31 jan. 2011

Känner du dig lite krasslig? Bli religiös så blir du friskare

Det är inte lätt att förstå hur man ska tolka resultaten av den avhandling som Cecilia Melder la fram på teologen i Uppsala för en vecka sedan. Här är pressmeddelandet:
Många i vårt moderna sekulariserade samhälle lider av existentiell ohälsa vilket i förlängningen leder till att vi mår sämre även psykiskt och fysiskt. Det menar religionspsykologen och uppsaladoktoranden Cecilia Melder. I sin avhandling, som läggs fram i januari, föreslår hon att man utformar samhälleliga insatser för att råda bot på den bristande existentiella hälsan.

– Grunder för existentiell hälsa är att man känner mening, hopp och samhörighet kombinerat med att man har någon övergripande tolkning av tillvaron. Den kan vara till exempel andlig, religiös eller politisk, säger Cecilia Melder.

Enligt henne är det många i dagens samhälle som saknar en fungerande religiös eller profan grund, vilket leder till existentiell ohälsa. Denna ohälsa påverkar hur människor mår såväl psykiskt som fysiskt och resulterar i ohälsa även i bredare mening. Till exempel blir det allt vanligare med depressioner, uppgivenhet och olika smärttillstånd i Sverige.

Som grund för sina slutsatser har Cecilia Melder gjort enkätundersökningar och intervjuer som berör mening och meningsskapande handlingar. Flera av dem som deltog i undersökningen hade enligt henne haft en fungerande existentiell hälsa som barn. Många vände sig till en gud eller liknande om de till exempel skadade sig eller mådde dåligt. Då upplevde de att det hjälpte. Som vuxna har de fått en sämre existentiell hälsa. Det gör att fysisk och psykisk ohälsa upplevs svårare.

– Den existentiella hälsan är att jämföra med kondition. Den måste underhållas. Gör man inte det blir sökandet akut när något händer. Man måste bygga upp en ”grundkondition”. De som har en god existentiell kondition upplever sig må bättre och när de blir sjuka har de bättre förutsättningar att hantera det, säger Cecilia Melder.

För att råda bot på en ökad existentiell ohälsa i takt med att sekulariseringen brer ut sig föreslår Cecilia Melder att man utvecklar en icke-religiös insats som hjälper människor utveckla en existentiell grund att stå på.

– Sjuka skulle kunna erbjudas kurser bestående av samtal, kreativa aktiviteter och upplevelser för att utveckla verktyg att bemästra livet. Därefter kan effekterna på den existentiella hälsodimensionen, men även den fysiska och psykiska, studeras. Frågan är inte om det går utan vem som ska gör det,
säger Cecilia Melder,

– Ohälsan kostar samhället hundratals miljarder, förutom det enskilda lidandet. För att råda bot på detta behövs en stark huvudman inom detta nya folkhälsoområdet.
Det är är ju helt otroliga påståenden med flera orsakssamband att hålla reda på. Nytt folkhälsoområde minsann! Bristande religiös eller profan grund ska alltså enligt Melder resultera i existentiell ohälsa (enligt WHOs definitioner) som i sin tur ska påverka den psykiska hälsan och resultera i ett specifikt ohälsotillstånd: depressioner.

Flera frågor infinner sig. Hur vet hon att det är orsakssamband och inte bara korrelationer? Det brukar vara extremt svårt att ta det steget om man ska vara vetenskapligt ärlig (och det ska man väl vara, även på teologen?). Om man nu vet att det finns ett orsakssamband, hur vet i så fall man att orsakssambandet går från existantiell ångest till depression och inte åt andra hållet?

Läser man avhandlingens Abstract verkar det bara vara korrelationer det rör sig om. Så Melder har alltså visat att deprimerade människor även har existentiell ångest. Ingen direkt chockerande insikt, om man säger så. Och alltihop baserar hon på fem intervjuer och två enkäter med totalt 86 personer.

Vi kanske kan vänta med det där nya folkhälsoområdet?

Melder är präst och försöker förmodligen bara motivera sin yrkes existens. Då följer det naturligt att hon måste mena att inte vilken tro som helst har effekter på hälsan. Och mycket riktigt, här är slutet på tidningen Dagens artikel om avhandlingen:
Samtidigt framhåller hon att de stora religionerna har ett försprång i att kunna hjälpa människan i sin vilsenhet. De har långa traditioner av existentiellt tänkande och tydliga former för sin tro.

- Det handlar ju om att hitta en tro som bär även i framtida livskriser. De människor jag intervjuade sökte febrilt efter en mening under en livskris. Ofta sökte de i nyandligheten eller hos Dalai Lama, till exempel, och kunde uppleva en tillfällig lättnad. Men vid nästa livskris vidtog samma febrila sökande igen. Sådant ger ingen långsiktig hälsoeffekt.

Teologen i Uppsala går från oklarhet till oklarhet. Lägg ner den här reklamverksamheten för kristendomen och flytta den seriösa forskningen till andra institutioner där den bättre kan tas om hand.

Judisk messias?Från Pharyngula.

30 jan. 2011

Skicka Peter Weiderud till Iran

Nu verkar det ha slagit slint alldeles för den socialdemokratiska Broderskapsrörelsens ordförande Peter Weiderud. På Newsmill utropar han att "Ett islamistiskt styrt Egypten kommer att bidra till fred och demokrati i Mellanöstern".

Saknar karln fullständigt verklighetsanknytning? Kan inte socialdemokraterna skicka honom på utbildningsresa till Iran, Afghanistan eller Sudan? Där är de jättesnälla, så en enkel resa räcker.

Dannefjord om Kleins rädsla för religionskritik

Om vi ska komma åt islamofobin är det, tvärtemot Kleins hållning, viktigt att kritisera alla oacceptabla handlingar och ideologier, skriver Lektorn i sociologi Per Dannefjord, medarbetare i första numret av Sans.

Läs hela artikeln på Newsmill.

Söndagspredikan av Daniel Dennett: Vad ska ersätta religion?

29 jan. 2011

28 jan. 2011

Insamling till minne av David Kato

Till minne av David Kato
Med anledning av mordet på den ugandiska hbt-aktivisten David Kato 26 januari 2011 behöver den ugandiska hbt-rörelsen ditt stöd mer än nånsin.

Du kan också bidra
Just nu pågår en insamling om ska gå till Davids begravning. Om du vill bidra till detta och till en starkare hbt-rörelse i Uganda, kan du göra det genom att stödja RFSL:s samarbete med SMUG och andra hbt-organisationer i Uganda. Varje krona gör skillnad!

Om David
David var aktiv i SMUG, Sexual Minorities Uganda, och var en av de mest tongivande i Ugandas hbt-rörelse. Han var också en av de äldsta aktivisterna - "grandfather of the kuchus" - och har många gånger öppnat sitt hem för att skydda andra, hälsat på vänner i häktet och arbetat för deras frigivning. Med David förlorade inte bara den ugandiska utan hela den globala rörelsen för hbtq-personers mänskliga rättigheter en av sina främsta företrädare. Han var ett ansikte utåt för en rörelse som till stor del tvingas verka i det dolda.

I en intervju sammanfattade David sitt engagemang :
"I can’t run away and leave the people I am protecting. People might die, but me, I will be the last one to run out of here".
Med stor sorg och saknad samlar vi nu våra krafter för att Davids outtröttliga kamp ska leva vidare.

Ännu är mordet inte uppklarat, men det är sannolikt att David mördades på grund av sin sexuella läggning och sitt engagemang.

Uthängningen i Rolling Stone
David Kato var en av dem som i höstas pekades ut i tidningen "Rolling Stone", som publicerade namn och bild på ugandiska hbt-personer under rubriken "Hang them!". Han stämde därefter tidningen tillsammans med två andra utpekade, och i början av januari i år dömde en domstol i Uganda till hbt-aktivisternas fördel. Tidningen dömdes till skadestånd.

Den hatiska stämningen mot hbt-personer i Uganda har eskalerat sedan ett lagförslag lades 2009 om att skärpa kriminaliseringen av homosexualitet - The Anti Homosexuality Bill. Förslaget skulle, om det röstades igenom, innebära bland annat dödsstraff för "upprepad homosexualitet" samt införandet av ett angiverisystem: om du får kännedom om en homosexuell måste du rapportera det till myndigheterna, annars kan du själv bli straffad.
Länk till RFSL:s insamling till minne av David Kato.

Tack till Christopher Aqurette för information om den här insamlingen.

Poesi i sin renaste form!

