11 jan. 2011

Sam Harris: Problemen med islamsk fundamentalism är islams fundament

3 kommentarer:

Kenneth Karlsson sa...

Harris är onekligen en av de skarpare knivarna i lådan. Förringar inte problemen, relativiserar inte, och lyfter dessutom fram ämnet på ett lugnt och sakligt sätt.

Innehållet i en religion är viktig. I det fallet slåss de monoteistiska abrahamitiska villfarelserna om plats nummer ett på farlighetslistan. Dock vinner islam, idag med hästlängder.

Kristendomen är i stort avväpnad vad gäller globala maktambitioner. Judendomen är enbart ett lokalt problem. Islam däremot har inte tappat sin imperialistiska kraft och farlighet. Tvärtemot. Ingen ideologi och/eller religion är idag farligare för mänskligheten än islam.

Johan Lundgren sa...

Intressant tal. Det skulle vara kul att läsa/se några svenska muslimer diskutera korantolkningar och höra om deras syn, på ifall våldsam extremism är kompatibel med kärnbudskapet, är krystad eller verkar följa naturligt från texterna. Vet någon var man kan få inblick i en sådan debatt?

Kenneth Karlsson sa...

Problemet med islam är att Koranens och Sunna inte är reformerade, alltså inte gått igenom en slags kritisk process där man erkänt att texten inte nödvändigtvis måste följas.

I det privata livet lever de flesta muslimer inte nödvändigtvis efter bokstaven - många ber t ex inte fem gånger per dygn, många fastar heller inte under Ramadan, o.s.v.

Men när det kommer till själva uttolkningen, eller låt säga, kraften i tolkningen, vinner alltid de radikala över de moderata. Två anledningar:

De radikala är som ordet indikerar de mest hängivna och på så sätt kan de också sätta kraft bakom orden, med våld om inget annat hjälper. Med det perspektivet för handen tystnar de flesta.

Islam, som också Harris påpekar, har i sina texter inbyggt denna radikalism, där Muhammed är föredömet och exemplet. Usama bin Ladin tolkar alltså islams texter helt rätt, oavsett vad vissa andra moderata Imamer säger.

Mycket sällan hör man förbehållslös kritik från de "moderata" mot de extrema. Det finns dock ett fåtal modiga muslimer som öppet och konsekvent säger att Koranen och Sunna måste reformeras, att till och med vissa delar ska strykas, eller åtminstone, ogiltigförklaras; att problemet för islam ligger just i dessa texter, i religionens innehåll. Dessa människor lever inte sällan under mordhot.

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se