29 juli 2010

Farlig förvanskning

Ompostning av ett gammalt inlägg med anledning av att Elisabeth Gerles bok Farlig förenkling uppmärksammas i Sydsvenskan. I tidningen säger Gerle bland annat så här.
Det är färre personer som faller pladask för Sverigedemokraterna. Men båda grupperna använder sin tolkning av vad som är normalt och svenskt för att distansera sig mot ”den andre”. Särskilt muslimer.
Maken till  oärlig debattör! Här nedan det gamla inlägget.
______________________________________
Från ett pressmeddelande från Svenska kyrkan:

I boken Farlig förenkling, som kommer ut i sommar, granskar etikforskaren Elisabeth Gerle retoriken i budskap som framförs av Sverigedemokraterna och av förbundet Humanisterna.
Va?? Inte utan att man sätter kaffet i halsen. Humanisterna har ungefär lika mycket gemensamt med Sverigedemokraterna som Svenska kyrkan har gemensamt med Sverigedemokraterna. Den enda skillnaden är att Sverigedemokraterna försöker liera sig med kyrkan (men det är ett vänskapsförhållande som är högst ensidigt).

Hur får hon ihop det här då? Inte alls, vad det verkar:
I den offentliga debatten knyter Humanisterna ord som ”religion” till något förlegat, vidskepligt och irrationellt i motsats till upplysning, framsteg och välfärd. Det svenska blir sekulärt, till och med antireligiöst. I Sverigedemokraternas motioner till kyrkomötet knyts ord som folk och folkkyrka till svensk etnicitet och nationalism.
Först en observation om Humanisterna, sen en observation om Sverigedemokraterna. Observationerna har ingenting alls med varandra att göra, men i och med att de står i samma stycke kan man få det att verka att de hör ihop.

Så här presenteras Elisabeth Gerle i pressmeddelandet:
Elisabeth Gerle, Lund, är professor i etik vid Uppsala universitet och präst/forskare vid Svenska kyrkans sekretariat för teologi och ekumenik.
Det är möjligen god teologisk forskningsmetodik att bunta ihop separata företeelser på det här sättet, men det är sannerligen inte god etik. Här är ett annat fult retoriskt knep:
Senast hörde vi i Ekot Humanisternas ordförande hävda att prästerna bör ta ledigt vid skolavslutningarna. Varför inte be en imam och en rabbin medverka om det är ett mångreligiöst samhälle man vill värna? Kanske vill man göra om kyrkorna till sädesmagasin som man gjorde i gamla Sovjet?
Ja, varför inte bjuda in fler religioner till kyrkolokalerna, det har bland annat jag själv föreslagit. Men just skolavslutning är till för eleverna, inte som reklamtillfälle för religion. Nej, vi vill inte göra om kyrkorna till sädesmagasin, det har hon hittat på själv.

Eller det här? Elisabeth Gerle frågar sig "om inte Humanisterna snarare borde betraktas som en religion eller livsåskådning bland andra." Som religion? Nej, då krävs en tro på något övernaturligt. Som en livsåskåding bland andra? Ja, självklart, vem har hävdat något annat?

Den här boken berör redan illa. Hela ansatsen är förfelad. Men det är förmodligen Gerles avsikt att smutsa ner snarare än att inbjuda till en seriös diskussion. Mot de som ifrågasätter religioner är alla medel tillåtna.

25 kommentarer:

Lennart W sa...
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.
Lennart W sa...

When the shit hits the fan...

Vad förväntar du dig ska hända egentligen efter alla rallarsvingar som delas ut t.ex. på den här sajten?

Patrik Lindenfors sa...

Ja, att de blir besvarade och tagna på allvar, kanske? Inte att de ska förvanskas och oärligt bemötta i alla fall.

För mig är det här en tydlig illustration av kyrkans dubbelmoral i etikfrågor. Mot ateister är alla medel tillåtna.

Lennart W sa...

Är det Elisabeth Gerle som du kallar för "de" och "kyrkan"? Du tar dig nog några extra friheter själv ibland.

Patrik Lindenfors sa...

Gerle är ett (måhända extremt) exempel på ett generellt bemötande vi Humanister ofta möter.

Maria sa...

Jag kanske inte är tillräckligt intelligent, men jag tycker inte texten är så pass fruktansvärd som Patrik tycker. Någon akademiker vill göra en avhandling om Humanister och Sverigedemokrater, so what? Hon påstår faktiskt inte att de två hör ihop.

Eric Wadenius sa...

Maria,

... och det är väl just där som oärligheten ligger. Att skriva "som om" och "antyda" att de hänger ihop utan att direkt säga det.

