27 sep. 2010

Svenska kyrkan, nu får det vara nog!

Svenska kyrkan använder en personangreppsretorik mot mig som jag aldrig trodde jag skulle få uppleva i en idédebatt överhuvudtaget. Samtidigt släpper den av svenska kyrkan anställda prästen och "forskaren" Elisabeth Gerle boken "Farlig förenkling - om religion och politik utifrån Sverigedemokraterna och Humanisterna". Boken är resultatet av ett "forskningsprojekt" där hon försöker belägga tesen att Humanisterna liksom Sverigedemokraterna främjar främlingsfientlighet.

Inget kunde vara mer felaktigt. Boken är ett osedvanligt slarvigt hopkok av faktafel och helt ogrundade påståenden om vad Humanisterna har för åsikter. Det finns en gräns där forskningsslarv och medvetna misstolkningar inte bara kan skyllas på okunnighet och dålig research, utan måste definieras som forskningsfusk. Den gränsen är passerad i detta fall.

Läs hela artikeln om detta på Newsmill.

15 kommentarer:

Lennart W sa...

OK för att Gerle och Kjellström är anställda präster som skriver och säger saker om och mot dig, och att du reagerar mot det. Fair.

Undrar bara varför du utgår från att de talar för Svenska Kyrkan?

Finns iaf andra frågor där likaledes anställda präster kan ha rätt så olika åsikter, t.ex. om homovigslar. Alla kan ju inte tala för hela SvK, kan man tycka.

Ulf Gustafsson sa...

Tittade på webb-tv från bokmässan angående Gerles bok. När jag lyssnar på Gerle och Ulf Bjereld så börjar jag tvivla på mitt förnuft. Vi verkar leva i parallella verkligheter.

I slutet (ca. 18 min) citerar Ulf Bjereld Dawkins ur Illusionen om Gud: "jag kan inte vara fundamentalist, för jag har rätt". Så står det inte i mitt exemplar. Det måste finnas två olika versioner av boken.

Ni hittar programmet här, leta upp rätt avsnitt i högermenyn.

JemyM sa...

Klagomålet annars över att "naturvetare är övertygade om att de har rätt" härstammar från postmodernistiskt intresserade filosofielever som inte gjorde hemläxan om epistemologi. Det har hänt en del sen Sokrates och det är skillnad på tro och metodiskt testade hypoteser.

Anonym sa...

JemyM:
Så enkelt är det inte. Postmodernismen är spretig men en viktigt komponent är hänsynen till kontext. Naturvetare är inte annorlunda andra i det avseendet.

Ett bra exempel är biologin där det fram till ganska nyligen ansågs sant att djurs homosexuella beteende var enskilda avvikelser som bara kunde förstås i relation till den normala heterosexualiteten. Sedan kom Bruce Bagemihl och andra med ett icke-heteronormativt perspektiv och visade att detta inte alls var så självklart. Det finns djur som till övervägande delen är homosexuella och det finns bisexuella djur som lever dubbelliv och går på bögklubb emellanåt. Verkligheten är queer.

Postmodernistisk epistemologi handlar mycket om just detta att undersöka kontexter i vilka sanning och kunskap etableras. Naturvetenskapen är inte bättre än sina vetenskapsmän, vilka är en produkt av sin kultur precis som andra.

JemyM sa...

Bruce Bagemihl, biolog?
Business as usual för vetenskapens räkning, eftersom vetenskap innefattar utveckling genom metodisk självkritik. Vetenskapliga resultat är som bekant inte det samma som vetenskap.

Postmodernism är radikalskeptisk och förnekar tron att man kan veta något om sanningen. Den är inte intresserad av epistemologi.

Patrik Lindenfors sa...

Cristopher,
Bruce Bagemihl är biolog. Hela orsaken att han kan visa någonting - att kan ändra vår världsbild - är att han arbetar vetenskapligt. Postmodernism är bra för andra syften, men inte just för att göra utlåtanden om hur verkligheten är.

Anonym sa...

Patrik:
I ett inledande kapitel till Biological Exuberance: Animal Homosexuality and Natural Diversity beskriver Bagemihl det motstånd som jag talar om. Flera hade observerat homosexuella djur men eftersom det inte passade mallen för hur verkligheten skulle se ut så blundade man för det. När locket lyftes så visade sig att alla hade gjort liknande observationer.

