1 jan. 2011

Världen Idag försöker sig på lite humor

Mitt och Christer Sturmarks "Julevangelium från Humanisterna" har inte landat väl hos den svenska kristenheten. Det är ganska kul reaktioner eftersom alla som går i svaromål mot artikeln dels menar att de redan visste att Jesus födelsedag inte har med julen att göra, och dels menar att det centrala med julen i alla fall är Jesus födelse. Så det så!

Den mest rörande artikeln kan man hitta i tidningen Världen Idag - Livets Ords inofficiella husorgan. De försöker sig till och med på lite humor. (Och lyckas väl sådär.)
- Ja, skolministern Björklund förskingrar ju forskningspengar på vidskepelse , tillägger Christer när han nästan trängs omkull av dem som är på väg in i kyrkan för att höra julevangeliet, det som lästs, och lästs, och läst i 1000 år, i 2000 är och dessförinnan ropats ut av profeten Jesaja ännu några hundra år tidigare. Allt innan moderna tideräkningar gjort kalenderbitare till datumfundamentalister.
Höhö? Datumfundamentalist? Nej, för allt i världen, nästa påsk tänker jag fira i augusti - man vill ju inte vara datumfundamentalist!?
Det där barnet kom ju med någon slags kärleksbudskap, säger [Christer] plötsligt till Patrik. Det tycks vara något som vi har fått med oss, det där som Jesus pratade om senare. Det där om kärlek, generositet, medmänsklighet. Frid, snackade han ju också om. Det som vi andra ofta kallar lycka. Och våra egna namn, Christer och Patrik (Kristus/Kristen och helgonet S:t Patric) vad skall vi göra av dom?
Menar man verkligen att kärlek, generositet, medmänsklighet, frid och lycka inte existerade innan Jesus? Att de inte existerar i kulturer som inte erkänner Jesus som herre? Så urbota etnocentriskt och historielöst. Mitt namn, Patrik, kommer för övrigt inte alls från något irländskt helgon. Jag och det här helgonet råkar bara dela namn, ett namn som kommer från senatsfamiljerna på Romartiden - patricierna. Liksom de flesta egenheter med kristendomen daterar namnet Patrik från tiden långt innan Jesus ens var en glimt i Gabriels öga. Har man inga uppslagsböcker på Världen Idag-redaktionen?

Eller man kanske bara inte vill vara faktafundamentalister?

Jag säger som Jesus: "Ni skall lära känna sanningen, och sanningen skall göra er fria." (Joh 8:32).

10 kommentarer:

Lennart W sa...

"Christmas finns inte, säger Patrik med ett tonfall som mest påminner om Bagdad Bob i sent skede."

Den kulan visste var den tog. :-)

Även om den träffade iofs inte direkt är någon Dufva.

Erik M sa...

Den kulan visste var den tog. :-)

Även om den träffade iofs inte direkt är någon Dufva.


Så sant som det är sagt. Dufva var trots allt en man som "kunde fås att göra allt, men gjorde allt på tok" och vars tanke "var knapp till mått". Och på den punkten ser jag få likheter mellan honom och artikelförfattarna. Jag vill dock gärna tro att de i likhet med Dufva är genuint godhjärtade och modiga, även om de inte direkt måste stå emot den ryska kejserliga armén.

Skämt åsido, jag förstår inte ens riktigt vad Världen Idags parodi försöker säga. Det artikeln som de parodierar säger kort sammanfattat är "Jan Björklund har fel när han antyder att julen egentligen firas på grund av Jesus födelse. Det var inte därför den ursprungligen firades, och i dagens Sverige är det inte dess huvudsakliga fokus för många människor. Borde vi inte försöka fira detta som en gemensam högtid och inte moralisera över folks skäl till varför man firar den?" Ett sådant raljant och hatiskt budskap! Inte.

Det faktum att så många tolkar ett budskap om tolerans och inkluderande (samt ett påpekande att en svensk politiker inte förstått något som väldigt många kristna insisterar på att alla redan vet) som en personlig attack och bevis på Humanisternas intolerans säger i ärlighetens namn mycket mer om kritikerna än om artikelförfattarna. Det är så smärtsamt uppenbart att många av dessa på förhand bestämt sig för att alla som kritiserar religion på något sätt är intoleranta att man inte ens bryr sig om att läsa vad de faktiskt säger. Eller om man gör det: väljer att tolka allt likt när Fan läser Bibeln.

Jag försöker tillämpa Hanlons rakkniv på alla dessa kommentarer ("Tillskriv aldrig ont uppsåt det du kan förklara med dumhet"). Jag vill ogärna tro att folk vet att de saknar bra motargument i sådana här lägen och därför medvetet måste ägna sig åt förtal eller halmgubbeargument.

