Dåligt immunförsvar, Beteendeproblem, Rädslor, Åksjuka, Candida, Torsk, Förstoppning, Diareé, Håravfall, Reumatism, Yrsel, mm.” med hjälp av homeopatiska preparat.
Därmed bryter hon mot reglerna i direktivet om försäljning av läkemedel inkl homeopatiska preparat.
Direktivet ålägger behöriga myndigheter i medlemsländerna att vidta åtgärder för att reglerna ska efterlevas. I det fall Läkemedelsverket skulle finna att det inte har möjlighet att förbjuda företaget ”Alternativ Praktik Helheten” att sälja homeopatiska preparat så bör Läkemedelsverket förbjuda de företag som levererar de aktuella preparaten till företaget ”Alternativ Praktik Helheten”, då leverantörerna bör anses ha ansvar för hur deras produkter marknadsförs i efterföljande led.
Med hänvisning till ovanstående begär jag ett ingripande av Läkemedelsverket mot företag ”Alternativ Praktik Helheten” alternativt mot detta företags leverantörer av homeopatiska preparat.
Vänligen
Hans Iwan Bratt

(Även publicerad på Hans Iwan Bratt)
 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se