4 jan. 2011

Cristopher Hitchens om ateism, katolicism och nazismTack till Thomas för tips.

15 kommentarer:

JemyM sa...

Jag undrar hur många svenska skolböcker för grundskola och gymnasiet som nämner Martin Luther's Om Judar och Deras Lögner, som var inkluderad i nazisternas propaganda.

Anders Gunnarsson sa...

Förutom att ljudkvaliten var rätt undermålig, så var innehållet rätt anpassat till formen.

Skit dras till skit, som djungelordspråket så kärnfullt formulerat det "hele".

God fortsättning i stugorna...

Per Ewert sa...

JemyM: Jag tror faktiskt att svaret lyder: De flesta. Iallfall den som vi använder på vårt kristna gymnasium.

Man får dock slingra sig rätt bra för att komma undan kopplingen mellan Nietzsches värdenihilism, "Gud-är-död-ideologi" och övermänniskoideal som ideologisk grund för nazismen.

Anders Bergdahl sa...

Fichte och Nietzsce var viktiga som inspiration för nazismm Hegel var en annan som var viktig för Marxismens framväxr. Deas tradition togs över av vad som kallas "kontinental" filosofi. Heidegger, Husserl är viktiga tidiga namn, emr nutida är Sartre och Derrida..
Humanismen som Von Wright och Hedenius förespråkade tok avstånd från denna filosofi. De stod för vad som kallas analytisk filosofi, ett stort namn i den tidiga analytiska filosofin var Bertrand Russel, känd ateist och fredskämpe.
Att den kontinetala filosofin med dess starka kristna arv var grogrund för totalitärt tänkande är ett känt faktum och lätt att förstå då man ser dess starka grund i det kristna tänkandet. MAn ersatte gud med "staten" eller "nationen".
Den analytiska filosofin har mer av en naturvetenskaplig inriktning, Wien positivismens och Wittgensteins avfärdande av metafysik är viktig t.ex...
Så Per Ewert jag vet inte varför man skulle vilja slingra sig undan Nietzches och Fichtes inflytande på Nazismen eller Hegels på Marxismen. Hitchens själv visar på idealismen (den filosofiska strömningen som är motsats till realism) var en grund för totalitärt tänkande och hur idealismen har rötter i den kristna filosofin och tankevärlden. Idealismen har just anden eller sinnets företräde över den fysiska verkligheten gemensamt med det religiösa tänkandet.

JemyM sa...

Per Ewert
Man får dock slingra sig rätt bra för att komma undan kopplingen mellan Nietzsches värdenihilism, "Gud-är-död-ideologi" och övermänniskoideal som ideologisk grund för nazismen.

Inte det minsta.

För det första är Gud-är-död berättelsen en av de mest insiktsrika berättelserna för religion som skrivits. Skriften är nämligen ett argument för religionens vikt i människors liv. Det vet i stort sett alla som läst den. Jag bröt själv med idén om "religionens utplåning" efter att jag läste den.

För det andra är Nietzches Übermench den polära motsatsen till nazismen. En übermench är någon som tänker själv, verkar själv och går mot strömmen. Nazismens följeslagare var inga Übermench. Nietzches Übermench är den självständiga som maximerar sin egen potential, den som gör när ingen annan gör, den som agerar när ingen annan agerar, den som gör rätt när ingen annan gör rätt.

För det tredje var Nietzches totala inflytande vid sidan av protestantismen en droppe i havet. Nazismen poppade inte upp från ingenstans, det var en produkt väldigt starkt bundet till situationen i Tyskland på den tiden och de idéer som redan fanns hos folket. Folk i regel läste inte Nietzsche, de utförde sina arbeten och var trogna "tyskar" med allt vad det innebar (t.ex. att "riktiga tyskar" var protestantiska kristna och därmed ett annat folk än de "förrädiska" judarna).

Anders Bergdahl sa...

JemyM: Nog fär att nazisterna missförtod Nietzsche men de var inspirerade av honom och hans begrepp. Jag vill också vidhålla att den idealism och nihilism som Nietzsche stod för banar vägen för diverse auktoritära ideologier och är i skarp kontrast till den rationalitet som t.ex. Russel stod för. Man kan undra varför Heidegger blev med i Nazi partiet med Wein positivisterne och mer analutiska filosofer flydde nazisterna, Popper och Wittgenstein är andra som tog avstånd från totalitärt tänkande och står i stark kontrast till den kontinentala filosofin. Den som Hedenius kallade "den andra filosofien" han tyckte nog att den var MINST lika illa som religösa dogmer.

