20 sep. 2010

Ett främlingsfientligt parti i Sveriges riksdag...

...och plötsligt blev uppgiften för Humanisterna ännu viktigare än förut. Jag antar att många engagerade människor vaknar upp denna morgon med samma känsla. "Tur att jag är med i X, eller sympatiserar med Y, eller betalade till Z, de argumenterar och arbetar i alla fall för mänskliga rättigheter och mot främlingsfientlighet." För vi är faktiskt många, både individer och organisationer, som inte tycker att främlingsfientlighet hör hemma i svensk politik. Ungefär 95 %, vad det verkar. Så läget är på intet sätt hopplöst.

Uppgiften är glasklar. Att verka för alla människors lika rättigheter i alla sammanhang. Eller som det står formulerat i Humanisternas idéprogram:
  • Humanismen förespråkar ett sekulärt och pluralistiskt samhälle präglat av respekt, omtanke, rättvisa, solidaritet och ansvar.
  • Humanismen bedömer etik och politik utifrån deras följder för mänsklig lycka och välfärd.
  • Individens värdighet och självständighet är centrala värden i en humanistisk livsåskådning. Humanismen försvarar alla människors rätt att leva sina liv hur de vill, så länge de inte inkräktar på andras liv och frihet.
Vill du vara med oss? Du kan bli medlem här.

27 kommentarer:

Ulf Gustafsson sa...

Svenskarnas parti (fd Nationalsocialistisk front) har fått ett mandat i Grästorps kommun
SVTplay

Lena Sundström kommenterar detta:
"Nazistiskt parti får ett mandat i Grästorp. Skall man tolka det som att de andra partierna i kommunen har varit för dåliga på att prata ras."

Nu har även handskrivna röster börjat räknas och två partier kanske skall uppmärksammas ur ett humanistisk perspektiv: Okristdemokraterna (1 röst)
Människorätt för ofödda (2 röster)

"Det har sagts att demokrati är den sämsta styrelseformen som har prövats, bortsett från alla andra former som har prövats genom tiderna." Winston Churchill

Ulf Gustafsson sa...

JemyM, har du några kontakter i Grästorp? Upplysningen skulle behöva komma dit!

JemyM sa...

Det är vida känt att mindre samhällen tenderar att vara mer främlingsfientliga och konservativa än större.

Kristian Grönqvist sa...

Kan det tänkas ha något att göra med att mindre samhällen har en större möjlighet att jämföras med revir?

Patrik Lindenfors sa...

Jag bill ifrågasätta JemyMs "vida kända" kunskap. I min hjärna finns icke denna kunskap.

Kristian Grönqvist sa...

Patrik

inte i min heller, därför slängde jag fram en fråga. Kan du tänka Dig att fundera på saken i såfall.
Flockrevir har mycket med luktsinnet att göra bl.a.

JemyM sa...

Patrik Lindenfors
I tankevärlden är idéer konceptualiserade från våra erfarenheter. Vi klassificerar och sorterar ständigt vad vi upplevt och utvecklar vår egen förståelse för begrepp och upplevelser aningen olika. Även människor klassificeras på detta sätt, där vi har enkelt att tillskriva olika attribut till de arketyper vi föreställt oss utifrån de erfarenheter vi har. Ju mer vi utsätts för något dock, destu mer nyanserat tvingas vårat klassifikationssystem att bli.

I början av 1900-talet med sociologins födelse utfördes studier på folk i mindre samhällen jämfört med större samhällen (framförallt i området kring Chicago) och det konstaterades att mängden människor som vardaggligen möttes påverkade vad som ansågs "avvikande". Rent generellt är det som är främmande även hotande. Flooding innebär att man utsätts intensivt för något och därmed märker att något inte är farligt. I en storstadsmiljö är avvikande mer av en norm, ens klassifikationer, stereotyper och fördomar utsätts ständigt för nya prövningar. I och med att man vardaggligen möter människor är det också svårare att konstruera begränsade stereotyper. Stereotyper är enklare att föreställa sig om folk vi sällan träffar. Samtidigt tenderar ganska ovanliga beteenden att hitta varandra i storstädsmiljöer och är därför presenterade i större utsträckning. När du skulle ansetts suspekt om du samlade fågelspindlar i ett mindre samhälle skulle du förmodligen kunna gå med i en förening för fågelspindelälskare i storstadsmiljön.

