30 sep. 2010

Könsapartheid

I går visade SVT programmet Korrespondenterna om könsapartheid:
- I Jerusalem tvingar en minoritet kvinnor att sitta längst bak i bussen. Detta är ett av flera exempel på segregering i Israel och exemplen blir fler och fler. Majoritetssamhället accepterar detta.
- I Saudiarabien har situationen blivit lite bättre för kvinnor. De kan nu åka taxi utan sin förmyndare och de får jobba i affär. Men i de flesta situationer i den offentliga miljön råder segregering mellan kvinnor och män.
- I South Dakota är sex före äktenskapet skadligt, för vissa. Därför avlägger 12-åringar flickor kyskhetslöften, men inte pojkarna.

Hur kan det komma sig segregering på grund av kön accepteras?

FN:s generalförsamling rösta 1962 genom en resolution som uppmanade medlemsstaterna att upphöra med militärt och ekonomiskt samarbete med Sydafrika pga rasapartheid i landet. Det tog över 30 år innan apartheidsystemet föll.

Hur lång tid kommer det ta innan vi ser på kvinnor och män som jämlika och inte accepterar något argument för att könsapartheid finns? Det är dags att börja bojkotta länder som systematiskt med hjälpa av lagar förvägrar kvinnor fullständiga mänskliga rättigheter.

"Bang Goes The Theory" - Richard Dawkins om ögats evolution

29 sep. 2010

Till alla lärare

Ingen FN-ambassadör för kontakt med utomjordlingar

Först rapporteras det att man fastställt vem på jordklotet som ska ansvara för kontakten med utomjordlingar om det skulle komma några och hälsa på oss. Sen när det är dags att blogga om det så visar sig hela historien vara en tidningsanka.

Så hur uppstod historien? Ja, den person man rapporterat skulle bli ansvarig - Mazlan Othman - är faktiskt chef för FNs kontor för utomjordiska ärenden (UNOOSA) och hon kommer att tala vid Royal Society-mötet nästa vecka om de politiska konsekvenserna av ett möte med utomjordlingar. Men inte mer än så. Othman själv kommenterar förvirringen med att säga "Det skulle verkligen varit coolt, men tyvärr är det inte sant."

Vad händer då när utomjordlingarna kommer och kräver "Take us to your leader!"? (Alla utomjordlingar pratar engelska med amerikanskt uttal.) Vem ska vi gå till? Det här är faktiskt aktuellare än man kan tro, för flera organisationer menar att de yttersta dagarna närmar sig och Jesus återkomst är nära förestående.

Då behöver vi otrogna hundar en bra förhandlare.

Läs mer hos Discovery.

28 sep. 2010

Ett annat seminarium på bokmässan

Jag deltog i seminarium på bokmässan på temat "Hur mycket religion ska man tåla?" Kan ses här http://tinyurl.com/33upsmz

Farlig förenkling i seminarium på bokmässan

På bokmässan i Göteborg, söndag kl 9.30 hölls ett spännande seminarium i regi av Svenska kyrkan: Elisabeth Gerle skulle tala om sin bok “Farlig förenkling” där hon försöker leda i bevis att Sverigedemokraterna och Humanisterna delvis har en gemensam agenda.

Naturligtvis är inte någon från Humanisterna inbjudna till panelsamtalet. Det vore riskabelt, det skulle ju kunna leda till att alla hennes faktafel och förfalskningar i boken, skulle uppdagas inför publik.

Istället inbjuds Ulf Bjereld, professor i statskunskap och aktivt kristen i Broderskapsrörelsen, att kommentera hennes bok. Det gäller att “play safe”.

Ulf Bjereld avslutar seminariet på följande sätt:

“Jag kan inte låta bli att avsluta med att citera ur den store ateisten Richard Dawkins bok ´Illusionen om Gud´. I den boken tar  Richard Dawkins upp anklagelsen om att han själv skulle vara fundamentalist, och det argument som han för fram på sidan 24 är så här: Jag kan inte vara fundamentalist, för jag har ju rätt.”

Kul och vitsigt. Svenska kyrkans publik skrattar och applåderar. Problemet är att citatet inte existerar. Det är helt fejkat. Dawkins har aldrig sagt eller skrivit så, och det vore helt främmande för en sekulär humanist att tänka eller uttrycka sig så. Citatet är en ren bluff.

Tyvärr säger detta en hel del om hur Gerles bok har vuxit fram, och hur Svenska kyrkans forskare och medsympatisörer fabricerar en nidbild av den ickereligiösa humanismen, för att sedan kunna vederlägga denna nidbild.

Tänk om Svenska kyrkan och dess anhang plötsligt skulle bestämma sig för att föra debatten på ett intellektuellt hederligt sätt. Jag skulle nästan börja tro på mirakel då.

Skeptikerpodden svarar på lyssnarfrågor

Intervju med Christer Sturmark i Skeptikerpodden

Ur programpresentationen:
Christer Sturmark, ordförande för förbundet Humanisterna, intervjuas om sin syn på vetenskaplig skepticism, övernaturliga fenomen och såklart religion.

Humanisterna har en tävling som kallas Kristallkulan där de ger 100 000 kronor till den som kan visa belägg för något paranormalt eller övernaturligt fenomen som saknar vetenskaplig förklaring.

En som ställt upp i Kristallkulan är tarotmästaren Ylva Trollstierna som också visades i TV3 Insider, som du kan se på YouTube.

Du kan läsa Christers blogg på sturmark.se.

”Skattefinansierad vård ska använda metoder som fungerar”

Homeopati fungerar inte bättre än sockerpiller, helt enkelt för att det inte är något annat än sockerpiller. Vi vill att man använder metoder som fungerar och kastar bort sådant som inte gör det, utan hänsyn till vårdgivarens ideologi eller dennes personliga preferenser. Det är att sätta patienten i fokus, skriver företrädare för Föreningen Vetenskap och Forskning (VoF).
Läs hela artikeln på DN Debatt.

Ateister vet mest om religion

Ofta när jag diskuterar religion med mina medmänniskor blir jag förvånad över religiösas relativa okunskap om ämnet. Jag har hela tiden trott att det här berodde på någon sorts konfirmeringsbias, dvs att varje observation jag gjort som stödde min fördom räknades fördomen till godo medan varje observation jag gjort som stred mot min fördom ignorerades. Hjärnor gör så. Alla hjärnor. Så även min.

Döm därför om min förvåning när jag fann att "The Pew Forum" gjort en undersökning som bekräftar min uppfattning. De använde ett batteri om 32 frågor om religion av varierande svårighetsgrad och lät så människor med olika livsåskådning svara på dessa. Flest antal rätta svar fick i genomsnitt ... ateister/agnostiker!

Svarsprocenten på specifika frågor förvånar. Osannolikt nog så vet inte 40% av katolikerna (i USA) att brödet och vinet de tuggar i sig under mässan inte bara symboliserar Jesusu kött och blod, utan enligt deras kyrka faktiskt blir till Jesus kött och blod. 53 % av protestanterna vet inte att Martin Luther startade den protestantiska reformationen.

I övrigt så vet inte 47% av amerikanerna att Dalai Lama är buddhist, och bara 38 % kan identifiera Vishnu och Shiva som hinduiska gudar. 55 % vet att den gyllene regeln inte är ett av de tio budorden och 54 % att koranen är muslimernas heliga bok. Antal rätta svar om religion var starkt korrelerat med antal rätta svar på kontrollfrågor som testade allmänbildning.

Den här undersökningen förklarar många saker man kunnat fundera över. Varför minskar egentligen religiositeten i världen? För att världens utbildningsnivå blir högre och högre. Varför är västländer mindre religiösa än resten av världen? På grund av vår högre utbildningsnivå. Varför är USA så religiöst? För att deras allmänna skolsystem håller så låg standard (49 % av amerikaner vet inte hur lång tid det tar för jorden att göra ett varv runt solen).

Så varför är religiösa företrädare (som faktiskt kan sin religion) så angelägna om att ha separata skolor för barn till föräldrar som tillhör religionen? Här får ni fylla i svaret själva...

Är Gud närvarande i riksdagen? (2)

I min undersökning av Guds närvaro i riksdagen sökte jag även i protokollen från riksdagens kammare. Följande citat är de mest i ögonfallande hänvisningarna till Gud:

"Vår öppenhet mot omvärlden illustreras av att Sverige är ett land där kristna, judar och muslimer, de som tror på Gud och de som inte tror på Gud kan leva sida vid sida i ömsesidig respekt." [ur regeringsförklaringen] FREDRIK REINFELDT (m)
"För oss sitter inte svenskheten i hudfärgen, inte i vilken gud du råkar tillbe eller strunta i att tillbe, inte heller i var du föddes." LUCIANO ASTUDILLO (s)
"...som kan misshandlas enbart därför att hon väljer att klä sig eller bete sig på ett visst sätt eller väljer att tro på en Gud" ERIK ULLENHAG (fp)
"Forskarnas varningar [angående fiskeripolitiken] viftades undan, och ledande branschföreträdare hänvisade till Bibeln, att människan ska bruka det som Gud givit tills det tar slut. I så fall skulle det vara enligt Guds vilja." JACOB JOHNSON (v)
"Hon säger att de sökte sig till en kyrka, för deras enda hopp var tilliten till Gud." ANNELIE ENOCHSON (kd)

Gud används vid några tillfällen symboliskt eller förstärkande:
"Det är klart att det kommunala vetot inte är av Gud givet – om vi nu har någon gud." CARL B HAMILTON (fp)
"Den här mandatperioden har vi inte lekt gudar på Olympen. Borta är tiden då migrationsministern var granne med Gud och höll människors öden i sina händer." TOBIAS BILLSTRÖM (m)
"Men då säger Centern: Nej, Herre Gud, den kan vi inte gå på." RAIMO PÄRSSINEN (s)
"Tack gode Gud för att tågtrafiken inte är avreglerad." PIA NILSSON (s)
"...vi avvisar gemensamt vårdnadsbidraget, det där bidraget som Gud glömde, höll jag på att säga, som man inte skulle leva på." KALLE LARSSON (v)
"Det är inte så lätt att i den krissituation som vi har just nu med en härdsmälta utan Guds like ta pengar till dessa områden." STAFFAN ANGER (m)

Slutligen har våra riksdagsledamöter nyttjat ett flertal "Gud förbjude", något "eller gud vet vad" och "för guds skull".

