22 sep. 2010

Humanisterna tar striden mot främlingsfientligheten

Idag skriver jag på Newsmill tillsammans med Christer Sturmark.
För första gången i svensk historia har ett renodlat främlingsfientligt parti - med rötter i svensk nynazism - tagit plats i riksdagen. Sverigedemokraterna ställer infödda svenskar mot utomlandsfödda flyktingar, de presenterar falsk statistik om invandringsrelaterade kostnader och intäkter, de skyller allt från brottslighet till låga pensioner på invandrare och de målar upp en skräckvision av ett framtida islamiserat Sverige där det "svenska" fått ge vika för en islamistisk teokrati.

Vi Humanister kritiserar ofta och gärna islam, liksom kristendom och andra religioner. Vi anser att religioner är en problematisk grund att basera politiska och etiska ställningstaganden på. Vi anser att etiska system och regelverk som baserar sig på ett fåtal självpåtagna religiösa auktoriteters läror och "visioner" är undermåliga.

Det är dock skillnad på att kritisera ideologier och personer. En ideologi kan vara djupt problematisk, men en person som håller en problematisk ideologi är i första hand en människa, som dessutom är fullt kapabel att ompröva sina etiska och ideologiska ställningstaganden. Detta är Humanismens grundprincip; i grunden finns den enskilda människan.

[...]

Humanisterna står som förbund helhjärtat på de mänskliga rättigheternas sida gentemot främlingsfientligheten. Vi vänder oss kategoriskt mot alla ideologier som värderar och behandlar människor olika, vare sig det grundar sig på främlingsrädsla eller religiösa dogmer.

Nu har vi fått ett främlingsfientligt parti i Sveriges riksdag. Humanisterna tar striden tillsammans med många andra organisationer och människor och hoppas att tillräckligt många gör det med oss.

Låt Sverigedemokraternas tid i riksdagen bli en historisk parentes
Läs hela artikeln här.

37 kommentarer:

Ulf Gustafsson sa...

Patrik, hittar två meningar i er text där jag läser saker som jag tror ni inte menar:

"Alla människor som kommer hit och blir svenska medborgare måste självklart tillerkännas fullständiga mänskliga rättigheter och skyldigheter."

Mänskliga rättigheter måste alla som finns i Sverige ha, oberoende om de är medborgare eller inte.

"För oss övriga 95 % handlar det därför om att begränsa Sverigedemokraternas inflytande för att säkerställa att de får så litet inflytande som bara är möjligt de kommande fyra åren."

Lite luddigt skrivet, kan missuppfattas som att ni vill begränsa Sverigedemokraternas demokrtiska rättigheter. Tror det är inflytandet av Sverigedemokraternas åsikter som ni vill begränsa genom att bemöta dem med sakliga argument.

Ser fram mot första debatten mellan Humanisterna och SD.

Patrik Lindenfors sa...

Ah, tack. Jo, det går uppenbarligen att läsa de meningarna annorlunda än vad det var meningen. Tyvärr går det inte att ändra på Newsmill, så det måste förbli på det sättet. Undrar när Lennart upptäcker det?

Lennart W sa...

Jag är en riktig pain in the ass, va? I huvudsak ett bra initiativ av er!

Var ffa för att försöka stoppa SD som min son iaf masade sig iväg för att rösta, och han och kompisarna har även varit med i stora demonstrationer. Det här plötsliga engagemanget är iaf något gott som det onda har medfört. Kanske är fler av oss som behöver påminnas om att demokrati och MR är viktiga att försvara?

Nej, jag tänker inte säga något om oavsiktligt tvetydiga formuleringar, den här gången iaf. Dock konstaterar jag att ni kan kritisera kyrka och religion utan att alltid flika in att ni minsann också är kritiska mot SD. Men ni verkar inte kunna kritisera SD utan att tala om hur kritiska ni är mot religion.

Lennart W sa...

OK, hittade iofs det här, så det sista påståendet är ju inte alltid sant.

Patrik Lindenfors sa...

Lennart!
Trevligt med ett positivt omdöme! Det tillhör inte vanligheterna.

Vi går en fin balansgång just nu i Humanisterna. Vi måste samtidig kritisera Islam och SD så att det blir tydligt att vi inte tar ställning för Islam gentemot SD, eller SD gentemot Islam. Eftersom de flesta känner oss som Islamkritiker "måste" vi numera hela tiden vara tydliga med att kritiken riktas mot båda. Tycker jag i alla fall. Kristendomskritiska (och positivt humanistiska ;-) kan vi dock fortsatt riskfritt vara.

Nils sa...

En utmärkt artikel, men den skulle varit ännu bättre om ni haft modet att inte nämna Sverigedemokraterna.

För det är inte bara inom det partiet det finns främlingsfrihet.
Som det påpekas i en annan artikel på Newsmill vill 45 procent av svenskarna minska invandringen enligt en undersökning av SOM-institutet - om det nu är ett mått på främlingsfientlighet.

Nu kan de ju alltid känna sig lite "goda", de röstade i alla fall inte på Sverigedemokraterna.

Patrik N sa...

