28 feb. 2011

Icke Godkänt för Stavros Louca

"Superpedagogen" Stavros Louca har fått svara på 20 frågor i Sydsvenskan Här kan ni få läsa två av dem:
Vilken är vår tids största bluff?
- Jag skulle vilja säga att det är evolutionsteorin, det finns alldeles för många lakuner i den för att jag skall kunna övertygas om att människan kommer från aporna. Jag tror på skapelsen. Men det betyder inte att jag är kreationist och tror att världen skapades för några tusen år sedan.

Vilken bok eller film återkommer du alltid till?
– Det är matte- och NO-böcker. Och Bibeln. Jag har läst om Bibeln många gånger. Kan du tänka dig att i Tredje Mosebok, som skrevs 1500 före Kristus och långt före de grekiska matematikerna, kan man till och med läsa om hur man räknar ut en cirkels omkrets!
Kan man tänka sig, så mycket bullshit! En lakun är, för de av er som undrar, en "lucka, tomrum; minneslucka; överhoppat avsnitt i text" enligt NEs ordbok. Jag kunde inte ordet utan fick slå upp. Det är en metod som jag också skulle vilja rekommendera Louca. Kan du inte evolutionsteorin så köp några böcker och läs på lite!

Det är inte bara här på Humanistbloggen som vi uppmärksammar Loucas okunskap. Även Jonas WieszkosVetenskap och Folkbildnings blogg förfasas. Jonas skriver att "hur jag än letar kan jag inte hitta det geometriavsnitt som Louca pratar om." Det kanske är för att han litar på Loucas ord om att värdet på π finns i Tredje Mosebok? Men det finns inte där, utan i Första Konungaboken 7:23.
Han gjorde vidare Havet i gjutgods. Det var cirkelrunt och mätte tio alnar från kant till kant; det var fem alnar högt och 30 alnar i omkrets.

Där har ni det. Med en diameter på 10 alnar och en omkrets på 30 alnar kan man räkna ut att π är exakt 3. Enligt bibeln alltså. Man får hoppas att Louca använder bättre läroböcker.

Deepak Chopra får en fråga

27 feb. 2011

Ja till respekt – nej till sexism

Prästen Annika Borg skriver i Kyrkans tidning apropå kränkningar av krinnors rättigheter i religionens namn och Sans Magasin.
För ett antal år sedan diskuterade jag de människorättsbrott som begås mot kvinnor i världen med publicisten och journalisten Arne Ruth.
[...]
Det första numret av tidskriften Sans – existentiellt magasin i upplysningens anda, med Christer Sturmark som chefredaktör, tar ett grepp om dessa frågor och låter religion utgöra förklaringsmodellen. Och med en ryggmärgsreflex riktades omedelbart kritik mot tidskriften: En kvinna i burka på framsidan var islamofobiskt och innehållet i texterna rasistiskt. Som hyfsat påläst teolog med genusinriktning har man lite svårt att hänga med i de kullerbyttorna. Burkan är ju en tydlig symbol för kvinnoförtryck. Kvinnor blir mördade för att de vägrar bära den, den påverkar rent konkret synfält, hörsel och hud. Från krav på heltäckande klädsel och begränsade rättigheter i religionens namn flyr människor, såväl män som inte vill se sina döttrar växa upp utan makt över sina liv som kvinnor som vill ha det självbestämmande vi åtnjuter. Det kan svenskar med iransk bakgrund berätta om. Så vems ärenden går man när man beskriver tidskriften Sans som kritikerna gör? Ja, knappast alla de människors som kämpar för att få åtnjuta de frihetens frukter vi tar för givna.
Teologerna och även kyrkan har svikit sin religionskritiska uppgift, och initiativet till debatt kommer nu från andra håll.

Söndagsföreläsningen: Patricia Smith Churchland - Where values come fromDu kan se hela debatten här, med inlägg ifrån bland annat Sam Harris, Peter Singer, Simon Blackburn och Steven Pinker.

Tack till Christer Sturmark för tips!

Söndagsförmaningen: Glöm inte att påminna Gud!


Tack till Hans Arvidsson för bilden!

26 feb. 2011

Socialisternas kamp

Daniel Suhonen (chefredaktör för SSU:s tidning Tvärdrag) skrev igår en debattartikel i Aftonbladet: Vänsterprassel med islam. I den riktar han skarp kritik mot sina kollegor på vänsterkanten: Andreas Malm, Mattias Gardell, Per Wirtén, Peter Weiderud och Åsa Linderborg, för att de glömt bort klasskampen och istället fokuserat på etnicitet och religion i kulturrelativistisk anda. Detta har enligt Suhonen spelat de nyliberala i händerna. Han skriver:
I en debatt mellan en nyliberal som hävdar svensk grundlag mot en marxist som säger att sharia inte är så farligt, är vänstern förlorad.
Suhonen förespråkar en alternativ ståndpunkt:
Denna sekulära tredje ståndpunkt måste vara emot högerns antimuslimska politik i Sverige och EU. Den måste vara emot den västerländska imperialismen i den muslimska världen, och den måste arbeta för demokrati och oberoende. Men: den måste våga tillbakavisa all kulturrelativism som blundar för övergrepp som sker i religioners namn.
I SR Studio Ett utvecklar Suhonen sin kritik av religion och islamism. Sedan följer ett försvarstal av Andreas Malm där han med emfas säger sig vara en islamismkritiker av rang. Malm fäller också denna pärla till kommentar: "Jag känner ingen vänstermänniska som inte vill ha ett sekulärt samhälle". Tänk om detta vore sant.Kampen för ett sekulärt samhälle kan liberaler och socialister förenas, men då måste socialisten ge upp kulturrelativismen. Vi får hoppas att Suhonen lyckas tvinga upp sina kollegor på sekularisternas barrikader.

