30 dec. 2010

En liten reflektion

Några som inte älskar oss vill spränga oss i luften. De är galningar hjärntvättade i en otäck lära. En sorts muslimska nynazister. Det går uppenbarligen att tolka islam på ett synnerligen otäckt sätt. De flesta muslimer gör dock inte det utan tolkar islam högst välvilligt.

De flesta muslimer är därför helt oskyldiga till terrordåd och terrorplaner. De är lika oskyldiga offer som vi icke-muslimer.

Kan man säga detsamma om islam? Nej. Varje terrorbombare med självaktning kan citera högvis med korancitat till stöd för sina handlingar. De här citaten är verkliga och uppmanar till våld. De är en del av koranens budskap. Om man menar allvar med att islam är fredens religion borde därför de här verserna strykas ur koranen.

Detsamma gäller givetvis bibeln.


Läs mer i DN, SvD, Expressen, Aftonbladet.

28 kommentarer:

Kristian Grönqvist sa...

Tack

Kenneth Karlsson sa...

Med den skillnaden att man aldrig hör talas om en kristen eller judisk självmordsbombare med mål att döda så många som möjligt.

Håkan W sa...

Vore rimligt...

Islam o Koranen har jag dålig koll på, men vad gäller kristenheten har jag länge efterlyst en uppgörelse med Bibeln.

Bättre att erkänna att "det och det" tror jag/vi inte på - än att försöka slå knut på sig själv i ivern att (bort-)förklara obekväma bibelord, för att fortsatt kunna hävda att Bibeln är Guds ord från pärm till pärm.

Fram med rödpennan!

Den här kommentaren hade kanske lämpat sig bättre på Dagens hemsida...

Pinjata sa...

Just taktiken med självmordsbomber är bara ett effektivt sätt att attackera en ofta militärt överlägsen fiende och har ingen koppling till vare sig religion eller nationalitet. Självmordsbomber som de i London och Stockholm har sällan till syfte att döda många utan är ett rätt definitivt sätt att visa sitt missnöje och ta sitt liv.

Om han, Stockholmskillen, hade hoppat från en bro med en lapp i fickan hade det inte blivit mycket till skriverier.

Sven-Erik sa...

Om man mot förmodan fick igång en revidering av dessa "heliga skrifter" - tanken svindlar - så ser jag framför mig ett oundvikligt scenario där alla religioner skulle splittras oräkneliga fraktioner p.g.a. att man ALDRIG skulle kunna enas om vad som skulle strykas eller skrivas om.
Sen finns det ju ingen auktoritet att fråga heller....

Unknown sa...

Jag tror inte att terrorattentaten har något som helst att göra med religion. Om man stryker dessa rader kommer terroristerna bara citera och tolka någon annan textrad för att kunna rättfärdiga sina desperata sätt att sprida skräck.

Eric Wadenius sa...

Saboteur,

-"Jag tror inte att terrorattentaten har något som helst att göra med religion. Om man stryker dessa rader kommer terroristerna bara citera och tolka någon annan textrad för att kunna rättfärdiga sina desperata sätt att sprida skräck."

För att kunna göra det påståendet så måste du samtidigt säga att "religion inte sysslar med eller påverkar en persons moraliska värderingar".

Antingen så har religion en påverkan på människors värderingar, i vilket fall olika religioner kan uppmuntra till olika värderingar, däribland påverka folk till att begå terrorhandlingar, eller så påverkar inte religion en persons värderingar.

Det enda sättet att kunna påstå att religion inte skulle kunna motivera terrorbrott är att påstå att religion inte kan motivera någonting.

Unknown sa...

Eric

Utan en tolkning behöver inte en textrad motivera någonting.

Det är människan som motiverar sig själv genom att tolka texten.

Kristian Grönqvist sa...

Nu undrar jag om jag förstår Dig överhuvudtaget Saboteur. Menar Du alltså att man inte behöver något motiv alls för att spränga sig i luften på offentlig plats?

Jag undrar i såfall varför araber och muslimer verkar vara överrepresenterade i sammanhanget?

Varför videofilmerna alltid kommer över Al Jazeera?

