3 jan. 2011

USAs skifte mot sekularisering

Gästinlägg av Lars Torstensson.

Filosofen och historikern Will Durant talar om "den centrala händelsen i modern tid". Han syftar på religionens nedgång i de västliga demokratierna.
 
Sedan andra världskriget har religiös tillbedjan avtagit kraftigt i Europa, Kanada, Australien, Japan och andra utvecklade demokratier. Där går nu bara 5 eller 10% av de vuxna i kyrkan. Det sekulära samhället trampar obekymrat på. Påven protesterar: "Europa har utvecklat en kultur som på ett för mänskligheten tidigare okänt sätt utesluter Gud från det mänskliga samvetet."
 
Amerika, med sina många kyrkor och sitt myllrande, religiösa liv, tycks vara ett undantag. Men tyst, under ytan, är det mycket av Amerika som följer den väg som Europa tidigare har tagit.
 
Antalet amerikaner - särskilt unga - som svarar "ingen" när de blir tillfrågade om vilken tro de har ökar starkt. 1990 utgjorde denna grupp 8%. 2008 hade den fördubblats till 15%, och då fanns dessutom ytterligare 5% som sade sig inte veta. Det betyder att ca 45 miljoner vuxna amerikaner idag saknar kyrkotillhörighet. Män är mindre religiösa än kvinnor.
 
Religiösa tabun som tidigare upprätthölls försvinner, t ex när det gäller preventlvmedel, aborter, homosexualitet eller öppethållande på söndagar.
 
Gradvis rör sig religionen från den utvecklade första världen till den mindre utvecklade tredje världen. Tron behåller enorm makt i islamiska länder. Pingströrelsen blomstrar i Afrika och Sydamerika. Likväl blir väst stadigt mer sekulärt. Man kan säga att detta är en av de största nyhetsberättelserna i våra liv - fast de flesta av oss är för upptagna för att lägga märke till det.
 
Dessa synpunkter är hämtade ur James Haughts bok Fading Faith: The Rise of the Secular Age (november 2010).

3 kommentarer:

Ulf Gustafsson sa...

De kanske inte är så att amerikaner är så religiösa som de säger - Endast hälften av amerikanerna som säger sig gå i kyrkan regelbundet gör det verkligen, andra hälften ljuger när de tillfrågas. Läs: Slate - Waking Santa, Taking Christ.

Förmodligen är "god utan Gud?" problematiskt för många amerikaner, samt att ateister kopplas till kommunister (socialdemokrater), därför är det bäst att ljuga lite om sin tro.

Sven-Erik sa...

Helt OK, så länge antalet aktiva Pastafarianer inte minskar.
Ramen, allihopa.

Kristian Grönqvist sa...

Vi Långstrumpister kan bara hålla med....

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se