15 sep. 2010

Humanist och sverigedemokrat – är det ens möjligt?

Intuitivt svarar jag direkt nej på frågan. Nej, jag kan inte som humanist rösta på SD. Men som humanist vet jag också att intuitionen, även om den är en god hjälp i ögonblickets valsituation, ofta leder oss vilse när valsituationen blir mer komplicerad och kräver moget övervägande. Därför har jag tagit mig en titt på det SD själva säger att de står för, för att utröna om min intuition leder rätt i detta fall.

På SD:s hemsida kan man läsa följande.

Det primära målet med Sverigedemokraternas politik är att återupprätta en gemensam nationell identitet och därmed också en stark inre solidaritet i det svenska samhället. Partiet tar avstånd från mångkulturalism, rasism och läror där det etniska ursprunget räknas som det enda eller avgörande kriteriet för nationstillhörighet. Det Sverigedemokratiska alternativet till dessa idéer utgörs av en kombination av flera väsentliga delar:

- En restriktiv invandringspolitik

- En utökad flyktinghjälp i krisområdenas närhet

- Ett stärkande av den svenska kulturen

- En öppen svenskhet med krav på invandrares anpassning och assimilering till det svenska samhället

- Ökat stöd till de invandrare som frivilligt önskar återvända till sina hemländer

Med mångkultur avser Sverigedemokraterna ett samhällssystem där främmande kulturer jämställs med, eller värderas högre än, ursprungskulturen och där staten på olika sätt uppmuntrar invandrare att behålla, eller förstärka, sina ursprungliga identiteter.

Svensk är den som har en helt övervägande svensk identitet, och som av sig själv och av andra svenskar uppfattas som svensk. Partiet gör dock en tydlig åtskillnad på nationstillhörighet och medborgarskap och menar att alla svenska medborgare skall ha samma rättigheter och skyldigheter.”

Alltså: SD tar avstånd från rasism och en monoetnisk nation, och tycker att alla svenska medborgare skall ha samma rättigheter. Vackert så, hade de inte gjort det hade de fortfarande varit ett parti långt ut i marginalen. Men det räcker inte för mig. Låt oss gå vidare i texten. SD tar också avstånd från mångkulturalism. Vad menar de med detta?

”Mångkultur” definierar SD som att främmande kulturer får fördelar jämte eller framför den inhemska. Är det då inte bra att värna svensk kultur? Tja... det beror på vad man menar med svensk kultur. Detta ger SD ingen definition på. Deras definition av ”svensk” är ofantligt godtycklig. Var går gränsen för ”helt övervägande”? Om en svensk medborgare har en ”helsvensk” pappa och en ”osvensk” mamma, och identifierar sig lika mycket med mammans kulturella identitet som med pappans, är denna svensk då eller inte?

Detta illustrerar med all önskvärd tydlighet det tankefel som gör att SD inte är ett trovärdigt alternativ för en humanist. Nämligen att det går att definiera ”kulturer” som man kan hänföra den ena eller den andra individen till. För mig som humanist måste en människa vara först och främst en individ och bemötas som sådan. Viljan att kategorisera människor i ”svensk” och ”icke-svensk”, och vidare alla ”icke-svenskar” i olika fack beroende på härkomst, är visserligen fullt begriplig. Det är en del av vår natur att ordna världen på det sättet för att göra den mer begriplig – en del av vår intuition, kan man säga. Men att bygga ett demokratiskt samhälle på så grova förenklingar är inte möjligt. Ett demokratiskt samhälle måste vara humanistiskt i just den bemärkelsen att alla människor – medborgare eller ej – skall ses i första hand som just individer, inte medlemmar av en eller annan grupp.

Även SD:s omtalade film visar hur de ser på den heterogena grupp som lättvindigt buntas ihop under etiketten ”invandrare”. För SD är detta ord synonymt med horder av burkaklädda kvinnor som invaderar landet för att yngla av sig och parasitera på vår välfärd. Högutbildade höginkomsttagaren och ateisten Laleh eller Kemal, som går klädd i jeans och lyssnar på Ebba Grön, tycks inte finnas i deras sinnevärld. Just denna generalisering kan vara första steget ut på ett sluttande plan, där nästa steg är att börja betrakta den åsyftade gruppen som mindre värda.

”Mångkultur” är för mig ett begrepp som direkt leder tanken fel. Man skulle istället kunna tala om ”kulturell mångfald”. Det kan tyckas vara hårklyverier, men om man tänker efter så antyder ”mångkultur” att det finns många olika ”kulturer”, medan ”kulturell mångfald” antyder att det finns en uppsjö av kulturyttringar som man kan lockas eller avskräckas av. En sådan mångfald finns även inom den svenska kultur som SD drömmer om, om man tittar lite närmre.

Ponera att SD finge oinskränkt makt i vårt samhälle. Jag förutser att de skulle stöta på ett problem när det gäller att främja den svenska nationella identitet som de eftersträvar. De skulle snabbt tvingas tillsätta en svenskhetskommitté för att kunna skilja ut agnarna från vetet i sitt blågula rike. En Svenska akademin med politiska befogenheter. Vad skulle de göra med de svenskar som inte identifierar sig med denna ”svenskhet”? Svenskar som jag, som vill berikas av vilt främmande kulturyttringar – samtidigt som vi vill kunna kritisera skadliga kulturyttringar, svenska som osvenska? I SD:s sörgårdsidyll, finns det en plats för sådana som mig? Eller skulle jag bli tvungen att ”assimileras” liksom alla de invandrare som vill göra sig ett nytt hemland här och bidra till dess karaktär, som alltså skall berövas denna möjlighet och istället antingen låta sig stöpas om i en svensk form eller ”uppmuntras” att åka ”hem” igen?

