30 dec. 2010

Broderskapsrörelsen redigerar bort mänskliga rättigheter

Broderskapsrörelsen har gått ifrån att vara en kristen socialdemokratisk rörelse till att vara en religiös socialdemokratisk rörelse. Det här kräver förstås en del ändringar i sina manifest. Svenska Dagbladets Per Gudmundson skriver:
Broderskapsrörelsens kongress fastslog i augusti 2009 ett ”Manifest för kristen vänster”. Häri återfinns en grundläggande paragraf om jämlikhet.

”Vi strävar efter en värld utan över- och underordning, utan klasskillnader, utan etniska och religiösa klyftor, utan ojämlikhet på grund av kön eller sexuell läggning, där alla behövs och alla får plats, där alla har samma rätt och värde.”

Men i motsvarande ”Manifest för muslimska socialdemokrater”, som antogs av Broderskapsrörelsens förbundsstyrelse den 28 maj 2010, låter samma jämlikhetsparagraf annorlunda:

”Vi strävar efter en värld utan över- och underordning, utan klasskillnader, utan klyftor, ojämlikhet och förtryck på grund av hudfärg, religion eller kön, där alla behövs och alla får plats, där alla har samma rätt och värde.”
Ser ni den centrala skillnaden? Likabehandling av människor med lika sexuell läggning är plötsligen inte viktigt längre. Vips har man sviktigt en hel flyktinggrupp - homosexuella från muslimska länder. Som gaytidningen QXs chefredaktör Jon Voss påpekar: ”Redigerar man bort en grupps rätt, så redigerar man bort de mänskliga rättigheterna för alla.

Står Socialdemokraterna fortfarande för alla människors lika rätt och värde borde man sätta ner foten just i det här läget. Ryms verkligen åsikten att inte alla människor har samma rättigheter inom Socialdemokratin? Inom sina respektive religioner är man förstås fri att diskriminera vilka man vill - homosexuella eller enögda, män över 80 eller vaktmästare - det har vi andra inte med att göra. Men inom det (näst) största partiet i Sverige?? Tillbaka till Gudmundson:
Alla föreningar har sina stollar, och ibland fattas tokiga beslut. Weiderud försöker blanda bort korten genom att framhäva att manifestet är skrivet av en grupp muslimska medlemmar.

Men det är Broderskaps förbundsstyrelse som med öppna ögon strukit rättighetskampen för HBT ur sitt manifest. Det är ett institutionellt problem. Kan de som fattat detta beslut om olika rättighetsnivåer ens kalla sig socialdemokrater?
Står Socialdemokraterna fortfarande för allas - precis allas! - lika värde och rättigheter? Det behövs tyvärr ett klargörande på den punkten.

Läs även QX's artikel.

13 kommentarer:

Camilla Grepe sa...

Islamiseringen av Sverige kommer att ombesörjas av de religiösa.

Ulf Gustafsson sa...

Tog mig tid att läsa flera inlägg i detta ämne innan jag kommenterade. Spontant var mina åsikter att Weiderud har totalt fel.

Detta bekräftas av mycket i Weideruds svar på Gudmundsons första inlägg: "Olika kulturer har hunnit olika långt med dessa frågor. Det är alldeles för enkelt att dela upp detta som en fråga mellan kristna och muslimer."
- För det första delar just Broderskaparna in medlemmarna i dessa två förenklade grupper, med sina två olika manifest.
- Sedan är det lätt att tolka denna ursäkt, som en acceptans för alla möjliga brott mot mänskliga rättigheter, bara man har kulturen på sin sida.

Weiderud fortsätter: "Det svåra, och på samma gång fantastiska, med att leva i ett mångkulturellt samhälle är att vi behöver lära oss att leva med mer än ett värdesystem samtidigt."
- Nej, det är inte fantastiskt att leva med Kariodeklarationen parallellt med de universiella mänskliga rättigheterna.