Sammanfattningsvis är Guds närvaro i Sveriges riksdag låg. Under senaste året har inga riksdagsledamot använt argument från Bibeln eller andra religiösa urkunder för att stärka sin sak.

Självklart är det så att en riksdagsledamot kan ha religiösa motiv till en motion, ett inlägg eller hur han/hon röstar, utan att nämna order Gud i sin argumentation. Dock är argumentet "för Gud säger så" till det yttre lika relevant som alla andra argument. Det finns inget krav på att argumentationen i riksdagen skall vara logiskt hållbar eller vetenskapligt verifierbar. Ett arguments värde bevisas om det håller i öppen debatt och fria val.

27 sep. 2010

Svenska kyrkan, nu får det vara nog!

Svenska kyrkan använder en personangreppsretorik mot mig som jag aldrig trodde jag skulle få uppleva i en idédebatt överhuvudtaget. Samtidigt släpper den av svenska kyrkan anställda prästen och "forskaren" Elisabeth Gerle boken "Farlig förenkling - om religion och politik utifrån Sverigedemokraterna och Humanisterna". Boken är resultatet av ett "forskningsprojekt" där hon försöker belägga tesen att Humanisterna liksom Sverigedemokraterna främjar främlingsfientlighet.

Inget kunde vara mer felaktigt. Boken är ett osedvanligt slarvigt hopkok av faktafel och helt ogrundade påståenden om vad Humanisterna har för åsikter. Det finns en gräns där forskningsslarv och medvetna misstolkningar inte bara kan skyllas på okunnighet och dålig research, utan måste definieras som forskningsfusk. Den gränsen är passerad i detta fall.

Läs hela artikeln om detta på Newsmill.

Är Gud närvarande i riksdagen? (1)

Används religiösa argument, typ "för Gud säger så", i Sveriges riksdag?
För att besvara denna fråga sökte jag på "gud" i Riksmötets dokument för 2009/2010.

Gud är inte inblandad i några propositioner som regeringen lagt under 2009/2010. Ordet gud återfinns dock i sex motioner.

1) Domarreglerna i Sveriges rikes lag - Lars U Granberg (s) motionerar för att skrivningar som "En domare skall först besinna, att han är en Guds befallningsman" strykes i domarreglerna, vilka återfinns i Sveriges rikes lag. Motionen avslås med motiveringen att Sveriges rikes lag är en privat publikation.
2) Troende i Sverige, Norden och världen - Lennart Sacrédeus (kd) lämnar in en motion om att Sverige skall verka för stärkt religionsfrihet internationellt, bl.a. genom internaltionella konferenser där religiösas situation behandlad. Motionen avslogs (hittar ingen motivering).
3) Religionsfrihet i Sveriges utrikespolitik - Lennart Sacrédeus och Mikael Oscarsson (kd) föreslår att religionsfriheten tydligare skall integreras i utrikespolitiken. Motionen avslogs (hittar ingen motivering).
4) Sveriges nationalsång - Lennart Sacrédeus (kd) motionerar om att "Du gamla, du fria" skall bli officiell nationalsång (vilket den inte är idag) och då skall fyra verser inkluderas. Fjärde versen börjar "Med Gud skall jag kämpa, för hem och för härd". Motionen avslogs (hittar ingen motivering).
5) Åldersgräns för omskärelse - Staffan Danielsson och Eva Selin Lindgren (c) skriver en läsvärd motion om att en åldersgräns bör införas för landstingens omskärelse av pojkar; "Och har verkligen Gud – eller evolutionen – misslyckats med sin skapelse vad gäller pojkars könsorgan?" Motionen avslogs (hittar ingen motivering).
6) Förbundet Humanisterna - Tommy Ternemar (s) motionerar för ändra reglerna för statligt stöd till trossamfund, så att även Humanisterna kan ta del av detta. Motionen avslås med motiveringen att liknande förslag tidigare behandlats.

Det är intressant att se att hälften av motionerna där Gud nämns är skrivna av Lennart Sacrédeus, som nu inte blev återvald. Vi får se om någon (Tuve Skånberg?) tar upp Sacrédeus fallna mantel eller om Guds närvaro minskar under kommande år.

Jag återkommer i morgon med en redovisning av Guds närvaro i riksdagens kammare.

SANS – existentiellt magasin i upplysningens anda

Omslag mail (2) I vinter lanseras en ny tidskrift i Sverige. SANS handlar om livsåskådning, etik, vetenskap och samhälle – i upplysnings-traditionens anda.

SANS övergripande syfte är att främja upplysningens värderingar och en sekulär värdegrund i samhället. Den ska därför präglas av fritänkande och ifrågasätta alla typer av dogmatiska synsätt.

SANS ska våga ta debatt även kring politisk-ideologiskt kontroversiella frågor.

Sekulär etik och människosyn ska ges en framträdande plats i detta sammanhang. Tidskriften ska uppmärksamma, diskutera och ta ställning för individens fri- och rättigheter i förhållande till gruppen/kollektivet.

Omslag mail (1) SANS ska lyfta fram filosofin, förnuftet och det kritiska tänkandet som viktiga verktyg i dagligt liv.

Det går redan nu att teckna sig för en provprenumeration. Klicka på www.sansmagasin.se. Tidskriftens teman kan typiskt vara:

 • Reportage och artiklar om olika religioners och andra livsåskådningars roll i samhälle och internationell politik. Om kvinnors och homosexuellas utsatthet i religiöst styrda eller influerade länder. Om vår tids hot mot yttrandefrihet och konstnärlig frihet. Om mång­kulturalism och de förändringsprocesser som pågår runt om i världen, både positiva och negativa, relaterade till detta tema.
 • Reportage och artiklar om moralfilosofi och etiska frågor, t.ex. medicinetik, samt hur den etiska diskussionen utvecklas i ljuset av ny kunskap om hjärnan och andra vetenskapliga framsteg.
 • Omslag mail (3) Reportage och artiklar om till exempel kosmologi, bioteknik, neurologi och evolutionsforskning – med tonvikt på vad nya vetenskapliga rön inom dessa ämnesområden betyder för vår människosyn, vår verklighetsuppfattning och vår framtid.
 • Reportage och artiklar som kritiskt granskar new age-kulturen, kvacksalveri och pseudovetenskap såsom kreationism, astrologi, alternativmedicin, healing och så kallade medier.
 • Reportage och artiklar som kritiskt granskar, diskuterar och analyserar samhällsnormer och värderingar samt dogmatiska idésystem, både sekulära och religiösa.

Hoppas du vill följa med på resan med SANS!

26 sep. 2010

Det teologiska fackspråket

Gör den 26 september till allmän helgdag!

Den svenska almanackan har tretton helgdagar, varav åtta (eller ännu fler, beroende på hur man räknar) firas till minne av en och samma person som dog för nära 2000 år sedan, och som vi har så osäkra vittnesuppgifter om att till och med hans existens är ifrågasatt. Men oavsett om han funnits, och hans gärningar och egenskaper i övrigt, tycker jag att åtta av tretton är i ensidigaste laget. Nog finns det många andra personer i historien som förtjänar att hyllas? Specifikt vill jag förespråka att vi stryker en av de helgdagar som firas till Jesu åminnelse (förslagsvis trettondedag jul) och istället upphöjer dagens datum, den 26 september, till röd dag med namnet Petrovdagen.

Den sovjetiske flygofficeren Stanislav Petrov fattade den 26 september 1983 sitt livs viktigaste beslut – kanske rentav ett av de viktigaste beslut som någon människa någonsin fattat. Några veckor tidigare hade sovjetisk militär skjutit ned ett sydkoreanskt passagerarplan, varvid samtliga 269 ombordvarande (inklusive 62 amerikanska medborgare) förolyckades. Det internationella läget var mycket spänt.

Petrov var satt att bevaka ett satellitövervakningssystem i syfte att varna för amerikanska kärnvapenangrepp. Systemet detekterade vad som såg ut som en avfyrad amerikansk kärnvapenmissil på väg mot sovjetiskt territorium, och sedan ytterligare fyra. Trots det valde Petrov att inte rapportera om saken, då han bedömde att det troligtvis rörde sig om ett tekniskt fel. Senare undersökningar bekräftade att det som detekterats inte var några missiler utan ett ljusreflektionsfenomen i höga moln. Vad som hade hänt om Petrov rapporterat de misstänkta amerikanske missilerna är omtvistat, men det är mycket möjligt att han genom sitt beslut förhindrade ett fullskaligt globalt kärnvapenkrig.