Exempelvis: "Ny avhandling visar hur Svenska Kyrkan och Nynazisterna använder exakt samma retorik för att bygga deras gemenskap".

Hur hade du tolkat stycket ovan? Hänger de två ihop, på något sätt? Om inte, varför tar hon upp dem i samma avhandling, frågar sig läsaren av rubriken.

Detta är ett klassiskt retoriskt knep som Gerle mycket väl känner till. Placera det du vill smutskasta bredvid något riktigt skitigt och hoppas att lite av skiten smetar av sig.

Det är dålig stil, dålig etik, vilket Patrik påpekar.

Maria sa...

Till Eric

OM nynazister och svenska kyrkan verkligen skulle använda sig av samma metoder i något avseende så är det ju uppseendeväckande och då ska man ju jämföra dem i samma avhandling. Om Gerle nu anser att: båda grupperna använder sin tolkning av vad som är normalt och svenskt för att distansera sig mot ”den andre”. Så ska hon definitivt skriva om det i sin avhandling. Jag tror att båda grupperna tål att granskas och ingen är oantastbar.

Placera det du vill smutskasta bredvid något riktigt skitigt och hoppas att lite av skiten smetar av sig.

Jag misstänker att det är din privata åsikt om Sverigedemokraterna du framför på det sättet och inte föreningen Humanisterna för i så fall vill jag veta på vilket sätt Humanisterna är emot partiet Sverigedemokraterna.

Jag tillhör båda alltså anser jag inte att något är skitigt och det kanske inte andra som läser Gerle heller gör.

Dessutom kan det ju även vara sant att en ideologisk förening har vissa likheter med ett politiskt parti, och det får ju i såfall Gerle bevisa.

Patrik Lindenfors sa...

Maria,
Humanisterna är nästan motsatsen till Sverigedmokraterna. Där SD klumpar ihop människor som flyttat till Sverige från ett visst område - till exempel ett muslimskt land - så menar Humanisterna att alla individer måste betraktas som individer. Bara för att man kommer från ett muslimskt område betyder det inte att man är muslim, lika lite som att man måste vara kristen bara man kommer ifrån Sverige. Där Humanisterna kritiserar Islam och islamism, där ger sig SD på muslimer. Skillnaden är central.

SD vet att Humanisterna inte vill ha med dem att göra. SD försöker istället liera sig med Svenska kyrkan. Något kyrkan lite äcklat försöker skaka av sig.

Personligen tycker jag det vore en bra idé om Humanisterna mer offentligt tog avstånd specifikt ifrån SD, något jag gjort här på bloggen många gånger. Men du kan väl knappast ha missat att Humanisterna är emot främlingsfientlighet?

Kristian Grönqvist sa...

Maria

Eftersom Du tillhör båda, kanske Du kunde utvackla för oss andra vad Ni har gemensamt?

Kristian Grönqvist sa...

Förklara det gärna extra tydligt för Lennart W, som inte så gärna ser monoteismens baksida

Eric Wadenius sa...

Maria,

Mitt var ett dåligt exempel, jag ber om ursäkt. Gerle menade inte att Humanisterna och SD använde samma metod eller linande, hon enbart buntade ihop dem i samma meningar utan direkt koppling.

Maria sa...

Maria

Eftersom Du tillhör båda, kanske Du kunde utvackla för oss andra vad Ni har gemensamt?

Jag föstår inte riktigt frågan men jag kan försöka ta mig an den iallafall.

Vad Ni har gemensamt? Vilka är NI i detta fallet jag och Humanisterna och Jag och SD eller vilka menas.

Om man är helt insnöad på att SD är främlingsfientligt så förstår jag att man inte tycker att det har med Humanism att göra. Jag å min sida anser inte alls att det är främlingsfientligt. Jag förstår rent språkligt sett inte ens ordet. En främling är en människa man ännu ej har mött, hur kan man då vara fientligt inställd till den? Den språklogiken får andra stå för jag kan inte.

SD anser att integrationen har misslyckats totalt och att man ska begränsa invandringen en tid tills oroligheterna har ordnat upp sig. SD är vill å andra sidan öka hjälpen utanför Sverige så att människor får hjälp på plats istället så de slipper flytta över hela jordklotet. Det har de väl i så fall gemensamt med Humanisterna som också driver hjälpprojekt utomlands.

Sen påstår Humanisterna att det finns en koppling mellan våra ideal och de kristna med den kopplingen kan man väl hitta överallt. Jag skulle vilja se den människa som inte ställer upp på de 7 sista budorden.