Sätt gränser för religionsfriheten

Integrationsminster Erik Ullenhag kommenterar i en intervju med tidningen Dagen religionsfriheten:
- Vi har fått allt större grupper av människor, som dels invandrat och dels fötts och vuxit upp i Sverige, som är mer troende. Där behöver vi ha ett större samtal och diskussion om vad som är religionens gränser.
- Nästa fråga som uppstår är vad man som religiös har för rätt att ställa för krav på samhället. Det samtalet är i sin linda, men det kommer att bli vanligare.
- Vi ska naturligtvis ha frihet att välja religion, men det finns också en gränsdragningskonflikt om och när ens religiösa övertygelse ska gå före samhälleliga normer, och ska den få göra det? Den är viktigt att föra det samtalet.
- Rätten att tro på Gud innebär inte att man får kränka andra, slippa skolplikten eller ställa orimliga krav på arbetsgivaren. Den diskussionen kan behöva föras.
Det är bra att Ullenhag tar upp dessa frågor. Det enda som saknas är att han nämner friheten att välja FRÅN religion också, men det tas nog för givet av minstern. Är dock lite beklämd av att det är integrationsminstern som lyfter på detta lock i regeringen. Denna fråga kan lika väl behandlas av socialminstern, skolminstern eller justitieminstern. Detta är en fråga om att alla medborgare skall behandlas lika av staten, att vi skall vara lika inför lagen.

I samhället skall vi inte ha någon särlagstiftning eller några särrättigheter för etniciteter, kulturer, religioner eller ideologier. Samtidigt skall staten inte reglera mer än det som verkligen krävs för att ett samhälle skall fungera. De friheter att leva efter egen övertygelse en individ har måste gälla alla.

Aktivist för homosexuellas rättigheter mördad i Uganda

Gästinlägg av Lars Torstensson

En ledande hbt-aktivist, David Kato Kisule, har blivit brutalt mördad i Uganda. Han var en av ledarna för motståndet mot en homohatisk kampanj i landet, som ursprungligen initierades av evangelikala, kristna präster från USA. För en tid sedan var hans bild på första sidan i tidningen Rolling Stone (en Ugandisk tidning), som uppmanade till mord på honom och alla andra homosexuella. Allt sedan dess har han fått dödshot. Mordet inträffade strax efter att Ugandas högsta domstol hade fastslagit att uppmaningarna till våld mot homosexuella måste upphöra.Här skriver Jon Voss om dådet på QX.se

Kärlek är naturligt!Tack till Johan Lind för tips!

27 jan. 2011

Mattias Irving skriver om Sans

Nu kommenterar Mattias Irving hos Seglora Smedja debatten kring omslaget på tidskriften Sans. Hela inlägget finns att läsa här, men jag vill lyfta ut några passager jag anser speciellt intressanta.

Jag trodde vi var eniga med Seglora om att burkan är en form av kvinnoförtryck, och att kvinnoförtryck är av ondo. Jag trodde oenigheten låg i att det kanske inte var en bra idé att lyfta fram just burkan som symbol i dessa dagar av tilltagande främlingsfientlighet. Men det visar sig att jag missförstått situationen.

Det första och sista Irving gör är att relativisera kvinnoförtryck. Detta enligt logiken att eftersom det finns annat kvinnoförtryck som är värre så bör vi inte bry oss om just burkan.
Hade redaktionen på Sans velat göra ett första temanummer om kvinnofrid (vilket hade varit ett utmärkt tema för övrigt) så hade det varit en god idé att sovra i de reella omständigheter som omger förtryckta kvinnor runtom i världen och Sverige idag, och sökt sig till teman som många hade kunnat relatera till sina egna liv. En vodkaflaska hade därför varit mycket passande, särskilt här i Sverige. Den hade gett ett både informativt och provocerande första omslag till en tidning som ändå har det mycket sympatiska namnet Sans.
[...]
Man måste inte vara religiös för att ägna sig åt kvinnoförtryck. Sverige, ett av världens mest sekulariserade länder, är ett ypperligt exempel på det. Ställda inför det ständiga osynliggörandet av vår egen osunda, utbredda alkoholkultur och det vansinniga uppförstorandet av små exotiska fickor av extremism där ute, så vore ett uns av ödmjukhet onekligen klädsamt.
Fritt fram att låta era barn åka utan barnstol alltså. Det finns ju barn som dör av svält, och det är mycket värre.

Jag har väldigt svårt för den här typen av resonemang. Humanisterna har valt att fokusera på kvinnoförtryck i religionens namn just för att det så ofta sopas under mattan. Vi tycker det är viktigt, även om det finns andra former av kvinnoförtryck. Jag tycker Irving borde ha samma åsikt - just för att han är religiös. Skulle någon förtrycka människor i mitt namn skulle jag bli fly förbannad, inte låtsas som ingenting.

Sen kommer en än mer problematisk passage. Lite kulturrelativism, någon?
Om vi verkligen drivs av en vilja att hjälpa dem som lever i burkaobligatoriet så måste vi börja med att fråga dem vad de faktiskt vill ha hjälp med. Vi har inte rätten att egenmäktigt sätta agendan för en annan folkgrupp. Därför kan burkan bara bli en äkta symbol för förtryck när den erövras och börjar användas av de förtryckta själva. Innan dess är det vi som åter ikoniserar och berövar dessa kvinnor deras egen röst, kanske till och med misstänkliggör dem som bär burka men inte råkar hålla med om den västerländska bilden av vad den innebär.

Gör detta mig till kvinnosaksmotståndare, att jag menar att vi västerlänningar faktiskt inte ska ägna oss åt att utkämpa andras strider åt dem? Finns det inte trots allt ett människovärde som måste skyddas till varje pris, och som kränks ytterligt av burkan? Jag tror att det hade kunnat finnas en situation där det hade varit legitimt för oss att aktivt kämpa, inte mot burkan själv, men mot obligatoriet att bära den. Men alltför många har nu använt detta marginaliserade plagg för sin egen ljusskygga agenda.
Bilden av burkan som kvinnoförtryck är "västerländsk". Plagget är "marginaliserat". Det betyder i Irvings språkbruk att det är få som bär det, vilket skulle göra burkan till ett litet problem. Och att inte se burkan som en universell form av förtryck tycker jag är lite väl magstarkt. Jag tror Irving behöver kliva ut sin egen kulturella kontext för att förstå problemet.
  • Lek med tanken att man hade påsat in andra typer av människor på grund av någon egenskap de inte har valt. Vad hade varit ett ok urvalskriterium? Svart hud? Homosexualitet? Handikapp?
  • Eller om man givit någon annan bakgrundsorsak till inpåsningen. Vad hade vart ok som ideologisk orsak? Politisk åsikt? Favoritfotbollslag? Favoritbok?
Att Irving inte ser burkan som kvinnofötryckande beror endast och enbart på att det riktar sig mot kvinnor och att förtrycket sker i religionens namn.
Många, Sturmark inkluderad, inbillar sig nog att saker skulle bli bättre om bara vi alla blev lite mer sekulariserade. De tycks helt förbise att folk inte naturligt blir extremister, utan tvingas bli det av extrema omständigheter (vilket för övrigt är en utpräglat humanistisk tankegång).
Är inte Mattias Irvins eget resonemang ett utmärkt exempel på "att saker skulle bli bättre om bara vi alla blev lite mer sekulariserade"? Religion är en av de extrema omständigheter som gör folk till extremister. En utpräglat humanistiskt tankegång, precis som Irving skriver. Om vi vill förstå alla de omständigheter som gör människor till extremister kan vi inte bortse ifrån de våldsförhärligande Abrahamitiska religionernas roll.

Årets fråga från the Edge

Varje år ställer "tänkarklubben" the Edge en fråga till en stor mängd framstående forskare och andra tänkare, och varje år vimlar det av intressanta tankar bland svaren. I år var frågan "Vilket vetenskapligt koncept skulle förbättra alla människors kognitiva verktygslåda?" (Ungefärlig översättning till vardagssvenska: Vilken metod skulle kunna förbättra allas tänkande.)

Bland svararna finns bland andra Richard Dawkins, Daniel Dennett, Stephen Pinker (som också var den som föreslog frågan), PZ Myers och Sam Harris.

Vilket verktyg tror du själv skulle göra mest nytta för vårt tänkande?

Meningen med bibeln - på två och en halv minuter

26 jan. 2011

Läkarmissionen censurerar livsåskådningsmagasinet Sans

Saxat ur pressmeddelande från Sans magasin:

Annons Sans Givartidning low resDen nya kultur- och debattidskriften Sans, utgiven av Fri Tanke förlag, är ett nytt existentiellt magasin i upplysningens anda. Läkarmissionen stoppar nu en redan insåld annons för Sans i sin tidning Svenska Journalen. Svenska Journalen skall gå som bilaga i ett antal olika tidningar, i en upplaga på 130.000 exemplar.

Annonsen var redan insåld och bokad av Läkarmissionens annonssäljare. Tidskriften Sans har planerat en omfattande prenumerationskampanj för tidskriften i samband med att annonsen når 130.000 hushåll.

- Vår målgrupp av äldre kvinnor kan uppfatta annonsen för Sans som stötande, säger Läkarmissionens ansvarige Johan Lilja.