Det är just denna fixering vid svenskheten som gör att jag ryser när jag tänker på ett Sverigedemokraterna vid makten. Låt oss istället värna om de grundläggande mänskliga rättigheterna, inklusive jämlikhet, yttrandefrihet och religionsfrihet, och aldrig, aldrig ge avkall på varje människas rätt att bli bemött i första hand som individ och inte som representant för en viss grupp. Runt sådana värderingar kan man skapa en stark inre och yttre solidaritet! Låt oss granska varje kulturyttring för sig och fråga oss om den platsar i ett fritt och jämlikt samhälle och hur vi annars skall bemöta den, istället för att klumpa ihop dem och avfärda eller godkänna dem som en förment enhetskultur.

Om Sverigedemokraterna kan klara detta, om de förmår lämna sin fixering vid olika kulturer, så skulle de bli ett annat parti med andra frågor på agendan. Men det lär inte hända. Redan namnet ger vid handen, att det de sätter högst är Sverige och svenskheten. Men vilket Sverige och vilken svenskhet? Tja, inte mitt och inte min i alla fall.

37 kommentarer:

Nils sa...

Sverigedemokrat och Humanist? Beror väl på hur "fanatisk" man är?
Lika lite som man man, vad jag förstår, måste ställa upp på allt Humanisterna står för, lika lite måste man väl ställa upp på allt som ett parti står för.
Eller du vill kanske ha en Humanist-kommitté för att gallra bort medlemmar som inte håller måttet?

Ett populärt begrepp som tas till av populisterna när de ska försvara kritik av islam är stigmatisering. Men den i särklass mest stigmatiserade gruppen i det svenska samhället i dag är sverigedemokrater som blir hotade, misshandlade och får sina offentliga möten saboterade.

Humanisterna har stämt in i den massiva stigmatiseringskören som indirekt legitimerar det vi nu ser i vad som måste vara den smutsigaste valrörelsen i modern tid.

Människor ska först och främst behandlas som individer, skriver du, men den rätten gäller verkligen inte sverigedemokrater. Alla är rasister punkt slut.

Patrik Lindenfors är ju emot religion men försvarar och vill gärna ha muslimska helgdagar. Yttrandefrihet är en viktig humanistisk princip och varför skulle inte Sturemark eller Lindenfors lika gärna gå ut och försvara Sverigedemokraternas rätt att yttra sig.

Men beröringsskräcken är så stark idag att det förlamar all debatt. Om man är starkt negativ till religioners inflytande i samhället, och i synnerhet islams, kan man gå med i Humanisterna.

Visst, Sturemark gör ett jättebra jobb som opionsbildare, men om du vill få upp frågan på den politiska nivån, vart vänder du dig då? Folkpartiet? Övriga partier övertrumfar varandra för att bagatellisera islams negativa inflytande. För att inte tala om DO. Vilket block kvittar lika i det här sammanhanget.

Återstår gör Sverigedemokraterna. Jag är övertygad om att de allra flesta röstar på SD som en markering. Hade partiet en reell chans att förverkliga sitt program skulle de flesta backa.

Patrik N sa...

Nils, vad är det egentligen för ett konkret negativt inflytande som islam som religion, i dina ögon, har på vårt samhälle?

Nils sa...

Det finns en massa saker. Det värsta är naturligtvis att anhängarna anser att motståndare ska bemötas med med våld. Dumheterna med handskakningsdomen, ändra på djurskyddslagarna, könseparation i klassrum och badhus mm är andra yttringar.
Jag anser att allt religiöst inflytande på samhället är negativt, men det är ingen annan religion som så aggressivt kräver att samhället ska anpassa sig till sina sedvänjor som islam.

Ulf Gustafsson sa...

"Det finns massor av saker"
Vilka då?

Vi är flera läsare av denna blogg som brukar kritisera religion. Låt oss hjälpa Nils.

Ta fram konkreta exempel på svenska muslimer som representerar någon mer än sig själv och förespråkar något som är negativt för det svenska samhället. Jag tänker då på sånt som är bryter mot mänskliga rättigheter eller demokratiska värderingar mm.

Jag känner på rakarm till ETT fall:
Ungdomsförbunden om homosexualitet

Patrik Lindenfors sa...

Två till: Muhamed Omar och Abd el-Haqq Kielan. De måste givetvis kritiseras, men de har faktiskt inget vidare inflytande på samhället även om de så klart gärna skulle vilja. Men vem vill inte det?

Pederpax sa...

