27 sep. 2010

Är Gud närvarande i riksdagen? (1)

Används religiösa argument, typ "för Gud säger så", i Sveriges riksdag?
För att besvara denna fråga sökte jag på "gud" i Riksmötets dokument för 2009/2010.

Gud är inte inblandad i några propositioner som regeringen lagt under 2009/2010. Ordet gud återfinns dock i sex motioner.

1) Domarreglerna i Sveriges rikes lag - Lars U Granberg (s) motionerar för att skrivningar som "En domare skall först besinna, att han är en Guds befallningsman" strykes i domarreglerna, vilka återfinns i Sveriges rikes lag. Motionen avslås med motiveringen att Sveriges rikes lag är en privat publikation.
2) Troende i Sverige, Norden och världen - Lennart Sacrédeus (kd) lämnar in en motion om att Sverige skall verka för stärkt religionsfrihet internationellt, bl.a. genom internaltionella konferenser där religiösas situation behandlad. Motionen avslogs (hittar ingen motivering).
3) Religionsfrihet i Sveriges utrikespolitik - Lennart Sacrédeus och Mikael Oscarsson (kd) föreslår att religionsfriheten tydligare skall integreras i utrikespolitiken. Motionen avslogs (hittar ingen motivering).
4) Sveriges nationalsång - Lennart Sacrédeus (kd) motionerar om att "Du gamla, du fria" skall bli officiell nationalsång (vilket den inte är idag) och då skall fyra verser inkluderas. Fjärde versen börjar "Med Gud skall jag kämpa, för hem och för härd". Motionen avslogs (hittar ingen motivering).
5) Åldersgräns för omskärelse - Staffan Danielsson och Eva Selin Lindgren (c) skriver en läsvärd motion om att en åldersgräns bör införas för landstingens omskärelse av pojkar; "Och har verkligen Gud – eller evolutionen – misslyckats med sin skapelse vad gäller pojkars könsorgan?" Motionen avslogs (hittar ingen motivering).
6) Förbundet Humanisterna - Tommy Ternemar (s) motionerar för ändra reglerna för statligt stöd till trossamfund, så att även Humanisterna kan ta del av detta. Motionen avslås med motiveringen att liknande förslag tidigare behandlats.

Det är intressant att se att hälften av motionerna där Gud nämns är skrivna av Lennart Sacrédeus, som nu inte blev återvald. Vi får se om någon (Tuve Skånberg?) tar upp Sacrédeus fallna mantel eller om Guds närvaro minskar under kommande år.

Jag återkommer i morgon med en redovisning av Guds närvaro i riksdagens kammare.

2 kommentarer:

Anonym sa...

Om Gud är närvarande i riksdagen? Ja man kan ju undra. Finns Gud så finns han nog där med på något sätt. Finns han inte så är det skit samma. Människan står då kvar i sin skit och trampar runt; som vanligt.

mvh Margalit

http://margalits.wordpress.com/

Janne A sa...

Tuve Skånberg in i riksdagen, igen!
Det lär väl bli många tillfällen till intellektuell lyteskomik precis som förra gången det begav sig....
Han förgyllde bl.a. utbildningsutskottet med uttalanden som gick ut på att med den magiska formeln "kristen etik" inskriven i grundskolans läroplan fanns det nu ingen möjlighet för lärare att stå overksamma när barn mobbas, eftersom skolans "värdeneutralitet" därmed var borttagen...

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se