Varför en typ som heter Allah alltid nämns i sammanhanget.

Du tror inte det föreligger ett samband av något slag

Unknown sa...

"Menar Du alltså att man inte behöver något motiv alls för att spränga sig i luften på offentlig plats?"

Nej det menar jag inte.

Jag menar att människans tolkning av texten är ett större problem än texten i sig.

Unknown sa...

Låt mig rätta mig själv.

"Jag tror inte att terrorattentaten har något som helst att göra med religion."

Klumpigt uttryckt kanske.

Jag menar att syftet med attackerna snarare är politiska än religiösa. Sprängningarna har med religion att göra eftersom terroristen motiverar sig själv genom att tolka religiösa texter.

Men tar man bort dessa rader kommer människan som vill sprida skräck inte bry sig om det. Han/hon hittar snart samma motiv fritt tolkat ur en annan text.

Patrik N sa...

Men, islam har ju funnits i långt över tusen år och självmordsdåden startade ju först för 40 år sedan då Sovjetunionen befann sig med militära styrkor i Afghanistan. Om det skulle vara så att de verser som avses i Koranen verkligen leder till terrordåd då borde det väl ha skett långt, långt tidigare? De allra första självmordsbombningarna genomfördes för övrigt av de Tamilska Tigrarna, LTTE, som är hinduer. Deras självmordsdåd följdes senare av de japanska Kamikazepiloterna. Först därefter började alltså islamister i Afghanistan att använda sig av denna teknik.

Det finns forskning om vad som motiverar och driver självmordsbombare. Sällan är det en religiös övertygelse och nästan aldrig spelar "de 72 oskulderna" någon som helst roll. En vetenskaplig kunskapssyn borde mana till mer läsning på det här området innan vi fastslår att islam leder till terrordåd. Det är inte säkert att det är på det sättet, även om gärningsmannen rabblar koranverser både framlänges och baklänges. Islam leder till mycket skit, precis som kristendomen, men det finns en hel del rätt intressant forskning som tyder på att islam i sig, paradoxalt nog, har mindre betydelse för islamistisk extremism. En som skrivit en hel del är den amerikanske antropologen Scott Atran.

Scott Atran driver tesen att det i det islamistiska fallet handlar om den extrema form av islam, salafismen, som på 70-talet dömde ut islam "av idag" till förmån för en antik form av islam och där demokrati enbart ses som ett hinder för att införa guds lag.

Ingång till mer information om Scott Atrans teser.

"Vad han vill understryka med berättelser som denna är att i det som många av oss ser som galenskap och religiös fanatism finns en rad uppbyggliga värden, som de inblandade hedrar och klamrar fast vid så till den grad att de spränger sig i bitar. Dessa starka band skapas ofta i vanliga sociala sammanhang: grundskolor, på fotbollsplanen eller i fängelser där unga ofta vilsna män träffas och i ett försök till stordåd och ära, avsäger sig sitt jordeliv.

Men paradiset då, och de 72 oskulderna? Enligt Atran har ingen självmordbombare någonsin sagt sig gå i döden för jungfrurnas skull, och idén om paradiset omfattar en plats där hela familjen sägs samlad och återigen stärks tesen om gruppens roll, framför religiösa abstraktioner.

I tidigare böcker har Atran sneglat mot evolutionär psykologi för att förklara religionens framväxt och gör även i sin senaste skrift kopplingar till våra tidiga förfäder. För Darwin och andra evolutionsbiologer är det moderna samhället en gåta då människor så ofta visat sig samarbeta med varandra trots att de inte är genetiska släktingar och alltså inte nödvändigtvis gynnar sina egna gener. I stora samhällen, menar Atran, där vi inte är genetiskt sammanlänkade skapar vi istället ’inbillade släktskap’ för att ersätta de biologiska. Så genom begrepp som ”fädernesland”, ”broderskap” eller ”svenskhet” kan människor i grupp mobiliseras för inre samarbete och mot en yttre fiende."

Patrik N sa...