JemyM sa...

anders_e_bergdahl
En sak som man måste ha klart för sig är att nazisterna får våra sverigedemokrater att framstå som välutbildade.
Nazisterna var inte rationella, de plockade hux flux ur allt tyskt utan att ha någon egentlig insikt i vad som menades.

Nietzche var ganska uttalad i hans förakt mot antisemitismen. Han härstammar ur samma skola som Søren Kierkegaard, existentialismen, där det handlar om att bygga sitt eget öde och styra sitt eget liv.

Dessutom var nazismen knappast värdenihilistisk, den var extremen av motsatsen, vilket de flesta irrationella totalitära system är.

Nazism är ingen rationell idéstyrd ideologi, den bygger mer på hur människors psykologi fungerar än rationella logiskt stödda idéer. Mentaliteten återkommer ständigt i olika sammanhang och finns i de flesta populationer. Den är bara originell på så sätt att den sänkte en ung europeisk demokrati. Många socialpsykologiska experiment har demonstrerat att det bor en nazist i oss alla.

Anders Bergdahl sa...

JemyM,

Håller med!! Min enda synpunkt är att den idealism och existensialism som Nietzsche och mycket av den så kallade kontinentala filosofin stod för var en grogrund för fundamentalism.. Sartre var Stalinist och Heidegger nazist..

Inga L. sa...

JemyM : ”Många socialpsykologiska experiment har demonstrerat att det bor en nazist i oss alla.” Så skrämmande sant.

De experiment (fullföljda eller avbrutna) som hittills gjorts, har väl inte presenterats på något alltför populärvetenskapligt sätt?? För en bredare allmänhet, menar jag? Jag känner till några stycken.

Den amerikanska läraren Jane Elliot, som för många år sedan delade upp sin klass (med 10-åringar?) i brunögda och blåögda. Jag har sett att hon gjort senare uppföljare med vuxna, världen över. Där jag satte en del frågetecken för hennes sätt att styra deltagarna.

Milgram förstås, och någon senare uppföljare till honom. En dansk studie drar jag mig också till minnes. Det blir kanske en del, när man börjar tänka efter.

Har du kanske någon aktuell sammanställning?

Vi måste ständigt göra oss själva och varandra medvetna om det faktum, som du påtalade. Inte utgå från att vi tillhör den minoritet, som visat sig vägra följa auktoriteter av olika slag. Ingen av oss är vaccinerad mot att dela upp människor i ”vi och dom”. Alla har vi böjelser för att bekvämt följa auktoriteter. Om vi inte ser upp!

Nu är jag ute på djupt vatten, men är inte många dokusåpor raka motsatsen till ovanstående experiment??
(Jag tror aldrig att jag sett mer än glimtar av utröstnings-serier.)

Nils sa...

Intressanta synpunkter på det här med nazism och i det sammanhanget kan inte låta bli att göra en reflektion med anledning av att Åsa Linderborg vill se en sanningskommission om Nassarna på slottet.

Som jag ser det är nazismen ett exempel på vad människan är kapabel till. Det var inte första gången utan har upprepats under Stalin, Pol Pot, i Rwanda och Bosnien. Sannolikt har vi heller inte sett det för sista gången. Uppstår "rätt" förutsättningar kommer historien att upprepa sig. Det kvittar hur många böcker som skrivs om förintelsen.

Det kan knappast längre finnas straffbara nazister i livet och därför ifrågasätter jag meningen med att - som Åsa Linderborg vill - jag ättlingar till sympatisörer.

Vem kan garantera att inte han eller hon har en förfader/moder som sympatiserade med nazismen? När det, som JemyM påpekar, finns en nazist i oss alla kan nya folkmord knappast förebyggas genom att jaga ättlingar till eventuella sympatisörer 60 år efteråt.

Det måste var mycket mer konstruktivt att arbeta med dagens konflikter och försöka förhindra de folkmord som pågår idag.