Men jag sansa mig lite och låste om Weideruds sista stycke: "Muslimerna har något att lära oss. Och den svenska kristna radikaliteten står sig väl i många frågor, t ex HBT-rättigheter. Därför räknar jag kallt med att ganska snart få läsa också detta i ett manifest för muslimsk vänster. Det gäller bara att ha lite tålamod."
- Avsaknaden av "av" i styckets första meningen tolkar jag som att "av" egentligen står där. Det är egentligen detta Weiderud menar. Muslimerna behöver lära av oss i HBT-frågan, men detta kan han inte skriva ut och som i allt lärande fungerar det bättre om man upptäcker själv, istället för att bli skriven på näsan.

Jag håller därför inte med Gudmundson fullt ut, utan har viss förtröstan i att Broderskaparna inte kommer plocka bort HBT-rättigheter ur sitt framtida ekumeniska manifest.

Weiderud - Broderskap, muslimer och HBT
Gudmundson blogg - lite fördjupning
Lukas Romson - en till med förtröstan

Johan sa...

Weiderud: "Därför räknar jag kallt med att ganska snart få läsa också detta i ett manifest för muslimsk vänster. Det gäller bara att ha lite tålamod."

Ulf, tycker du inte att detta är en indirekt nedlåtande syn på "muslimer", där "dom" inte är redo för samma manifest som de kristna?

Ulf Gustafsson sa...

Johan,

Nej, Weiderud förhåller sig till de muslimska socialdemokrater som har skrivit manifestet, inte till "muslimer" i allmänhet.

Sedan är det uppenbart att de flesta av oss som står utanför den interna politiskaprocessen uppfattar detta som idioti.
En konsekvens av parallella värdesystem: ett interna partipolitiskt och ett offentligt medialogiskt - fantastiskt! ;)

Mattias sa...

Läste just Ardins kommentar i ämnet. Tydligen utarbetades manifesten separat och har ingenting med varandra att göra. Det hade alltså inte med något medvetet utelämnande att göra, utan det var bara Gudmundsson som ville plocka billiga politiska poäng, i vanlig ordning.

http://annaardin.wordpress.com/2010/12/31/att-skylla-broderskap-muslimer-for-homofobi-ar-bygger-pa-fordomar-inte-fakta/

Ulf Gustafsson sa...

Ja, Anna Ardins inlägg förklarar mer om varför det blev som det blev, ett fall av otydlig kommunikation från Broderskaparna*. (Vilket Gudmundson och Humanistbloggen utnyttjat/förstorat upp.)

* Ardins kommentar (pop-up i Peter): "Även om jag måste försvara Peter med att säga att han såg denna miss - att det såg ut som att man medvetet tagit bort orden långt innan det uppmärksammades, men att det var för sent för att ändra eftersom dokumenten redan gått ut."

Patrik N sa...

Mattias Irving,

"Läste just Ardins kommentar i ämnet. Tydligen utarbetades manifesten separat och har ingenting med varandra att göra. Det hade alltså inte med något medvetet utelämnande att göra, utan det var bara Gudmundsson som ville plocka billiga politiska poäng, i vanlig ordning."

Mattias, om manifesten utarbetats separat och helt utan att ha någonting med varandra så är det ju konstigt att de blivit så slående lika varandra?

"Vi strävar efter en värld utan över- och underordning, utan klasskillnader, utan etniska och religiösa klyftor, utan ojämlikhet på grund av kön eller sexuell läggning, där alla behövs och alla får plats, där alla har samma rätt och värde.”

”Vi strävar efter en värld utan över- och underordning, utan klasskillnader, utan klyftor, ojämlikhet och förtryck på grund av hudfärg, religion eller kön, där alla behövs och alla får plats, där alla har samma rätt och värde.”

De baseras bägge på samma grundtext utifrån de sedan redigerats. Inte omedvetet och inte av en "slumptextgenerator". Någon, eller några, har övervägt hur texten ska se ut och resultatet är vad det är.

Ordförande Weiderud menar inte att textavsinnet ifråga utelämnats av en slump eller genom ett förbiseende. Han säger istället att han i en framtid tror sig kunna se det aktuella stycket men att vi måste vara tålmodiga.