Jimmy Carter: Religion is a Basic Cause of Violations of Women's Rights

Lördagsmelankoli: She left me for Jesus

25 feb. 2011

Finns det ett liv efter detta?

In this recent Whizin Center for Continuine Education program, renown scholar, author and atheists Christopher Hitchens and Sam Harris square off against Newsweek top rabbis, David Wolpe and Bradley Artson Shavit to determine what may or may not happen in the hereafter.

Detta samtal kan ni se på: Jewish Tv Network

Textkritisk övning: "Västvärldens inre upplösning"

Gästbloggarinlägg av Andreas Creutz.

I den kristna, biblicistiska veckotidningen Kyrka och Folk publicerades i nummer 5, 2011 en ledare vid titel »Västvärldens inre upplösning«. Kyrka och Folk är huvudorgan för Kyrkliga Förbundet och en av skymningskyrkans röster i Norden. Man står formellt fri från Missionsprovinsen – som är en konservativ utbrytargrupp ur Svenska kyrkan – men åtskilliga av dess medarbetare är djupt engagerade i just provinsen, exempelvis som präster. En av dessa präster är Per-Anders Grunnan, som skrivit nämnda ledare.

Låt oss göra en liten djupdykning i texten. Jag hade gärna publicerat hela, men då begått brott mot copyrightslagstiftningen. Jag nöjer mig därför med att bemöta ett antal påståenden som Grunnan gör i sin ledare.

Jag har på tidningens webbplats kommenterat ledaren, och andra med mig, men i skrivandes stund har de inte kommit igenom kommentarsgranskningen hos Kyrka och Folk.

Men, till påståendena. —

För sent till arken

24 feb. 2011

23 feb. 2011

Björns saga

22 feb. 2011

En sekulär revolution i arabvärlden

Det som händer i Arabvärlden är en sekulär revolution. Det hävdar Jan Hjärpe, professor emeritus i islamologi vid Lunds universitet, i en debattartikel i Expressen.
Vi har under de senare åren sett sekulariseringstendenser i den muslimska världen, reaktioner mot religiöst tvång. Vi har sett det i demonstrationerna i Iran, men den finns på fler håll. Kravet på individuell frihet gäller även det religiösa området. Ett exempel bland många är den marockanske bloggaren Najib Chaouki, som i juli 2010 startade en Facebookkampanj, "Moroccans for the right not to fast" mot lagen om bötes- eller fängelsestraff för den som äter offentligt under ramadans dagar. Vi har också sett en religionskritik framföras som inte förekom tidigare. Religion ses inte längre som enande, utan som något som kan vara splittrande.
[...]
Insikten om att religiöst tvång leder till motaktioner har påverkat de politiska islamistiska rörelserna (däremot inte de militanta jihadistiska grupperna). Iran har blivit det varnande exemplet, tvånget är impopulärt. De här rörelserna vill propagera för religiösa värden, också i det politiska livet, men betonar nu att religiös praxis måste vara frivillig. Den moderata islamismens tal i dag om demokrati och mänskliga rättigheter och respekt för varandra är nog uppriktigt menad (om än inte av alla), men det är också något pragmatiskt lämpligt i dagens opinionsläge. Att jämföra skeendet nu med revolutionen i Iran 1978- 79 leder till fel prognos.

Låt oss hoppas han har rätt.

Frihet åt Libyens folk!

Stridsflyg mot demonstranter? Barbari!

Al Jazeera English är bästa nyhetskällan för händelserna i Arabvärlden.

Man kan inte köpa sig vetenskaplig trovärdighet

Guds frånvaro från vetenskapen är en absolut nödvändighet för vetenskapens integritet. Man kan förstås vara religiös och forskare samtidigt, det är ovanligt men det går, men man får aldrig blanda in Gud i själva forskningen.

Varför? För att med övernaturliga inslag blir allt möjligt. Och är allt möjligt, då finns inte längre någon metod att skilja bra och dåliga beskrivningar av verkligheten från varandra. Vetenskapen bryter helt enkelt ihop under det möjligas tyngd. Om detta är (i princip) alla forskare överrens; religiösa såväl som icke-religiösa. Vill man ändå inkludera en Gud i sina teorier får man göra det privat, eller så bör man syssla med något annat.