Säkerhetspolisen har i dagarna givit ut en rapport som också ger mer bakgrund till ämnet och också, om man följer en del av länkarna i slutet av rapporten, en insikt om att problemet har andra grundorsaker än en del verser i Koranen (som i och för sig är så formulerade att ingen vettig människa borde vilja ha dem i sin "heliga skrift").

Rapporten hittar du här.

Unknown sa...

Ja, jag borde ha skrivit:

Sprängningarna har med religion att göra OM terroristen motiverar sig själv genom att tolka religiösa texter.

Patrik Lindenfors sa...

Patrik N,
Jag ska läsa rapporten med intresse. Men nog letar väl Säpo efter terrorister i muslimska sammanslutningar? Eller har man i linje med det du verkar förmedla breddat sökbegreppet?

Patrik N sa...

1(2)

Självfallet hittar SÄPO terrorister i muslimska sammanslutningar men dessa är inte bara muslimska utan snarare islamistiska (kanske salafistiska eller rentav wahabbistiska) och alla muslimer är ju inte islamister. Precis som alla Plymouthbröder är kristna men alla kristna inte är Plymouthbröder.

Terrorism är inte ett fenomen som uteslutande hittas bland islamister (inte ens självmordsdåd sker uteslutande bland islamister, och "lustigt" nog har självmordsdåden kommit först de senaste 40 åren, (framförallt sedan kriget Iran-Irak då unga pojkar fick röja minfält mot löfte om paradiset), trots islams långa historia vilket för mig indikerar att det inte (bara) är islam som religion i sig som leder till självmordsdåd, utan något annat/mer).

Scott Atran är inne på att det handlar om betydligt mer vardagsnära förklaringar som lojalitet till den egna gruppen, en upplevd (stark) yttre fiende med mera med mera än att det skulle handla om enbart tron på islam.

Tron på islam har inte lett till självmordsdåd mer än inom andra religioner de första 1440 åren av islams historia men nu de senaste 40 åren ser det helt annorlunda ut (antalet har skjutit i höjden mycket kraftigt sedan omkring 2003). För mig blir det som sagt då ett frågetecken kring om islam (i sig) verkligen leder till terrordåd/självmordsdåd eller om orsaken är en annan eller någon ytterligare? Ska man bekämpa problemet är det ju viktigt att veta vad som orsakar det.

Av SÄPO-rapporten framgår också (jag tycker efter ett snabbskummande av den att den blir extra matnyttig från omkring sidan 33 och framåt) att radikalisering till extremistiska rörelser med olika ideologiska grunder ser likartad ut (hänvisning till forskning på området finns i rapporten) så islam intar inte en särställning som ideologisk grund till radikalisering och extremism. Fanns inte islam skulle antagligen samma människor som idag radikaliseras istället radikaliseras på annan grund.

Min avsikt är inte att försvara illdåd som sker i islams namn. Jag anar bara att vi gör det för lätt för oss om vi snabbt drar slutsatsen att orsaken till terrordåden handlar om vad koranen säger i sina verser. Hade det varit så hade vi väl sett mer av terrorism och självmordsdåd långt tidigare i världshistorien för verserna har ju funnits där hela tiden?

Patrik N sa...

2(2)

Islam är en av de mest problematiska religioner jag känner till och dess yttringar har stora negativa konsekvenser på individer och på samhället. Alla dessa yttringar ska vi motarbeta med all kraft. Jag är bara osäker på om just extremyttringen terrorism är en naturlig följd av islam som religion i sig genom verserna i koranen eller om det handlar om mer allmängiltiga förklaringar till våldet som utövas i islams namn. Förklaringar som islam delar med andra ideologier som leder till våld, förklaringar som har sin grund i det mänskliga psyket. Men som jag sagt i en tidigare tråd, den som spränger sig i islams namn spränger sig (uppenbarligen) i islams namn och kunde han/hon tolka koranen så så kan man tolka koranen så, inte tu tal om det.