Lilja kan inte ange vad i annonsen som kan uppfattas som stötande eller om det är Sans allmänna profil som ”existentiellt magasin i upplysningens anda” som oroar honom. För att en annons ska uppfattas som så stötande att den avvisas, krävs normalt ett innehåll av lagstridig karaktär, till exempel misstanke om bedrägeri, prostitution eller hets mot folkgrupp.

- Detta är en häpnadsväckande censur, säger Sans chefredaktör Christer Sturmark. Läkarmissionen tror alltså inte att deras målgrupp klarar av att läsa om existentiella frågor i allmänhet, eller kvinnoförtryck i synnerhet, vilket är första numrets tema. Jag trodde att det var just människors utsatthet som Läkarmissionen intresserade sig för.

Russels tekanna, typ

Kristendomens konsekvenser

Tack till Andreas Anundi för tips!

25 jan. 2011

Islamofobins kristna rötter

Från Nationalencyklopedin: islamofobi´ (av islam och fobi), rädsla för islam, överdrivna föreställningar om att islam är en religion som leder till negativa beteenden och att muslimers närvaro i ett samhälle utgör en fara. Islamofobin kombineras ofta med idéer om en stor muslimsk konspiration som avser att störta det västerländska samhället.

Det kastas en hel del beskyllningar fram och tillbaka om vem det är egentligen som göder islamofobin och främlingsfientligheten i det svenska samhället. Kristna debattörer menar att det är Humanisterna, något som vi står komplett oförestående inför eftersom vi försöker göra raka motsatsen. Och det går att med samma trovärdighet argumentera för att det är de liberalkristna debattörerna som göder islamofobin genom sitt överförestående sätt att klappa muslimerna på huvudet och inte våga ta samtalet på jämbördig basis.

Klart är att ingen vill vara islamofob och att heller ingen är det. Vi humanister är däremot islamkritiker och tänker så förbli i de fall då religionen går ut över de mänskliga rättigheterna.

En intressant fråga i sammanhanget är förstås islamofobins rötter. Var kommer egentligen denna rädsla för islam ifrån? DN har intervjuat några forskare om saken. Så här säger medieforskaren Ylva Brune:
Terrorattackerna i USA den 11 september 2001 förstärkte bilden av den ”onda muslimen”. Liksom det självmordsattentat som nyligen inträffade på Drottninggatan i centrala Stockholm.

Ändå är fenomenet inte nytt. Ylva Brunes forskning visar att 85 procent av alla reportage om islam under tidiga 90-talet handlade om våld. En fjärdedel av all rapportering om religionen kretsade kring terrorism.

Undersökningar från 80-talet visar att situationen var densamma även då.

Ylva Brune menar att den bild vi i dag har av muslimer bottnar i svenska kyrkans strävan att särskilja den egna religionen.

– Kyrkan har under flera hundra år systematiskt byggt upp fördomar gentemot andra religioner, främst de som har likheter med kristendomen – alltså judendomen och islam.

– Redan då var det upprepning som gällde. På kyrkoplakaten kunde man läsa om de ”vidriga judesvinen” och ”förskräckliga muselmanerna”.

Enligt Brune har fördomarna om islam varit permanenta ända sedan 1500-talet; muslimer anklagas för i stort sett samma sak hela tiden. Det är kvinnoförtryck, fanatism – och terrorism.

– Det beror lite på vad vi behöver för stunden. När vi var viktorianska och sexuellt pryda så hävdade vi att de var lössläppta. Nu är vi frigjorda, då kallar vi muslimerna för traditionsstyrda och sexuellt förtryckta.

Intressant. Håller historiker med om den historieskrivningen?
Även Christer Hedin, docent och lektor vid religionshistoriska institutionen på Stockholms universitet, påpekar att islamskräcken kom redan under medeltiden då religionen målades upp som ett hot mot kristendomen.
[...]
Också Jan Hjärpe, religionshistoriker i islamologi vid Lunds universitet, talar i termer av vi och dem. Han menar att endera sida tenderar att glömma bort att ”de andra” ofta har en lika dualistisk världsbild som vi själva. Det i sin tur leder till en onödig polarisering av debatten.
[...]
– Det är en vanlig uppfattning att människor med islamsk bakgrund är mer religiösa än andra. Så är det inte. Vi kan inte bara tala om en avkristning utan också en avislamisering. Det sker en sekularisering inom alla religioner, säger han.
Det här sistnämnda är något vi envetet fortsätter att tjata om - och är en av de saker som verkligen skiljer oss från Sverigedemokraterna. Bara för att man invandrat från ett muslimskt land ska man inte behöva grupperas ihop som vare sig muslim eller så särskilt religiös. Många har faktiskt flytt på grund av religiös förföljelse, till exempel från Iran.

Människor som är offer för förtryck förtjänar vårt stöd.

(Tack till Anders Bergdahl för tips!)

Debatt i SVT Morgon med Helle Klein

Helle Klein avfärdar tidskriften Sans artikel om religiöst sanktionerat kvinnoförtryck i världen som islamofobi. Om hon hade bemödat sig om att läsa artiklarna hade hon sett att vi berättar om ortodox judisk sedlighetspolis i Israel och misshandel av kvinnor som inte lever enligt religiös judisk lag, om kvinnor som fänglsas efter illegala, farliga aborter i katolska länder, liksom kvinnor som förtrycks av sharialagar i islamistiska länder. I debatten säger Helle Klein indignerat att “så är det ju inte i Sverige!”

Jag visste inte att det var otillåtet med internationella reportage i en tidskrift. Genom att sjukdomsstämpla denna viktiga idédebatt som islamofobisk går Helle Klein de främlingsfientligas ärenden. Just för att främlingsfientliga krafter försöker dra växlar på religionskritik, är det extra viktigt med en sekulärhumanistiskt, antirasistisk röst i debatten, som i Sans magasin.

Klein gör också ett annat stort misstag, som jag inte hann belysa i tv-debatten: Hon buntar ihop muslimer och drar alla över en kam. Hon uppfattar vår kritik av religiöst kvinnoförtryck som riktad mot muslimer i allmänhet. Hon borde veta bättre, hon borde veta att många muslimer, inte minst i Sverige, är lika kritiska som jag mott kvinnoförtrycket. Många har just kommit till Sverige för att fly undan sådant religiöst sanktionerat förtryck.

Att Helle Klein och den svenska kyrkan representerar en ytterst liberal och marginaliserat kristendomstolkning, betyder inte att man kan nöja sig med detta. Man måste våga lyfta blicken utanför vår land, och våga se det kvinnoförtryck som sanktioneras och förstärks av alla världsreligionerna, inte minst kristendom, judendom och islam.

Kom ut ur din liberalteologiska bubbla, Helle Klein. Den Gud som du tror på och som jag inte tror på, tolkas annorlunda ute i världen än i din värld. Våga se det.

SVT Morgon 25 januari 2011

Astrologi och astronomi

Man försöker alltså rätta astrologin med hjälp av astronomi?Horoskop är annars väldigt användbara för att bekräfta sina egna åsikter. Min favorit på området är bloggen Sideriska skiktet. Men så är den också - enligt egen utsago - ingen nybörjarblogg:

24 jan. 2011

Christer Sturmark debatterar med Helle Klein i Svt morgon kl 6.43

För er som är intresserade av debatten kring Sans magasins omslag - ja, det verkar vara allt kritiken av Sans handlar om än så länge - så kommer Christer Sturmark att debattera med Helle Klein imorgon klockan 6:43 i Gomorron Sverige i SVT1.

Där liberalkristna ser islamofobi ser Humanisterna kvinnoförtryck. Vad ser du?

Och (för att fram lyfta upp resonemang från kommentatorerna i inlägget här nedanför) hur är det egentligen med burkan? Är den ett (av många möjliga) uttryck för islam? Vilket svar man än ger så blir det problematiskt.
  • Ja? Då är islamkritik nyckeln till att få bort den här formen av kvinnoförtryck. Är burkan ett uttryck för islam är det uttrycket för islam problemet.
  • Nej? Då går det inte att hänvisa till religionsfrihet när man ger muslimska kvinnor rätt att maskera sig i offentliga miljöer. Då har ju burkan ingenting med religion att göra.
  • Kanske - bara vi inte stöter oss med någon? Burkan är kvinnoförtryck och måste behandlas som sådant. Att se åt andra hållet är inte välmening, det är att tiga still om ondska.
  • Det finns värre problem! Det här är nog det sämsta argumentet av alla, för det finns alltid vättre problem. Varför ska vi bry oss om barnstolar i bilen när det dör så många barn i svält i tredje världen?
  • Säg inget ont om muslimer - de är en så utsatt grupp. Det är förmodligen det här argumentet som kommer att gå varmt i TV-rutan imorgon. Man sparkar inte på någon som ligger, även om denne i sin tur sparkar på någon annan?
Som John Lennon uttryckte det: Woman is the Nigger of the World.

