13 sep. 2010

Christer Sturmark debatterar med Elisabeth Gerle

Tisdagen den 14 september kl 18
Elisabeth Gerle och Christer Sturmark om religion och politik

Elisabeth Gerle presenterar sin nya bok Farlig förenkling - om religion och politik utifrån Sverigedemokraterna och Humanisterna (Nya Doxa). Hon driver tesen att trots att Sverigedemokraterna och Humanisterna är två helt olika grupperingar med olika åsikter, finns det likheter: De ger enkla svar på svåra frågor. Elisabeth Gerle anser att dessa förenklingar döljer att förhållandet mellan religion och politik är betydligt mer komplicerat.

Christer Sturmark, ordförande i Humanisterna, anser att just den tes som Gerle presenterar är den farligaste förenkling man kan göra i vår tid och i rådande spänningsfält mellan religion och politik.

Samtal mellan Elisabeth Gerle, adjungerad professor i etik vid Uppsala Universitet och etikforskare åt Svenska kyrkan och Christer Sturmark, ordförande i förbundet Humanisterna och författare till Tro och Vetande 2.0 (Nya Doxa) och Personligt – samtal med fritänkare (Fri Tanke förlag). Moderator Carl Tham.

Plats: ABF Stockholm, Sveavägen 41. Entré 50 kr

11 kommentarer:

Ulf Gustafsson sa...

Som uppvärmning inför morgondagen kan jag rekommendera:
"Debatt" mellan Jimmie Åkesson och Elisabeth Gerle från juni i SR P1, Människor och tro.
Samtalet med Åkesson/Gerle börjar efter 8 min.

Det är slående att Gerle i detta program svingare mot Humanisterna gång på gång, medans hon är försiktig i sin kritik mot SD.

Rursus sa...

"Farlig förenkling" vs. "farlig attityd"! Låter alldeles för likt politiker som försöker skrämma bort väljarna från motsidan i stället för att tala för den egna sidan.

Vad jag har hört så försöker E. Gerle skilja mellan "sekulär" och aggressivt antireligiös "sekularism" det som också kallas "scientism", och som många utanför föreningen Humanisterna (vilka vi kristna humanister ofta kallar "human-etiker"), uppfattar föreningen som radikal-ateistisk och i ganska hög grad fundamentalistisk.

Nåväl, den dag föreningen Humanisterna skiljer mellan filosofiskt-mytologiska religiösa och "religiösa" aggressiva fundamentalister (oavsett poserad religionstillhörighet), så kanske vi kan förena våra krafter till att "bekämpa" dessa fundamentalister med hjälp av upplysning. Annars får vi väl vänta tills ni lugnat ner er från de hysteriska utbrotten.

Patrik Lindenfors sa...

Du skulle inte vilja slå upp "scientism" i en ordbok? Det är ingenting Humanisterna står för.

Rursus sa...

Patrik sade: 'Du skulle inte vilja slå upp "scientism" i en ordbok?'

Ja det kan jag för skojs skull göra, men det var inte det jag refererade till, eftersom ordet mycket oftare förekommer i betydelsen "radikal neopositivism". Problemet med radikal neopositivism är det monistiska arvet, d.v.s. tankegången att vetenskapens (i betydelsen fysikvetenskapens), skall komma att ta över allt mänskligt tänkande. Detta motsvaras inte ens av verkliga inbördes relationer mellan vetenskaper, exempelvis byter man paradigm (med överlapp) mellan fysik (närmre bestämt kvantfysik) och kemi, även om metodologierna är kompatibla. Det finns ingen chans i universum att det fysikalistiska paradigmet skall ha en chans att täcka in sociologi, psykologi (som ofta betraktas som pseudovetenskap av neopositivister) eller historievetenskap, eftersom dessa rikligt använder ändamålsförklaringar, vilket är något "metafysiskt trams" från fysikalistisk neopositivisitisk ståndpunkt.

