28 sep. 2010

Är Gud närvarande i riksdagen? (2)

I min undersökning av Guds närvaro i riksdagen sökte jag även i protokollen från riksdagens kammare. Följande citat är de mest i ögonfallande hänvisningarna till Gud:

"Vår öppenhet mot omvärlden illustreras av att Sverige är ett land där kristna, judar och muslimer, de som tror på Gud och de som inte tror på Gud kan leva sida vid sida i ömsesidig respekt." [ur regeringsförklaringen] FREDRIK REINFELDT (m)
"För oss sitter inte svenskheten i hudfärgen, inte i vilken gud du råkar tillbe eller strunta i att tillbe, inte heller i var du föddes." LUCIANO ASTUDILLO (s)
"...som kan misshandlas enbart därför att hon väljer att klä sig eller bete sig på ett visst sätt eller väljer att tro på en Gud" ERIK ULLENHAG (fp)
"Forskarnas varningar [angående fiskeripolitiken] viftades undan, och ledande branschföreträdare hänvisade till Bibeln, att människan ska bruka det som Gud givit tills det tar slut. I så fall skulle det vara enligt Guds vilja." JACOB JOHNSON (v)
"Hon säger att de sökte sig till en kyrka, för deras enda hopp var tilliten till Gud." ANNELIE ENOCHSON (kd)

Gud används vid några tillfällen symboliskt eller förstärkande:
"Det är klart att det kommunala vetot inte är av Gud givet – om vi nu har någon gud." CARL B HAMILTON (fp)
"Den här mandatperioden har vi inte lekt gudar på Olympen. Borta är tiden då migrationsministern var granne med Gud och höll människors öden i sina händer." TOBIAS BILLSTRÖM (m)
"Men då säger Centern: Nej, Herre Gud, den kan vi inte gå på." RAIMO PÄRSSINEN (s)
"Tack gode Gud för att tågtrafiken inte är avreglerad." PIA NILSSON (s)
"...vi avvisar gemensamt vårdnadsbidraget, det där bidraget som Gud glömde, höll jag på att säga, som man inte skulle leva på." KALLE LARSSON (v)
"Det är inte så lätt att i den krissituation som vi har just nu med en härdsmälta utan Guds like ta pengar till dessa områden." STAFFAN ANGER (m)

Slutligen har våra riksdagsledamöter nyttjat ett flertal "Gud förbjude", något "eller gud vet vad" och "för guds skull".

Sammanfattningsvis är Guds närvaro i Sveriges riksdag låg. Under senaste året har inga riksdagsledamot använt argument från Bibeln eller andra religiösa urkunder för att stärka sin sak.

Självklart är det så att en riksdagsledamot kan ha religiösa motiv till en motion, ett inlägg eller hur han/hon röstar, utan att nämna order Gud i sin argumentation. Dock är argumentet "för Gud säger så" till det yttre lika relevant som alla andra argument. Det finns inget krav på att argumentationen i riksdagen skall vara logiskt hållbar eller vetenskapligt verifierbar. Ett arguments värde bevisas om det håller i öppen debatt och fria val.

3 kommentarer:

Anonym sa...

Ulf, att håna Gud, om han finns, varför gör du det egentligen? Är du bara allmänt irriterad på troende?

Jag är själv ganska kritisk emot många troende, men Gud i sig känns det som vi inte skall håna. Det kan ju visa sig att det är sant. Har du tänkt på det?

Lennart W sa...

Så där uppfattade inte jag Ulfs två inlägg om det här. Kanske är rubriken du tänker på? Ja det är väl frågan om inläggen svarar på just den frågan egentligen. Finns ju andra sätt att ev. vara närvarande på än att bara omnämnas i tal och skrift. Iaf borde kanske även det här vara lite relevant i så fall:

Riksdagens kristna grupp

Ulf Gustafsson sa...

magalits,
Jag skrev inte inlägget för att håna Gud. Detta är meningslöst för mig, då jag inte tror att han finns. Jag hade inte ens avsikten att håna människors bild av Gud.

Oavsett om Gud skapade människan eller människan skapade Gud, så kan Guds närvaro i riksdagen endast undersökas genom att granska vad människor säger och gör.

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se