Nils, om du kan peka på var i min text jag skriver att alla sverigedemokrater är rasister och att vi skall utesluta medlemmar som röstar på SD, så skall jag genast be om ursäkt för detta. Men det är inte det jag skriver. Jag skriver om varför jag, personligen, inte ser att jag som humanist kan rösta på SD, utifrån den politik de förordar på sin hemsida.
Jag ser inte heller att SD inte fått komma till tals i valrörelsen. Deras film sändes visserligen inte av TV4, men efter att ha sett den förstår jag varför. Sabotage av offentliga möten med tillstånd och misshandel i alla former tar jag också starkt avstånd ifrån.
På ett sätt är det positivt med att SD har fått en så stark ställning: det borde tvinga de etablerade, mer nyanserade partierna att ta upp deras frågor på ett mer konstruktivt sätt. Det har även jag ett intresse av, huruvida det verkligen kommer att hända återstår att se. Men att ta steget därifrån till att rösta på ett parti vars politiska profil röjer en människosyn som jag ser som helt verklighetsfrämmande och olämplig att bygga politik på, det är ingenting för mig.
Om du nu inte instämmer med min analys av den politik som SD presenterar på sin hemsida, får du mycket gärna förklara varför, istället för att försöka pådyvla mig åsikter som jag inte har. Tack!

Patrik N sa...

Enskilda exempel "på svenska muslimer som representerar någon mer än sig själv och förespråkar något som är negativt för det svenska samhället" säger ingenting om islam som religion.

Den som önskar kan samla lika många exempel på svenska kristna som representerar någon mer än sig själv och förespråkar något som är negativt för det svenska samhället. Eller varför inte samla likartade exempel på humanister eller ateister som representerar någon mer än sig själv och förespråkar något som är negativt för det svenska samhället...?

Man kan hitta många extremt stolliga idéer i alla "läger" och de bör alla kritiseras. Det är inte poängen. Poängen är att Sverigedemokraterna inte arbetar emot religion i allmänhet utan man är enbart kritiska till islam. Vad avser kristendomen så engagerar man sig istället aktivt i både församlingar och i Kyrkomötet, förstås till förtret för Svenska Kyrkan.

Sverigedemokraterna är inte emot islam för att det är en religiös yttring med negativa konsekvenser för den fria människan utan därför att de människor som invandrar till Sverige och där många (men inte alla) är muslimer uppfattas vara så olika "oss" och "de" och "deras kultur" anses hota "vår kultur" och "vår svenskhet". Det kokar som så ofta förr ned till en fråga om hår- och hudfärg när samhällets begränsade resurser ska fördelas.

Humanisterna och Sverigedemokraterna har ingenting gemensamt i sin "kritik av islam". Humanisterna kritiserar vissa sedvänjor och bruk inom islam (och andra religioner, dogmatiska läror och system) till förmån för människovärdet. Sverigedemokraterna kritiserar islam (och muslimer) för att de är "för annorlunda", "kostar pengar" och för att de "hotar oss".

Det handlar i Sverigedemokraternas fall inte om något annat än rädsla för förändring och i vissa fall om ren rasism.

Den som inte ställer upp på Sverigedemokraternas främlingsfientlighet bör lägga sin röst någon annanstans för främlingsfientligheten är partiets huvudnummer. Att tro någonting annat är bara naivt.

Patrik N sa...

Enskilda exempel "på svenska muslimer som representerar någon mer än sig själv och förespråkar något som är negativt för det svenska samhället" säger ingenting om islam som religion.

Den som önskar kan samla lika många exempel på svenska kristna som representerar någon mer än sig själv och förespråkar något som är negativt för det svenska samhället. Eller varför inte samla likartade exempel på humanister eller ateister som representerar någon mer än sig själv och förespråkar något som är negativt för det svenska samhället...?

Man kan hitta många extremt stolliga idéer i alla "läger" och de bör alla kritiseras. Det är inte poängen. Poängen är att Sverigedemokraterna inte arbetar emot religion i allmänhet utan man är enbart kritiska till islam. Vad avser kristendomen så engagerar man sig istället aktivt i både församlingar och i Kyrkomötet, förstås till förtret för Svenska Kyrkan.

Sverigedemokraterna är inte emot islam för att det är en religiös yttring med negativa konsekvenser för den fria människan utan därför att de människor som invandrar till Sverige och där många (men inte alla) är muslimer uppfattas vara så olika "oss" och "de" och "deras kultur" anses hota "vår kultur" och "vår svenskhet". Det kokar som så ofta förr ned till en fråga om hår- och hudfärg när samhällets begränsade resurser ska fördelas.

Humanisterna och Sverigedemokraterna har ingenting gemensamt i sin "kritik av islam". Humanisterna kritiserar vissa sedvänjor och bruk inom islam (och andra religioner, dogmatiska läror och system) till förmån för människovärdet. Sverigedemokraterna kritiserar islam (och muslimer) för att de är "för annorlunda", "kostar pengar" och för att de "hotar oss".

Det handlar i Sverigedemokraternas fall inte om något annat än rädsla för förändring och i vissa fall om ren rasism.

Den som inte ställer upp på Sverigedemokraternas främlingsfientlighet bör lägga sin röst någon annanstans för främlingsfientligheten är partiets huvudnummer. Att tro någonting annat är bara naivt.

Patrik N sa...

Enskilda exempel "på svenska muslimer som representerar någon mer än sig själv och förespråkar något som är negativt för det svenska samhället" säger dock ingenting om islam som religion.