Jag påstår alltså inte att Bagemihl är postmodernist. Men det han beskriver här är något som intresserar många som sysslar med postmodernistisk kunskapsteori.

Patrik Lindenfors sa...

Det Begemihl beskriver är den vanliga gången inom vetenskapen. Först passar observationer inte in med rådande teori. Sen blir det överväldigande många observationer som inte passar in. Till slut förändras teorin. Inget konstigt alls, utan en normal beskrivning av utveckling inom vetenskapen. Samma sak skedde med infanticid i djurflockar på 70-talet. Och med skillnaden mellan könen. Och med... ja du förstår.

Det jag funderar på när sådana här exempel tas upp som någon sorts problem är hur kritiker av den vetenskapliga metoden egentligen tror att det skulle gå till när gammal kunskap ersätts av ny. Det finns ju inget alternativt sätt det skulle kunna gå till på. (Förutom möjligen det religiösa: man vet inget, sen får man upplysning av Gud.)

Anonym sa...

Patrik:
Postmodernism är inte min specialitet, men eftersom det finns många postmodernister vid forskarseminarierna på min institution så har jag snappat upp en del. Jag måste erkänna att jag ibland har svårt att hänga med. Mitt exempel här var säkert inte det bästa.

Apropå mitt exempel så förstår jag inte varför detta med homosexuella djur blev en så stor nyhet först för några år sedan. Thomas av Aquino ägnade sig åt att studera djur i försöken att bevisa en av sina teologiska teorier. Han misslyckades bland annat för att han hittade homosexuella individer i alla arter han studerade. Det var därför kyrkan ändrade sin lära. Förut hade det hetat att djuren var moraliska förebilder eftersom de var utan synd. Nu blev de istället avskräckande exempel på hur det kan gå när synden får fritt spelrum. Så kan det gå när kartan inte passar vägen – eller tvärtom.

Patrik Lindenfors sa...

Cristopher,
Har du någon referens till Aquino? Den där historien har jag aldrig hört - passar bra på föreläsningar.

Diskussionen med religiösa om homosexualitet går numera ofta så här:
- Homosexualitet är en synd, det är något onaturligt.
- Onaturligt? Vet du inte att i princip alla djur man undersökt i frågan uppvisar beteenden som hos människor skulle klassificeras som homosexuella?
- Jaså, jaha, jamen vi vill väl inte vara som djuren?

Varför man missat Aquino som biolog är väl för övrigt inte helt märkligt. Han är inte i första hand känd som biolog. Jag tror samma problem uppstått om Adam Smith eller Karl Marx gjort observationen.

Lennart W sa...

Patrik, det du beskriver som den vanliga gången inom vetenskapen passar nog ändå bäst in på Kuhns version om paradigm och paradigmskiften, och som han skriver om i The Structure of Scientific Revolutions. Juste bok med exempel mest från fysik och kemi som jag minns det. En något annan står Popper för med sitt falsierbarhetskrav.

Lennart W sa...

... en något annan VERSION står Popper för...

Patrik Lindenfors sa...

Popper ger en rekommendation av hur vetenskap bör bedrivas. Kuhn visar på hur det egentligen går till. Motsättningen finns där, men är inte nödvändig. I fallet med homosexuella djur applicerar båda.

Paradigmskifte: Homosexualitet är onaturligt -> Homosexualitet är oerhört vanligt.
Falsifiering: Homosexualitet är onaturligt (falsifierat) -> Homosexualitet är oerhört vanligt (ännu inte falsifierat).

Lennart W sa...

Patrik: är nog ungefär som jag ser det också. Popper är nog också lite för sträng egentligen. Ibland gäller nog snarare Kajsa Vargs "man tager vad man haver". Dvs i väntan på något nyare och bättre får även en redan falsierad teori duga, iaf om annat än just det där delområdet som är falsierat.

Anonym sa...

Patrik:
Thomas har själv skrivit om detta. Minns inte var. En referens är kapitel 11 i John Boswells Christianity, Social Tolerance, and Homosexuality (Chicago: University of Chicago Press, 1980).

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se