Det lilla jag läst av Scott Atran och andra indikerar att självmordsbombare är mycket unga (15-21 år) och vilsna individer med tidigare suicida tendenser vars drivkraft ofta är att avsluta det miserabla liv de lever. De har det gemensamt att de är oerhört lättpåverkade, har en svart/vit världsbild och att de har extremt svårt att säga nej till auktoriteter (forskningen ifråga har skett bland annat genom intervjuer av självmordsbombare som gripits i Israel innan utfört dåd). De "bästa" kandidaterna som självmordsbombare är de som har en dålig(!) kunskap om koranen och en dålig kunskap om vad islam är. De som är övertygade muslimer går inte lika lätt att göra till självmordsbombare. Jag hittar nu inte länken till denna forskning som jag tittade på för ett tag sedan men jag kan återkomma med den.

Skälen till att jag "stretar lite" i den här frågan är två. Dels tror jag att det finns "naturliga" (psykologiska) förklaringar till varför människor offrar sina liv för en ideologi (t.ex. islamism i form av den extrema varianten salafism eller wahabbism) och dels tror jag att det finns kunskap att hämta om dessa orsaker som är underbyggda med forskning. Jag tror att vi, om vi inriktar oss på orsaker till terrorism som inte är de orsaker som betyder mest (t.ex. verser i koranen) så kommer vi inte att få effekt i våra "motåtgärder". Dessutom, men det är i sammanhanget en bisak, kommer främlingsfientliga element direkt att plocka upp den tråden och utnyttja den för sina egna syften som är att motarbeta muslimer som kollektiv.

Jag rekommenderar verkligen den här länken som ingång till Scott Atran: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=503&artikel=4242060

Artikel av Jan Hjärpe om självmordsbombare på Myndigheten för Samhällskydd och Beredskaps hemsida: http://www.sakerhetspolitik.se/Hot-och-risker/Terrorism/Sjalvmordsbombare/

En annan artikel i ämnet: http://www.svd.se/nyheter/utrikes/psykiskt-trauma-ofta-bakom-terrordad_2629679.svd

Patrik N sa...

Vill bara tillägga att jag inte har något emot att de blodtörstande verserna i koranen stryks, det är konstigt att de inte "evolverat bort" för länge sedan, ungeför som kristendomen i praktiken "evolverat bort" GT.

Patrik Lindenfors sa...

Tack Patrik. Jag ska läsa på.

Patrik N sa...

Här är en till ingång till ämnet: http://science.howstuffworks.com/suicide-bomber.htm/printable

Patrik N sa...

"Det mest slående exemplet är svenske konvertiten Ralf Lennart, mest känd på internet som propaganda-spridaren Abu Usama el Swede, som innan han blev jihadist hunnit vara både nazist, fotbollshuligan och våldsbrottsling."

Precis detta tar en del av forskningen på området upp, det är i individerna problemet ligger. "Problemet" (fullt naturliga mänskliga "svagheter" som auktoritettro och liknande) tar karismatiska ledare fasta på och indoktrinerar de mest lättindoktrinerade till att göra avskyvärda dåd. Till sin hjälp på vägen har de som indoktrinerar naturligtvis de koranverser du skriver om, Patrik, i så måtto blir de de radikalas medel.

"I en moské i Helsingborg får man se den unge och karismatiske svenske predikanten Anas Khalifa hålla i en perverterad variant av kyrkans barntimmar. Han förklarar inför tindrande barnaögon att paradiset har hundra särskilda nivåer bara för dem som blir martyrer och offrar sitt liv i strid för sin religion. De närvarande föräldrarna nickar gillande."

Hela artikeln: http://www.svd.se/opinion/ledarsidan/svenskarna-som-vill-do-for-islam_513039.svd

Eric Wadenius sa...

Patrik N,

"Tron på islam har inte lett till självmordsdåd mer än inom andra religioner de första 1440 åren av islams historia"

1) Är det sant? Vilka andra religioner jämför du då med? Buddism? Janism?

2) Jag talar inte emot dig, jag bara undrar hur en självmordsattack skulle kunna ha sett ut på en tid då vapnen var svärd och båge? Det är väl inte konstigt att självmordsattacker som fenomen dök upp först när medlem för att genomföra dem dök upp? Jag kan därför inte se att det skulle vara att argument som förändrar något i denna diskussionen.