En DN-artikel som går igenom några resultat från SOM-institutets undersökningar.

http://www.dn.se/debatt/svenskarna-blir-alltmer-positiva-till-invandrare-1.1110166

Per Ewert sa...

Ett bra initiativ - är med på i stort sett allt. Självfallet med undantag av slängarna mot religionen. Jag skulle ha kunnat skriva ett nästintill likartat inlägg utan ovannämnda. Kanske skulle jag å min sida i så fall ha kunnat avstå från att blanda ihop frågan med ateismen.

Daniel Dunér sa...

Humanisterna har som uppgift att både kritisera religion och att förespråka mänskliga rättigheter.

Det är nu upp till Humanisterna att visa hur man kan vara religionskritisk, utan att vara människofientlig.

Om främlingsfientlighet och religionskritik blandas ihop, är risken stor att de främlingsfientliga får sympatier från religionskritiska personer.

Om främlingsfientlighet och religionskritik blandas ihop, kommer vi inte att kunna ha en öppen debatt kring religion utan att främlingsfientlighet blandas in.

Båda dessa saker skulle vara dåliga för ateister, så väl som för religiösa personer. Humanisterna gör därför precis rätt sak, i denna situation, precis som Patrik beskrev.

Bo sa...

Per Ewert,

Angående att blanda in ateismen i frågan om främlingsfientligheten:
Tycker det skulle vara intressant och su hur du i så fall skulle lyckas.

Per Ewert sa...

Bo, oroa dig inte, det går alltid att hitta en vinkel! :-)

Patrik Lindenfors sa...

Per Ewert,
Jag beklagar slängarna mot religionen i det här sammanhanget, men de var tyvärr nödvändiga. Du måste förstå vår position. Vi är starkt religionskritiska, bland annat mot islam. Det här har dragit till sig en del främlingsfientliga, som du kanske sett här på bloggen. Men vi är ju religionskritiska på grund av etiska överväganden som har med alla människors lika värde att göra, inte för att vi skyr "det främmande". Det har blivit uppenbart viktigt att markera gentemot SD samtidigt som vi förstås vill fortsätta vårt uppdrag att belysa religionens negativa sidor och visa på ett positivt sekluärt alternativ. Därav den kanske något malplacerade religionskritiken.

Lennart W sa...

Bo, menar du allvar? Vilka tror du har störst andel aktivt religiösa, infödda eller invandrare? I vilken grupp hittar man störst andel som kan ta illa vid sig av religionskritik, t.ex. mot islam eller mot katolicismen? Klart det går alldeles utmärkt att förena invandrarfientlighet och religionsfientlighet - om man vill.

Patrik N sa...

Lennart W,

I vilken grupp hittar man störst andel människor som farit riktigt illa på grund av religiösa dogmer och som därmed har mest att vinna på religionskritik?

Om man väljer att blanda ihop religionskritik med främlingfientlighet så har man gjort just det. Valt.

Kristian Grönqvist sa...

Vad jag just precis nu kan komma ihåg av historien, framstår inte muslimer i historien som särskilt vetenskapsfrånvända. Det gör däremot alla kristna i mycket hög omfattning. AZt det för tillfället råder lite ombytta roller kan ju7 för all del bara vara ett tidstecken...

"När en ideologi blir aggressiv, tjänar den på att fördummas"

Gammalt djungelordspråk

Lennart W sa...

Patrik N: Precis. Om man vill. Underlättas förstås av om religionsfientligheten är av samma slag som invandrarfientlighet, dvs nyanslös, generaliserande, extrapolerande, och polariserande. Vi mot dom.

Nils sa...

"Det här har dragit till sig en del främlingsfientliga, som du kanske sett här på bloggen."

Eftersom du säger det här offentligt på bloggen kan du vara hederlig nog och namnge de du anser främlingsfientliga. Den sortens svepande anklagelser hör inte hemma i en civiliserad diskussion.

Patrik Lindenfors sa...

Nej, det tänker jag inte. Människor får själva skylta med sina åsikter här om de vill - jag outar ingen. Men om du undrar så var det inte dig jag syftade på.

Nils sa...

Att på en blogg med så få kommentatorer slänga ur sig ett sådant påstående är ohederligt.
Klimatet har blivit hysteriskt efter valdagen. Du och andra börjar använda begreppet främlingsfientlig på samma sätt som islamisterna använder islamofobi.

Patrik Lindenfors sa...

Få kommentatorer? Det beror förstås på vad man jämför med, men det är i mitt tycke rätt många som skriver här. En del regelbundna, andra som bara dyker in någon gång, andra som dyker upp och försvinner.

Här har du ett inslag om en bloggare som faktiskt orsakat oss lite problem tidigare och som är orsaken till att vi inte har "inlänkar" under våra inlägg: http://humanistbloggen.blogspot.com/2009/12/snyltare-utestangda.html

Bo sa...

LennartW,

Nu var det inte frågan om kopplingen religionsfientlighet och främlingsfientlighet. Det var kopplingen ateismen och främlingsfientlighet.

Bo sa...

Per Ewert,

Jag oroar mig inte.
Kanhända att du hittar en vinkel jag inte set förut, och jag kan lära mig något nytt.

