4 sep. 2010

Vad symboliserar burkan – egentligen?

Patrik Sander Göth skriver i UNT den 11/8 att vi måste respektera burkan som en religiös symbol. Burkan är nu inte otvetydigt religiöst betingad – den är framför allt en symbol för kvinnans underordning. Att dölja någons anlete är ett klassiskt sätt att avindividualisera och etablera sin makt över denne. Frivilligheten i detta bruk kan ifrågasättas, men det finns säkert kvinnor som av någon anledning verkligen väljer burka, inte på grund av indoktrinering utan fullt medvetet om dess innebörd, och då bör vi förvisso respektera dennas val. Men vi kan ändå inte respektera burkan som symbol, inte om vi samtidigt vill respektera rätten hos alla påtvingat påburkade kvinnor att betraktas och bemötas som kompetenta individer istället för som dolda sexobjekt. Dessa är de kvinnor som Sander Göth i sin ingress endast indirekt antyder existensen av och därefter ignorerar totalt. Menar han att de inte finns?

I den mån burkan är en religiös symbol är det för att kvinnans underordning påstås vara gudagiven. Det är denna "religiösa" symbol Sander Göth ber oss respektera, tillsammans med symboler som korset och midsommarstången. Korset är en makaber symbol för självuppoffring och stången möjligtvis en ekivok sådan för fertilitet. Jag kan inte se att någon av dessa företeelser kolliderar med värderingar som kan anses centrala för demokratin. Det gör däremot könsojämlikheten som burkan symboliserar. Därför kan vi i ett samhälle som eftersträvar jämställdhet inte respektera en sådan symbol.

Det vi kan göra är att tolerera den av praktiska skäl – ett blankt förbud skulle kunna göra ont värre, på denna enda punkt är jag överens med Sander Göth. I vissa situationer finns det dock andra praktiska skäl som kan väga tyngre. Att framföra ett fordon i trafik iförd burka, till exempel, är av säkerhetsskäl knappast lämpligt. I den undervisningssituation jag befinner mig som lärare i ett svenskt klassrum, där en fungerande dialog mellan lärare och elev är en förutsättning för ett lyckat arbete, skulle en burka avsevärt försvåra uppdraget eftersom den skär av min tillgång till elevens minspel, en mycket viktig del av kommunikationen. Att hävda att sådana argument är "ytliga och populistiska" är att göra det väl enkelt för sig. Om Sander Göth kan ge exempel på hur lärarna i en muslimsk madrasa löser det problemet med bibehållen pedagogisk kvalitet, är jag idel öra. Dessutom bör man beakta vad som står i Lpo94:

"Skolan skall aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter. Det sätt på vilket flickor och pojkar bemöts och bedöms i skolan, och de krav och förväntningar som ställs på dem, bidrar till att forma deras uppfattningar om vad som är kvinnligt och manligt. Skolan har ett ansvar för att motverka traditionella könsmönster.”

Burkan representerar just ett traditionellt könsmönster. Menar alltså Sander Göth att skolan skall systematiskt svika det ansvar den ålagts?

Nej, sluta tassa på tå och buga för de antidemokratiska krafter som döljer sig under religionens täckmantel. Arbeta istället för att främja de demokratiska krafter som också finns inom islam, men som nu tystas av de radikala islamisternas hot och hatbudskap under kulturrelativisternas respektfulla mumlande!

9 kommentarer:

Inga L. sa...

Jag noterar att Göth skriver "det lilla korset” runt halsen flera gånger. Just det. Lilla korset. Så har det varit.
Men jag har märkt att korsen i Sverige blivit allt fler och allt större. Både män och kvinnor bär korsen väl synliga (för att markera sin tro?) på allt flera offentliga platser.
I ena butikskassan sitter en som har schal och i nästa en som har kors. Kan vara uttryck för tro, men kan också vara demonstration. Inte så konstigt i så fall kanske. Det blir som ”valrörelse” året om. Ganska så trist.

Ulf Gustafsson sa...

Sluta angripa burkan. Vi har redan lagar och normer som fungerar bra för att begränsa religiösa attribut.
- Kvinnoförtryck, är förtryck oavsett attribut.
- Köra bil med dålig sikt är olämpligt oavsett orsaken till varför sikten begränsas.
- Att lära ut och interagera med barn fungerar dåligt då man inte ser varandras ansikte, oavsett vad som döljer det.

Lennart W sa...

Man KAN tänka sig att burka eller liknande skulle kunna komma som en ren modenyck, utan någon koppling till vare sig religion eller könsförtryck. (Konstigare saker har hänt, som t.ex. det här med att pierca tungan.. rysningar.) Är den OK då i klassrummet eller på en bilförare? Samma regler för alla, tycker jag, oavsett varför de gör det de gör. Bättre för legitimiteten i reglerna.