Numera är Stanislav Petrov pensionär och lever en undanskymd tillvaro i en rysk småstad. Trots att han avvisar allt tal om någon hjältestatus, och trots att händelsen den 26 september 1983 inte är det enda tillfälle under kalla kriget då kärnvapenapokalypsen varit nära, menar jag att den förtjänar att uppmärksammas med instiftandet av Petrovdagen.

Vi lever i ett allt mer komplicerat samhälle där individen lätt kan känna sig maktlös inför den stora samhällsapparaten. Kan lilla jag verkligen göra någon skillnad? Men om alla upplever sig som maktlösa kuggar i ett oöverskådligt maskineri, så finns en risk att vi förtränger vår möjlighet att förändra världen och glömmer att våra val och beslut faktiskt kan ha betydelse. Konsekvensen blir i förlängningen att historien rullar på i blindo, utan att någon gör något för att påverka dess riktning.

Stanislav Petrov kan ha räddat vår civilisation från ödeläggelse, och hans insats för 27 år sedan idag påminner oss om att en enskild människas handlingar kan ha väldig betydelse.

25 sep. 2010

Lördagsunderhållning: Vetenskap och religion

The End of God? - A Horizon Guide to Science and ReligionSe alla avsnitt(4)

Självutlämnande kyrkomusik


Via Pharyngula.

24 sep. 2010

Priset för friheten

Carl Rudbeck skriver läsvärt om vad ett sekulärt samhälle innebär i Sydsvenskan.
Den sekulära demokratin måste vara överordnad religionen. När de råkar i konflikt med varandra är det religionen som måste ge vika. I det långa loppet kommer också de troende att tjäna på en sådan ordning.


Det finns nämligen plats för alla, också för fredliga fundamentalister, i dagens västerland som här skiljer sig från alla genom historien kända samhällen. Visserligen innebär det att fromma i flera religioner då och då kommer att känna sig förorättade men det är frihetens pris. Den yttrandefrihet som vi efter många hundra års stridigheter har lyckats vinna är inte till för att säga det som alla vet och kan hålla med om utan för att utmana och ibland faktiskt också såra oliktänkande.


Ateister, agnostiker, kristna och muslimer måste lära sig att rätten att dyrka vilken gud som helst innebär meningsmotsättningar. Och meningsmotsättningar är demokratins livsluft.

Läs hela artikeln här.

...och nu blir det glassreklam...

...av det mer kontroversiella slaget. Eller vad tror ni Katolska kyrkan tyckte om dessa annonser? Anonnsbolaget planerade att sätta upp dem under påvebesöket i Storbritannien, men det fick man inte - de kunde vara "upprörande för katoliker."

Se på bilderna. En gravid kvinna som äter glass? Ett kärlekspar som gör detsamma? Fullständigt naturliga bilder på fullständigt naturliga företeelser. Detta vill Katolska kyrkan förbjuda? Glädjelöshet.

Om det nu inte hade varit för det där med uniformerna... Men de bör man nog inte förbjuda.

23 sep. 2010

Svenska kyrkan är också muslimernas kyrka

Ewa Lindqvist Hotz och Helle Klein från Seglora smedja har idag en debattartikel i Kyrkans tidning: Upp till kamp mot SD. Där skriver man bland annat så här:
I en tid besmittad av islamofobi kommer kyrkan tydligt att manifestera att man inte bara är medlemmarnas eller de döptas kyrka utan också muslimernas kyrka.
Motivet är ju lovvärt och alla vänner i striden mot främlingsfientligheten är väl bra vänner, men är det de skriver sant? Jag trodde muslimer skulle brinna alla helvetets kval i eviga tider? Gäller det inte längre? Kommer även muslimer till himlen? Hur vet man det? Vad gjorde att man ändrade sig?

Kommer det någonsin att gå att fullständigt förstå sig på religion och hur man ska resonera som religiös för att få det gå ihop? Jag tror inte det. Så man får väl göra som de religiösa själva och ignorera själva kärnbudskapet i den egna läran.

Fast om man applicerar samma metod på SD så blir ju SD plötsligt helt ok?

Åsiktsfrihet för hamstrar(Via Pharyngula)

22 sep. 2010

Humanisterna tar striden mot främlingsfientligheten

Idag skriver jag på Newsmill tillsammans med Christer Sturmark.
För första gången i svensk historia har ett renodlat främlingsfientligt parti - med rötter i svensk nynazism - tagit plats i riksdagen. Sverigedemokraterna ställer infödda svenskar mot utomlandsfödda flyktingar, de presenterar falsk statistik om invandringsrelaterade kostnader och intäkter, de skyller allt från brottslighet till låga pensioner på invandrare och de målar upp en skräckvision av ett framtida islamiserat Sverige där det "svenska" fått ge vika för en islamistisk teokrati.

Vi Humanister kritiserar ofta och gärna islam, liksom kristendom och andra religioner. Vi anser att religioner är en problematisk grund att basera politiska och etiska ställningstaganden på. Vi anser att etiska system och regelverk som baserar sig på ett fåtal självpåtagna religiösa auktoriteters läror och "visioner" är undermåliga.

Det är dock skillnad på att kritisera ideologier och personer. En ideologi kan vara djupt problematisk, men en person som håller en problematisk ideologi är i första hand en människa, som dessutom är fullt kapabel att ompröva sina etiska och ideologiska ställningstaganden. Detta är Humanismens grundprincip; i grunden finns den enskilda människan.

[...]

Humanisterna står som förbund helhjärtat på de mänskliga rättigheternas sida gentemot främlingsfientligheten. Vi vänder oss kategoriskt mot alla ideologier som värderar och behandlar människor olika, vare sig det grundar sig på främlingsrädsla eller religiösa dogmer.

Nu har vi fått ett främlingsfientligt parti i Sveriges riksdag. Humanisterna tar striden tillsammans med många andra organisationer och människor och hoppas att tillräckligt många gör det med oss.

Låt Sverigedemokraternas tid i riksdagen bli en historisk parentes
Läs hela artikeln här.

Hur många män har vi råd med?

Vårt samhälle hittills varit tolerant mot män och gett dem samma (kanske till och med större) rättigheter än övriga människor, men så kan det inte fortsätta.

Det är män som i hög grad kör rattfulla, som dödar i trafiken och som dödar hemma. Det är män som slår ihjäl sina fruar och barn, och väldigt sällan tvärtom. Det är män som hukar i busken och väntar på någon joggare att våldta och det är män som också våldtar hemma. Det är män som i rånarluvor och med laddade gevär rånar banker och värdetransportdepåer. Det är i hög grad män som fifflar med kvitton i stort och smått – från den pågående mutskandalen i Göteborg till de förslagna männen bakom Trustorhärvan. Och det är män som nästan uteslutande skakar galler i våra fängelser som kvinnorna förstås får vara med att betala.
Till detta kan läggas alla manliga religiös ledare som förtryckt kvinnor, begått övergrepp på barn och propagerat för krig -  i Guds namn. Men jag undrar om Gud inte bara är en undanflykt, att deras handlingar huvudsakligen beror på att de är män.

Det är dags att begränsa antalet män och se till att vi inte har fler än vårt samhälle kan ta hand om.


Inspiration och citat är hämtat från Hanne Kjöllers ledare i DN.

Richard Dawkins tal bland protesterna mot påven i Storbritannien

Vad SD vill ha

En muslimsk kvinna som tar av sin niqab på film! Men det är något lurt...

21 sep. 2010

Att börja med slutsatsen?

VoF resonerar okunnigt, säger logiska läkare och möjliga forskare

Nu har det kommit ett svar angående inlägget VoF på DN-debatt. Några läkare och forskare med anknytning till Vidarkliniken håller inte med VoF (överraskad?). I deras inlägg på dagens DN-debatt läser jag följande mening:

Användningen [av komplementär- och alternativmedicin] har stöd av omfattande utvärderingar som indikerar att den är verksam, säker och möjligen kostnadseffektiv.

Meningen är logisk, på något vis. En behandling som bara är indikerat verksam och säker är nog inte särskilt kostnadseffektiv.

Som patient och skattebetalare skulle jag uppskatta om den vård som erbjuds är påvisat verksam, säker och kostnadseffektiv.

Påvens astronom vill döpa utomjordlingar

Något lite roligare för att distrahera tanken så här efter valet? En intervju med påvens astrolog kanske? Va? Påven tror inte på vidskeplighet längre? Nå, en intervju med påvens astronom då. Han heter Guy Consolmagno och gillar inte bara fiction, utan även science fiction.

Consolmagno vet att Guds kärlek inte bara innefattar människor. Hur vet han det?

Gud är större än bara mänskligheten. Gud är ju också änglarnas Gud.
Ren deduktion. Så kan man med hjälp av samma typ av reonemang säga någonting om utomjordlingar?
På medeltiden var definitionen av en själ att ha intelligens, fri vilja, frihet att älska och frihet att välja. Dessa karaktäristika behöver inte vara unika för människor. Vilken enhet som helst, oberoende av hur många tentakler den har, har en själ.

Lustigt. Jag trodde att ingen enhet, oberoende av antalet tentakler, har en själ.

Consolmagno menar att det är osannolikt att maskiner blir smarta eller mänskliga nog "i praktiken" för att ha en själ. Angående frågan om han skulle vara beredd att döpa en utomjordling svarade han "bara om de bad om det."