Nu till frågan om islam specifikt.
Skulle vi kunna förställa oss en religion som oavsett hur extremt man praktiserar den aldrig skulle leda till självmordsattacker? Javisst skulle vi kunna det. Och, för att ta ett levande exempel, så har vi janism vars grundpelare är att inte skada något levande. Hur extremt du än praktiserar janism så kommer det svårligen leda till självmordsattacker.

Det samma kan inte sägas om islam.

Problemet är alltså varken fundamentalism eller extremism.

Problemet är de fundamentala delarna av vissa trosföreställningar som öppnar upp för denna typen av tolkningar. Problemet är när man prioriterar "nästa liv" på bekostnad av detta livet, vilket är islams (och även kristendomens) fundament.

Samtidigt har en kultur av självmordsattacker vuxit fram. En meme, om man så vill. Tänk tillbaka på hur man såg på muslimer för dryga hundra år sedan? De hade älskarinnor, harem av halvnakna kvinnor, åt gott och dansade hela dagarna. Denna bilden glömmer folk ofta bort när allt man idag ser på nyheterna är kvinnor i heltäckande slöjor.

Så, visst förändras religioner hela tiden. Men de "heliga" ramverk som satts upp begränsar svängutrymmet för religionerna och hindrar reformation.

Eric Wadenius sa...
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.
Kristian Grönqvist sa...

Patrik N

Jag skulle verkligen vilja att Du visade, att självmordsbombare ar fattiga, vilsna, identitetssökande småpojkar, som bara av misstag har råkat förirra sig till Sverige.

Det måste väl ändå vara ett logiskt lågvattenmärke från Din sida.

När de flesta profiler på självmordsbombare i Europa visar på studerade 25 till 35-åriga män, som har en god orientering och närvarokänsla, språkkunskap och allmänbildning. I USA flygcertifikat, körkort, etc.

Det handlar inte om fattiga gossar, utom i det illitterata Gaza, det handlar om välutbildade soldater i en sk Jihad-arme, vilka drivs av viljan till herravälde.

HUR I HELA FRIDENS NAMN ÄR DET MÖJLIGT ATT BLI SÅ BLIND...?

Patrik N sa...

Eric,

Ja det är sant. Jämförelsen kan göras med valfri religion. Självmord har alltid varit förbjudet inom islam. En "omtolkning av islam" på 1980-talet som gjordes av politiska extremister (med islam som slagträ) ändrade detta för de som väljer att tro på det. Det är alltså först de senaste 30-40 åren som självmordsdåd använts som "metod i islams namn". Den politiska omtolkningen kan, i min mening, omöjligen alla muslimer av idag få bära ansvaret för. Min poäng i den här diskussionen är bara en: islam som religion leder inte "by default" till terrordåd. Hade det varit så borde det ha skett för mycket länge sedan. Skulle den som hävdar att det är på det sättet ha rätt måste islam som ideologi omedelbart avskaffas. Jag menar inte att islam är en ideologi som är oproblematisk, det har jag poängterat vid upprepade tillfällen. Jag menar att islam är den allra mest problematiska religion som vi känner till. De flesta av islams yttringar på samhället är i mitt tycke "skadliga" och ska motarbetas. Men, som sagt, jag är bara inte med på att islam som religion leder till just terrorism och självmordsdåd utöver att varje individ som gör ett terrordåd i islams namn valt att göra det och därmed är det ju så per se. Många kan inte förstå att man kan bära bägge tankar i huvudet samtidigt utan man skriker istället som Kristian ut att jag är blind och inte ser det uppenbara när de välutbildade soldaterna i en Jihad-arme, som drivs av viljan till herravälde, kommer till oss för att spränga oss sönder och samman.

Jag förstår att det är lätt att ha den världsbilden. "De" blir så mycket tydligare och det blir "vi" med. Man slipper hålla på och gegga med nyanser och annat jobbigt. Att få en egen världsbild bekräftad kan ju också upplevas som skönt och det är väl ett symptom därav som framträder när Kristians allra första kommentar till blogginlägget blev "Tack".