Inga L. sa...

Maria.
Du har tidigare förklarat på bloggen Humanisterna Syd, varför du arbetar inom Svenska kyrkan. I dag har du på den här bloggen förklarat varför du är med i Sverigedemokraterna.
Intressant.
Kan du nu också förklara varför du är medlem i Humanisterna?

Maria sa...

Inga L
Mycket enkelt svar som jag har angett flera gånger på Humanisterna syd.
Jag är ateist, som sagt. Jag trodde till att börja med att det förekom mer humanistisk verksamhet inom humanisterna. Jag anser att det är mycket mer man gör som humanist än förnekar Gud. Jag anser fortfarande att man inte ska behöva gå till ett religiöst samfund för att få en tallrik soppa, och jag trodde i min enfald att Humanisterna sysslade med välgörenhet men tydligen har Svenska kyrkan fortfarande monopol på det alltså håller jag även till där.

Det är tydligen lättare att driva välgörenhetsprojekt i Afrika än i Sverige.

Inga L. sa...

Maria!

Har du läst Humanisternas manifest? Har du läst Humanisternas information om vad förbundet står för?
Det gjorde jag innan jag gick med som medlem. Där står inte ett ord om ”välgörenhet”, vad jag minns.

Kan du utåt stå för att du är Humanist? Vet kyrkan, där du är aktiv, om att du är Humanist?
Humanisterna är ingen ateistiskt förening, även om kanske de flesta är ateister. Det är inte huvudsaken, utan det viktigaste är att samhället ställer sig neutralt till alla trosuppfattningar. Alla skall få plats för sin tro och slippa bli utsatt för andras tro.

Humanisterna sysslar inte med välgörenhet, utan verkar för ett sekulärt samhälle, inte bara i Sverige.
Därför kan man stödja vissa utländska organisationer, som arbetar med människor som råkat illa ut pga religiöst förtryck. Stor skillnad.

Ingen skall behöva vara beroende av välgörenhet från kyrkliga eller andra organisationer i vårt land.
Detta är en uppgift för politikerna, men visst är det fint om vi kan hjälpa varandra, när någon ramlat igenom.
I vissa länder måste alla vara medlem i en församling, för att få tillgodosett elementära materiella behov.

Du verkar mest kämpa emot Humanisterna. Både av vad jag läst på den här bloggen och tidigare på Humanisterna Syd, är du oerhört kritisk mot det mesta inom den förening som du valt att gå med i.
Visst kan man som medlem ha kritiska synpunkter. Men inte mot grunderna och ideologin. I så fall skulle jag hedersamt gå ur föreningen.

Kritiserar du Sverigedemokraterna lika häftigt? Svenska Kyrkan? Som sagt, ibland måste man göra
val här i livet. Allt går inte att förena. Det verkar lite ojust att gå med i en förening, utan att ha tagit reda på vad den står för, och sen idka hård kritik utav ren besvikelse.

Maria sa...

Till Inga L.

Du har rätt i mångt och mycket och vissa saker ska prövas här i livet och nu har jag provat att vara medlem i föreningen Humanisterna, men som sagt jag tror inte att jag förnyar mitt medlemskap genom fler avgifter som man inte har mycket nytta av heller.

Sen tror jag inte att jag har skadat Humanisterna speciellt mycket med min kritik, det är ju lite upp till dem också vilken sorts människor man vill fånga in och vilka man vill ha. Jag gick nog med mycket för Christers uttalande i Debatt bla. som jag tyckte var jättebra förra hösten men som sagt jag har förstått att föreningen inte var mycket för mig, men den tid som jag har betalat för kommer jag också att vara aktiv.

Vad kyrkan anbelangar är verkligen alla välkomna där och det behöver man inte ens diskutera med någon på samma sätt som här. Jag har fått flera tackbrev från kyrkan för de tre veckor jag la ner arbete på aktiviteten "träffas och trivas" på ålderdomshemmen i närheten. Jag jobbar volontärt i Diakonin och man behöver inte avslöja sin politiska hemvist där eftersom vi har valhemlighet i Sverige.

Om det är så att min medlemskap i föreningen Humanisterna inte är förenligt med andra åsikter jag har kommer jag som sagt inte att förnya det.

Maria sa...

Dessutom har jag trott att Humanisterna är partipolitiskt obundet men så verkar inte heller fallet vara.

Vilket parti återstår då att rösta på om man verkligen ska vara riktigt ateist? Det torde vara Vänstern och Feministiskt Initiativ, men är det verkligen sant att alla tusentals medlemmar bara röstar på de partierna, för annars kanske man lägger sin röst på något med som är vänligt sinnat till Svenska kyrkan. Sossarna med sin Broderskapsrörelse och motsvarigheten i andra partier.