Den som önskar kan samla lika många exempel på svenska kristna som representerar någon mer än sig själv och förespråkar något som är negativt för det svenska samhället. Eller varför inte samla likartade exempel på humanister eller ateister...?

Man kan hitta många extremt stolliga idéer i alla "läger" och de bör alla kritiseras. Sverigedemokraterna arbetar inte emot religion i allmänhet utan man är enbart kritiska till islam. Vad avser kristendomen så engagerar man sig istället aktivt i både församlingar och i Kyrkomötet, förstås till förtret för Svenska Kyrkan.

Sverigedemokraterna är inte emot islam för att det är en religiös yttring med negativa konsekvenser för den fria människan utan därför att de människor som invandrar till Sverige och där många (men inte alla) är muslimer uppfattas vara så olika "oss" och "de" och "deras kultur" anses hota "vår kultur" och "vår svenskhet". Det kokar som så ofta förr ned till en fråga om hår- och hudfärg när samhällets begränsade resurser ska fördelas.

Humanisterna och Sverigedemokraterna har ingenting gemensamt i sin "kritik av islam". Humanisterna kritiserar vissa sedvänjor och bruk inom islam (och andra religioner, dogmatiska läror och system) till förmån för människovärdet. Sverigedemokraterna kritiserar islam (och muslimer) för att de är "för annorlunda", "kostar pengar" och för att de "hotar oss".

Det handlar i Sverigedemokraternas fall inte om något annat än rädsla för förändring och i vissa fall om ren rasism.

Den som inte ställer upp på Sverigedemokraternas främlingsfientlighet bör lägga sin röst någon annanstans för främlingsfientligheten är partiets huvudnummer. Att tro någonting annat är bara naivt.

Nils sa...

Peder, jag menade inte att pådyvla dig åsikter. Jag menade generellt i samhällsdebatten.
Sedan tycks några här anse att man bara kan påverka negativt genom lagbrott, vilket det förall del inte saknas exempel på, men så fungerar det naturligtvis inte.
Jag har egentligen inte mycket att tillägga. Du gör din analys och jag förmenar dig inte den, jag har all respekt för den.

Ulf skriver "Ta fram konkreta exempel på svenska muslimer som representerar någon mer än sig själv..."
Det är ju hyggligt att ni vill hjälpa, men jag känner inte att det behövs. Att alltid behandla alla som individer är ofta en smart taktik men i realiteten inte hållbar. Särskilt inte när det handlar om religion. Det kan tyckas som en naturlig utgångspunkt när man sitter hemma på forskarkammaren, men vi är aldrig enbart individer.
Lika lite som Weiderud och biskoparna enbart talar för sig själva när de vill halalslakta, lika lite agerar en muslim enbart för egen del när han skallar Vilks.

Det är lite grann som det här med moderata och extrema muslimer. I maj besökte jag moskén i Malmö, där de förresten höll på att bygga den fantastiskt vackra altarväggen i mosaik, och talade då med en av ledarna och frågade om deras islam. Han berättade då att de hörde till en turkisk gren som betraktas som moderat. Men, sa han, det finns inget som heter moderat, antingen är man muslim eller inte.

Daniel Dunér sa...

Värt att notera är att Centerpartiet, inte Islam, idag är det största hotet mot den svenska djurskyddslagen. De planerar (bland annat) att sänka kraven i djurskyddslagen, för att öka den svenska djurindustris konkurrenskraft.

Om man vill se förbättringar (istället för försämringar) för djuren, är det en nödvändighet att rösta på de rödgröna.

Mer information och en granskning av partierna finns på: Allians För Djuren

Nils sa...

Peder, jag menade absolut inte att pådyvla dig åsikter. Jag avsåg generellt i samhällsdebatten.
Sedan tycks några här anse att man bara kan påverka negativt genom lagbrott, vilket det för all del inte saknas exempel på, men så fungerar det naturligtvis inte.
Jag har egentligen inte mycket att tillägga. Du gör din analys och jag har all respekt för den.

Ulf Gustafsson sa...

Nils,
Jag försvarar Sverigedemokraternas yttrandefrihet och tycker att de våldsamma proteserna mot SD varit skadliga mot demokratin.

Men varför yttrar sig ingen SD anhängare, när det får följdfrågor?

Varför utvecklade du inte vad du menade med "massor av saker"?

Tills du svarar så utgår jag ifrån att du inte har några argument för dina åsikter.

Ulf Gustafsson sa...

Ett fjärde exempel:
Mahmoud Aldebe

Det intressanta i detta exempel är att SMF gick emot honom (sin ordf) när hans åsikter gick förlångt.

Ulf Gustafsson sa...
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.
Nils sa...

Ulf, eftersom du inte tar till dig vad jag skriver, föreslår jag att vi vänder på steken. Ge exempel på vad som är positivt med det vi sett av islam i Sverige hittills?

Ulf Gustafsson sa...

Nils,
Jag förstod ditt resonemang, men förstår inte varför du är så rädd för islamisering av Sverige att du kan tänka dig att rösta på SD. För att förstå ville jag därför veta vad "massor av saker" är. Men jag ger upp detta nu.

Personligen ser jag inget positivt med islam i Sverige, men jag ser inte heller något positivt med kristendom i Sverige.