Eric, din punkt 2. Islamistiska självmordsdåd tog sin början från ungefär 1980 och framåt och mig veterligen fanns möjligheten att spränga sig i luften långt tidigare. Du skrev "Jag kan därför inte se att det skulle vara att argument som förändrar något i denna diskussionen" och jag är alltså oenig med dig i den slutsatsen.

Du skrev också "Problemet är alltså varken fundamentalism eller extremism". Jag tror att du har fel på denna punkt. Av rapporten från Säkerhetspolisen som jag länkade till tidigare så framgår att radikalisering inom olika ideologier ser likartad ut och att det inte är ideologierna i sig som är det allra mest avgörande. Jämför också till exempel artikeln jag länkade till om den svenske extremisten som innan han blev islamist hunnit med att vara både nazist och fotbollshuligan.

Jag tror för egen del att orsaker till, och därmed också motmedlen till, radikalisering, extremism och fanatism står att finna i det mänskliga psyket och inte i vare sig koranen, bibeln eller andra skrifter som bara är högst jordiska makthavares sätt att styra och kontrollera sin omgivning.

Kristian,

Självmordsbombare är oftast mellan 15-32 år (åldersintervallen, de exakta, är beroende av hur man definierar "oftast"), tre fjärdedelar av flygplanskaparna 9/11 var under 25 år. Skälet till att man använder unga människor är att det är lättare att radikalisera människor som har en svart/vit världsbild (som man ofta har i unga år). http://www.dn.se/nyheter/sverige/fakta-sjalvmordsbombare

Kristian sa...

Nu blir det en Kristian till i diskussionen...

Jag håller delvis med dig, Patrik N. De våldsbejakande verserna leder sannolikt inte till självmordsbombningar i isolation.

Men du nämner själv den svart-vita världsbilden. Och här menar jag att både kristendomen och islam bidrar till ett svart-vitt tänkande.

Det finns en god kraft, Gud, och en ond kraft, Satan. Det finns ett himmel och ett helvete efter döden, och det är avgörande om man har Den Rätta Tron eller om man inte har det.

Det ligger då nära till hands att dela upp också människor till den ena eller andra sidan.

Läser man Koranen så är detta svartvita tänkande något otroligt genomgående, betydligt mer än i Bibeln. Det är himmel och helvete sida upp och sida ner.

Detta lägger en psykologisk grund för självmordsbombaren, som ju tänker sig att alla som dödas tillhör "den andra" sidan, det spelar ingen roll om de är soldater eller ej.

Sedan tillkommer upplevelsen av yttre hot, precis som du säger. "Vi" är angripna av "dem" och måste bekämpa dem.

Sedan tillkommer ibland symbolfrågor, såsom Muhammedteckningarna.

Jag skulle gissa att det är först efter detta som de våldsbejakande verserna blandas in i reaktionslösningen och gör den verkligt explosiv, så att säga.

Men det i religionerna inbyggda svartvita tänkandet ligger i botten av alltihop. Sådant svartvitt tänkande kan man ju också hitta i politiska ideologier. Det finns ett tydligt "vi" och "dem" i kommunismen, rasismen, nazismen, fascismen osv.

Vad tror du om den modellen?

Lennart W sa...

"Den sekulära gerillagruppen Tamilska tigrarna på Sri Lanka började med självmordsbomber 1987, och stod för majoriteten av världens alla självmordsattentat fram till den 11 september 2001."

Fokus: Martyrernas tid

Patrik N sa...

Kristian,

Jag tror att det är som du skriver. Religion kan användas till att skapa hur mycket ont (eller gott) som helst. Vad som skapas beror helt på uttolkarens tolkning av religionen, skriften eller budorden, och på följarnas benägenhet att följa uttolkarna. Det är det problematiska med i princip alla religioner, inte minst med islam. Dvs att det egna kritiska tänkandet i större eller mindre utsträckning måste ge vika för dogmen. Och i ytterlighetsfallen kan dogmerna till och med få människor att offra sina liv och ta andras liv för dogmens skull. Det gäller alla dogmer. Religioner såväl som politiska ideologier.

Vad en religion kan göra med människor begränsas enbart av människorna själva.

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se