Helle Klein stämplar humanistisk idékritik som islamofobi

Helle Klein stämplar reflexmässigt Sans magasin som islamofobisk, enbart baserat på att omslaget föreställer en kvinna i burka. På sådana grunder torde de flesta nyhetsreportage från Afghanistan klassas som islamofobiska i Helle Kleins föreställningsvärld. Det skriver Sara Larsson, redaktör för tidskriften Sans, tillsammans med mig på Newsmill.

The story of Suzie

23 jan. 2011

Sans magasin nu lanserad!

Newsmill Sans 1I torsdags lanserades Sans Magasin – ett existentiellt magasin i upplysningens anda. Sans är en unik satsning på en tidskrift som lyfter fram filosofi, förnuft och kritiskt tänkande. Sans företräder sekulär etik och humanistisk människosyn, rapporterar om nya vetenskapliga rön, granskar och ifrågasätter alla typer av dogmatiska synsätt och försvarar den fria tanken.

Premiärnumret har tema kvinnoförtryck och kultur­rela­tivism. Vi publicerar bland annat en längre intervju med Ophelia Benson, författare till Hatar Gud kvinnor?, granskar Diskrimi­nerings­ombudsmannens syn på köns­diskriminering och samtalar med några kända svenska debattörer om hur man bedriver religionskritik utan att gynna främlingsfientliga krafter.

Sans är en unik tidskrift i Sverige – ett existentiellt magasin om samhälle, vetenskap, etik och livs­åskåd­ning. Med namnkunniga skribenter som till exempel Lena Andersson, P C Jersild, Niklas Ekdal, Pernilla Ouis, Christer Fuglesang och Magnus Norell, präglas Sans av fritänkande och verkar i upplys­nings­traditionens anda. Sans främjar ett vetenskapligt förhållningssätt och upp­märk­sammar forskningsrön som utmanar vår världsbild i grunden, från neurovetenskap och biologi till kvant­fysik och kosmologi. Frågor som rör yttrandefrihet, jämställdhet och sam­tidens debatt om tro och vetande ska spela en fram­trädande roll i Sans.

Söndagsunderhållning: Science friction - miraclesApropå slutkommentaren säger jag som Björn Afzelius Mikael Wiehe:
Är det verkligen fred vi vill ha
Till varje tänkbart pris?
Är vi alldeles säkra på det,
Att det värsta av allt är krig?
Med freden kommer vänskapen, den knyts med starka band.
Och banden binder ont vid gott och knyter falskt vid sant.
Den börda som är tung för en bär två man oftast lätt;
Och hellre gör man fel tillsammans än man ensam handlar rätt.

"Kristet par agade barnen – försvarade sig med Bibeln"

Från tidningen Dagen: "Ett kristet par har dömts till nio månaders fängelse för att de har agat tre av sina fyra barn. Men det riktiga ”straffet” som hotar dem kan bli på livstid." Socialtjänsten har omhändertagit barnen.

[E]nligt vårdplanen måste paret också ändra sin religiösa tro. Ett annat krav som ställs på dem är nämligen ”Att vårdnadshavarna har anammat ett sunt förhållningssätt till sin tro som inte innebär negativa konsekvenser för barnen.”

Det här låter väl rimligt på något sätt. Men ändå inte, för hur avgör man vad som är ett "sunt förhållningssätt till sin tro"? Är det ok att tro på änglar? Ok att tro på änglar man kan prata med? På änglar som säger åt en vad man ska göra? Är det ok att agera på det änglarna säger åt en att göra?

Hur är det med Bibeln då, är det ok att leva enligt Bibeln? Föräldrarna hämtade inspiration till sitt uppförande från ordspråksboken - alltså Gamla Testamentet, är det fel? Betyder det att man kanske ska vara lite försiktig med tio Guds bud också? Aga verkar uppenbarligen inte gå bra, finns det andra bibliska regler socialstyrelsen answer problematiska? Stening? Är Nya Testamentet ok? Slaveri?

Dagen ringer upp och kollar, och Socialtjänsten backar bort till den enda möjliga svaret i den här teologiska sörjan man gett sig in i: "Självklart får man tro på vad man vill."

Nej, förstås. Det är själva handlingen som är problematisk, inte tron. Det är en rimlig ståndpunkt för en sekulär stat. Föräldrar kan inte tillåtas att göra vad de vill med sina barn. Vid barnmisshandel går det en oöverträdbar gräns.

22 jan. 2011

Ateister och agnostiker från arabvärlden talar utTack till Thomas för tips!

21 jan. 2011

Seglora Smedja och islamofobi

I går var det premiär för den nya tidskriften SANS, ett existentiellt magasin i upplysningens anda. Detta uppmärksammar Seglora Smedja med ett litet blogginlägg i vilket det bland annat står:
Premiärnumret kommer att handla om religion och kvinnoförtryck och förstasidan pryds av en kvinna i burka med rubriken ”En religion för kvinnor?” infälld i bilden. Som vanligt får religionskritiken en islamofobisk undertext.
Detta är ett ypperligt exempel på hur dåligt begreppet religion är. En burka är lika lite representativ för islam som Seglora smedja är för kristendomen. När skribenten på Seglora smedja gör kopplingen burka och islam är det han/hon som underblåser islamofobin. Burkan representerar könsförtryck och islam används för att motivera detta. De religiösa som tycker detta är fel borde ta avstånd från detta, i deras tycke en felaktiga tolkning.

Sedan är det på gränsen till komiskt att skribenten läst fel, i verkligheten står "En Gud för kvinnor?" på SANS framsida. Den frågan hoppas jag även Seglora smedja kan svara nej på. Den Gud som anser att kvinnor skall stängas in är en Gud MOT kvinnor.

Om det skall ske ett närmande mellan Humanisterna och progressivt troende, så måste även de troende nyansera sin kritik av religionskritiken och själva erkänna att det finns religiösa uttryck som strider mot mänskliga rättigheter.

Kristen mission

Idag får ni finna er i lite kristen propaganda. Eller mission, som det också kallas. Så här missionerar man när man gör det som bäst. Sätt dig ner i lugn och ro och dra upp volymen.

20 jan. 2011

Vatikanen hävdar att brevet är "missförstått" - men en läsning visar något annat

Nu hävdar Vatikanen att ärkebiskop Luciano Storeros brev från 1997 blivit "missförstått" i medierapporteringen. Kyrkan berordrade inte alls sina sina präster att låta bli att rapportera misstänkta övergrepp till polisen. Entusiastiska försvarare av Vatikanen tror genast på överheten och rapporterar glatt nyheten vidare.

Nog för att det ingår i att vara katolik att man ska lita på överheten. Den apostoliska successionen förpliktigar. Men ni kunde väl läst brevet först? En kopia av originalet finns ju inscannat och utlagt på nätet. Ni kan ju själva läsa det här.

Här är nyckelavsnittet:

Det första stycket syftar på de Irländska biskoparnas nya förslag handlingsdokument mot sexuella övergrepp, och menar att ett sådant dokument måste harmonisera med redan existerande kanonisk rätt. I den kanoniska rätten ingick på den här tiden inte rapportering till sekulära myndigheter - det är därför de irländska biskoparna ser behov av något nytt sätt att hantera problemen.

Det andra stycket poängterar hur pinsamt allt kan bli för kyrkan.

Men det är det tredje stycket som är nyckelstycket. För att verkligen trycka på att det just är rapporteringen till polisen som är problemet med de irländska biskoparnas förslag (kanonisk rätt är rätt omfattande) så poängterar biskop Storero ut obligatorisk polisrapportering - och bara det! - och pekar på att det är speciellt den obligatoriska rapporteringen som är problemet.

Vad kan vi dra för lärdomar av det här då? Ja, det är väl det vanliga: det är dumt att gå på auktoriteters påståenden i moralfrågor. Eller på latin, så att det verkligen går fram: Nullius in verba.

Mänskliga rättigheter, religion och resurser

Mattias Irving, verksam bland annat vid Seglora Smedja (bloggen jag skickade vidare Beautiful Blogger Award till) lämnade en kommentar på en av våra bloggposter häromdagen, en kommentar jag har funderat en del över:
[V]isst finns det progressiva troende som verkar inom sina respektive sammanhang för jämställdhet, jämlikhet och mänskliga rättigheter. Om Humanisterna främst står för mänskliga rättigheterna och i andra hand för religionskritik så borde väl prioriterinen vara väldigt tydlig: Man har allt att vinna på att stödja dem som arbetar för mänskliga rättigheter, speciellt om det sker inom miljöer där de tidigare har eftersatts. Eller hur?
Låter logiskt på något sätt. Varför håller jag ändå inte med? Vad är det som skorrar falskt i mina öron?

Det har en del med att göra att de brott mot de mänskliga rättigheter som Humanisterna fokuserar mest på handlar om sådana brott som begås i religionens namn. Det kan handla om skyddandet av pedofiler i katolska kyrkan. Det kan handla om kvinnoförtryck. Det kan handla om homofobi. Allt det där är produkter av en religiös världsbild.