Lennart W sa...

Bo: ateism och religionsfientlighet är nog ganska lätt att kombinera.

Bo sa...

LennartW,

Visst, gör ett försök.
Kom ihåg, att det enda ateismen innebär är avsaknad av tro på gud eller gudar.
Så, kom igen.

Daniel Dunér sa...

Människor som är ateister har en god grund för ifrågasätta religion, eftersom de anser att religioners uttalanden om gudar är faktamässigt felaktiga.

Människor som är religionskritiska har en god grund för att bli ateister. Den största anledningen till att tro på gudar, är att man tror på en religions utsagor. Om man är kritisk till dessa utsagor, har man sällan någon anledning att tro på gudar.

Bo, menar du att dessa samband inte finns?

Bo sa...

Daniel,

Det finns ateister som är det på de grunder du nämner.
Men det enda du vet om en ateist är att denne inte har en tro på en gud eller gudar. Du vet inte anledningen. Om det är av övertygelse, kritik mot religioner eller ointresse.


Att religionskritiker blir ateister innebär inte att ateister är religionskritiska.

Daniel Dunér sa...

Då missförstod vi nog varandra, Bo.

Som jag förstod diskussionen, handlade frågan om huruvida ateister är benägna att även vara religionskritiska. Jag påstår att sannolikheten för detta är hög, men inte att de två grupperna är en och samma.

Bo sa...

Daniel,

Kan vara så.
Jag tror också att det finns gott om ateister som är religionsfientliga och till och med främlingsfientliga. Men det innebär inte att det finns en koppling mellan ateism och främlingsfientlighet. Förutom att samma människa kan vara både ateist och främlingsfientlig. (Och kanske bära skägg?)
Därför tyckte jag det kunde vara intressant om Per kunde peka på ett samband mellan ateism och främlingsfientlighet.

Patrik N sa...

Det skulle vara intressant att höra Lennart W utveckla sin tanke och också påvisa det påstådda sambandet mellan ateism och främlingfientlighet. Och nu inte bara enstaka observationer där en person utan gudstro, en ateist, samtidigt är främlingsfientlig. För vi kan säkert hitta vegetarianer, kristna och kanske också Audiägare som är främlingsfientliga utan att sambandet känns riktigt som att det vilar på en säker grund.

Men kör på Lennart W :-)

Daniel Dunér sa...

Att det skulle finnas en koppling mellan ateism och främlingsfientlighet ser jag också som extremt långsökt.

Men att det finns en koppling mellan ateism och religionskritik, är väl ändå ganska uppenbart?

Lennart W sa...

Har aldrig påstått att det finns något samband mellan ateism och främlingsfientlighet. Hur läser ni egentligen, pojkar?

Daniel Dunér sa...

Jag tror inte nödvändigtvis att någon har läst fel. Men flera saker har diskuteras parallellt, vilket lätt leder till missförstånd.

Bo sa...

Daniel,

Med tanke på ateistiska religioner så håller jag inte med om att det är en uppenbar koppling mellan ateism och religionkritik.

Bo sa...

LennartW,


Nog tolkade jag det som att du kunde koppla ihop främlingsfientlighet och ateism. Jag gör det fortfarande, när jag tittar tillbaka i tråden.

-----
Per Ewert skrev: "Kanske skulle jag å min sida i så fall ha kunnat avstå från att blanda ihop frågan med ateismen."

Jag skrev: "Tycker det skulle vara intressant och su hur du i så fall skulle lyckas. "

LennartW skrev: "Bo, menar du allvar?..."

Jag sa: "Nu var det inte frågan om kopplingen religionsfientlighet och främlingsfientlighet. Det var kopplingen ateismen och främlingsfientlighet. "

LennartW sa: "Bo: ateism och religionsfientlighet är nog ganska lätt att kombinera."

Patrik N sa...

Sorry Lennart W, jag läste snett. Du skrev ju inte att du kan koppla ihop ateism och främlingsfientlighet utan ateism och religionsfientlighet. Fel av mig.

Lennart W sa...

Bo, jag tolkade din fråga 2010-09-23 06:42 som att du ifrågasatte om det ö.h.t. var möjligt att vara ateist och främlingsfientlig. Mitt svar 2010-09-23 10:30 handlade om att det visst är möjligt, men naturligtvis inte nödvändigt. Självklart går det också att kombinera ateism och tolerans. Och självklart kan man vara ateist utan att vara religionsfientlig. Har inte skrivit något annat heller.

Bo sa...

LennartW,
"Bo, jag tolkade din fråga 2010-09-23 06:42 som att du ifrågasatte om det ö.h.t. var möjligt att vara ateist och främlingsfientlig."

Det förklarar ju din reaktion.
Kanhända uttryckte jag mig otydligt. Ateismen kan givetvis kombineras med vad som helst. Förutom då teism. Av samma anledning kan man inte härleda något annat från ateism än just frånvaron av teism.
Dvs att blanda in ateism med främlingsfientligt har noll och inget värde. Om nu inte Per kan visa motsatsen vill säga.

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se