28 jan. 2011

Sätt gränser för religionsfriheten

Integrationsminster Erik Ullenhag kommenterar i en intervju med tidningen Dagen religionsfriheten:
- Vi har fått allt större grupper av människor, som dels invandrat och dels fötts och vuxit upp i Sverige, som är mer troende. Där behöver vi ha ett större samtal och diskussion om vad som är religionens gränser.
- Nästa fråga som uppstår är vad man som religiös har för rätt att ställa för krav på samhället. Det samtalet är i sin linda, men det kommer att bli vanligare.
- Vi ska naturligtvis ha frihet att välja religion, men det finns också en gränsdragningskonflikt om och när ens religiösa övertygelse ska gå före samhälleliga normer, och ska den få göra det? Den är viktigt att föra det samtalet.
- Rätten att tro på Gud innebär inte att man får kränka andra, slippa skolplikten eller ställa orimliga krav på arbetsgivaren. Den diskussionen kan behöva föras.
Det är bra att Ullenhag tar upp dessa frågor. Det enda som saknas är att han nämner friheten att välja FRÅN religion också, men det tas nog för givet av minstern. Är dock lite beklämd av att det är integrationsminstern som lyfter på detta lock i regeringen. Denna fråga kan lika väl behandlas av socialminstern, skolminstern eller justitieminstern. Detta är en fråga om att alla medborgare skall behandlas lika av staten, att vi skall vara lika inför lagen.

I samhället skall vi inte ha någon särlagstiftning eller några särrättigheter för etniciteter, kulturer, religioner eller ideologier. Samtidigt skall staten inte reglera mer än det som verkligen krävs för att ett samhälle skall fungera. De friheter att leva efter egen övertygelse en individ har måste gälla alla.

Inga kommentarer:

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se