23 jan. 2011

Sans magasin nu lanserad!

Newsmill Sans 1I torsdags lanserades Sans Magasin – ett existentiellt magasin i upplysningens anda. Sans är en unik satsning på en tidskrift som lyfter fram filosofi, förnuft och kritiskt tänkande. Sans företräder sekulär etik och humanistisk människosyn, rapporterar om nya vetenskapliga rön, granskar och ifrågasätter alla typer av dogmatiska synsätt och försvarar den fria tanken.

Premiärnumret har tema kvinnoförtryck och kultur­rela­tivism. Vi publicerar bland annat en längre intervju med Ophelia Benson, författare till Hatar Gud kvinnor?, granskar Diskrimi­nerings­ombudsmannens syn på köns­diskriminering och samtalar med några kända svenska debattörer om hur man bedriver religionskritik utan att gynna främlingsfientliga krafter.

Sans är en unik tidskrift i Sverige – ett existentiellt magasin om samhälle, vetenskap, etik och livs­åskåd­ning. Med namnkunniga skribenter som till exempel Lena Andersson, P C Jersild, Niklas Ekdal, Pernilla Ouis, Christer Fuglesang och Magnus Norell, präglas Sans av fritänkande och verkar i upplys­nings­traditionens anda. Sans främjar ett vetenskapligt förhållningssätt och upp­märk­sammar forskningsrön som utmanar vår världsbild i grunden, från neurovetenskap och biologi till kvant­fysik och kosmologi. Frågor som rör yttrandefrihet, jämställdhet och sam­tidens debatt om tro och vetande ska spela en fram­trädande roll i Sans.

Inga kommentarer:

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se