Synd bara att Katolska kyrkan inte ger spädbarn samma frihet att välja som Consolmagno är beredd att ge utomjordlingar.

Läs mer hos the Daily Mail Online.

Lite musik för att lätta upp stämningen

Tema: Målle Lindberg
Målle var väckelsepredikant på 60-talet, först inom Pingströrelsen och sedan inom Maranata. Han har säkerligen inspirerat många frikyrkliga, men också dödliga har honom att tacka för inspiration.

 Cornelis Vreeswik - Tältet


Familjen - Det snurrar i min skalle

20 sep. 2010

Ett främlingsfientligt parti i Sveriges riksdag...

...och plötsligt blev uppgiften för Humanisterna ännu viktigare än förut. Jag antar att många engagerade människor vaknar upp denna morgon med samma känsla. "Tur att jag är med i X, eller sympatiserar med Y, eller betalade till Z, de argumenterar och arbetar i alla fall för mänskliga rättigheter och mot främlingsfientlighet." För vi är faktiskt många, både individer och organisationer, som inte tycker att främlingsfientlighet hör hemma i svensk politik. Ungefär 95 %, vad det verkar. Så läget är på intet sätt hopplöst.

Uppgiften är glasklar. Att verka för alla människors lika rättigheter i alla sammanhang. Eller som det står formulerat i Humanisternas idéprogram:
 • Humanismen förespråkar ett sekulärt och pluralistiskt samhälle präglat av respekt, omtanke, rättvisa, solidaritet och ansvar.
 • Humanismen bedömer etik och politik utifrån deras följder för mänsklig lycka och välfärd.
 • Individens värdighet och självständighet är centrala värden i en humanistisk livsåskådning. Humanismen försvarar alla människors rätt att leva sina liv hur de vill, så länge de inte inkräktar på andras liv och frihet.
Vill du vara med oss? Du kan bli medlem här.

En brännande fråga

Richard Dawkins tal vid påveprotesten

Richard Dawkins gav ett känslofyllt tal vid påveprotesten i söndags. Här är talets peroratio ("slutkläm"):
Joseph Ratzinger is an enemy of humanity.

He is an enemy of children, whose bodies he has allowed to be raped and whose minds he has encouraged to be infected with guilt. It is embarrassingly clear that the church is less concerned with saving child bodies from rapists than with saving priestly souls from hell: and most concerned with saving the long-term reputation of the church itself.

He is an enemy of gay people, bestowing on them the sort of bigotry that his church used to reserve for Jews.

He is an enemy of women – barring them from the priesthood as though a penis were an essential tool for pastoral duties. What other employer is allowed to discriminate on grounds of sex, when filling a job that manifestly doesn’t require physical strength or some other quality that only males might be thought to have?

He is an enemy of truth, promoting barefaced lies about condoms not protecting against AIDS, especially in Africa.

He is an enemy of the poorest people on the planet, condemning them to inflated families that they cannot feed, and so keeping them in the bondage of perpetual poverty. A poverty that sits ill with the obscene riches of the Vatican.

He is an enemy of science, obstructing vital stem-cell research, on grounds not of morality but of pre-scientific superstition.

Less seriously from my point of view, Ratzinger is even an enemy of the Queen’s own church, arrogantly endorsing a predecessor's dissing of Anglican Orders as “absolutely null and utterly void”, while shamelessly trying to poach Anglican vicars to shore up his own pitifully declining priesthood.

Finally, perhaps of most personal concern to me, he is an enemy of education. Quite apart from the lifelong psychological damage caused by the guilt and fear that have made catholic education infamous throughout the world, he and his church foster the educationally pernicious doctrine that evidence is a less reliable basis for belief than faith, tradition, revelation and authority – his authority.
Vill du se hela talet (som blev något nedkortat på grund av den massiva uppslutningen vid protesten) så finns det tillgängligt på Richard Dawkins web-sida.

19 sep. 2010

Idag bestämmer du!

Det är valdag. Gå och rösta - på vad du vill! För idag bestämmer du!

Ett skyddshelgon för homosexuella

Idag ska påven göra kardinal John Henry Newman (bilden till höger) ett helgon. Men det finns detaljer i Newmans liv som Vatikanen desperat försöker tysta ner. Newman levde nämligen i ett trettio år långt förhållande med en annan man, en präst vid namn fader Ambrose St John (bilden här nedanför). Deras förhållande var fyllt av kärlek och ömhet (men förmodligen inte sex - de hade ju avlagt kyskhetslöfte och det finns ingenting som talar för att de bröt det).

Newman skrev mycket i sin dagbok om kärleken till St. John: "From the first he loved me with an intensity of love, which was unaccountable."  "As far as this world was concerned, I was his first and last." När St. John dog skrev han "This is the greatest affliction I have had in my life....he was my earthly light." Han var även tydlig med sin sista önskan: "I wish, with all my heart, to be buried in Father Ambrose St John's grave - and I give this as my last, my imperative will." När Newman dog uppfylldes hans sista vilja och han begravdes brevid St. John.

En gripande vacker kärlekshistoria, med inslag av svärta, som sig bör i bra kärlekshistorier, då båda valde kallet framför kärleken. Här kunde det ha slutat med ett "och så vilade de brevid varandra till tidens slut", om nu inte Katolska kyrkan tyckt det varit lämpligt att göra Newman till helgon. Newmans kärlek till en man passar ju inte riktigt in mallen för hur ett helgon ska vara.

En viktig åtgärd var därför att gräva upp Newmans skelett - helt mot hans egen sista vilja - för att göra det till reliker. Homofobisk gravskändning! Och jo, det är sant, man gräver fortfarande upp skelett till reliker inom Katolska kyrkan. Problemet var bara att man inte hittade något skelett när man öppnade graven, både Newmans och St. Johns kroppar hade förmultnat helt och hållet. Vatikanens hjärtlösa planer omkullkastades av naturens krafter.

Newman var medveten om att hans plan att ligga brevid St. John i graven inte skulle vara poplär i Vatikanen, så han var mycket noggrann med att det var det han ville. Han "konfirmerade", "insisterade" och "befallde" att så skulle ske, Detta enligt historikern Alan Bray: "Ingenting kunde vara klarare. Newman insisterade absolut på att bli begravd för alltid brevid den man med vilken han delade sitt liv, sitt hem och sin kärlek." Alan Bray sammanfattar situationen så här:
The Pope's spin doctors have gone out of their way to rubbish claims that Newman was gay. He was a cardinal and deeply devout, they say; claiming that such a person would never have a gay relationship. This is nonsense. Thousands of Catholic priests, and even some bishops and cardinals, are gay and have active same-sex relationships.

The Catholic hierarchy denies Newman's homosexuality in the same way that it denies the existence of thousands of gay clerics and in the same way that it has lied about sex abusing priests and has covered up their crimes against children.

The Vatican is well known for lying and suppressing the truth. It lied, for example, in its anti-safe sex propaganda which claimed that condoms have tiny holes through which the HIV virus can pass.

The lies and denials about Newman should be treated with the same contempt.
Om man nu vill göra Newman till ett helgon skulle det vara mer rakryggat att se till hans liv och exempel. Trots sin kärlek till en man levde han en katolsk kardinals liv, med alla de krav, påbud och förbud inom privatlivets sfär som det innebär. Han är ju faktiskt ett bra exempel på någon som tog konsekvenserna av sin tro och avstod de delar av livet som många av oss andra finner njutbarast: familjen. Han var kardinal och djupt troende. Men han älskade också en man, djupt och innerligt.

Man borde gjort Newman till alla homosexuellas skyddshelgon.

Så blir det förstås inte, därtill är Katolska kyrkan fortfarande för konservativ, för homofob, för feg. Men Newman har blivit något av en ikon för homosexuella katoliker. Frågan är väl bara om Sveriges nya katolska teologiska högskola, Newmaninstitutet, var medvetna hans status som bögikon när man döpte institutet efter honom?

10 000 människor marcherade i protest mot påven


I lördagens protestmarch mot påven gick uppemot 10 000 människor. Läs mer hos BBC eller hos DN som också skriver om påvens ursäkter till alla offren för pedofili inom kyrkan. Ursäkter?! Från DN:
Påvens ursäkt till dem som utsatts för sexuella övergrepp av katolska präster klingar falskt, säger Peter Tatchell. [En av organisatörerna av protestmarchen]

– Han har aldrig tagit något personligt ansvar eller bett om ursäkt för sin passivitet. Han har känt till övergreppen i åratal.

Trots de allvarliga anklagelserna mot påven, var stämningen närmast uppsluppen i demonstrationståget.

– Det här är en vänlig marsch. Vårt budskap är att alla i samhället ska behandlas lika, och det inkluderar kvinnor, homosexuella – och katoliker.

18 sep. 2010

Använd din röst i morgon

Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De har utrustats med förnuft och samvete och bör handla gentemot varandra i en anda av gemenskap.
FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, artikel 1

Protestmarch mot Påven i London idag

Idag är dagen för protestmarchen mot påven i London. Är du i där? Gå dit och ta del i demonstrationen. Visa Vatikanen att det räcker nu.