Lennart W sa...

Sanningen är nog snarare att alla bara garvar eller gäspar åt denna julkalkon.

Bo sa...

Sanningen är nog snarare att alla bara garvar eller gäspar åt denna julkalkon.

Kan nog vara så. Det känns lite fel att luta sig tillbaka och nöja sig med att skratta åt en så pass obildad utbildningsminister.

Erik M sa...

Sanningen är nog snarare att alla bara garvar eller gäspar åt denna julkalkon.

Jag är inte riktigt säker, vad är det som gör artikeln till en kalkon?

Unknown sa...

Det är klart att kärlek existerar i andra kulturer och innan Jesus föddes. Det är väl ingen som sagt nåt annat? Om du tror, att kristna tror att Jesus kom till världen för att det inte fanns kärlek emellan människor innan, så är du inte lite naiv. Och det är nog svårt för dig att överhuvudtaget förstå, när du gör allt för att försöka förlöjliga och medvetet missförstå det kristna budskapet. Du kan ju fundera över bibelordet i Joh 18:36-37 Varför Jesus säger "Mitt rike hör inte till denna världen".

Sen skall väl jag också vara försiktig med att kritisera humanisterna eftersom jag knappt vet vad ni egentligen håller på med. Rätta mig om jag har fel men ni är som en religion och har kopierat en hel del av era åsikter och värderingar från olika trosuppfattningar, eller var kommer era "etiska" värderingar ifrån? Är det kanske från den föredetta rasbiologen Julian Huxley? Som vad jag förstår var en av grundarna för humanisterna? Nej, jag ska erkänna att jag kan lika lite om humanisterna som ni kan om bibeln...

Erik M sa...

Det är klart att kärlek existerar i andra kulturer och innan Jesus föddes. Det är väl ingen som sagt nåt annat?

Tja, satiren verkar antyda att kärlek är något vi "fått med oss" från Jesus. Detta är anmärkningsvärt, då det verkar vara ett universelt mänskligt drag som jag vågar säga att Christer och Patrik nog skulle ha haft även i en värld utan kristendom. Hur skall vi annars förstå texten: "Det tycks vara något som vi har fått med oss, det där som Jesus pratade om senare. Det där om kärlek, generositet, medmänsklighet. Frid, snackade han ju också om. Det som vi andra ofta kallar lycka."

Artikeln man satiriserar har ju som centralt budskap att man bör komma samman i glädje och gemenskap, oavsett religion, för att fira Jul. Så varför försöker de ge intrycket av att humanisterna skulle stå undrande inför desa begrepp? Visst, det är satir, men om man inte försöker antyda att humanisterna på grund av sin icke-religiositet inte förstår lycka och kärlek, vad är det då man försöker säga?

Rätta mig om jag har fel men ni är som en religion och har kopierat en hel del av era åsikter och värderingar från olika trosuppfattningar.

Den sekulära humanismen har naturligtvis inte uppstått i ett historiskt vakuum. I västerlandet har den ispirerats av vissa tänkare som var kristna, men även av antika grekiska filosofer och sentida sekulära tänkare. Om en idé är bra händer det ofta att många olika människor i olika tider och kulturer kommer att tänka på den, till exempel den gyllene regeln.

Var kommer era "etiska" värderingar ifrån?

Det varierar en del. Innom humaniströrelsen försvaras de mänskliga rättigheterna och diverse sekulära socialliberala principer men exakt hur individuella medlemmar försvarar dessa etiska principer varierar. Man kan basera det på en sekulär form av Kants filosofi om moraliska imperativ, på olika konsekvensetiska läror, olika former av "upplyst självintresse" eller på idéer om naturrätt och medfödda rättigheter. Variationen är rätt stor, det enda viktiga är att man är för demokrati, mänskliga rättigheter och sekulärism. Det enda som kan sägas är att humanister tenderar att inte hålla med om diverse former av teistiskt baserad etik, såsom gudomlig befallningsmoral.

Är det kanske från den föredetta rasbiologen Julian Huxley? Som vad jag förstår var en av grundarna för humanisterna?

Huxley var en inflytelserik humanist, även om rätt få svenska humanister känner till honom. Han var en förespråkare för eugenik via frivilliga steriliseringar, men ansåg att begreppet ras var ovetenskapligt när det kom till människor. Hans åsikter var knappast kontroversiella kring den tidsperioden, men idag tar en stor majoritet humanister avstånd från eugenik, på samma sätt som att t.ex. socialdemokrater tar avstånd från Alva Myrdals liknande idéer, även de som beundrar hennes insatser i övrigt. Som humanist behöver man inte fortsätta försvara bevisat dåliga idéer, då rörelsen inte är dogmatisk.