Jag accepterar att religiös människor finner tröst och svar i sin religion. Det är positiv för dem. Om deras tro sedan inspirerar dem att göra goda saker i samhället, så kan även det vara bra för mig.

Det finns massor av positiva saker med människor som har sitt ursprung i muslimska länder och nu bor i Sverige. T.ex. har jag jätte trevliga grannar från Iran som alltid hjälper till. Människor från andra kulturer berättar om levnadsöden som jag aldrig skulle kommit i kontakt med annars. Framför allt är det människor individer med samma värde och rättigheter som jag.

Nils sa...

Vad jag förstår tycks vi ha rätt så lika uppfattning. Jag ser heller inget positivt med kristendom och har inte minsta problem med att människor ägnar sig åt sin tro.
Jag är själv uppväxt i ett frireligiöst hem och mina föräldrar är fortfarande troende (tror jag).
Du tycks ha hakat upp dig "en massa saker" men för min del räcker var och en av de saker jag nämnde för att jag vill slippa inflytande i det offentliga livet från islam.

Patrik N sa...

"Ta fram konkreta exempel på svenska muslimer som representerar någon mer än sig själv och förespråkar något som är negativt för det svenska samhället. Jag tänker då på sånt som är bryter mot mänskliga rättigheter eller demokratiska värderingar mm."

Varför skulle de exempel ni hittar vara representativa för och överhuvudtaget säga någonting om islam som religion? Ska vi inte hitta exempel på ateistiska och humanistiska stollar också och sen dra slutatser om ateismen och humanismen med de stolliga exemplen som utgångspunkt?

Nej, det ni ägnar er åt passar bättre som aktivitet hemma på SD:s partiexpedition. Att Patrik Lindenfors kunde luras med är förvånande.

Islam, kristendom och alla andra dogmatiska läror förtjänar omfattande granskning och kritik, men det ni håller på med just nu spelar bara de främlingsfientliga i händerna när de åker räkmacka på humanisternas religionskritik.

Ulf Gustafsson sa...

Nils, även om vi har gemensamma åsikter om negativa religösa/kulturella seder, så tror jag skillnaden är avgrundsdjup map människosyn och vilka metoder som är acceptabla.

Att angripa islamisering genom att begränsa invandring är som att angripa våldsbrott genom abortering av manliga foster. Heltokigt alltså!

Ulf Gustafsson sa...

Patrik N, ingen har sagt att de fyra exemplen är represantiva för muslimer i Sverige, det är de inte.
Det underförstådda avsikten är konkreta exempel kan sakligt bemötas, allmänt tyckande inte.
Islams företrädare måste väl ändå kunna kritiseras, tycker du inte det?

Nils sa...

Ulf, ett stund efter att jag postat inlägget insåg jag det dumma i min antydan om att vi skulle dela uppfattning.
Jag vet naturligtvis ingenting om dig och du ingenting om mig.

Det är helt uppenbart, för vad är det för avgrundsdjup du talar om?
Men det är typiskt för hur snedvridet debattklimatet blivit. I min första kommentar försökte jag föra ett principiellt resonemang mot bakrund av vad jag uppfattade som en självgodhet i det ursprungliga inlägget. För att visa hur "god" man är definierar man sig mot vad som uppfattas som det allra sämsta. Behovet uppstod förstås efter Gerles artikel i DN.

Men så snart man kommer i närheten av SD, vips är man SD:are och rasist. Bara att läsa kommentaren innan från Patrik N, kritiserar man islam hör man hemma på SD:s partiexpedition.

Patrik Lindenfors sa...

Det gör man inte alls det. Islam är en dum religion, överträffad enbart av islamism. SD är ett korkat parti. Så. Det gick finfint att hålla två tankar i huvudet samtidigt.

Kenneth Karlsson sa...

Har bott längre tider i tre olika länder, med olika kulturer, ett av länderna är arabiskt med muslimsk lag.

I inget av dessa länder har jag som invandrare kunnat ställa krav på särbehandling. Jag har fått klara mig själv, söka jobb, fixa bostad osv, precis som alla andra människor i de samhällena. (I det land med muslimsk lag blev jag dock särbehandlad som icke-muslim, men det är en annan sak).

Det vi ser händer i Sverige är att invandrare börjar ställa krav på särbehandling, eller rättare sagt: samhället stimulerar invandrare att börja ställa särkrav - bostäder, utbildning, mat - vilket i den politiska godhetens namn, också nu ska genomföras på arbetesmarknaden.

Istället för att stå upp för det demokratiska civila sekulära samhällets regler, som ska gälla för alla, börjar man alltså skilja på människor och människor. Det är effekten av det s.k. multikulturella experiment vi ser början av idag. Självklart reagerar folk på detta, jag gör det, andra gör det.

Att man vill påtala det här, och försöka påvisa att mängden invandring spelar en negativ roll i utvecklingen, betyder alltså inte att man är rasistisk eller inhuman.

Därför tycker jag att Humanisternas antiSD-kampanj är fel. Diskutera gärna sakfrågorna, men stigmatisera inte ett helt parti. Det luktar storebror lång väg.

Patrik Lindenfors sa...

Kenneth,
Man ska inte särbehandla människor, det är en av Humanismens grundvärderingar. Alla har lika värde, samma rättigheter och samma skyldigheter. Just därför har vi vänt oss emot SD. Läs på vårt idéprogram och SDs partiprogram så ser du att de inte går ihop.