Här, några påve Benedict-citat som motivation:
 • Galileo: Pope Benedict was in charge of Roman Catholic doctrine in 1990 when, as Cardinal Ratzinger, he commented on the 17th-Century Galileo trial. In the speech, he quoted Austrian-born philosopher Paul Feyerabend as saying the Church’s verdict against Galileo had been “rational and just”.
 • Islam: Reported in the Guardian 16.09.2006: In a speech in his native Germany, the pontiff quoted a Byzantine emperor who characterized some of Muhammad’s teachings as “evil and inhuman,” particularly “his command to spread by the sword the faith.”
 • AIDS: 17.03.09 the condition was “a tragedy that cannot be overcome by money alone, that cannot be overcome through the distribution of condoms, which even aggravates the problems”.
 • Gay people: In December 2008 Pope Benedict claimed that the existence of gay people is as great a threat to humanity as the destruction of the rainforest.
 • Transgender people: He also attacked transgender people and claimed that a “blurring” of genders would lead to the extinction of the human race.
 • Child sexual abuse in America: Benedict said “I acknowledge the pain that the church in America has experienced as a result of the sexual abuse of minors.” As Penn and Teller paraphrase this “My church feels bad because children got abused”, not “Here’s what I’m doing to stop my employees raping your kids.” USA, 2008 visit.

17 sep. 2010

Kulturministern okunnig om livsåskådningar

I radioprogrammet Människor och Tro den 17 september diskuteras det stadliga stödet om ca 50 miljoner kronor till livsåskådningsorganisationer som pingstkyrkan, liksom katolska, muslimska och buddhistiska organisationer.

Kulturministern intervjuas och säger i programmet att Humanisterna inte kommer få del av detta stöd “eftersom Humanisterna inte tror på Gud”. Inte heller Buddhisterna tror på Gud, eftersom deras livsfilosofi är ateistisk, så just i det avseendet gäller samma sak för Humanister och Buddhister (andra skillnader föreligger dock).

Kulturministern får frågan om vad en religion är. “Religion är en gudstro naturligtvis” säger hon, och “Buddhisterna är en religion”.

Att Buddhismen inte omfattar en gudstro vet kulturministern. Men det självmotsägande i hennes eget resonemang tycks hon helt omedveten om. Om Humanisterna säger hon:

“Självklart måste ju sådana organisationer (som Humanisterna) få verka, vi lever ju i ett öppet och demokratiskt samhälle”.

Tack för den vänligheten.

Men att staten ska fortsätta diskriminera en sekulär livsåskådning tycks för henne vara helt självklart, trots den totala inkonsekvensen i att neka stöd till Humanisterna men fortsätta dela ut stöd till buddhister.

Kravet på konsekvens och sammanhängande logisk stringens tycks hos kulturministern vara obefintligt.

Att inte likvärdighetsprincipen gäller för olika livsåskådningar i ett samhälle där staten kallar sig  sig sekulär är helt ovärdigt. Och tyvärr är det kulturministern som bär ansvaret för det.

Några Hitlercitat om religion

Vad sa egentligen Hitler om religion? Mycket! Och väldigt lite utav det handlar om ateism. Via Pharyngula har jag fått en lång lista på Hitlercitat om religion som du kommer åt genom att klicka på "Läs mer" här nedanför.

Men som Richard Dawkins och Paula Kirby poängterar, påven är intelligent nog att veta vad han gör. Således är hela nazism-plojen nästan säkert ett försök att flytta fokus från pedofilskandalen inom Katolska kyrkan. Hade det inte varit bättre att bara ta tag i problemet?

Richard Dakwins kommenterar påvens uttalande om ateism

This statement by the pope, on his arrival in Edinburgh, is a despicable outrage. Even if Hitler had been an atheist, his political philosophy was not based upon atheism and had no connection with atheism. Hitler was arguably (and by his own account) a Roman Catholic. In any case he enjoyed the open support of many of the most senior catholic clergy in Germany and the less demonstrative support of Pope Pius XII. Even if Hitler had been an atheist (he certainly was not), the rank and file Germans who carried out the attempted extermination of the Jews were Christians, almost to a man: either Catholic or Lutheran, primed to their anti-Semitism by centuries of Catholic propaganda about 'Christ-killers' and by Martin Luther's own seething hatred of the Jews. To mention Ratzinger's membership of the Hitler Youth might be thought to be fighting dirty, but my feeling is that the gloves are off after this disgraceful paragraph by the pope.

I am incandescent with rage at the sycophantic BBC coverage, and the sight of British toadies bowing and scraping to this odious man. I thought he was bad before. This puts the lid on it.

Richard

Påvens senaste klavertramp

Frågan är om någon påve efter medeltiden skadat den katolska kyrkans anseende lika mycket som Benedict lyckats med? Det här är vad han kläckte ur sig under sin första dag i Storbritannien:
Vi kommer ihåg när Storbritannien och dess ledare stod upp mot det nazistiska tyrraniet som önskade utplåna Gud från samhället och förnekade vår gemensamma mänsklighet.
[...]
När vi nu studerar läxorna från ateistisk extremism under 1900-talet, låt oss aldrig glömma hur utstötandet av Gud, religion och godhet från det offentliga livet till sist leder till en stympad bild av människan och samhället.
Hur många fel kan man få in på så liten plats? För inte var det Katolska kyrkan som stod på barrikaderna mot nazismen. Så här svarar Brittiska humanisterna i ett uttalande:
Föreställningen att det var nazisternas ateism som ledde till deras extremistiska och hatiska åsikter, eller som på något sätt ger bränsle åt intoleransen i Storbritannein idag, är en fruktansvärt falsk beskyllning mot dem som inte tror på gud. Föreställningen att det är icke-religiösa människor i Storbritannien idag som vill påtvinga andra sina åsikter är surrealistisk, då den kommer from en organisation som bemödar sig internationellt om att sprida sin inskränkta och exkluderande form av moral, och undergräva kvinnors, barns, homosexuellas och många andras mänskliga rättigheter.

Channel 4: Problemet med påven

Idag är andra dagen på påvens Brittiska besök. Med anledning av detta rekommenderar vi brittiska Channel 4s dokumentär "The Trouble with the Pope".
Human Rights campaigner Peter Tatchell scrutinises the beliefs and policies of Pope Benedict XVI, airing shortly before the Pontiff's state visit to Britain.

For decades, Tatchell has campaigned on issues of human rights and equality: secular values broadly upheld by many faiths and branches of Christianity. In contrast, after five years in office, the current Pope is seen to be shaping a more conservative Catholicism.

Tatchell looks at how many of his proclamations and decisions are in conflict with the values of modern day Britain and western societies. Tatchell examines the impact that Benedict XVI's pronouncements have had on both the developing and western world, with filming in the Philippines, Italy, Germany and the UK.

He questions the Pope's policies on a range of issues including his opposition to contraception, condom use and embryonic stem cell research as well as the Pontiff's handling of the child sex abuse scandal.

The film examines the Pope's plans for the beatification of Cardinal Newman, a 19th-century theologian and writer who lived for nearly 30 years with a fellow priest, and the controversial readmission to the church of Holocaust denier Bishop Richard Williamson.

Interviewing both critics and supporters of the Pope, many of them Catholics, Tatchell explores Benedict's personal, religious and political journey since the 1930s, from liberal to conservative theologian.
Klicka här för att se halvtimmesdokumentären. Den kan få engelsk text om man klickar på "S" nere i högra hörnet under filmen.

Du kan även gå på fest som uppvärmning inför protestmarchen imorgon: The Offical Nope Pope Party!

16 sep. 2010

Videofilmad debatt med Gerle

Den som vill se hela debatten med Elisabeth Gerle om hennes bok kan göra det här.

BBC: Vad påven visste

Idag landar påven på Brittisk mark och protesterna tar sin början. Med anledning av detta rekommenderar vi BBC-dokumentären "What the Pope knew".
On the eve of the first Papal visit to Britain in 28 years, Fergal Keane investigates the Pope's personal track record of dealing with paedophile priests while an archbishop and top Vatican official. As the child sex abuse scandal continues to engulf the Catholic Church worldwide, he meets victims who want an apology for the Pope's personal handling of some notorious cases.
Klicka här för att se halvtimmesdokumentären. Den kan få engelsk text om man klickar på "S" nere i högra hörnet under filmen.

15 sep. 2010

Humanist och sverigedemokrat – är det ens möjligt?

Intuitivt svarar jag direkt nej på frågan. Nej, jag kan inte som humanist rösta på SD. Men som humanist vet jag också att intuitionen, även om den är en god hjälp i ögonblickets valsituation, ofta leder oss vilse när valsituationen blir mer komplicerad och kräver moget övervägande. Därför har jag tagit mig en titt på det SD själva säger att de står för, för att utröna om min intuition leder rätt i detta fall.

På SD:s hemsida kan man läsa följande.

Det primära målet med Sverigedemokraternas politik är att återupprätta en gemensam nationell identitet och därmed också en stark inre solidaritet i det svenska samhället. Partiet tar avstånd från mångkulturalism, rasism och läror där det etniska ursprunget räknas som det enda eller avgörande kriteriet för nationstillhörighet. Det Sverigedemokratiska alternativet till dessa idéer utgörs av en kombination av flera väsentliga delar:

- En restriktiv invandringspolitik

- En utökad flyktinghjälp i krisområdenas närhet

- Ett stärkande av den svenska kulturen

- En öppen svenskhet med krav på invandrares anpassning och assimilering till det svenska samhället

- Ökat stöd till de invandrare som frivilligt önskar återvända till sina hemländer

Med mångkultur avser Sverigedemokraterna ett samhällssystem där främmande kulturer jämställs med, eller värderas högre än, ursprungskulturen och där staten på olika sätt uppmuntrar invandrare att behålla, eller förstärka, sina ursprungliga identiteter.