Men inget av det där står Svenska kyrkan för. Tvärtom är ju Svenska kyrkan en kraft mot alla de där övergreppen. Borde inte Humanisterna samarbeta med Svenska kyrkan då?

Men det finns fler aspekter. Vi i Humanisterna tror ju inte att det finns någon Gud. Det innebär i förlängningen att vi anser att Svenska kyrkan är en organisation med en gigantisk budget som mest ägnar sig åt att tillbe, prata om och prata med ... ingenting? Hela denna gigantiska organisation uppbyggd kring en mänsklig mental konstruktion utan någon som helst förankring i verkligeheten.

Vilket magnifikt resursslöseri! Tänk vad man skulle kunna åstadkomma med en sådan budget i rätt händer. Tänk om Röda Korset, Rädda Barnen eller Läkare Utan Gränser hade haft dessa pengar - vilken nytta man hade kunnat göra! Är inte det gigantiska resursslöseriet skäl nog att argumentera mot organiserad religionsutövning? Det tycker i alla fall jag.

Men de privatreligiösa då? De previatreligiösa med mänskliga rättigheter på agendan?

Dem kan jag samarbeta med vilken dag som helst.

Snö? Det är bögarnas fel

Ifall ni missat det så har den amerikanske TV-evangelisten Pat Robertson förklaringen för den snöstorm som lamslog delar av USA över nyårshelgen: "Snö är Guds sätt att straffa amerikaner som ska köra någonstans för att göra någonting bögigt." Och ja, det är ett riktigt citat.

Det är bögarnas fel.

Robertson har tidigare förklarat att invånarna i Haiti hade sig själva att skylla för jordbävningen eftersom deras förfäder slutit en pakt med djävulen.

Nu när snöstormen är över, försvunnen och bortglömd är tolkningen av Guds avsikter solklar. Kör och gör någonting bögigt - det är ok!

(De är inte utan att man undrar hur Robertson tolkar det faktum att 2010 globalt sett är det varmaste året sedan man började mäta globala medeltemperaturer...?)

19 jan. 2011

Glöm aldrig Pela och Fadime

Hedra Fadime Sahindals 9-årsminne runt om i landet i Stockholm (information här), Uppsala (information här), Göteborg (information här), Malmö (information här) och Degerfors (information här)!

Stockholm - EU-konferens med gäster och talare (Riksdagen, Mittpoolen, kl. 13-15, 20/1-11), presskonferens (Vattugatan 7, kl. 15.30-16.30) och manifestation med tal, musik, blommor och ljus (Sergels Torg, kl. 18-19).

Uppsala - minnesstund vid Fadimes grav i Uppsala (Uppsala Kyrkogård, kl. 12-13, 21/1-11), manifestation (Stora Torget, kl. 17-18, 21/1-11) och ett seminarium Drabanten (kl. 18.30-21, 21/1-11)!

Göteborg - minnesstund med blomläggning i kanalen (Gustav Adolfs Torg, kl. 18, 21/1-11)!

Malmö - filmvisning av "Om jag vore henne" (Ystadsvägen 42, 5 tr., kl. 18, 21/1-11)

Degerfors - Barsomas teaterföreställning Du gjorde ditt val! (Folkets Hus, Biosalongen, kl. 19, 21/1-11)

ALLA är hjärtligt välkomna på aktiviteterna 20 - 21 januari, 2011! Alla aktiviteter i landet sammanfattas här!

En ateist, men också något mera

Sam Harris stor förtjänst är att han med hull och hår ger sig in på religionens klassiska domäner: Moral och Andlighet.

18 jan. 2011

Vatikanen beordrade biskopar att inte rapportera barnövergrepp till polisen

Gulligull
Enligt AP har Irlands nationella TV och Radio kommit över ett brev från 1997 signerat av ärkebiskop Luciano Storero, påven Johannes Paulus II diplomatiska sändebud till Irland. Brevet innehåller bevismaterial om att Vatikanen berordrade mörkläggning av barnövergrepp inom kyrkan.

I brevet står att Irländska katolska kyrkans planerade initiativ att rapportera misstänkta barnövergrepp "ger upphov till starka reservationer av både moralisk och kanonisk art." Storeo skriver vidare att kanonisk rätt - som säger att både anklagelser och straff ska handskas inom kyrkan - "måste följas minutiöst".

Enligt AP visat brevet tydligt att Vatikanen inte håller sig till sanningen då de påstår att de aldrig instruerat biskopar att gömma undan bevis eller misstankar om brott från polisen. Barnrättsaktivister i Irland menar att brevet demonstrerar bortom alla rimliga tvivel att beskyddandet av pedofilpräster från polisen inte bara var sanktionerat av Vatikanen, utan även beordrat av dem.

Läs hela pressmeddelandet hos AP. Tack till Jan Andersson för tips!

Några Jesus-citat kanske kan passa?
Mark 10:13-14 Folk kom till honom med barn för att han skulle röra vid dem. Men lärjungarna visade bort dem. När Jesus såg det blev han förargad och sade: "Låt barnen komma hit till mig och hindra dem inte: Guds rike tillhör sådana som de.

Matt 18:6 Men den som förleder en av dessa små som tror på mig, för honom vore det bäst om han fick en kvarnsten hängd om halsen och sänktes i havets djup.

Tillfälligheter?


Jag vet inte, men ser det inte ut som det står någonting helt annat (och mindre rumsrent) med vårt latinska alfabet?

Inga kommentarer

17 jan. 2011

Martin Luther King Day

Idag firar USA Martin Luther King Jr. Day (hans födelsedag var i lördags). King var en fantastisk medborgarrättskämpe och ett föredöme för oss alla, religiösa som Humanister. Här nedan är hans tacktal då han 1964 tog emot Nobels fredspris.

Texten till talet finns att läsa här. Tack till Jan Andersson för tips!

Dogmatiska ateister

I veckan hade jag ett kort meningsutbyte på twitter med Helle Klein (@HelleKlein). Det startade med en tweet av Björn Kjellström (@Betraktaren): "Militant antisemitism, antiislamism eller R Dawkins form av religionshat är alla lika farliga när det gäller att så giftiga frön."

Här är ordväxlingen:
HK: "Tror dock att debatten om de nya militanta ateisterna är viktig."
UG: "Hur kan du ge Dawkins epitetet militant?"
HK: "Tycker att han är det. Och många med mig. Hans dogmatiska o intoleranta hållning mot oliktänkande imponerar inte."
UG: "Ok, för att du tycker så. Men jag skulle aldrig kalla en kristen militant, utan att att det fanns våld i tankarna"
HK: "Det är rätt. Jag använder hellre ordet dogmatisk eller fundamentalistisk. I det militanta ligger en sorts fanatism som jag ogillar."

Det förvånar mig att epitetet fundamentalistisk och dogmatisk så lättvindigt används som epitet på ateister. Tidigare trodde jag att det var själva ateismen som uppfattades som dogmatisk - att vi inte är öppen för andliga/religiösa intryck. Men när en ateist kallas dogmatisk av en svenska kyrkan-troende lutar jag åt en annan förklaring. Det är vår syn på religion (när vi kritiserar den) som är dogmatisk och fundamentalistisk.

Helle Klein formulerar det så här i en tweet lite senare i veckan: "Till skillnad från vad Humanisterna och andra påstår är religion inte något fixt och färdigt utan i ständig utveckling."

Inte nog med att det finns ett otal religioner och mängder av tolkningar av dessa. Vi måste också ta hänsyn till att de ständigt förändras. Så våga inte kritisera religion, det finns alltid någon som känner sig oförskyllt anklagad. Min tolkning av Kleins senaste kommentar är: 'Humanisternas kritik må vara sakligt riktig, men de misstror oss religiösa. Vi kan utvecklas till det bättre'.

16 jan. 2011

Söndagsprediken: Historien om Gud

(...och här avses förstås Den Ende Guden, inte alla de där andra gudarna. Fast historien är inte riktigt så renlärig på den punkten har det visat sig.)

15 jan. 2011

Ateister Topp 25

Siten SuperScolar har listat de 25 mest inflytelserika levande ateisterna.
Läs för inspiration och boktips: The 25 Most Influential Living Atheists
Vem saknas?

14 jan. 2011

Vetenskap fungerar

Vulkanforskare varnade för ett utbrott och många människor kunde räddas. Men några lyssnade på det gudomliga bergets "Gatekeeper" som sa att det inte skulle bli något utbrott, de stannade och gick under tillsammans med honom. Efteråt hedrar de överlevande Gatekeepern och tillber berget och Allah. De skulle behöva se denna 10-minuters dokumentär så de tackar vetenskapen också.

PSB Newshour

Mer om vaccinmotstånd

Andrew Wakefield, han som publicerade den påhittade studien om sambandet mellan vaccin och autism, är en större skurk än vad som först framkom. Se CNNs nyhetsrapportering i frågan. Det verkar inte bättre än att han gjorde allt för pengarna. Nu väntar vi spänt på att alla vaccinationsmotståndare ska ta till sig den här informationen och sluta med sin hälsofarliga propaganda.