'Scientism' i den mer allmänna meningen står för en monistisk, oftast fysikalistisk, neopositivism som är övermonistisk och tror att den skall erövra inte enbart grannvetenskaper utan hela den mänskliga kulturen. Mot detta ställs tanken att vetenskaper, religion, kultur och så vidare kan funka som ett lappverk av ämnessfärer med inbördes harmoniska relationer.

Som före detta positivist som började komma på andra tankar efter att ha läst prof. Sven-Ove Hanssons knäppa demarkations-tänkande (som jag uppfattade som religiös fundamentalism), föredrar jag fredliga relationer mellan de som inte tror att en enda verklighetsuppfattning är den som alltid gäller.

Daniel Dunér sa...

Och hur har du fått för dig att Humanisterna står för det du beskriver som "radikal neopositivism"? Har Humanisterna någonsin påstått att det är ovetenskapligt att ägna sig åt psykologi eller historievetenskap?

Rursus sa...

Daniel sade: "Har Humanisterna någonsin påstått att det är ovetenskapligt att ägna sig åt psykologi eller historievetenskap?"

Det finns inget sådant, vilket är ett gott tecken, men jag har svårt att tro att ni anser det vara vetenskapligt med kyrkohistoria och exegetik.

Min avsikt att "bråka" här, är att klargöra existensen av en 'scientistisk' världsåskådning och att försöka få er att inte hamna i en skyttegravsställning, som varken vi kristna humanister, eller ni är betjänta av. Jag vill inte bekämpa er utan fundamentalisterna, och därför framhåller jag en position som hålles av neopositivister, och vissa extrema kretsar som baserar sitt tänkande på Dawkins utan kritik. Dawkins är en bra och tankeväckande debattör, men han svartmålar för mycket. Ni ägnar er för mycket åt att svartmåla religion, i stället för att analysera fundamentalismens destruktiva mekanismer.

JemyM sa...

Så länge folk inte är neutralt utan positivt inställda till begreppet religion krävs att någon synliggör det destruktiva innehållet. Finns inget svartmålande i detta synliggörande. Jämför med avslöjandet av gulags i sovietunionen som svärtar den romantiska bilden av kommunismen som glada solidariska arbetare hand i hand.

Daniel Dunér sa...

Rurus, huruvida något är vetenskapligt har med metodik att göra. Att studera bibelns innehåll eller kyrkans historia, kan göras på både vetenskapliga och ovetenskapliga sätt. Bibelvetenskapliga studier är dock, så vitt jag vet, ofta färgade av ett konfessionellt tänkande och bedrivs ofta med ovetenskapliga metoder.

Patrik Lindenfors sa...

Rursus,
Många inom Humanisterna anser att fundamentalistisk religion är farlig för att den får folk att göra dumma saker, medan liberal religion är intellektuellt slapp eftersom den till stora delar är självmotsägande. Gerles sätt att resonera är ett väldigt bra exempel på vart det leder - *alla* slutsatser blir lika giltiga.

Vad det gäller vetenskapsfilosofi kan jag givetvis inte svara för andra på den här listan, men positivismen tycker jag Karl Popper effektivt tog död på.

Ulf Gustafsson sa...

Två reflektioner från dagens debatt mellan Strumark och Gerle:

1) Gerle måste vara oerhört "stark i anden". Först skriver hon en bok med flera fakta fel och grova förenklingar om Humanisterna. Sedan ställer hon upp i en debatt mot en garvad debattör inför 200 humanister. Det var starkt gjort.

2) Gerle kan inte med något exempel styrka hennes tes om Humanisterna farliga förenklingar. Hon har inget exempel på en religiös/kulturell sedvänja som Humanisterna kritiserar, men som hon tycker vi borde vara med tolerata emot.
Hennes kritik kokar ner till att Humanisterna lyfter för mycket negativa saker om religion, när det det även finns positiva saker med religion att berätta om.

Mattias Strömberg sa...

Finns debatten inspelad någonstans?

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se