Svensk är den som har en helt övervägande svensk identitet, och som av sig själv och av andra svenskar uppfattas som svensk. Partiet gör dock en tydlig åtskillnad på nationstillhörighet och medborgarskap och menar att alla svenska medborgare skall ha samma rättigheter och skyldigheter.”

Alltså: SD tar avstånd från rasism och en monoetnisk nation, och tycker att alla svenska medborgare skall ha samma rättigheter. Vackert så, hade de inte gjort det hade de fortfarande varit ett parti långt ut i marginalen. Men det räcker inte för mig. Låt oss gå vidare i texten. SD tar också avstånd från mångkulturalism. Vad menar de med detta?

”Mångkultur” definierar SD som att främmande kulturer får fördelar jämte eller framför den inhemska. Är det då inte bra att värna svensk kultur? Tja... det beror på vad man menar med svensk kultur. Detta ger SD ingen definition på. Deras definition av ”svensk” är ofantligt godtycklig. Var går gränsen för ”helt övervägande”? Om en svensk medborgare har en ”helsvensk” pappa och en ”osvensk” mamma, och identifierar sig lika mycket med mammans kulturella identitet som med pappans, är denna svensk då eller inte?

Detta illustrerar med all önskvärd tydlighet det tankefel som gör att SD inte är ett trovärdigt alternativ för en humanist. Nämligen att det går att definiera ”kulturer” som man kan hänföra den ena eller den andra individen till. För mig som humanist måste en människa vara först och främst en individ och bemötas som sådan. Viljan att kategorisera människor i ”svensk” och ”icke-svensk”, och vidare alla ”icke-svenskar” i olika fack beroende på härkomst, är visserligen fullt begriplig. Det är en del av vår natur att ordna världen på det sättet för att göra den mer begriplig – en del av vår intuition, kan man säga. Men att bygga ett demokratiskt samhälle på så grova förenklingar är inte möjligt. Ett demokratiskt samhälle måste vara humanistiskt i just den bemärkelsen att alla människor – medborgare eller ej – skall ses i första hand som just individer, inte medlemmar av en eller annan grupp.

Även SD:s omtalade film visar hur de ser på den heterogena grupp som lättvindigt buntas ihop under etiketten ”invandrare”. För SD är detta ord synonymt med horder av burkaklädda kvinnor som invaderar landet för att yngla av sig och parasitera på vår välfärd. Högutbildade höginkomsttagaren och ateisten Laleh eller Kemal, som går klädd i jeans och lyssnar på Ebba Grön, tycks inte finnas i deras sinnevärld. Just denna generalisering kan vara första steget ut på ett sluttande plan, där nästa steg är att börja betrakta den åsyftade gruppen som mindre värda.

”Mångkultur” är för mig ett begrepp som direkt leder tanken fel. Man skulle istället kunna tala om ”kulturell mångfald”. Det kan tyckas vara hårklyverier, men om man tänker efter så antyder ”mångkultur” att det finns många olika ”kulturer”, medan ”kulturell mångfald” antyder att det finns en uppsjö av kulturyttringar som man kan lockas eller avskräckas av. En sådan mångfald finns även inom den svenska kultur som SD drömmer om, om man tittar lite närmre.

Ponera att SD finge oinskränkt makt i vårt samhälle. Jag förutser att de skulle stöta på ett problem när det gäller att främja den svenska nationella identitet som de eftersträvar. De skulle snabbt tvingas tillsätta en svenskhetskommitté för att kunna skilja ut agnarna från vetet i sitt blågula rike. En Svenska akademin med politiska befogenheter. Vad skulle de göra med de svenskar som inte identifierar sig med denna ”svenskhet”? Svenskar som jag, som vill berikas av vilt främmande kulturyttringar – samtidigt som vi vill kunna kritisera skadliga kulturyttringar, svenska som osvenska? I SD:s sörgårdsidyll, finns det en plats för sådana som mig? Eller skulle jag bli tvungen att ”assimileras” liksom alla de invandrare som vill göra sig ett nytt hemland här och bidra till dess karaktär, som alltså skall berövas denna möjlighet och istället antingen låta sig stöpas om i en svensk form eller ”uppmuntras” att åka ”hem” igen?

Det är just denna fixering vid svenskheten som gör att jag ryser när jag tänker på ett Sverigedemokraterna vid makten. Låt oss istället värna om de grundläggande mänskliga rättigheterna, inklusive jämlikhet, yttrandefrihet och religionsfrihet, och aldrig, aldrig ge avkall på varje människas rätt att bli bemött i första hand som individ och inte som representant för en viss grupp. Runt sådana värderingar kan man skapa en stark inre och yttre solidaritet! Låt oss granska varje kulturyttring för sig och fråga oss om den platsar i ett fritt och jämlikt samhälle och hur vi annars skall bemöta den, istället för att klumpa ihop dem och avfärda eller godkänna dem som en förment enhetskultur.

Om Sverigedemokraterna kan klara detta, om de förmår lämna sin fixering vid olika kulturer, så skulle de bli ett annat parti med andra frågor på agendan. Men det lär inte hända. Redan namnet ger vid handen, att det de sätter högst är Sverige och svenskheten. Men vilket Sverige och vilken svenskhet? Tja, inte mitt och inte min i alla fall.

Texaspastorn planerar att bränna Illusionen om Gud

Från Australien rapporterar Anson Cameron


...it was reported yesterday that Pastor Terry Jones had given up on his plans to burn 200 Korans and was instead planning to incite atheists by soaking a gross of Richard Dawkins's The God Delusion in moonshine and putting a match to them."
''Well,'' said Billy-Bob Huxley, a leading Texan non-believer, ''look on the bright side; Dawkins will be happy for the royalties. And we figure the book is filled with truths that can't be burnt.''


Professor Dawkins himself, when asked about the burning of his book, said: ''It seems a little old-fashioned and pointless to burn a book in the age of the internet. Like knee-capping a town-crier. Still, the burning of a book is as much a freedom as is the reading of one. It is, to be sure, insensitive and provocative and perhaps foolhardy. But if freedom of speech were not, at times, all of these, it wouldn't need protection by law.''
Religious leaders responded by saying Dawkins was a dangerous appeaser whose forgiveness of Pastor Jones could be seen as an apologia for the burning of all books, and while they weren't troubled by the burning of his, there was no need to extend the privilege to authors more divine.

Guds mirakulösa krafter är i avtagande

I Gamla Testamentet skapade Gud universum, delade på Röda havet, gjorde en Jobs hustru till en saltstod och Aarons stav till en orm. Sedan dess har hans krafter vart på avtagande. Eller vad sägs om det underverk som räknas kardinal John Newman till godo - det mirakel som Vatikanen anser räcker för att Newman ska bli helgonförklarad. Newmans helgonförklaring är en av de officiella orsakerna till påvens förestående besök i Storbritannien nu till helgen, så det borde väl vara något speciellt?

Miraklet gäller botandet av ryggont. Eller nja, kanske inte riktigt. Ni får avgöra.

En man vid namn Jack Sullivan hade fruktansvärt ont i ryggen och fick veta att han kanske skulle behöva avbryta sina teologistudier för en "oerhört komplicerad" operation. Men då uppenbarade sig John Newman - på TV, i en dokumentär. Sullivan bad till Newman (som var död) och nästa morgon var smärtan inte så farlig längre. Sullivan kunde fortsätta sina studier och blev opererad först efteråt.

Benedict gör en magisk gest.
Vänta, det var inte allt, det kommer mer. Sullivan fick sin "oerhört komplicerade" operation och kunde gå hem bara två dagar senare - trots doktorers försäkran om att läkningen skulle ta månader. Han har sedan dess mått fint. Låter väl som ett mirakel, eller vad tycker ni?

Det är bara en liten detalj. BBC har intervjuat en läkare som utför laminektomier - den procedur som Sullivan blev utsatt för. Denne läkare säger att operationen tar "ungefär 40 minuter, och de flesta patienter ... går hem nöjda två dagar senare."

Så miraklet är att operationen fungerade normalt?

För det första: det här verkar mer som miraklet "evidensbaserad medicin" än "naturlagarna upphävdes ett ögonblick." För det andra: om det här verkligen är ett mirakel, ett gudomligt ingripande, så är det på korpnivå, helt i klass med "Jesus på macka."

Gud kanske börjar bli gammal? Och vem är egentligen då den naturliga efterträdaren? Den där idén med att låta sin son bli dödad kanske inte var så genial som den kunde verka i planeringsstadiet...

Läs mer i the Guardian.

Scientism - vad är det?

I en av våra kommentarstrådar kom frågan om scientism och fundamentalism upp - igen. Men vad är scientism och vad är problemet med begreppet? Det här klippet reder ut en hel del.

14 sep. 2010

Prästen och etikforskaren Elisabeth Gerle förfalskar fakta i sin nya bok

Att bunta ihop Sverigedemokrater och Humanister som Elisabeth Gerle gör i sin nya bok “Farlig förenkling - är inte bara populistiskt, utan direkt oanständigt. Att Svenska kyrkan dessutom ställer sig bakom Gerles bok vittnar om ett tankeförfall som förvånar. Svenska kyrkan har mycket mer gemensamt med Humanisterna än de allra flesta kristna organisationer runt om i världen. Vi borde stå på barrikaderna tillsammans.

