3 dec. 2010

Mord och religiositet i Honduras

Från en färsk artikel i tidningen Dagen:
38 procent av Honduras invånare är evangeliskt kristna. Trots det brottas landet med världens högsta mordfrekvens.
Vadå "trots det"? För att göra ett sådant påstående krävs ett samband mellan god moral och grad av religiositet. Då skulle Dagens påstående innebära att vi i Humanisterna är medlemmar i omoraliska klubben. Men något sådant samband finns inte. Finns något samband så verkar det vara det motsatta.

Önsketänkande. Igen. Mycket sånt i Dagen.

14 kommentarer:

Anders Gunnarsson sa...

Jag reagerade också på Dagens text, kanske av lite andra skäl. Med Luthers evangeliska tro, blev omvändelse onödigt; Tron allena. "Simul iustus et peccator", vilket gjorde att gärningar inte var viktiga. Eller än värre; Pecca fortiter, sed fortius fide et gaude in Christo (synd mycket, men tro än mer).

Att ateism skulle ge mer moraliskt högtstående individer är ju en intressant tes. Men det finns ju lögn, förbannad lögn och statestik (tro finns ju i många valörer)! Varför är det troligare att en person som är ateist skulle bete sig bättre? Det låter som "hittepå"!

Gud är inte död; Han bara somna när han läste igårDagen och hittepå-isterna!

Benzocaine sa...

Det finns ett statistiskt samband mellan hur religiöst ett samhälle är och mordfrekvens. Sannolikt beror inte det på att religiösa människor är mer mordbenägna till sin natur, utan det beror på att samma bakomliggande faktorer som minskar religiositeten även minskar brottsligheten.

Välfärdsländer som de nordiska länderna har lägre brottslighet per capita än fattiga länder som Nigeria. Vi har samtidigt fler ateister.

Anders Gunnarsson sa...

Benzocaine

Välfärd har säkert med saken att göra. Men välfärd är inte lika med mindre religiocitet, om det var detta du ville få fram...

Europa är avkristnat/sekulariserat (än så länge). Överallt annars, växer religiociteten. Någonting säger mig att också Europa kommer ändras på sikt... Materialism och kapitalism kanske inte är utvecklingens slutpunkt!

Benzocaine sa...

Anorzzz, det finns ett tydligt sociologiskt samband mellan ökad välfärd i ett samhälle och sekularisering. Med sekulariseringen följer bland annan tolerans en ökad acceptans för ateister.

Om man följer välfärdsutvecklingen och religiositeten så ser man ett omvänt samband över tid. När välfärden utvecklas ändras attityder, normer osv. Man blir mer Humanistiska, helt enkelt.

USA var länge undantaget men den generation som växer upp nu är betydligt mindre religiös än tidigare generationer.

Religiositeten ökar inte som sådan. Det är främst en polarisering vi ser. Klyftorna ökar och därmed antalet fattiga. Den populationen är också den mest religiösa. Samtidigt får medelklassen det allt bättre och blir mindre religiös.

Se t.ex The World Values Survey som har följt attitydförändringar och ekonomisk utveckling i ett stort antal länder i många år.

Japan är det tydligaste exemplet på hur Humanistiska värderingar har vuxit snabbt i takt med att ekonomin och välfärden har blivit bättre. De är idag ett av världens mest sekulära länder från att ha varit ett av de mest konservativa.

JemyM sa...

Annorzzz
Att ateism skulle ge mer moraliskt högtstående individer är ju en intressant tes.

Inte alls. Endast en idiot skulle föra ett sådant resonemang eftersom ateism syftar till en icketillhörighet att jämföras med ickeliberal, ickekonservativ eller ickesocialist.

Samtidigt är det avhumaniserande att mena att mord avtar iomed tillhörighet eftersom man menar på att icketillhöriga människor skulle vara mer mordbenägna.

Daniel B sa...

Angående mord och religiositet... kom att tänka på den här bilden:

http://thorgolucky.com/humor/Army_of_God_vs_Militant_Atheist.jpg

Anders Gunnarsson sa...

Daniel

De tre bilderna faller på sin egen orimlighet. Sätt påven, en sufidervisch och Stalin där istället. Då blir det lite hotfullare på högerkanten...

Patrik Lindenfors sa...

Ja, för swr äe ju representativt. Varför har du inte med Osama Bin Laden och Harry Potter?

Lennart W sa...

"swr" = "det" enl. ett busenkelt krypto. Eller om man inte tittar vad man skriver, men vet ganska bra var bokstäverna är på tangentbordet.

I skyttegravarna finns det inga ateister. Eller hur var det där nu igen?

BladeRunner sa...

I sjukhusens väntrum finns inga teister", eller hur var det nu igen?

Lennart W sa...

BladeRunner, Nu var det det här jag tänkte på: "There are no atheists in foxholes"

Ateistsoldaterna är nog lika lite roade av Daniels bild.

BladeRunner sa...

Lennart W

James Morrow has been quoted as saying "'There are no atheists in foxholes' isn't an argument against atheism, it's an argument against foxholes." (Från din länk)

Jag tror att ateistsoldater också kan se humorn och ironin i bilden.

Eftersom kommentarerna här verkar handla om moral och religion, och jag såg din kommentar, så kom jag att tänka på den där videon. Den tar upp ett problem om barn som dör i onödan på grund av att dom inte får riktig medicinsk vård och att detta görs i religionens namn. Titeln var tydligen vald för att provocera. Men den tar upp många viktiga punkter, se även uppdateringen om du vill.

Benzocaine sa...

Det finns väl visst ateister i skyttegravarna. Warren Allen Smith brukar beskriva sig själv som I was an atheist in a foxhole (han medverkade vid landstigniningen i Normandie).

FFRF har rest ett monument för alla ateister som legat i skyttegravarna:
http://www.ffrf.org/outreach/atheists-in-foxholes/

Det finns även en särskild organisation för soldater som är ateister eller fritänkare:
http://www.maaf.info/

Läs mer om myten på atheism.about.com
http://atheism.about.com/od/atheismmyths/a/AtheistsFoxhole.htm

HenrikE sa...

Omvänt så har ju t ex den kristna religionen varit en mycket lyckad motivering för att få ut folk i krig. Ditt nuvarande liv må vara ett helvete, men vi lovar dig ett himmelrike i efterlivet om du strider för den "rätta" saken.

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se