2 dec. 2010

Den egypto-judeo-kristna traditionen?


Bild från De dödas bok som visar tillfället då domen just ska falla över två avlidna, innan de ges tillstånd ges för att få komma till livet efter detta. Bilden är från en papyrus kallad "Anis papyrus" och visar Ani och hans fru när de respektfullt bugar mot gudarna. Anis hjärta (där egyptierna trodde intelligensen bodde) vägs mot sanningens fjäder (Maat) av den sjakalhövdade guden Anubis. Allt betraktas girigt av demonen Ammit, en monstruös kombination av krokodil, lejon (ibland vildkatt, ibland leopard) och flodhäst, som fick hjärtat att äta om det vägde för mycket. I texten talar Ani till sitt hjärta och ber det att inte avge vittnesmål mot honom.

Det är i De dödas bok man för första gången i historien finner spår av idén att handlingar på jorden belönas eller bestraffas i livet efter detta, något som senare plockades upp i det som i nutida politik går under samlingsbegreppet "Den judeo-kristna traditionen". De tidigaste versionerna av De dödas bok är från 1500 år innan vår tideräknings början.

Nästa steg i bedömningsprocessen var att den döde behövde förneka en rad synder för att få komma in i De två sanningarnas sal. I engelsk översättning:
Hail to thee, great God, Lord of the Two Truths. I have come unto thee, my Lord, that thou mayest bring me to see thy beauty. I know thee, I know thy name, I know the names of the 42 Gods who are with thee in this broad hall of the Two Truths . . . Behold, I am come unto thee. I have brought thee truth; I have done away with sin for thee. I have not sinned against anyone. I have not mistreated people. I have not done evil instead of righteousness . . .


I have not reviled the God.
I have not laid violent hands on an orphan.
I have not done what the God abominates . . .
I have not killed; I have not turned anyone over to a killer.
I have not caused anyone's suffering . . . I have not copulated (illicitly); I have not been unchaste.
I have not increased nor diminished the measure, I have not diminished the palm; I have not encroached upon the fields.
I have not added to the balance weights; I have not tempered with the plumb bob of the balance.
I have not taken milk from a child's mouth; I have not driven small cattle from their herbage . . .
I have not stopped (the flow of) water in its seasons; I have not built a dam against flowing water.
I have not quenched a fire in its time . . .
I have not kept cattle away from the God's property. I have not blocked the God at his processions.
En del menar att vi här har förstadierna till de tio budorden. Eller så är det bara likhet på grund av att de flesta inte vill att man dödar, stjäl, ljuger och bär sig åt. I vilket fall är det synd att man strök förbuden mot att slå föräldralösa barn och att orsaka lidande från de tio budorden. All förändring är inte förbättring.

14 kommentarer:

Mattias sa...

Lite kommentarer från hobbybiologen: "jackalhövdade guden Anubis. Allt betraktas girigt av demonen Ammit, en monstruös kombination av krokodil, lejon och flodhäst"

jackal [eng] = sjakal
Det ser inte ut på bilden att vara ett lejon, snarare leopard eller möjligen gepard.

Kul artikel annars. :-)

Ulf Gustafsson sa...

Jag har fascinerats av Farao Akenaten som ett exempel på hur en makthavare kan bryta med de traditionellt sanktionerade gudarna och konvertera till EN ny. Detta blev en parentes, det dröjde 500 år till innan monoteismen slog på riktigt i mellanöstern.

Patrik Lindenfors sa...

Mattias,
Tack för stavningsrättningen! Vad gäller lejon/katt/leopardkroppen så finns det olika bud om vad det ska vara. Så jag la till allihop. Är det månne någon som har en "definitiv" referens? Jag har kollat NE, Encyclopaedia Britannica och Oxford, men där står inget...

Anonym sa...

Ulf:
Blev det verkligen ett uppehåll? Många forskare menar numera att Sigmund Freuds teori i Moses och monoteismen är korrekt och att berättelsen om Mose och israeliternas uttåg egentligen beskriver vad som hände strax efter Akhenatons död. Jag tror det stämmer. Berättelsen blir mer koherent än den traditionella uppfattningen att uttåget ägde rum under Ramses II:s styre. Faraon som jagade israeliterna ur Egypten skulle då vara Smenkhkare, vilket stämmer väl med historisk forskning som talar om hans brutala återgång till tidigare polyteistism.

Mattias Strömberg sa...

42 gudar naturligtvis. :)

Ulf Gustafsson sa...

Christopher,

Vet inte, jag tog Donald B Redford på orden och sedan är jag allmänt skeptisk till Freud. Dock håller jag med om att det är en klart bättre förklaring än Ramses II.

Kristian Grönqvist sa...

Pilten i knäbyxor och krokodilface är Sobek, vattnets och fruktbarhetens gud, som framför allt förekom i Krokodilopolis.

Patrik Lindenfors sa...

Nej, faktiskt är det Ammit. Frågan är bara hur hon såg ut.

Mattias sa...

Varsågod, Patrik L! Som sagt, intressant!

Egentligen borde det väl kallas "den egypto-babylo-judeo-helleno-kristna traditionen"?

Benzocaine sa...

Eller så har uttåget aldrig ägt rum, men egyptiska kulturella uttryck spreds till de semitiska folken, såsom omskärelse och monoteism. Den tidiga judendomen var ju polyteistisk om man får tro vissa arkeologer.

(Fråga mig inte hur utbredd åsikten om judendomens polyteism är, för det vet jag inte. Den kan vara allt från obskyr till allmänt vedertagen.)

JemyM sa...

GT har väldigt många spår av polyteism i sig.

Huruvida utvandringen ägt rum hade jag föreslagit Israel Finkelstein Bible Unearthed, kanske en av världens viktigaste böcker.

Benzocaine sa...

JemyM, jag äger boken ifråga men har aldrig kommit mig för att läsa den. För många böcker på "att-göra-listan" helt enkelt.

Sedan är frågan, är det en obskyr tes som dessa driver, eller är det allmängods bland arkeologer?

Lennart W sa...

Katolska Kyrkans Katekes har uppmärksammats förr. Sökte på religioner och klickade runt lite och fann det här:

843
Kyrkan erkänner att man i de andra religionerna söker en okänd Gud ”i skuggor och bilder”. Han är ändå nära, eftersom det är han som åt alla ger liv, ande och allt annat eftersom han vill att alla människor skall bli frälsta. Så betraktar kyrkan allt gott och sant som finns i de andra religionerna ”som en förberedelse till evangeliet och en gåva från den som upplyser varje människa så att hon till slut skall ha liv”.


Dvs alla religioner har samma källa. Egyptierna var något på spåren där. Men KK har äntligen lyckats få till det rätt..

Enl. min tolkning av KKK.

Benzocaine sa...

Lennart W, här kommer en påhittad parafras:

"Humanisterna erkänner att man i religionerna söker moral och mening. Så betraktar Humanisterna allt gott och sant som finns i religionerna som primitiva föregångare till Humanismen."

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se