21 sep. 2010

VoF resonerar okunnigt, säger logiska läkare och möjliga forskare

Nu har det kommit ett svar angående inlägget VoF på DN-debatt. Några läkare och forskare med anknytning till Vidarkliniken håller inte med VoF (överraskad?). I deras inlägg på dagens DN-debatt läser jag följande mening:

Användningen [av komplementär- och alternativmedicin] har stöd av omfattande utvärderingar som indikerar att den är verksam, säker och möjligen kostnadseffektiv.

Meningen är logisk, på något vis. En behandling som bara är indikerat verksam och säker är nog inte särskilt kostnadseffektiv.

Som patient och skattebetalare skulle jag uppskatta om den vård som erbjuds är påvisat verksam, säker och kostnadseffektiv.

1 kommentar:

Unknown sa...

Författarna skriver under med att de är anställda på KI, och skapar därmed legitimitet till homeopatin. Vad har KI för inställning till homeopati?

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se