27 sep. 2010

SANS – existentiellt magasin i upplysningens anda

Omslag mail (2) I vinter lanseras en ny tidskrift i Sverige. SANS handlar om livsåskådning, etik, vetenskap och samhälle – i upplysnings-traditionens anda.

SANS övergripande syfte är att främja upplysningens värderingar och en sekulär värdegrund i samhället. Den ska därför präglas av fritänkande och ifrågasätta alla typer av dogmatiska synsätt.

SANS ska våga ta debatt även kring politisk-ideologiskt kontroversiella frågor.

Sekulär etik och människosyn ska ges en framträdande plats i detta sammanhang. Tidskriften ska uppmärksamma, diskutera och ta ställning för individens fri- och rättigheter i förhållande till gruppen/kollektivet.

Omslag mail (1) SANS ska lyfta fram filosofin, förnuftet och det kritiska tänkandet som viktiga verktyg i dagligt liv.

Det går redan nu att teckna sig för en provprenumeration. Klicka på www.sansmagasin.se. Tidskriftens teman kan typiskt vara:

  • Reportage och artiklar om olika religioners och andra livsåskådningars roll i samhälle och internationell politik. Om kvinnors och homosexuellas utsatthet i religiöst styrda eller influerade länder. Om vår tids hot mot yttrandefrihet och konstnärlig frihet. Om mång­kulturalism och de förändringsprocesser som pågår runt om i världen, både positiva och negativa, relaterade till detta tema.
  • Reportage och artiklar om moralfilosofi och etiska frågor, t.ex. medicinetik, samt hur den etiska diskussionen utvecklas i ljuset av ny kunskap om hjärnan och andra vetenskapliga framsteg.
  • Omslag mail (3) Reportage och artiklar om till exempel kosmologi, bioteknik, neurologi och evolutionsforskning – med tonvikt på vad nya vetenskapliga rön inom dessa ämnesområden betyder för vår människosyn, vår verklighetsuppfattning och vår framtid.
  • Reportage och artiklar som kritiskt granskar new age-kulturen, kvacksalveri och pseudovetenskap såsom kreationism, astrologi, alternativmedicin, healing och så kallade medier.
  • Reportage och artiklar som kritiskt granskar, diskuterar och analyserar samhällsnormer och värderingar samt dogmatiska idésystem, både sekulära och religiösa.

Hoppas du vill följa med på resan med SANS!

Inga kommentarer:

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se