Sverigedemokrater och Humanister är varandras motsats. I själva verket är det islamister, konservativa kristna och Sverigedemokrater som strävar åt samma håll. De vill alla se ett monolitiskt samhälle på religiös värdegrund. Den traditionella kristendomen har knappast bejakat ett pluralistiskt normsystem. De har tvärtom, liksom traditionell islam, velat skapa ett normativt enhetligt samhälle där människor ska inordnas under de religiösa normerna. De ska leva heterosexuellt, i herrans tukt och förmaning och män och kvinnor ska förvalta de av Gud givna rollerna.

Jag har länge hävdat att Sverigedemokrater, islamister och konservativa kristna i grunden strävar åt samma håll: I oktober 2009 skriv jag en artikel om detta på Newsmill och på min egen blogg. Artikeln har rubriken Sverigedemokraterna och islamisterna går hand i hand. Denna artikelrubrik förfalskar Gerle på två ställen i sin bok (sidan 201 och 223). Hon påstår att jag skrivit en artikel med rubriken “Sverigedemokraterna och Humanisterna går hand i hand”. Efter att ha läst boken står det klart att detta är detta är den tes hon vill driva, men att gå så långt att man förfalskar andras texter passerar gränsen för vad jag accepterar.

Boken är också full av andra faktafel, liksom en lång rad påståenden om Humanisterna som helt saknar grund och inte beläggs någonstans i boken. Det är inte seriöst. Att Svenska kyrkan ställt sig bakom boken är obegripligt och bortom allt förnuft.

Det osmakliga försöket att bunta ihop Humanisterna med Sverigedemokraterna får mig att tänka på en skämtteckning från 70-talet där en demonstrant får en batong i huvet av en polis och säger:

- Men snälla konstapeln, jag är ju antikommunist!

varpå polisen svarar:

- Jag ger väl fan i vilken sorts kommunist du är!

Gerles bok är nog det värsta försöket att smutskasta Humanisterna som jag hittills stött på under mina verksamma år i Humaniströrelsen. Ett minimikrav är att boken nu förses med ett inbladat korrigeringsblad som åtminstone korrigerar faktafelen.

Jag tror att denna bok kan tjäna som ett bra skolexempel på osaklig argumentationsteknik för den som är intresserad av retorik och språkanalys. Men det var knappast det som var bokens syfte.

Hjälp Ulf Wickberg få svar på sin fråga till Göran Hägglund

www.minfråga.se

Gerles mediatrick

Det är smart: Att bara kritisera Sverigedemokraterna ger ingen debattartikel i DN, för det gör alla. Att bara kritisera Humanisternas känns också rätt sömnigt; Det gör de frikyrkliga tidningarna Dagen och Världen idag varje dag. Men att bunta ihop SD och Humanisterna var ett nytt grepp, och så orimligt att det beredes plats på DN Debatt. Artikeln bygger på Gerles nya bok “Farlig Förenkling”, ett hopkok av faktafel, slarvigt tänkta tankar och rena faktaförfalskningar. Jag återkommer med en tydligare genomgång av boken i sinom tid.

Idag svarar vi på DN Debatt. För enkelhets skull publicerar jag svaret även här:

--

Elisabeth Gerle forskar om etik och mänskliga rättigheter, finansierat av Svenska Kyrkan. Av någon obegriplig anledning ser hon som sitt projekt att bunta ihop Humanisterna, som är minst lika starka försvarare av de mänskliga rättigheterna som hon själv, med de rasistiska Sverigedemokraterna (SD). Förfarandet är direkt oanständigt.

SD och Humanister är varandras motsats. Däremot delar SD i stora delar samhällssyn med islamister och konservativa kristna. De vill alla se ett monokulturellt samhälle på religiös värdegrund, med en likriktning vad gäller könsroller, sexuella normer och moraliska värderingar. Humanisterna vill däremot se ett mångkulturellt samhälle på sekulär värdegrund. Påfallande ofta besjälas humanister av antikonformism och normkritik, och verkar för frihetlighet och pluralism i fråga om livshållningar.

Det behövs i ett samhälle som alltjämt genomsyras av kyrkans dystra arv på området.

Humanisternas strävan är ett öppet, sekulärt samhälle där friheten att tro och tänka vad som helst är garanterad, men där handlingar aldrig tillåts inkräkta på de individuella mänskliga rättigheterna.

Med sin religionskritik riskerar Humanisterna, skriver Gerle, att ”ta avstånd från de nya svenskarna”. Säg det till dem som flytt från stening och moralpoliser, från tvingande klädkoder och dödsstraff för homosexualitet. Gerles tankefigur är förbluffande. De nya svenskarna utgör inte en enhetlig grupp med en särskild uppsättning preferenser. En del av dem är för övrigt humanister.

En av humanismens främsta uppgifter är att verka för tankens klarhet. Elisabeth Gerles liberalteologi lever av och i tankens dunkel. Gerles referat av den engelska teologen Tina Beattie är ett typiskt exempel. Där sägs ateismen ”uppvisa motstånd mot det mångtydiga, mot tvivel och komplexitet i sökandet efter mening”. Det stämmer att humanismen bjuder motstånd mot förklaringar som är filosofiskt ohållbara eller grumligt tänkta.

När ”tvivel” är ett finare ord för halvtänkta tankar föreslår vi något annat. När ”komplexitet” betyder orimliga förklaringar invänder vi.

Humanisterna bjuder motstånd mot slarvigt tänkande och ologiska resonemang. Det borde också forskare och professorer göra.

Arbete mot mobbing? Bara man inte främjar homosexualitet...

13 sep. 2010

Christer Sturmark debatterar med Elisabeth Gerle

Tisdagen den 14 september kl 18
Elisabeth Gerle och Christer Sturmark om religion och politik

Elisabeth Gerle presenterar sin nya bok Farlig förenkling - om religion och politik utifrån Sverigedemokraterna och Humanisterna (Nya Doxa). Hon driver tesen att trots att Sverigedemokraterna och Humanisterna är två helt olika grupperingar med olika åsikter, finns det likheter: De ger enkla svar på svåra frågor. Elisabeth Gerle anser att dessa förenklingar döljer att förhållandet mellan religion och politik är betydligt mer komplicerat.

Christer Sturmark, ordförande i Humanisterna, anser att just den tes som Gerle presenterar är den farligaste förenkling man kan göra i vår tid och i rådande spänningsfält mellan religion och politik.

Samtal mellan Elisabeth Gerle, adjungerad professor i etik vid Uppsala Universitet och etikforskare åt Svenska kyrkan och Christer Sturmark, ordförande i förbundet Humanisterna och författare till Tro och Vetande 2.0 (Nya Doxa) och Personligt – samtal med fritänkare (Fri Tanke förlag). Moderator Carl Tham.

Plats: ABF Stockholm, Sveavägen 41. Entré 50 kr

Teologin i Sverige allt mer ifrågasatt

Hur står det egentligen till med teologin vid de svenska universiteten? Som vi tidigare berättat här på Humanistbloggen visade en rapport från högskoleverket 2009 att den kristna teologin blivit alltmer konfessionell. Till exempel infördes 2005 prästutbildning vid Uppsala universitet där studenterna får högskolepoäng för att lära sig döpa och viga! Fakultetens dekan Mikael Stenmark besvarade kritiken med att säga "det är helt irrelevant" och menade att prästubildning går att förena med högskoleförordningen och god vetenskap.

Verkligen? Högskoleverket var i alla fall av en annan åsikt och skrev så här i sin utvärdering.
Kurserna är klart konfessionella i den bemärkelse att de förutsätter en tro. De är också konfessionella i den bemärkelse att flera av de praktiska övningarna ingår i Svenska kyrkans ritual.
[...]
Mot bakgrund av Svenska kyrkans skiljande från staten år 2000 och mot bakgrund av kursernas klart konfessionella karaktär anser Högskoleverket att det är olämpligt att statliga utbildningsanordnare inom det ordinarie kursutbudet ger en utbildning för ett specifikt trossamfunds ledare.
Vore det inte bättre om kyrkan tog hand om sin egen läroproduktion genom att skapa eget teologiskt seminarium/högskola? Katolikerna har just gjort något liknande och startat Newmaninstitutet, välsignat av Påven och allt. Är det något ställe är det är lämpligt att skilja det religiösa från det verkliga så är det väl i universitetsvärlden? Där ett universitet står för ett förutsättningslöst sökande efter sanning och kunskap, var den än må finnas, har teologin redan utgångspunkten klar för sig. Så här formulerar sig till exempel Philip Geister, jesuit och rektor för Newmaninstitutet.
Gud är absolut kunskap, Gud är alltings ursprung. Vårt upplysande är en väg till Guds ljus.
Så vet ni det. Newmaninstitutet är en fristående högskola, så de får grunda sin kunskap hos snömannen om de vill. Men hur reagerar de svenska teologerna på kritiken som riktas mot dem? Genom att skjuta budbäraren förstås. En av högskoleverkets granskare, Madeleine Sultan Sjöqvist, arbetade på teologiska institutionen i Uppsala. Hon fick helt enkelt sparken, på enligt högskoleverket och ett flertal professorer, oskäliga grunder. Detta är helt motsatt det normala sättet ett universitet förväntas fungera på, där forskare hela tiden kritiskt ska granska varandra. Hur kan en sådan hantering tillåtas på ett svenskt universitet?