Weiderud: "Därför räknar jag kallt med att ganska snart få läsa också detta i ett manifest för muslimsk vänster. Det gäller bara att ha lite tålamod."

Ardins tal om att utelämnandet beror på allt annat än medvetna val känns som en efterhandskonstruktion.

Patrik N sa...

Ulf,

Du skrev "[...]Det är egentligen detta Weiderud menar. Muslimerna behöver lära av oss i HBT-frågan, men detta kan han inte skriva ut[...]".

Varför kan han inte skriva ut det Ulf?

Ulf Gustafsson sa...

Patrik N,

Weideruds sista stycke:
"Muslimerna har något att lära oss. Och den svenska kristna radikaliteten står sig väl i många frågor, t ex HBT-rättigheter. Därför räknar jag kallt med att ganska snart få läsa också detta i ett manifest för muslimsk vänster. Det gäller bara att ha lite tålamod."

Första meningen passar inte in, men om du tar bort den blir resterande övetydligt - muslimerna har något lära av oss! Alltså meningen är där för att förminska kraften i det efterföljande.

Varför måste detta göras?
Jag resonerar så här, Weiderud har sin bok och religiösa muslimska socialdemokrater en annan bok. Han vill nog inte att frågan skall bli en fråga om vilken text som är rätt eller vilken tolkning som är rätt.

Men man skulle kunna tänka sig att skrifterna inte är relevanta i denna fråga, men då skulle ett medvetet undvikande av sexuell läggning handla om homofobi och det vill Weiderud absolut inte anklaga sin nuvarande och framtida partivänner för.

Men vem är jag som spekulerar i hur andra tänker, jag är inte tankeläsare i alla fall ;)

Patrik N sa...

Men gör inte den här meningen att man måste tolka det som så att Weiderud verkligen utgår från att den atuella meningen är utelämnad med vilje? "Därför räknar jag kallt med att ganska snart få läsa också detta i ett manifest för muslimsk vänster. Det gäller bara att ha lite tålamod."

Om meningen fallit bort av en slump skulle han ju inte behöva ha så mycket tålamod, han behöver då bara invänta en nytryckning och ett korrigerande uttalande. Inget av detta har kommit till stånd såvitt jag vet.

Ulf Gustafsson sa...

Någon slump är det nog inte frågan om, men om det är slarvigt skrivet eller medvetet borttaget kan man bara spekulera i och det är också mindre viktigt.

Det avgörande är istället att Weiderud och Broderskaparna inte har eller kommer prioritera bort HBT-rättigheter (som jag tolkar det).

Patrik N sa...

Det tror jag också, jag tror också att den uppmärksamhet som saken fått, bland annat här på bloggen och förstås av Gudmundson, hjälper till att sätta (kanske nödvändig) press på Broderskaparna.

Mattias sa...

Patrik N,

Jag håller med. Texterna har absolut utarbetats i någon form av dialog dem emellan. Vad jag kanske snarare ville påpeka är att man, enligt vad jag förstått på Ardin, inte har gjort en renodlad karbonkopia och sedan bara strukit en obekväm passage.

Manifestet ska därför primärt ses som en självständig text. Den har utarbetats med stöd från flera andra texter, men det är ju fallet med många texter av den här karaktären. Alla som har erfarenheten av att utmejsla manifest- och policytexter i det förflutna vet hur svårt det är att jämka mellan intressena.

Intressant är att se hur snabbt folk har:
1) Antagit att man enkelt kunnat översätta kristna socialdemokraters stadgar till muslimska, och att detta också har skett.
2) Konstaterat att utelämnandet av HBT är signifikativt för något, medan utelämnandet av t ex. åsiktsfrihet, politisk tillhörighet etc inte har väckt någon reaktion alls.

Är det med andra ord så, att folk helt enkelt bara ser det som de letar efter?

Nu är jag själv inte involverad i Broderskapsrörelsen på något sätt. Däremot har jag aldrig förtjusats av när folk drar alltför snabba slutsatser av vad de läser, när bakgrunden inte är komplett.

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se