Flera faktorer spelar in då det gäller urvalet av individer vi träffar. Vi kan t.ex. skilja på Göteborg och New York i mängden variation där en Göteborgare, trots upplevd i storstadsmiljö, ändå vant sig vid ett långt mer homogent samhälle. Vi kan t.ex. skilja på en taxichaufför och en lastbilschaufför där dessa i arbetet träffar och samtalar med olika antal individer. Generellt sett så träffar dock en individ i ett mindre samhälle färre individer och har därför enklare att få fördomar kring de grupper som inte är presenterade i just den populationen.

Detta är inte bara applicerbart på främlingar. Arbetsgrupper som består av både män och kvinnor tenderar att bli mindre fördomsfulla angående det motsatta könet.

Men även i större samhällen klassificeras ibland folk till det som anses som avvikande grupper. Folk med ADHD och Asperger Syndrom kan t.ex. ha en diagnos. I mindre samhällen tenderar detta att ses som personlighetsdrag eftersom antalet är för få för att särskilja en person från neuropsykologiska egenskaper.

För oss humanister kan vi tyvärr inte se striden som vunnen när folk i vidare utsträckning accepteras i storstäder. Homosexualitetsförakt, "gammaldags" kvinnosyn, konservativ religiös åskådning och rasism har sina rötter här och var runt i landet. Blandannat i Grästorp uppenbart. Detta innebär inte att varje möte med en mindre stad eller by kommer resultera i att man kör in i ett nynazistiskt demonstrationståg eller blir bränd som apostat, vad som anses norm och avvikande skiftar beroende på vilka individer som utgör populationen.

Patrik Lindenfors sa...

Så du menar att mindre samhällen är mindre diversa, och därför blir man mer konservativ och främilngsfientlig i dessa? Det orsakssambandet skulle jag kunna gå med på, men jag tvekar om det är sant. Problemet är att det inte är en förklaring som går att generalisera, för i så fall skulle ALLA mindre orter vara mer främlingsfientliga, och du behöver ara se på valresultatet för att se att det inte är så. Nu verkar det istället som att det finns främlingsfientliga och icke främlingsfientliga mindre orter på samma sätt som det finns främlingsfientliga och icke främlingsfientliga förorter i storstäderna.

Nils sa...

Intressant, JemyM, men du skriver mest om individer som blandas upp i helheten.
Ännu intressantare vore att veta mer om den mänskliga reaktionen när det dyker upp en relativt stor grupp som inte "blandas in".

Ulf Gustafsson sa...

Dagen är i dag min favorit tidning!
Så har då nationalisterna tagit sig in i landets främsta folkförsamling
"Alla vi invandrare är subjekt för Sverigedemokraternas politik. De vill att vi ska "känna" oss som svenskar. Alltså inte i första hand hysa samhörighetskänsla med samhället, utan med en etnisk folkgrupp. Det var just den politiken som tvingade oss att fly. I Irak avkrävdes kurder, kristna och alla andra grupper att assimileras in i den arabnationalistiska identiteten"

JemyM sa...

Patrik Lindenfors
Jag tror en viktig förtydling av min teori är att främlingsfientlighet är en biprodukt av den evolutionära drivkraften att vara defensiva mot det som är främmande. Driften försvagas genom exponering (ökad kunskap = mindre rädsla). Detta resonemang kan appliceras på andra domäner, den som läst naturkunskap är förmodligen mindre rädd för aspartam, gmo och vaccin då dessa inte längre upplevs främmande.

Tyvärr är främlingsskräck ett latent problem i människans biologi och måste bearbetas i varje nyfödd, t.ex. genom att göra det till tradition att förmedla kunskaper/erfarenheter, direkt eller indirekt (folkbildning, alternativt underhålla miljöer där exponering för det främmande sker). En universiell lösning är nog omöjlig.

Främlingsfientlighet som fenomen måste skiljas från rasism som idag ofta sprids som pseudovetenskap. Vi kan förklara rasismen fel rationellt, men främlingsskap reproducerar sig själv när naturliga beteende/tankemönster möter kontext. Nationalism, konservatism, främlingsfientlighet är inte rationella utan uppstår spontant.

Miljöer kan återskapa den ickevarierade population jag syftar till. Alla miljöer där främlingar är lätta att urskilja bär risk. Få individer med låg folkströmning kan vara en by, men också en förort, en friskola, ett ghetto, en gated community med mera.

JemyM sa...
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.
JemyM sa...

