4 sep. 2010

Gemensam design - gemensam designer?

Skeptikerpodden om "gemensam design - gemensam designer".

9 kommentarer:

Lennart W sa...

Två påståenden:

P1. Det finns djurarter som har gemensam design - alltså måste det vara en designer

P2. Om det finns olika design, måste det vara flera designers.

Följer P2 logiskt från P1? Varför skulle inte en designer kunna ha några olika upplägg?

Just sånt här får jag krupp på. Dåliga ovetenskapliga argument för vetenskap. Med såna vänner behöver man inga fiender. Gör om, gör rätt.

Elias W-O sa...

Lennart W,
Jag skulle kunna ta den här diskussionen, men jag måste erkänna att jag inte besitter tillräckligt med kunskap inom biologi och andra avgörande ämnen för att göra diskussionen rättvisa.

Jag riktar istället en menande/vädjande blick till Patrik Lindefors angående ämnet.

Ledsen Lennart.

Lennart W sa...

Behövs inte med mig, om du menar om evolution. Ingen vettig människa kan förneka att det är det så det har gått till, och fortfarande går till. Den ev. Skaparen har använt det skarpaste verktyget i lådan: evolution.

Min invändning här var helt och hållet mot det dåliga argumentet i klippet. P1 implicererar inte P2. Vetenskap och rationalitet försvaras dåligt med ovetenskapliga och irrationella argument.

Elias W-O sa...

Lennart W,
Isåfall så kan jag inte annat än att påpeka den religiösa omplaceringstaktiken; flytta gud när det passar. Det samma funkar med den osynliga rosa noshörningen, tomtar och troll, näcken, locknessodjuret och andra mytologiska varelser som saknar bevis. Små barn gör det när de leker i vardagen och författare gör det för att storyn ska passa in så bra som möjligt i situationen.

Då teorin om guds attribut inte längre håller inom ett visst område så gör man den verifierbara förklaringen till guds eget verktyg och genom detta inte svarar på/förklarar någonting utan endast upprätthåller gudsidéns status quo.

Lennart W sa...

Det är ett sätt att se det. Ett annat sätt kan illustreras med Bohrs svar till Einstein, i deras debatt om kvantfysikens natur. "Gud spelar inte tärning" sa Einstein. "Sluta tala om för Gud hur han ska göra" svarade Bohr. Att ingen av dem var religiös i iaf vanlig mening är inte det väsentliga här. Men är det något man verkligen kan säga om kreationister, så är det att de försöker tala om för Gud vad som är möjligt för honom och hur han skulle ha gjort saker. Iaf får han inte ha använt evolution, tycker de. Inte ödmjukt alls inför vare sig Skapelsen eller en ev. Skapare.

Vore jag Skaparen, skulle jag vara speciellt förtjust i alla forskare som så ivrigt försökte kartlägga och förstå mitt verk.

Patrik N sa...

Lennart, hur kommer du fram till att Gud använt evolutionen som redskap?

Är det för att du accepterar evolutionen som sådan och eftersom du anser att Gud står bakom allting så måste det ha varit han som nyttjade eller snarare skapade det redskapet?

Ungefär i stil med: (1) Gud finns, (2) evolutions finns, (3) alltså har Gud använt evolution som medel för att låta livet utvecklas.

Jag är nyfiken.

Lennart W sa...

Patrik N, du misstolkar mig (med flit?). Det jag har kommit fram till är att evolutionen är en korrekt beskrivning av livets utveckling, vare sig det finns en Skapare eller ej. OM det finns en Skapare har han använt sig av evolutionen.

Brukar alltid skriva t.ex. "en ev. Skapare", inte bara "Skaparen". Det där "ev." står inte där bara för skojs skull. Behöver jag tala om vad förkortningen betyder?

Anders Martinsson sa...

Lennart W,
Du missförstod nog resonemanget.
ID-nissarna argumenterar för att gemensam design visar på gemensam designer. Om detta argument ska vara giltigt krävs det att det är falsifierbart. Alltså att olika design pekar på ej gemensam designer. Annars är ID-påståendet meningslöst som argument.
Det är ID-nissarna som har inskränkt att P1->P2, inte de som argumenterar för vetenskap. Det är de som ska göra om och göra rätt.

Patrik N sa...

Ah, då förstår jag Lennart. Jag trodde att du redan tagit ställning i frågan huruvida en skapare existerar/har existerat eller ej.

Då är vi faktiskt helt överens i att säga att "om det finns en skapare så har han skapat skapelsen, evolutionen och allt annat och om det inte finns någon skapare så har han inte skapat skapelsen, evolutionen och allt annat".

Tanken var inte att missförstå med flit, jag var mest nyfiken på om du har argument för att en skapare står bakom skapelsen, evolutionen och allt annat och hur de argumenten då ser ut.

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se