Vaccinationsmotstånd har för övrigt en lång och spännande histora. Läs mer hos the New England Journal of Medicine.
The diseases that we now seek to prevent with vaccination pose far less risk to antivaccinationists than smallpox did through the early 1900s. Unfortunately, this means that they can continue to disseminate false science without much personal risk, while putting children, the elderly, and the frail in harm's way. 
Tack till Jonas Förare och Johan Signert för tips.

13 jan. 2011

Avsnitt 3 av Humanistpodden ute nu

Text av Patrick Lindborg
I avsnitt tre av Humanistpodden möter du musikern och poddradiovärden George Hrab, med anledning av att han kommer till Sverige i februari. Han berättar bland annat om sitt sjätte och senaste album Trebuchet, om hur man hanterar döden om man inte tror på ett liv efter detta och att konstnärlig inspiration kan komma från andra källor än det gudomliga.

Tycker du att humanister, ateister och skeptiker verkar vara en hög bittra, känslolösa och cyniska nejsägare, då vill du inte missa detta avsnitt.
George Hrab
Du laddar ner avsnittet här.

Länkar:
George Hrabs poddradio: http://www.geologicpodcast.com
Turnéschemat: http://www.vof.se/program.php#m217

Kollektiv skuld?

Ricky Gervais svarar på frågor om sin ateism

Ricky Gervais ateism har tydligen blivit omdebatterad efter att han skrivit en artikel om den i the Wall Street Journal inför jul. Därför svarar han nu på frågor som läsare fått skicka in. Till exempel den här:
Question: In your piece you write, that “Science is humble. It knows what it knows and it knows what it doesn’t know.” In fact, mainstream scientific thought has sometimes been wrong, and it is constantly changing and revising itself. So how can you be so sure that science supports your belief that God does not exist?


Ricky Gervais: Science doesn’t concern itself with the non-existence of something. The periodic table of imaginary things would be too big for a classroom- infinitely big in fact, and rather pointless. It’s not trying to prove the non-existence of anything supernatural. All it knows is there is no scientific proof of anything supernatural so far. When someone presents a jar of God it will test it. If it finds some evidence of “godness” it will follow the evidence till it knows everything it can.


The fact that science can say “we don’t know” is exactly my point. Science doesn’t start with a set of convenient conclusions and try to justify them. It follows evidence. In fact, it tries to prove itself wrong. When it can’t, it’s right. Superstition, religion and blind faith cherry pick the evidence and justify the results by changing the goal posts. There are no cover-ups in science. For better or worse it finds stuff out. It has no moral code as such. It leaves those decisions to society. It discovers life saving drugs but leaves it up to you whether to use them or not. It discovers that splitting the atom can release a massive amount of energy very quickly and leaves it up to governments to try it out or not. It finds out what and how and why. It asks can we? Not should we? This is why it baffles me that some god fearers believe that without a god there is no reason to be good. Really?
Läs alla frågor och svar hos the Wall Street Journal.

12 jan. 2011

Normbrytande (forts.)

Idag bemöter Per Wirtén kritiken på hans tidigare inlägg med: Musikaliteten är en självklarhet

Wirtén är nu mycket tydligare med sina åsikter. Han ifrågasätter inte en sekulär stat,
Jag anser att konfessionella friskolor inte ska få statsbidrag, kyrkan borde skilts från staten för hundra år sedan, inga skolavslutningar bör firas i kyrkor och hädelseparagrafer är oacceptabla.
Men innebär det att även samhället ska vara helt sekulärt? Vilka konsekvenser får hård normsekularism för de som anser att religion är en praktik, ett sätt att leva, klä sig och följa vissa föreskrifter?
Och han är medveten om de problem islam medför,
Att islam skapar europeisk oro är inte konstigt. Man kan tänka sig två försvarsreflexer. Den kulturradikala där all synlig religiös närvaro avvisas, i värsta fall med intoleranta förbudskrav. Den andra en konservativ där man samlas runt kristendom som identitetspolitik. Jag ogillar båda.
Per Wirtén ställer i sina inlägg två frågor som han inte själv har tydliga svar på:
1) Vad är skillnaden på en sekulär stat och ett sekulärt samhälle?
2) Vad blir konsekvenserna när sekulära värderingar kidnappas av invandrarfientliga och rasister?

Jag kan inte heller skilja på en sekulär stat och ett sekulärt samhällen. Begreppen är otydliga och utnyttjas för att skapa påhittade motsättningar. Religiösa beskyller Humanisterna för att vilja förbjuda alla religiösa uttryck i det offentliga rummet. Det vill inte Humanisterna. När jag använder begreppet sekulärt samhället syftar jag på de lagar och förordningar som samhället upprättat. Jag vill inte införa en sekulär normkultur. Att använda ordet samhället kanske leder tankarna fel, men det gör också det snävare ordet stat. Vi får istället från båda sidor uttrycka oss mera nyanserat, men också bemöda oss att läsa mer än rubriken innan vi kritiserar den andre.

Även den andra frågan uppfattar jag som en överdriven konflikt. Det finns en förbudsiver från vissa grupper, men inte från sekulära ateister. Vad jag känner till är det endast en fråga där Humanisterna förespråka förbud, rituell omskärelse på barn. Sekulära värderingar främjar inte invandrarfientlighet, inte mer än kristna värderingar. Visst kan sekulära ateisters argument användas i rasistiska syften, men det får inte hindra oss att stå upp för universella mänskliga rättigheter.

Wirtén avslutar med att efterlysa en
”religiös musikalitet” i en demokratisk offentlighet i en fortsatt sekulär stat.
Jag omformulerar min tolkning från igår. Det viktiga är inte att tro, utan att förstå sig på religiös tro. Detta håller jag med om. Musikalitet medför också att man kan urskilja när någon spelar falskt.

Var är Gud?

Att läsa tidningen Dagen är en fascinerande upplevelse. Igår rapporterade de om Haiti. Landet har fortfarande inte hämtat sig efter jordbävningen vilket gjort att FN nu vädjar om mer bistånd. Svenska Sida har hörsammat uppmaningen och avsätter 100 miljoner kronor i akut nödhjälp.

Gud gör saker bara värre för Haiti. Inte nog med att det redan var ett av världens fattigaste länder, han skickade dessutom dit en gigantisk jordbävning. Gud gillar uppenbarligen inte fattiga - eller så älskar han dem så mycket att han vill att alla ska vara medellösa? Det är ju mest i fattiga länder som han blir tillbedd nuförtiden. Rika länder sysslar med annat (till exempel skickar 100 miljoner i akut nödhjälp).

Eller så är Han kanske upptagen? Dagen rapporterar nämligen att en hemlös man fått svar på sin bön och återförenats med sin mamma. Fast Youtube och intensiv mediabevakning kan förstås ha gjort sitt till. Guds vägar äro högteknologiska (förutom på Haiti - jordbävningar är mer urtida).

Vad gjorde den hemlöse mannen gjort för att förtjäna bönesvar som inte barnen på Haiti gjort? Svaret är centralt för den familj i Brisbane i Australien som befinner sig mitt i skyfallen som orsakar förödelse i nordöstra Australien. Är det Gud som är arg nu igen? (Australien är ju inte fattigt, har han missat det?) Australierna förbereder sig som bäst på katastrofen, och så även familjen Dagen intervjuat i Brisbane. De är där för att hjälpa till med uppstarten av en bibelskola och förbereder sig intensivt på det där specifikt religiösa sättet.
"I dag har vi bett mer eller mindre hela dagen och det fortsätter vi med."
Vill du hjälpa Haiti lite extra kan jag rekommendera följande sekulära hjälporganisationer som arbetar helt utan baktanke:
Röda Korset
Rädda Barnen
Läkare Utan Gränser

Döda fåglar i drivor? Det är bögarnas fel!

Det är bögarnas fel.(... eller så finns det en naturlig förklaring...)