Ulf Gustafsson
Jag brukar säga att religion är nationalism. Vad tycker du om det?

Ulf Gustafsson sa...

JemyM, ja, båda begreppen bygger på ett tydligt "vi och dom"-tänk.

(Det får mig att fundera på om det finns någon religion som inte har något "vi och dom", i betydelsen att troende och hedningar behandlas olika av gudomen.)

Nils sa...

"Jag tror en viktig förtydling av min teori är att främlingsfientlighet är en biprodukt av den evolutionära drivkraften att vara defensiva mot det som är främmande."

Precis vad jag alltid har trott. När vi gick omkring i grupper måste andra grupper utgjort ett möjligt hot. Att man genom att ta till våld kunde skaffa sig byte eller kvinnor måste ha upptäckts mycket tidigt och att det inte skulle ha satt några spår i evolutionen är osannolikt.

Men om det nu är så, att misstänksamhet mot okända mer eller mindre ligger i generna, varför tas det inte större hänsyn till detta i vardagen; i politiken, t ex integrationspolitiken?

På något vis är det som etik och moral skenar iväg snabbare är vår "naturs" förmåga att hänga med.

JemyM sa...

Problemet är i synnerhet relevant att ta upp i integrationspolitiken.

Nu är främlingsfientlighet enligt mig oftast irrationell. Det betyder att den inte behöver respekteras. Däremot kan den inte ignoreras som om den inte existerar.

Jag tror vi behöver vara mer varse om skillnaden mellan vad som är "naturligt" och vad som är inlärt. Många grupper uppfattar sina normer som naturliga trots att de är artificiella. "Alla människors lika värde" är t.ex. en god sed, men med mycket enkla experiment kan vi visa att så inte är fallet. Vid den moraliska frågan huruvida vi räddar en främling eller en familjemedlem ur ett brinnande hus blir det ganska klart att vi prioriterar, trots våra officiella uttalade värderingar om att behandla alla likvärdigt.

Patrik Lindenfors sa...

Jag tror vi vandrar ner längs en väldigt tveksam väg om vi först måste ta reda på vad som är naturligt för oss. Dessutom är människan så finurligt konstruerad att det är i vår natur att ha kultur. Så vad vi "är" är förändringsbart. Jag har skrivit en artikel på temat som finns att läsa här för den som är intresserad: http://tvarsnitt.vr.se/huvudmeny/tvarsnittnr22010/essadetliggerimanniskansnaturatthakultur.4.37eca2ee12a87a820218000440.html

Ulf Gustafsson sa...

Nils,
Om din teori vore sann så skulle en slutsats kunna vara att vissa individer snabbare anpassar sitt beteende till m.a.p. etik, moral medan andra är mera tröga och är kvar i sin "natur".

JemyM,
Den här TED föreläsningen The pattern behind self deception tar upp ditt resonemang, vår hjärna lurar oss.

JemyM sa...
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.
JemyM sa...

Ulf Gustafsson
Korrekt. Den TED föreläsningen applicerad på främlingsfientlighet är intressant.

Patrik Lindenfors
Lite mycket för mig att ta in just nu, näst sista kursveckan och jag har bara massa stökig bråte i huvudet och funderar på att släcka ljuset och gå ut. Får titta senare.

Inga L. sa...

Nils
Du skriver: ” Men om det nu är så, att misstänksamhet mot okända mer eller mindre ligger i generna, varför tas det inte större hänsyn till detta i vardagen; i politiken, t ex integrationspolitiken?”

Har du några idéer om hur din slutsats skulle omsättas i praktisk politik?
Jag håller med om att det är problem, när många kommer samtidigt. Men hur löser man det rent praktiskt? Om många flyr från en krigshärd, blir det ju ofrånkomligt så att många kommer till ett fåtal platser. Som man själv (eller via smugglare) upptäckt kan tänkas stå för ett humanitärt mottagande.

Patrik
Din uppsats ger en mycket lättläst sammanfattning. Jag tittar mycket på naturprogram på TV. Kompenserar min bristande biologiutbildning med TV-universitetet. Därför känner jag igen mycket av det som du skriver om.
Det förklarar väl också varför det mest är män, som kommer hit som flyktingar. De är starkare, mera aggressiva och tar för sig på ett annat sätt än kvinnor och barn. Mycket orättvist. Som så mycket annat i livet.