Det torde vara många Humanister som har ideologiskt huvudbry nu i valtider.

Lennart W sa...

Först som sist är SD även på min bottenlista. Får konstatera, kanske lite förvånat, att jag ändå tycker Maria verkar vara en genomsympatisk person med vettiga åsikter om sånt som har kommit fram här.

V+ateism går nog bra, men hur är det i så fall med V+humanism? Kommunismen är världens mest blodbesudlade politiska ideologi. Nej tack borde även gälla alla sorters kommunister. S borde kanske också ligga lite illa till med tanke på alla kommunistiska "frihetsrörelser" de har vurmat för.

Nej tack till KD behöver väl nästan inte ens sägas.

Politiskt oberoende? Det är en bra fråga.

Vill man verkligen vara det, tar man ställning för och emot idéer, inte för eller mot partier.

Eric Wadenius sa...

LennartW,

"Politiskt oberoende? Det är en bra fråga."

Partipolitiskt obundet, är det!:D

Politiskt obundet är nästan omöjligt...

Kristian Grönqvist sa...

Maria

Jag hade bara en undran hur man med gott samvete kunde vara ateist och jobba med marknadsföring av kyrkan eftersom Du hade en fot i båda, men Ditt försvar andas uppriktighet om än hötappsmentalitet.

Maria sa...

Till kristian.

Uppriktig är jag alltid men jag tror inte att jag står som åsnan mellan två hötappar om den ena hötappen är Humanisterna och den andra kyrkan. Förvisso är jag medlem i båda ett ställningstagande som verkar paradoxalt men jag tror inte att allt är svart eller vitt och att man bara kan välja den vita sidan, man får nog vara i det gråa murret.

Sen beror det nog på var man bor i sverige hur det sociala utbudet ser ut. Jag bor på vischan och där har i princip kyrkan monopol på utbudet. Det har länge saknats kommunal öppen förskola men kyrkan har alltid haft en öppen förskola som har begagnats av många. RIA gården har lagt ner, vilken också byggde på kristen grund och kyrkan tagit över viss verksamhet för missbrukare. De gamla på hemmen har det väl inte så kul alltså har kyrkan en besöksverksamhet för dem osv. Jag tycker verkligen inte att kyrkan ska ha den aktiviteten i samhället utan att kommunalskatten ska täcka sånt men så är det inte. Vad gör Humanisterna för att ändra på sånt? Alltså deltar jag i Diakonins verksamhet istället för ingenting alls. Ett par trasiga skor är bättre än att gå barfota, är mitt ideal.

Maria sa...

Till Eric.

Om man dissar ett speciellt politiskt parti så är man ju inte partipolitiskt obunden, det är ju ett väldigt ställningstagande.

Eric Wadenius sa...

Maria,

Jovisst kan man "dissa ett politiskt parti" och själv förbli partipolitiskt obunden.

Amnesty dissar säkerligen mängder med politiska partier världen över för deras aktioner, men förblir själva partipolitiskt obundna.

Att vara "partipolitiskt obundna" betyder inte att man inte kan kritisera politiska partier, och inte att man inte kan kritisera vissa politiska partier mer än andra.

Inga L. sa...

Framför allt Maria, måste man som idéorganisation kunna kritisera ett partis ideologi och människosyn.
Patrik har tidigare här på bloggen förklarat skillnaden för dig, mellan att kritisera religioner och att kritisera dess utövare.

Därför är det stor skillnad på att kritisera religionen Islam som ofta görs här och att kritisera kollektivet muslimerna eller enskilda troende. Så länge de inte försöker ”sälja” sin tro till människor som vill slippa religion.
Eller kräva särbehandling, vilket också kritiserats här.

Därför förstår jag inte din upprördhet över Vilks rondellhund, när du i nästa stund försvarar SD,
som i flera sammanhang buntat ihop alla som kommer från muslimska länder, om de är troende eller ej.
” …vårt största utländska hot sedan andra världskriget” enligt partiledaren i Aftonbladet förra hösten.

Människor kan ha olika skäl för att söka asyl. En del är religiösa, andra är ateister, som flyr från religiöst förtryck.
De måste få sin sak prövad oberoende av varifrån de kommer. Prövningsförfarandet kan säkert kritiseras, av olika skäl, men man får inte bunta ihop ett visst antal människor och skicka tillbaks dem för att de kommer från ett muslimskt land.

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se