Du kom inte till de länder du bodde i som flykting, därtill tvingad av omständigheterna. Jag har också bott utomlands i flera omgångar. Men att jämföra den priviligierade tillvaron man har som frivillig tillfällig besökare med flyktingars tillvaro i Europa är helt barockt.

Patrik N sa...

Kenneth, jag upplever att du är rätt svepande i ditt inlägg. Jag hittar inte någon direkt konkret punkt med direkt exemplifiering på det som du är oroad över?

Har du några bra (verkliga) exempel som verkligen påverkar vårt samhälle att delge eller har du bara en allmän olustkänsla inför invandringen till Sverige?

Är det invandrare från någon speciell region du oroas särskilt över eller ser du t.ex. amerikanska, finska och tyska invandrare som lika stort problem som invandrare från andra länder? Har de invandrades religion någon betydelse för dig? Spelar de någon roll om de är ateister, kristna, buddhister, muslimer eller något annat eller är allt lika illa?

Humanisterna har inte drivit någon kampanj mot SD vad jag vet. Däremot har det blivit klargjort hur tydligt SD och Humanisterna skiljer sig åt i och med att Gerle gjorde ett försök att smutsa ned Humanisterna genom att försöka koppla dem till det starkt främlingsfientliga partiet SD.

Många i Sverige verkar vara oroliga inför vad som komma skall när invandrare påverkar vårt samhälle och integreras eller inte integreras i det. Man känner kanske en oro för att våra allra mest populära och mest spridda svenska nationalrätter pasta, pizza och kebab inte längre ska vara vad de alltid sedan fornminnes tider varit utan att vi nu ska börja tvingas äta konstig utländsk mat som invandrarna för med sig?

SD tycks inte kräva att invandrare ska integreras i vårt samhälle, dvs att vi lär oss av det som är bra som de för med sig och de lär av oss från det vi har som varit bra för oss utan man kräver assimilering och fullständig anpassning. "De" ska bli som "vi" och "vi" ska självfallet alltid förbli som "vi alltid varit" - "ursvenska" (det borde kanske vara nånting i stil med en arbetskraftsinvandrad grek från 60-talet som varit med och byggt vår välfärd men det är nog inte nåt sånt som avses). Frågan är hur svenska "de" måste bli för att någonsin kunna accepteras av "oss"?

Precis som du så vill de flesta människor klara sig själva, söka jobb, fixa bostad osv. Det ändras inte hos en människa för att den lämnar sitt land till förmån för ett annat.

Jag är själv invandrare i Tyskland (på viss tid pga jobb) och ingenting ändrades i min mentalitet och inställning till livet när jag passerade gränsen. Människor som inte vill arbeta, göra rätt för sig och inte vill bidra till samhällsutvecklingen hittar du i alla läger, vare sig de korsat en gräns eller inte. Kanske de finns representerade till och med i SD?

Kenneth Karlsson sa...

Jag är invandrare i det land jag nu bor. Men jag är inte flykting.

Flyktingar ska ett civiliserat land kunna ta hand om, ordna boende, ge stöd, för att sedan slussa de in i samhället eller låta de permanent återvända till sitt hemland när situationen så tillåter det.

Flyktingindustrin är idag utbredd -människosmugglare tjänar stora pengar på att fixa folk fram och tillbaka. Så är det också i Spanien där båtlaster flyktingar ofta landar på stränderna. Spanien försöker sända tillbaka dem så gott det går. För frågan är - är de verkligen flyktingar, eller är de lycksökare?

Flyktingpolitiken måste kunna vara stram, för att särskilja lycksökare från riktiga flyktingar. Ett krav kan ju vara att man ska kunna legitimera sig.

Jo jag är previligerad som inte är flykting. Men jag är invandrare. Så jag kan ju per automatik inte vara emot invandring som princip, har heller aldrig varit det.

Invandring som princip är nämligen inte av ondo - tvärtom, det är ju så vi uppstått som land och folk - men när den tär mer än den ger, så måste man få öppet diskutera frågan. Utan att misstänkliggöras.

Patrik N sa...

Själv är jag för fullständigt fri global rörlighet för alla människor.

Med vilken rätt avvisar vi egentligen människor från att bosätta sig hos oss, vi som under lång tid har arbetat för och också lyckats uppnå fred, frihet och säkerhet? Med vilken rätt tvingar vi människor att stanna i osäkra områden som härjas av krig och där barnen löper risk att lemlästas och dödas av minor när de leker kurragömma eller smyger i skogen och leker indianer och cowboys?

Jag vet att denna min åsikt är "extrem" men för mig är den egentligen självklar. Vi har alla var och en oavsett var på jorden vi råkat födas rätt till bl.a. säkerhet, skydd och mat för dagen.

Alla kan inte få det idag och då är jag för en generös flyktingpolitik. Jag ställer för min del inga krav på att invandrare ska anpassa sig till oss eller till och med assimileras men jag ser gärna en snabb och effektiv integration. Däremot ska man inte kunna få tillgång till samhällets skyddsnät och till ekonomiskt stöd om man inte bidrar till samhället efter bästa förmåga. Det ska dock gälla för alla oavsett om man invandrat eller inte.