Nej, jag ska erkänna att jag kan lika lite om humanisterna som ni kan om bibeln...

Jag skulle nog säga att många humanister är rätt pålästa på bibeln och kunniga i religiösa frågor, oftast för att de helt enkelt är intresserade av ämnet. Andra bryr sig inte så mycket, men du skall nog undvika att göra generaliserande antaganden om att humanisterna inte har läst bibeln.

Andreas Holmberg sa...

Halli hallå. Klart att uppförandekoder och gyllene reglar fanns före Jesus som C S Lewis sagt är profeters uppgift - och Jesus är enligt kristen tro bland mycket annat en sådan - snarare att påminna om grundläggande etik än att presentera en ny. (Fast som Chesterton påpekat är många ateister ömsom angelägna att påpeka etikens universalitet och ålder - kristendomen kom inte med nåt nytt - och ömsom att påpeka dess relativitet och föränderlighet: varsågod och ändra på bara! Själv håller jag med om att vissa tillämpningar behöver omvärderas över tid, men tror att människans grundproblem snarare handlar om svårigheten att leva upp till de förblivande normer man är överens om snarare än om ett behov av att i grunden ändra dem.

Vad beträffande julfirandet slår firma Sturmark/Lindenfors in vidöppna dörrar beträffande datumet (varken Jesus´ eller helgonens födelsedagar firades ju särskilt flitigt under antiken, det var ju dödsdagen som uppmärksammades mest, jfr påsken). Men det går än idag utmärkt att fira en födelsedag på annan dag än den exakta (min 40-årsdag t.ex.). Jag kan även upplysa om att munken Dionysius(!) uppenbarligen räknade fel på några få år när han 500 år efteråt försökte räkna ut när Herodes regerade och Jesus föddes (något som också ibland brukar beskrivas som en kyrklig lögn eller något slags indicium på att Jesus nog inte föddes ö.h.t.). Och så klart midvintersolståndet firats på olika sätt sen hedenhös.

Men vitsen med Jan Björklunds uttalande är ju inte att förneka detta eller midvinterblotets existens, bara att påpeka att det fortfarande hör till europeisk allmänbildning att veta varför Kyrkan firar jul och påsk. Han skulle dock inte ha sagt "vi", det håller jag med om.

Andreas Holmberg sa...

Halli hallå. Klart att uppförandekoder och gyllene reglar fanns före Jesus som C S Lewis sagt är profeters uppgift - och Jesus är enligt kristen tro bland mycket annat en sådan - snarare att påminna om grundläggande etik än att presentera en ny. (Fast som Chesterton påpekat är många ateister ömsom angelägna att påpeka etikens universalitet och ålder - kristendomen kom inte med nåt nytt - och ömsom att påpeka dess relativitet och föränderlighet: varsågod och ändra på bara! Själv håller jag med om att vissa tillämpningar behöver omvärderas över tid, men tror att människans grundproblem snarare handlar om svårigheten att leva upp till de förblivande normer man är överens om snarare än om ett behov av att i grunden ändra dem.

Vad beträffande julfirandet slår firma Sturmark/Lindenfors in vidöppna dörrar beträffande datumet (varken Jesus´ eller helgonens födelsedagar firades ju särskilt flitigt under antiken, det var ju dödsdagen som uppmärksammades mest, jfr påsken). Men det går än idag utmärkt att fira en födelsedag på annan dag än den exakta (min 40-årsdag t.ex.). Jag kan även upplysa om att munken Dionysius(!) uppenbarligen räknade fel på några få år när han 500 år efteråt försökte räkna ut när Herodes regerade och Jesus föddes (något som också ibland brukar beskrivas som en kyrklig lögn eller något slags indicium på att Jesus nog inte föddes ö.h.t.). Och så klart midvintersolståndet firats på olika sätt sen hedenhös.

Men vitsen med Jan Björklunds uttalande är ju inte att förneka detta eller midvinterblotets existens, bara att påpeka att det fortfarande hör till europeisk allmänbildning att veta varför Kyrkan firar jul och påsk. Han skulle dock inte ha sagt "vi", det håller jag med om.

Håkan W sa...

Erik M, bra och tydliga svar på Johns frågor, (även jag) tackar för det, trots min något större kunskap om Humanisterna.

När Patrik L försöker sig på lite humor lyckas han ganska OK... jag garvade i alla fall gott åt blogginläggets två avslutande rader.

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se