Domedagen är nära

11 jan. 2011

Debatt om normbrytande

I Sydsvenska pågår en intressant och viktig debatt om kristendom och sekulär ateism. Den inleddes av Per Wirtén som den 5 januari skriver: K-märkta normbrytare
Att föreställningen om svenskhet utesluter religiositet har jag inte tänkt på. Men det stämmer nog. Det som anses normalt är rationellt, upplyst och sekulärt. Jesus är en mycket främmande gestalt.
När den sekulära normen får grepp över samhället – inte bara i statens strukturer – blir religion en skandal, kristendom en pinsamhet och islam en provokation.
Wirtén framhärdar att det sekulära är norm i Sverige och de öppet religiösa är normbrytare. Hans lösning på den ökande konflikten mellan olika religioner är:
För att kunna leva tillsammans, när religiösa frågeställningar och livsstilar tränger sig tillbaka in i offentligheten, måste man utveckla en ”religiös musikalitet” och en ”ömsesidig läroprocess” mellan sekulära och troende, skriver [Habermas].
Wirtén är stark motståndare till tankarna i boken Till frihetens försvar:
Bauhn och Demirbag-Sten projicerar därför sin religionskritik på just islam. Inte ett ord om kristendom, judendom, Jehovas vittnen eller andra störningar av sekularismens stora assimileringsmaskin.
Detta påstående bemöter Dilsa Demirbag-Sten 7 jan i Expressen: Frihetens reella fiender och Per Bauhn 11 jan i Sydsvenskan: Wirtén ljuger. Båda vänder sig mot att Wirtén antingen inte läst deras bok eller är lögnaktig då han skriver att de inte kritiserar andra religioner än islam och fortsätter:
Vet inte [...] Wirtén hur det ser ut i de nationer där gränserna mellan stat och religion är obefintliga? (Demirbag-Sten)
Retoriken belyser det ansvarslösa förhållningssätt som delar av vänstern har till individuella fri- och rättigheter. Det skapar en plattform för en identitetspolitik där den som känner sig mest kränkt vinner oavsett innehållet i kraven som framförts. (Demirbag-Sten)
Men det är bara i sekulära samhällen, där lagen inte är en förlängning av någon förment helig skrift, som det kan finnas en religiös pluralism. Det är till länder som Sverige som människor flyr undan religiös förföljelse, inte till Iran eller Saudiarabien. Religiös frihet finns nämligen inte i länder som satt Gud i högsätet. (Bauhn)
Denna debatt är en förlängning av Elisabeth Gerles Farlig förenkling och Peter Weiderud är en annan meningsfrände med Wirtén. Deras kritik av ett sekulärt samhälle med ett gemensamt normsystem där alla individer har samma fri- och rättigheter har jag haft svårt att förstå. Vilket jag vill. För om jag inte kan förstå argument från svenska kyrkan-kristna på vänsterkanten, vilka religiösa kan då nå mig?


Där hjälper mig Sigrid Combüchen 10 jan i Sydsvenskan: Ateism är inte tomhet
Det går mycket bra att vara religiös i Sverige. Om någon beskriver sig som ”djupt religiös” eller ”varmt troende” tystnar diskussionen. En varm, djup människa kan inte ifrågasättas vad gäller bevekelsegrunder så man kan inte argumentera kring dem. Man skulle kanske vilja, men man gör det inte.
Wirténs inte helt utsjungna tanke går ut på harmonisering. Om kristendomen, protestantismen, som är den lavtäckta grunden för svensk religionsutövning på nytt kan bejakas som tanketradition och bli föremål för idéutveckling, kan det bli lättare för oss att förstå religiositet som yttrar sig på andra sätt, eller helt enkelt andra religioner. Det är en vacker tanke, men den förutsätter religionsfrihet, som är en frukt av upplysning och förnuft och leder till en sekulär grundlag som garanterar denna frihet.
När jag läser Combüchens inlägg inser jag att denna debatt inte handlar om kritik av den ökande sekulariseringen i samhället. Istället tar kritiken sin utgångspunkt i föreställningen om en socialdemokratiskt kristen statskyrka, en tro för alla. Idag är denna tanke döende, den  smulas sönder av ett pluralistiskt religionsutövande och växande öppen sekulär ateism. Försvaret är  ett helt öppet normsystem där alla troende passar in, en tro för alla. För Wirtén är det viktiga inte vad man tror på, utan att man tror. Därför försvaras andra trosuppfattningar till varje pris och vi som kopplar samman oacceptabelt normbrytande med religion kritiseras.


Jag ser fram mot Per Wirténs svar i morgondagens Sydsvenskan.


Ps. Combüchen har en underbar passus om ateism:
Ateism är nämligen inte död, tundra, intet! Ateism är också stora reflektioner, utesluter inte förekomst av något Högre, men ifrågasätter berättelserna som berättas om det och inte är sanna bara därför att de förkunnas.

Muslimer agerade levande sköldar för kristna

En liten solskenshistoria. Förra torsdagen visade många muslimer i Egypten sin solidaritet med de koptiska kristna genom att gå på julmässa och därmed agera "levande sköldar" mot eventuella trakasserier. "Antingen lever vi tillsammans eller dör tillsammans" var slagordet. Solidaritetsyttringen kom som respons på ett islamistiskt terrordåd mot Två Helgons kyrka i Alexandria på nyårsafton då 21 personer fick sätta livet till.

Läs mer hos Ahram Online eller i Dagen (1), Dagen (2).

Tack till Jan Andersson för tips.

Sam Harris: Problemen med islamsk fundamentalism är islams fundament

10 jan. 2011

Kopplingen mellan mässlingsvaccin och autism var en medveten bluff

Hur många människoliv (barn!) har den här bluffen kostat?


________________________________________
Edit:
Läs också Karin Bojs artikel i DN i frågan.
Lyssna på en makalös intervju på Australiensisk radio (6 minuter långt). Så ska dessa förvillare tas! Den här typen av falsk information kostar ju barnliv.

9 jan. 2011

Undran över de s k religiösa

Under julhelgerna har jag läst tidskriften Voltaires temanr om Gud. [Voltaire får man graaatiiis som kund hos Kraft och Kultur ;)] Herrens Sebaot sägs vara oss en väldig borg, men mot vad egentligen? Detta ska utrönas … Det är med spänd förväntan jag först läser chefred:s programförklaring. Han är marxist och troende. Det senare efter ett mirakel; hans nyfödda dotter överlevde mot alla odds, den nyblivna fadern ber knäböjande … och blir bönhörd. Så sedan den natten är chefred Boris Benulic både marxist och kristen ... varför just kristen, tänker jag. Hade inte miraklet skett om han bett till Allah, eller Jahve för den sakens skull? Funderade han någon gång på det valet? Ett under är ett under.

Vi sekulära, vi som oftast inte heller tror på någon högre makts förmåga, kanske borde ställa frågan till just de halvljumma, de som ofta är med i svenska kyrkan trots att de skyggar inför begreppet kristen. I Voltaire ställer två skribenter frågan om varför Gud till laestadianer, ortodoxa syrianer, Jehovas vittnen, Dag Sandahl … men varför skulle just dessa ha svaret? Är det inte en felaktig tanke? Vi frågar ju inte heller den berusade, drogpåverkade om varför de missbrukar. Så vem kan egentligen svara på frågan?

Jag tror man måste gå till den förkättrade vetskapen, här de sociala vetenskaperna som söker svaret på människans hanterande av existensiell ångest. För att nu ta i. De religiösa gillar inte det; de vill inte göras till vanliga människor med vanliga behov av närhet, tillhörighet, bekräftelse som skydd mot ensamhet, rädsla eller upplevd meningslöshet. Dessutom finns det ju de som vill ha makt att styra och ställa över och med andra.

Som humanist tror jag vi är något på spåren med vår högtidsbok och vårt arbete med ceremonier, men vi behöver också bli bättre på att berätta om det sekulära samhället och diskutera det. Hur ser de 10 humanistiska budorden ut? Mänskliga rättigheter, tja kanske måste också de diskuteras? En fråga för oss humanister som vill nå de svagreligiösa … eller?


PS. Här finns nu några artiklar utlagda.
http://www.voltaire.se/
Samt ännu några häpnadsväckande.
Skilj på tro och terror!

DN skriver läsvärt på ledarplats om skillnaden mellan tro och terror.

Angående Humanisternas reaktion på terrordådet i Stockholm så handlade allt om att inskärpa just den här skillnaden. Som DN formulerar det: "Två ting är obestridliga. Islamofobin existerar. Och det gör också den muslimska extremismen."

Vi måste inte välja mellan dessa två, mellan pest och kolera. Islamisk och islamofobisk extremism är inte varandras motsatser. Tvärtom har de samma verklighetsbeskrivning: "Vi" mot "dem". Den här extremismen behöver bekämpas, var den än uppkommer. (Men som både DN och Humanisternas Eduardo Grutsky påpekar så är de religiösa organisationerna olämpliga att utföra uppgiften.)

Har apan någon anledning av prata?

Grattis Unga Humanister!

Från Unga Humanisters hemsida.
Tack vara er hjälp har Unga Humanister nu passerat den “magiska” gräns som krävs för statsstöd. Vi har växt från dryga 700 medlemmar i maj förra året till dagens ca 1250 medlemmar. Det är en grym tillväxt som tydligt visar hur mycket Unga Humanister uppskattas och behövs!

I en tid när de flesta ungdomsförbund förlorar medlemmar så är vi inte de enda som går mot strömmen och växer. Andra livsåskådningsorganisationer växer starkt genom aggressiva typer av marknadsföring uttryckt och medvetet riktad till barn och ungdomar i landets skolor. Tack vara er kommer vi nu ha möjlighet att ta debatten med dem!

Unga Humanister är Sveriges enda förbund för ungdomar som älskar att tänka fritt och kritiskt och som inte låter sin nyfikenhet hindras av dogmer, traditioner eller auktoriteter. Vi kommer att ta debatten och vi vill att du är med!