BladeRunner sa...

Inga L

Jag tror att den bredare allmänheten är ganska välinformerade om autokratins farligheter och har kännedom om att ingen är immun mot att falla i dess fälla. Vad det gäller populärvetenskapliga utgivningar av studier i ämnet så vill jag minnas att jag sett och läst ganska mycket om det. Det som ligger klarast i minnet är spelfilmen Die Welle som handlar om en skolklass som får prova på fascismens spelregler. Jag kan rekommendera den även om den riktar sig mer till ungdomar.

Inga L. sa...

BladeRunner,
Tack för filmtipset. Jag ser gärna bra barnfilmer, liksom jag läser bra barnböcker.

Jag är kanske inte riktigt så optimistisk som du, om den breda allmänhetens kunskap och immunitet. Och jag undrar så, varför ”förnedringsprogram” på TV har så stora tittarsiffror. Befrämjar de programmen kritiskt tänkande? Eller väcker de ”blodtörst”?
(Jag vet inte, eftersom jag inte ser programmen.)

Tror du att vi - dagens unga och gamla (”den breda allmänheten”) - är bättre rustade att se farorna i tid, än vad tidigare generationer varit?

Att se tecknen på totalitära strukturer och idéer? (både sekulära och religiösa.)
Att se bakom de förföriska orden?
Att våga bryta destruktiva mönster?
Att våga ta avstånd från ”starka ledare”?
Att våga ifrågasätta?
Att vidga tidigare erfarenheter och applicera på dagens problem?

Att vi kan ”arbeta med dagens konflikter och försöka förhindra de folkmord som pågår idag”, som Nils skriver om. (Jag har bara flyktigt läst Linderborg och kan för tillfället inte ta ställning just i hennes strid.)

Vi borde vara mera immuna, med tanke på all upplysning, men är vi det? Jag önskar så, att du och kanske fler, svarar JA och ger bra motiveringar till det.

BladeRunner sa...

Inga L

Jag skulle inte påstå att det är en barnfilm, kanske mer att den är riktad mot tonåringar – ungefär som American History X.

Jag menade att vi är medvetna om att vi inte är immuna mot dessa tankegångar och att det ger oss ett visst skydd mot dem. Inte att vi skulle vara immuna.

Jag tror att förnedringstv går ut på att man ska kunna skratta åt någon som har det sämre än en själv och därmed på nåt vis må bättre själv, samma psykologi som gäller vid mobbning.

Allt som har hänt historiskt kan hända igen, det är därför det är viktigt att vi studerar den. Jag skulle tro att vi idag är lite bättre rustade mot faror än tidigare generationer just på grund av att vi har historien att titta tillbaka på. Men jag skulle aldrig påstå att vi är på nåt vis immuna mot att upprepa historien.

Om man kollar på de högervindar som blåser igenom Europa och Sverige med Sverige Demokraterna så kan man fråga sig om vi lärt oss nånting av 1900-talets blodigheter. Men då måste man även se till att 95% av Sveriges befolkning sympatiserar inte med SD och står upp mot dessa. Det betyder mycket.

JemyM sa...

De som jag skulle föreslå har redan omnämnts. Möjligtvis kan jag nämna Stanford Prison Experiment också.

Lennart W sa...

SDs kollektivistiska retorik är mer vänster än höger, iaf om man identifierar nyliberalism med höger. Ännu mer tveksamt om man egentligen kan kalla Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei för höger, ens enl. en marxistisk analys.

Nazisterna var även, i synnerhet under de så kallade kampåren på 1920-talet, uttalat antikapitalistiska och den ”socialism” som återfanns i partiets namn utvecklades också på det ekonomiska området. Så krävde 25-punktsprogrammet "brytandet av ränteslaveriet" (punkt 11), förstatligandet av truster, det vill säga marknadsdominerande företagsgrupper, (punkt 13, jfr. USA:s antitrustlagstiftning från samma tid) samt, för skapandet och upprätthållandet av en "sund medelklass", "kommunalisering av större varuhus", och "deras uthyrande på billiga villkor till småföretagare", som skulle gynnas vid leveranser till staten, delstaterna och kommunerna (punkt 16).

Wikipedia: Nazism/ideologin

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se