MEN den populistiska slutsatsen behöver ju inte bli att det är blivande terrorister, som sprider ut sig för att ta över resten av världen. Det kan ju vara så att familjen/ släkten/ klanen inser att killarna har störst chans att klara sig i en krävande flykt och därför gemensamt satsar på att skicka iväg dem. Trots att de kanske inte alltid uppfyller kraven för att räknas som ”riktiga” flyktingar, dvs vara hotade av förföljelse.

Inga L. sa...

Tillägg till tidigare:
Min slutsats är förstås inte att vi passivt skall nöja oss med att konstatera biologiska fakta.
Det går att bygga samhällen som kompenserar för biologiska orättvisor, men visst utsätts samhället för påfrestningar, när många nyanlända från trasiga förhållanden skall inlemmas (eller återsändas). Desto viktigare då, med sekulära grundpelare.

Religionerna underlättar förstås inte ett modernt samhällssystem, eftersom de bygger på gamla skrifter. En personlig tro däremot, kan förmodligen vara en kraft för många. Liksom jag tror att en del samfund kan vara en trygghet och styrka för sina medlemmar. Låt vara med en förvrängd verklighetsuppfattning.

Om samfundets medlemmar i någorlunda demokratisk ordning tillåts ha, just en personlig tro, och samfunden inte tillåts styra det omgivande samhället, måste vårt i grunden stabila samhälle kunna klara av de spänningar som uppstår. En personlig tro kan lättare justeras efter omständigheterna.

SD med sin gammaldags syn på ”svenskhet” och kristendom, bidrar sannerligen inte till att minska på trycket. Deras inhumana "lösningar" ökar bara motsättningarna.

Nils sa...

Ulf och Inga, jag är övertygad om att det någonstans finns en gräns för hur många arbetslösa främlingar som kan släppas ner på en ort/förort innan det uppstår motsättningar eller segregation.

JemyM för ett intressant resonemang. Om det nu finns dunkla krafter som verkar utan att synas och vi är medvetna om det skulle det antagligen förhindra många motsättningar och politiska misstag.

Politikernas reaktioner efter att SD kommit in i riksdagen är ett skolexempel på bristande insikter. Övriga politiker förklarar det helst med att det är efterblivna lantisar eller onda människor som röstar på SD. Så onda att man inte ens kan vara i samma rum som dem. På det viset har politikerna inget ansvar och behöver inte ändra på något.

Steven Pinker tar upp just det här med förnekandet av vår natur i sin intressanta bok The Blank Slate.

Ulf Gustafsson sa...

...och jag är övertygad om att denna gräns varierar för olika orter och endast är svagt beroende av om de arbetslösa är främlingar eller inte.

- Arbetslöshet är ett problem
- Främlingsfientlighet är ett problem, då det gör det svårare för vissa grupper att få arbete

Patrik N sa...

"Men om det nu är så, att misstänksamhet mot okända mer eller mindre ligger i generna, varför tas det inte större hänsyn till detta i vardagen; i politiken, t ex integrationspolitiken?"

...menar du Nils, på fullt allvar, att vi ska ta hänsyn till de som fullständigt felaktigt men kanske på grund av sina primitiva arvsanlag har uppfattningen att flyktingarna är här för att våra byten och våra kvinnor och att vi dessutom på något vis ska omsätta det i praktisk integrationspolitik..?

Vore det inte bättre om vi som lever i en utvecklad del av världen med hjälp av vårt förnuft och våra goda kunskaper om hur vi fungerar istället konstaterade att vi inte kan reagera med reptilhjärnan gentemot främlingar?

Hur skulle samhället se ut om våra djupa brister och våra medfödda rädslor för t.ex. främlingar och för förändring skulle få styra vårt liv och leverne..?

Daniel Dunér sa...

En sådan, biologisk, förklaring kan förklara hur ett frö till främlingsfientlighet kan uppstå. Men en sådan känsla omvandlas bara till en åsikt, till en kultur, om den ges legitimitet. Om man uppfostrar alla i ett sammanhang, där det är en självklarhet att människor är olika, så kommer dessa problem knappast uppstå.

SD använder alltså en helt felaktig metod, när de ökar rädslan. Vilket självklart kommer öka spänningarna långsiktigt.

Patrik N sa...

Håller helt med dig Daniel. SD är ju inte ute efter att minska spänningarna. Tvärtom, en fortsatt misslyckad integrationspolitik är ju en förutsättning för att de ska kunna behålla sitt väljarstöd som bygger på rädsla för det okända och rädsla för förändring.

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se