8 jan. 2011

Eduardo Grutsky: Jag var självmordsbombarens fritidsledare

Humanisternas styrelseledamot Eduardo Grutsky har skrivit en artikel på Newsmill.


Hur kunde en vanlig pojke som Taimour bli en själmordsbombare? Det finns många teorier om varför sådana radikaliseringsprocesser sker. En sak är säker: Taimour lämnade trygga Tranås, en kommun där integration aldrig varit ett stort problem, trots det stora antalet flyktingar som kom framför allt efter Balkankriget. Istället flyttande Taimour till en enklav i London. Men vi har enklaver även i Sverige. Samhället borde omedelbart stänga alla religiösa skolor, kriminalisera tvångsäktenskap, skärpa straffen för olika hedersbrott och samtidigt strypa ekonomisk stöd till religiösa organisationer.

Inte ett chips som andra

Religion skapar många kontroverser i USA. Denna gång är det chipsreklam som förargar katoliker.Om ni som Lars Larson tycker att det är en förolämpning att marknadsföra varor i Guds hus så kan ni köp en Team Lars keps på hans hemsida.

Lars och ni andra som undrar varför det är okej att driva med Katolska kyrkan, men inte att skoja med Islam, finner förklaringen till detta i kortspelet God Trumps (New Humanist). Katoliker blir extremt lätt förolämpade (10/10), men bara sura och irriterade. Men Islams företrädare har det högsta trumfkortet, så de vinner alltid!


Ricky Gervais berättar om Noaks ark

7 jan. 2011

Den ofattbart cyniska tron

Den 5 januari skriver Expressen ett avslöjande reportage om den kristna ungdomsorganisationen  Ny generation, som bildades för åtta år sedan av Joakim Lundqvist, direktör för Livets Ord:s Bibelcenter.

Föreningen har fått 34 miljoner kronor av Ungdomsstyrelsen för att bedriva sin verksamhet; att missionera på skolor. Så här beskriver organisationen själva sitt uppdrag på sin hemsida:

“Ny Generation arbetar för att det ska finnas en kristen grupp på varje skola i hela Sverige. Vi tror att skolan är världens viktigaste plats och att Jesu ord och kärlek behöver finnas där.”

En av skolmissionärerna från ny generation berättar för Expressen:

“Vi bakade och delade ut 200 semlor i anslutning till semmeldagen. De flesta på skolan blev glada. Och vi känner att vi inte är ensamma i detta utan att vi får hjälp. Ta en sådan konkret sak som att vi hade köpt för lite grädde. Vi räknade ut att det skulle bli 0,3 deciliter per semla så vi bad till Gud att det skulle räcka. Det gjorde det och vi som var där är rätt säkra på att vi la på mer än 0,3 deciliter”

Så cynisk är alltså den tro som organisationen Ny Generation propagerar för: Tron på en Gud som låter över 200 000 människor dö i en jordbävning på Haiti, men som gärna fixar lite extra grädde till semlorna.

Det är givetvis ofattbart oförnuftigt att tro att grädde kan materialiseras ur tomma intet. Men det är det minska problemet. Det är också outhärdligt cyniskt att ha en så narcissistiskt självcentrerad tro, att det är rimligt och eftersträvansvärt med en Gud som prioriterar grädde till det egna bakprojektet framför lidande och död.

Det är sannerligen inte en sådan moral och etik vi vill främja i våra svenska skolor. Men spridandet av dessa vanföreställningar finansieras alltså av skattemedel, hittills 34 miljoner kronor. Det är fullständigt skandalöst.

You KNOW they're all SCAMS

När Bill O'Reilly använder tidvattnet som bevis på Gud är han seriös eller svindlar han oss eller är det en förolämpning? En oerhört underhållande diskussion på the O'Reilly Factor.

Vetenskap

6 jan. 2011

Min jul

Dagarna innan jul var jag lite överdrivet kritisk till helgens kristna inslagen. Nu är julen över och Kristus kom inte till mig i år heller. Själv valde jag dock att lyssnat på Jesus vid flera tillfällen. Denna upplevelse vill jag dela med er. Årets julmusik: Annie Lennox - A Christmas Cornucopiaps. Jag använde vaccin också. Årets julevangelium: The Atheist's Guide To Christmas

Hittepå

5 jan. 2011

Kristen jihad

4 jan. 2011

Cristopher Hitchens om ateism, katolicism och nazismTack till Thomas för tips.

3 jan. 2011

USAs skifte mot sekularisering

Gästinlägg av Lars Torstensson.

Filosofen och historikern Will Durant talar om "den centrala händelsen i modern tid". Han syftar på religionens nedgång i de västliga demokratierna.
 
Sedan andra världskriget har religiös tillbedjan avtagit kraftigt i Europa, Kanada, Australien, Japan och andra utvecklade demokratier. Där går nu bara 5 eller 10% av de vuxna i kyrkan. Det sekulära samhället trampar obekymrat på. Påven protesterar: "Europa har utvecklat en kultur som på ett för mänskligheten tidigare okänt sätt utesluter Gud från det mänskliga samvetet."
 
Amerika, med sina många kyrkor och sitt myllrande, religiösa liv, tycks vara ett undantag. Men tyst, under ytan, är det mycket av Amerika som följer den väg som Europa tidigare har tagit.
 
Antalet amerikaner - särskilt unga - som svarar "ingen" när de blir tillfrågade om vilken tro de har ökar starkt. 1990 utgjorde denna grupp 8%. 2008 hade den fördubblats till 15%, och då fanns dessutom ytterligare 5% som sade sig inte veta. Det betyder att ca 45 miljoner vuxna amerikaner idag saknar kyrkotillhörighet. Män är mindre religiösa än kvinnor.
 
Religiösa tabun som tidigare upprätthölls försvinner, t ex när det gäller preventlvmedel, aborter, homosexualitet eller öppethållande på söndagar.
 
Gradvis rör sig religionen från den utvecklade första världen till den mindre utvecklade tredje världen. Tron behåller enorm makt i islamiska länder. Pingströrelsen blomstrar i Afrika och Sydamerika. Likväl blir väst stadigt mer sekulärt. Man kan säga att detta är en av de största nyhetsberättelserna i våra liv - fast de flesta av oss är för upptagna för att lägga märke till det.
 
Dessa synpunkter är hämtade ur James Haughts bok Fading Faith: The Rise of the Secular Age (november 2010).

2 jan. 2011

Aftonbladets Ann Charlott Altstadt resencerar barnbiblar

Att skriva Biblar för barn kräver en hel del fingerfärdighet. Vissa passager är som att försöka göra en barnversion av Motorsågsmassakern - det finns bara blod, död, gråt och tandagnisslan att hämta. Ann Charlott Alstadt på Aftonbladet har läst tre barnbiblar och förundras över det hon läser.
Så här beskrivs vad som hände i Barnens bibel efter det att Gud fått muren runt Jeriko att rasa: ”Då sprang Israeliterna in i staden och intog den så fort de kunde” och ”Israels folk fortsatte att vandra långt in i Kanaans land och driva ut alla människor ur det. När alla städerna var intagna, började israeliterna bo i löfteslandet”.

Det är förvisso ett brott mot folkrätten och etnisk rensning är att betrakta som folkmord enligt FN:s definition. Men samtidigt är det en mild fläkt av det som egentligen skedde enligt Bibelns femte Mosebok: ”Men i de städer som tillhör dessa folk och som Herren, din Gud, vill göra till sin egendom får du inte skona en enda levande varelse, I enlighet med Herrens, din Guds, befallning skall du viga dem alla åt förintelse ...”.

Sammanlagt förintades trettioen stammar.

I Bibeln för de allra minsta av S Toulmin och K Stephenson beskrivs det ohyggliga slaktandet så här: ”Tuteli Tut BRAK Hurra”! I barnbibeln av Åsa Hovferberg och Steve Smallman står det att ”folket flydde och murarna rasade” och en diskussionsfråga lyder: ”Tror du att de som bodde i Jeriko var rädda?” Ja, vad tror ni?

Vill kyrkan att min son ska lära sig älska den obarmhärtige guden? Eller ska han ha ett religionssociologiskt perspektiv; ett grymt samhälle skapar en grym gud? Ska han acceptera att Gud gav israeliterna rätt till land vilket än i dag rättfärdigar staten Israels politik både för sionister och kristna fundamentalister?

Jag vill veta vad svenska kyrkan anser att dessa barnbiblar kan lära min son förutom att han absolut inte får uppföra sig som Gud. Man måste ha en stark genetiskt disposition för gudstro för att inte bli ateist av Bibeln.
Jag vet inte om dispositionen nödvändigtvis måste vara genetisk. Det verkar räcka med enveten och grundlig indoktrinering.

(Mina egna barn har givetvis varsin barnbibel. Och hinduiska berättelser för barn att jämföra med. Dock ingen barnkoran än så länge. Det var säkrast att vänta tills fyrverkerisäsongen var över. ;-)
 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se