Patrik N sa...

"Invandring som princip är nämligen inte av ondo - tvärtom, det är ju så vi uppstått som land och folk - men när den tär mer än den ger, så måste man få öppet diskutera frågan. Utan att misstänkliggöras".

...glömde bara slutligen att kommentera detta du skrev. Ska man tolka dig bokstavligen så är invandring OK och behöver inte diskuteras så länge vi tjänar på den eller om det råder exakt balans mellan vad den ger och vad den kostar. Det kan ju då vara bra att påminna sig om att vi tar emot flyktingar för att ge dem en fristad från förtryck och förföljelse och inte för att tjäna pengar på dem eller för att de ska vara lönsamma.

Den nationalekonomiskt intresserade ser till att vi ger våra invandrare en chans att integrera sig i Sverige för att de precis som alla andra efter bästa förmåga och så snart som möjligt ska kunna bidra till vårt gemensamma samhällsbyggande. Allt annat är slöseri med pengar och med mänsklig kraft.

Kenneth Karlsson sa...

Patrik N: Ett land har gränser, ett land kan därvid liknas vid ett hus, där invånarna gör det bästa för att bygga upp ett liv och ett hem där man kan fungera någorlunda tillsammans. I och med att ett land, och ett hus, har gränser och väggar och dörrar med lås, så betyder det att vem som helst inte kan komma in där hur som helst.

Din hållning är egentligen inte extrem, åtminstone i Sverige, där just "öppna-gränserna"-hållningen tycks vara rådande. Som om vi levde i en Peter Pan-värld.

Och frågan är hur generös du egentligen är? Upplåter du ditt hus eller lägenhet till vem som helst som önskar att bosätta sig där?

Patrik Lindenfors sa...

Kenneth,
Står det någon utanför min dörr som löper risk för liv och lem om jag inte öppnar, då öppnar jag förstås. Gör inte du det?

Men jag tycker liknelsen är något missvisande. Snarare bor vi i ett gigantiskt slott med mängder av tomma rum, mat i överflöd och en en gigantisk skattkista i källaren. Runt oss bor andra i kojor, utan säker mat för dagen och ekande tomma skattkistor. Dessutom försöker någon hela tiden ta de få ägodelarna ifrån dem. Du behöver bara se på statistik över global inkomstfördelning och resursanvändning, hos till exempel FN eller Världsbanken, för att se att jag har rätt i denna beskrivning.

Vi har plats och vi har råd att hjälpa till, dessutom har vi en etisk plikt att göra det. Men vi går ju på nettoplus när vi gör det, så det finns egentligen inget ekonomiskt problem. Hela debatten som SD försöker föra är smutsig, oetisk och falsk.

Kenneth Karlsson sa...

Självklart öppnar jag dörren för den som annars riskerar att slås ihjäl. Men när det gäller invandringen idag så är det omöjligt att veta - eller snarare: åtminstone jag misstänker att det är satt i system och önskar därför en fastare kontroll, t ex att man kan uppvisa papper på vem man är. Inget orimligt krav.

Jo, jag upplåter mitt slott, men om den personen efter några dagar börja ställa krav på min gästfrihet och dessutom vill bjuda in hela sin familj så finns det risk att jag surnar till.

Det är precis det som är på väg att ske i Sverige. Något som de etablerade partierna vägrar diskutera.

Sedan, om vi får fortsätta liknelsen. Det kan ju vara så att ett fint hus med mat i förråden existerar på grund av att ägarna genom flera generationer varit flitiga, sparsamma och förnuftiga.

Jag är absolut inte främmande för tanken om världen som en enda stor familj, men verkligheten talar ett annat språk. Utan regler, utan sund planering för de närmaste, utan gränser som man är beredd att markera, så faller man offer för andra krafter.

Patrik Lindenfors sa...

Kul liknelse det här. Jag tror, efter att ha sett FN:s statistik som den presenteras av Hans Rosling, att världen blir bättre och bättre. Det gäller bara att agera humant i nuet och låta utvecklingen ha sin gång. Att agera inhumant i nuet är i och för sig inget alternativ, oavsett framtidsutsikterna.

Problemet med att kräva ID-handlingar av flyktingar är att det är väldigt svårt att få sådana på vissa håll i världen. Vem skulle tillhandahålla en ID-handling i Somalia? Till vilket talibankontor i Kandaharprovinsen går du för att försynt undra över identitetshandlingar inför den nära förestående flykten? För att bara ge exempel från två av världens flyktinghärdar. Det är faktiskt inget krav som går att implementera eftersom du skulle göra det helt omöjligt att bli flykting i Sverige. (Det är också därför falska flyktingar förstör sina ID-handlingar: du förväntas inte ha några när du flyr på riktigt.)

Vårt fina slott med mat i förråden existerar på grund av att ägarna genom flera generationer varit flitiga, sparsamma och förnuftiga. Men därifrån följer inte att de som inte bor i slott inte varit flitiga, sparsamma och förnuftiga. Den ojämlika fördelningen av välstånd i världen har historiska och geografiska skillnader. Det vet vi. Det är också det som ger hopp, för vi är inte bundna av historien.

Inga L. sa...