Patrik N sa...

Modenycken burka har i alla fall varit med ett ganska långt tag nu.

Jag har personligen ingenting emot om kvinnor väljer att gå klädda i burka. Däremot kan jag tycka att det inte är särskilt OK att tvinga kvinnor att gå klädda i burka eller att tvinga kvinnor att bära andra typer av kläder eller attribut. Och samma sak gäller män med för den delen.

JemyM sa...

Det enda som är rimligt i ett mångkulturellt samhälle med individuella rättigheter, är att en symbols "religiösa" karaktär blir en ickefråga.

Vi använder symboler hela tiden i vår vardag, om våra åsikter och om vår tillhörighet. Det handlar om yrken, åsikter, hobbies, politik, fotbollslag med mera. En generell tumregel för samtliga symboler för att uttrycka sin identitet är huruvida de är praktiska eller ej.

Att särbehandla en symbol negativt eller positivt för att denna skulle vara "religiös" är en skymf för alla som inte är det, lika mycket som att det skulle vara en skymf om fotbollströjor skulle särbehandlas för oss som inte är fotbollsintresserade.

I det fria demokratiska samhället är religionsfrihet och religionsförbud lika omöjliga och lika problematiska eftersom frågan uppstår; "vad är religion, och varför behöver det som knyts till begreppet religion särbehandlas på ett sätt som inte görs med några andra åsikter".

Ulf Pettersson sa...

Håller med JemyM. Finns inga skäl till att särbehandla "religiösa symboler" framför några andra.

Vare sig jämförelsen med ett kors runt halsen eller en midsommarstång håller. En midsommarstång är en fast men tillfällig installation. Vill man inte se den går man helt enkelt inte till den (typiskt isolerade) plats som stången finns på.

Ett kors runt halsen är ofta en symbol som inte går att undvika. Men det skapar ingen fysisk barriär mellan dess bärare och andra.

En burka är däremot ett slag i ansiktet på alla som träffar en burkatäkt kvinna. Det är en markering som säger "du är så oren att du inte ens får se mig i ansiktet". Burkan är ett utstuderat hinder för mänsklig kontakt och kommunikation. Ett segregerande och förtryckande instrument.

En annan skillnad mellan kors och midsommarstänger och burkor är att burkan är könsdiskriminerande medan vare sig korset eller stången är det. Endast kvinnor är tvugna att bära burkan.

Varför inte göra burkan jämställd genom att kräva att den bärs på lika villkor av de muslimska imamerna? Om burkor ska vara i skolan, vore det väl mycket naturligare att först införa dem i moskéerna?

Lennart W sa...

Ulf, du börjar med att hålla med om att religiösa symboler inte ska särbehandlas, och resonerar dig sedan fram till att det bör de visst göra, iaf om det är en burka. Vad menar du egentligen?

Jag håller iaf med JemyM hela vägen. Finns nog bra skäl att inte tillåta burka i vissa sammanhang, men inte just pga religion. Kör man t.ex. bil måste man ju kunna se ordentligt, vilket gör burka olämpligt även om det bara ska användas på en maskerad. Om andra har problem med att se en burka är det deras problem. Själv tycker jag det är jobbigt att se ungdomar med tungpiercingar, men det kan ju inte vara ett bra skäl i sig för att förbjuda det.

Inga L. sa...

De flesta kommentarer verkar ta avstånd från Göths likställande av ”det lilla korset” och burkan.
Vår inställning överensstämmer troligen med Peders välformulerade slutsats i sista stycket.

Jag lyssnade i dag på utfrågning av partiernas företrädare i Människor och tro i P1. Alla passade mer eller mindre elegant (”tassade” om man så vill) i de flesta frågor rörande religionernas roll i samhället. Även om burkan. Hänvisade till DO som vilat på ett ärende i snart två år.
Kanske inte helt oväntat, när två veckor återstår till valet. (Eller var det fel företrädare?)

Pederpax sa...

Hade faktiskt glömt att jag lagt upp detta...

Lennart och JemyM, tycker ni att det är rätt att förbjuda folk att bära hakkors? Om ni tycker det, är det troligtvis på grund av vad de symboliserar, nämligen folkmord. Jag säger nu inte att vi skall förbjuda burkan - tvärtom, om ni läser mitt inlägg noga - men när jag säger att vi inte bör respektera den, så som Sander Göth kräver, så är det inte för att den skulle vara en religiös symbol, utan för att den är en symbol för könsapartheid, vilket inte är förenligt med ett demokratiskt och humanistiskt samhälle.
Lennart, du frågar om det vore OK med burka på en bilförare eller i klassrummet om det vore en modenyck. Sedan skriver du själv att det i vissa situationer är olämpligt. Du har med andra ord redan själv svarat på frågan.

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se