Uppsala Nya Tidning har nyligen haft en serie artiklar som behandlar just hanteringen av oliktänkande på teologen i Uppsala. De skriver bland annat så här:
Ledningen för teologiska fakulteten har i 15 års tid negligerat missförhållanden på arbetsplatsen. Detta trots återkommande signaler från läkare, studenter, anställda, och flera arbetsmiljöundersökningar. Det har handlat om grova kränkningar av enskilda och grupper, och om organisatoriska och administrativa brister som gått ut över studenters och anställdas arbetssituation. Därtill har fakulteten dragits med alarmerande sjukskrivningstal i flera år, särskilt för kvinnor.
Peter Schalk, professor i religionshistoria vid fakulteten, är en av de som uttalar sig kritiskt. "Stämningen på teologen liknar mest en sekt. Det är hemskt att vistas här, men jag måste för pensionens skull. Många som är utsatta vågar inte slå tillbaka, men det kan jag göra eftersom jag sitter säkert genom min professur som är grundad på regeringsbeslut. Jag ser inga utsikter att det ska bli bättre, säger han."

En religiös institution där stämningen är som en sekt? Det är kanske inte så förvånande, ändå. Men hur svarar ledningen på den massiva kritiken från högskoleverk, utvärderare, anställda och professorer? Med en axelryckning. Så här säger institutionens chef, Eva Hellman. "Jag tycker inte att rapportens bild stämmer och jag tycker inte att den är bra gjord. Den är selektiv och innehåller felaktigheter."

Men vems fel är då alla problem? De utsattas så klart!
– Det är ju samma personer det handlar om, ett par stycken, och man måste värdera dem som lämnat informationen.
Det är alltså något fel på de personerna?

– Nej, men alla kan inte vara nöjda.
Det som upprör är att denna typ av pseudovetenskaplig sektliknande institution får husera fritt på ett offentligt finansierat universitet. Alkemi avskaffades som universitetsämne när det inte visade sig fungera. Astrologi försvann när bristen på verklighetsförankring blev för uppenbar. Är det inte dags att skicka teologin - "läran om Gud" - samma väg? Allt av värde (som till exempel humanistiskt och samhällsvetenskapliga studier av religion såsom religionssociologi, religionshistoria och religionskunskap, för att nämna några) hör bättre hemma på andra institutioner. Själva dogmatiken, bibeltolkningen och prästutbildningen bör självklart skötas av kyrkorna.

Befria teologin från statlig inblandning nu! Skilj staten från kyrkan. Förlös den akademiska religionsfriheten!

12 sep. 2010

Söndagsreportaget: BBC om påven och pedofilin i katolska kyrkan

Påven kommer på statsbesök till Storbritannien 16-19 september. Brittiska Humanisterna och en mängd andra organisationer står redo att ge honom ett varmt välkomnande. Bland annat går en protestmarch genom London av stapeln 18 september. Vi på Humanistbloggen kommer givetvis hålla er underrättade om händelseutvecklingen. Här är anklagelserna:
Joseph Ratzinger, a.k.a. “The Pope” is charged with the following crimes:

 • Opposing the distribution of condoms and so increasing large families in poor countries and the spread of AIDS


 • Promoting segregated education


 • Denying abortion to even the most vulnerable women


 • Opposing equal rights for lesbians, gay, bisexual and transgender people


 • Failing to address the many cases of abuse of children within its own organisation.


 • Rehabilitating the holocaust denier bishop Richard Williamson and the appeaser of Hitler, the war-time Pope, Pius XII.

 • Protesterna handlar om alla människors lika värde och alla människor lika rättigheter. Bland annat har ju katolska kyrkan skyddat pedofiler. Här nedan kan ni se ett 15-minuters BBC-reportage om det problemet.

  11 sep. 2010

  Svenska Kyrkan angriper Humanisterna

  (Kommentera gärna relevansen i kritiken mot Humanisterna i detta inlägg och den ologiska debattekniken i Patriks inlägg nedan.)

  Elisabeth Gerles artikel i dagens DN Debatt är först och främst ett kraftigt angrepp på Humanisterna. Hela sista spalten är en sammanfattning av engelsk teologs angrepp på "nyateismen". Sverigedemokraterna är bara ett extra tillhygge, som skall öka skadan i denna attack.

  Elisabeth Gerle är präst och forskare vid Svenska kyrkans sekretariat för teologi och ekumenik och DN Debatt artikeln tas upp som en nyhet på Svenska Kyrkans hemsida. Ur detta drar jag slutsatsen att Svenska Kyrkan stödjer Gerle och står bakom hennes angrepp och metod.

  Vad är det i Humanisternas åsikter som Svenska Kyrkan anser vara så farligt?

  Enligt Gerle är det följande:
  1. Humanisterna buntar ihop människor (t.ex. muslimer)
  2. Humanisterna är för ett enhetssamhälle
  3. Humanisterna vill reducera allt till en fråga om förnuft och rationalitet

  (1) och (2) Stämmer inte, men det är svåra att försvara sig emot när kritiken är svepande. Kan vi få några exempel?
  (3) Stämmer till stor del, men var ligger faran i det?

  Jag ser verkligen fram emot debatten mellan Gerle och Sturmark nu på tisdag. Hoppas verkligen de kan nå fram till varandra.

  Ps. Gerle skriver "vem synar [Humanisterna] och deras sätt att sammanföra alla religiösa till ett hot mot ett modernt samhälle...?" Jag hoppas Gerle i framtiden följer denna blogg och uppskattar det jobb som bl.a. utförs av Lennart W och Per Ewert.

  Elisabeth Gerle försvarar kvinnlig omskärelse

  Elisabeth Gerle har idag en debattartikel på DN Debatt med titeln ”Fel att bunta ihop människor som ateister eller muslimer”. Där försvarar hon kvinnlig omskärelse.

  Gör hon?

  Nej, det gör hon inte. Jag försökte bara applicera hennes eget sätt att resonera på hennes egen artikel. Det här med sanning verkar inte så viktigt för Gerle. Men det har vi skrivit om förut här på bloggen: inlägg ett, inlägg två.

  I debattartikeln menar hon att det är fel av Sverigedemokraterna att "bunta ihop" muslimer som ett hot mot det svenska samhället. Hon tycker också att det är del av Humanisterna att "bunta ihop" religioner som ett hot mot svenska samhället. Alltså "buntar hon ihop" Sverigemokraterna och Humanisterna som ett hot mot svenska samhället.

  Jo, faktiskt är hennes resonemang så självmotsägande. Läs själva. Tänk om hon istället hade granskat antinazister och nazister - de är ju båda emot varandra. Är de därför lika farliga?

  Har de ingen utbildning i logik på teologiska högskolor?

  Lördagsunderhållning: Holy Baby!

  Så här i pedofilskandalernas skugga kanske det kan anses som lite dålig smak att publicera ett katolskt barnprogram. Men det här är för "bra" för att undanhålla er. Det är indoktrinering på riktigt låg nivå, ämnad för de allra minsta. Eller som de själva skriver:
  This fun show exposes babies and young children to the sounds of prayer and language when their minds are most able and eager to learn.
  Kräkvarning utfärdas härmed. Det är fråga om en kombination av trallvänliga sånger, religiös symbolism och bebisindoktrinering som i kombination gör programmet riktigt vedervärdigt.  Klippet är hämtat från CatholicTV.com

  Tja, vad säger man?

  10 sep. 2010

  Humanism till text och musik, på tre minuter

  Häromsistens efterlystes förslag på sång och lyrik i Humanismens tjänst. Vad sägs om denna version av en något sönderspelad Lennonlåt?  Imagine there's no Heaven
  It's easy if you try
  No hell below us
  Above us only sky
  Imagine all the people
  Living for today

  Imagine there's no countries
  It isn't hard to do
  Nothing to kill or die for
  And no religion too
  Imagine all the people
  Living life in peace

  You may say that I'm a dreamer
  But I'm not the only one
  I hope someday you'll join us
  And the world will be as one

  Imagine no possessions
  I wonder if you can
  No need for greed or hunger
  A brotherhood of man
  Imagine all the people
  Sharing all the world

  You may say that I'm a dreamer
  But I'm not the only one
  I hope someday you'll join us
  And the world will live as one

  Humor är lätt - Det här är kul :D

  Kommentar om koranbränning

  Detta inlägg handlar inte om islamkritik, inte om religionskritik, kanske om yttrandefrihet, men mest om att jag inte förstår någonting.

  I dagens P1-morgon analyserar Mohammad Fazlhashemi, professor i idéhistoria vid Umeå universitet Koranbränningen. I början säger han angående de som bränner koranen:

  "de kan väcka känslor, skapa uppmärksamhet [...] något som många fler upptäckt och utnyttjar så gott det går  [...] t.ex. konstnärer som ritar rondellhundar"

  Hur kan man jämföra en pastors våldsamma, generalliserande avståndstagande av en annan religion med en konstnärs utforskande av yttrandefrihetens gränser?

  Jämför med tidigare inlägg i humanistbloggen om bokbränning: Pastor vill bränna böcker...

  Handlar inte båda dessa fallen av bokbränning om att en pastor inte gillar vad som står i en bok och vill bränna boken därför?
  Handlar inte båda exemplen bara om att tokiga människor gör tokiga saker?

  Eller finns det en kulturell avgrundsdjup skillnad där vissa anser att vissa saker är heliga (okränkbara) och att andra endast anser en sak är helig: att ha friheten att uttrycka sina egna åsikter utan begränsningar?

  "Ahmadinejad says he would like to burn a book Americans hold dear, but the only book they care about is facebook" (okänd Twitterkälla)
   
  Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se