@Kennet Karlsson
”Det kan ju vara så att ett fint hus med mat i förråden existerar på grund av att ägarna genom flera generationer varit flitiga, sparsamma och förnuftiga.”

Eller kanske har de utnyttjat omkringboende fattiga satar, för att bygga sitt slott en gång i tiden. Inte alls ovanligt faktiskt.
Men visst, jag håller med om att världen inte är så enkel att alla som vill, kan få stanna.
Och visst finns det en sorts ”industri” som utnyttjar fattiga, förföljda, lidande människor. Det vore därför klädsamt om man kunde diskutera mer än i svart eller vitt. Håller med dig om att de etablerade partierna kunde gjort mera. Mycket mera.

@Patrik N
Jag sympatiserar med din grundinställning, om fri rörlighet jorden runt. Men som jag ser det, förutsätter det att 1. utbudet av arbeten är större än arbetskraften. I dag är det väldigt mycket tvärtom. 2. man har ett fett bankkonto att leva av, medan man ser sig om efter jobb, eller etablerar någon egen rörelse. Det finns ett antal andra praktiska hinder för att ditt paradis skall gå i lås. Som sagt, vacker tanke.

Kenneth Karlsson sa...

Patrik: vi är nog ganska eniga i mycket. Jag tror också på att det humanitära tänkandet, och det humantiära agerandet, är det som för samhällen vidare. Roslings föresläsningar är f.ö. suveräna och klargörande.

Men om den humantäre blir utnyttjad av inhumana krafter, då blir ju det humana kontraproduktivt. Vad som är gott och ont (om jag får använda sådana fyrkantiga benämningar) bestäms inte nödvändigtvis av graden av öppenhet och tillgänglighet. Du låser ju själv din dörr när du går och lägger dig. Varför ställer du den inte på vid gavel och skriver en lapp: "Välkommen in! Ta för er av maten, och behöver ni pengar ligger det en bunt på köksbordet. Fylls på vid behov". Varför gör du inte det? Är det för att du agerar inhumant. Nej, det är för att du agerar förnuftigt. Du vet att det finns de som kommer att utnyttja din godhet om du skulle släppa allt fritt.

Angående id-handlingar. Hur tar sig en flykting från Somalien till Sverige? Går han eller hon, och lever på sopor efter vägen? Eller har han eller hon betalat en stor summa pengar till en eller flera smugglare? Var kommer de pengarna i så fall ifrån? Hur har transporten skett? Och allt detta ska alltså ha genomförts helt utan id-handlingar?

Jag säger inte att alla luras. Men jag är övertygad om att alltför många som kommer är mer lycksökare än reella flyktingar, som drar från en dålig tillvaro till en som utlovar nåt mycket bättre. Det är inget fel i sig. Felet uppstår när de garanteras ett uppdukat bord, bara de kommer fram. Så har det aldrig tidigare varit för andra lycksökare genom historien, inte för Karl-Oskar och Kristina, och inte heller för mig, lycksökare som jag också är.

Patrik Lindenfors sa...

Ja, det kanske bara är där skillnaden ligger, för jag är inte alls övertygad om att många av de som kommer hit luras. Om jag vore Somalier som skulle fly så skulle jag sälja allt jag ägde och betala till vilken smugglare som helst som lovade mig säker passage. Och jo, det går att göra en sådan resa utan ID-handlingar.

Framför allt ser jag inte det som ett av Sveriges stora problem, om det kommer hit några flyktingar som fuskar sig hit. Om det sker är det en marginell företeelse, med tanke på migrationsverkets hårdhänta sållning av "riktiga" och "oriktiga" flyktingar.

De jobbiga är att vi aldrig kommer att få veta vem som har rätt, heller. För var skulle statistiken komma ifrån som säger hur många flyktingar som egentligen inte var det?

Pederpax sa...

Nils, du skriver att du har respekt för min analys, men snart skriver du att du uppfattade mitt inlägg som självgott. Behovet hos mig att skriva detta uppstod efter att ha insett att jag inte visste tillräckligt om SD för att kunna kritisera dem någorlunda hederligt. Därför tog jag mig en titt på deras budskap och fann mycket riktigt det som gav mig grund för min känsla att SD för en icke-humanistisk politik, nämligen deras syn på "kulturer". Jag hänvisar tillbaka till mitt inlägg för djupare förklaring.
Just detta borde väl vara något du kunde uppskatta - att faktiskt se till vad de själva skriver istället för att lita på andra- eller tredjehandsuppgifter och avfärda dem utan vidare. Därför vore jag tacksam om du kunde precisera vad det var du uppfattade som självgodhet.

Kenneth, jag kan hålla med om att lycksökare kan vara ett problem, men om vi ser till den "sociala turism" från Polen som Göran Persson förtids-ojade sig för en gång i tiden så blev därav inget märkbart. Jag misstänker dock (enbart på grundval av att jag tror gott om människor till dess att jag får skäl till annat) att lycksökarna vida överstigs i antal av dem som inget hellre vill än att göra rätt för sig, men som sitter fast i SFI-träsket utan tillstånd, eller som söker och söker men ständigt får nobben pga sitt utländska namn. Arbete är en nyckel till integration. Sådana lycksökare som kommer hit enbart för att förse sig från ett dukat bord bör man söka komma åt på samma sätt som vilka bidragsfuskare som helst.

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se