I senaste numret av Nature - en av världens två mest välrenommerade vetenskapliga tidskrifter - granskas Templetonstiftelsen. John Templeton var (han är avliden och hans son har tagit över) en amerikansk miljardär som instiftade en stiftelse och ett pris för att "bygga bryggor mellan vetenskap och religion". Han tyckte att religioner borde kunna mötas i öppen konkurrens på det sätt som vetenskapliga teorier och politiska ideologier gör.

Templeton specificerade att hans pris alltid skulle vara större än Nobelpriset och delade ut sitt första pris till Moder Theresa. På senare tid har dock priskommittén allt mer premierat vetenskap. Belackarna säger att priset numera går till den mest seniore forskare kommittén kan hitta som är villig att säga något vänligt om religion.

Pengarna stiftelsen delar ut går till alla möjliga och omöjliga projekt. "Mycket pengar slösas på nonsensidéer" säger Harold Kroto, en nobelprisbelönad kemist vid Florida State University, Tallahassee. Templeton hade för sig att neurovetenskap, psykologi och fysisk skulle kunna öka förståelsen för andliga frågor, som till exempel förlåtelse, moral och verklighetens natur. Stiftelsen donerade därför 2001 8,2 miljoner dollar för att skapa Institutet för forskning på obegränsad kärlek vid Case Western Reserve University, Cleveland, Ohio.

Jerry Coyne, evolutionsbiolog vid University of Chicago, Illinois säger att "Om någon är villig att sälja ut för en miljon dollar, då ställer Templeton upp." Coyne menar vidare att själva ambitionen att förena religion och vetenskap är fel i grunden. "Religion baseras på dogmer och tro, medan vetenskap bygger på tvivel och ifrågasättande. Inom religion är tro en dygd. Inom vetenskapen är tro ett oskick." Coyne menar att Templetonstiftelsen försöker bryta ner skiljelinjen mellan vetenskap och religion; att stiftelsen försöker försona det oförenliga och ge religion en vetenskaplig legitimitet.

Templetonstiftelsen har dock märkt av vetenskapssamhället misstänksamhet och ogillande och lanserat en ny hemsida där det nästan inte märks alls vad det egentliga syftet är. Religion nämns inte längre så ofta och temat sägs vara "vetenskap och de stora frågorna". Dock anar man det egentliga syftet under rubriker som "Har universum någon mening?" Jerry Coyne menar att stiftelsen är "slugare än kreationisterna" men att det egentliga syftet är klart: att pådyvla vetenskapen religiösa värderingar. Allt med hjäp av sina miljarders pengar.

Tack, men nej tack. Man kan inte köpa sig vetenskaplig trovärdighet - det är något som måste förtjänas.

Bra att Nature "outar" stiftelsen på det här sättet - du kan läsa hela rapporten här. Det är förstås frestande för forskare i anslagsdjungeln att ta emot lättförtjänta pengar från en sådan här stiftelse, men att ta lätt på vetenskapliga principer är ingen vidare merit att ha med sig som forskare i karriären, men inte heller i livet.

En frispråkig Stellan Skarsgård om religion och friskolorTack till Ellen W för tips!

21 feb. 2011

Spåman med förhinder

Man ska inte spela Gud...

... speciellt när det finns en föreskrift som skall förhindra detta.

20 feb. 2011

Söndagspredikan: Att förklara förklaring

Det bästa argumentet mot empiricism som jag stött på.

19 feb. 2011

Accepterar du våld för politiska syften?

Forskning visar att människor som är sämre integrerade ekonomiskt, politiskt och socialt är mer benägna att acceptera våld för politiska syften.

"We show that, in general, economically, politically and socially non-integrated persons are more likely to accept using violence for achieving political goals, consistent with the economic model of crime. We also find evidence for the destructive effects of a ‘clash of cultures’: Immigrants in OECD countries who originate from more culturally distanced countries in Africa and Asia appear more likely to view 
using violence for political goals as justified. Most importantly, we find no evidence that the clashof-cultures effect is driven by Islam religion, which appears irrelevant to terror support."


Ta del av hela rapporten

Lördagsdokumentären: För Guds skull

En av Humanisternas styrelsemedlemmar, Noomi Liljefors, är också dokumentärfilmare. Just nu sänder Kunskapskanalen fyra av hennes dokumentärfilmer. Ni har bland annat tillfälle att avnjuta hennes betraktelse kring tro och väckelse från 1989 "För Guds skull". Noomi återvänder där till sin barndoms frikyrka, Södermalmskyrkan, och med egna ögon försöker hon upptäcka det under hon aldrig fick se som barn. Ni kommer åt alla fyra filmerna på SvT Play. Här nedan, trailern för "För Guds skull".

18 feb. 2011

Kristendom 2.0

Svenska Kyrkan använder mer och mer nya format för att nå ut med sitt budskap. Nu planeras för webbsända gudtjänster, dop och begravningar. Tidigare har kyrkan utvecklat dataspelet Testamentet (om en ängel springer och brukar våld) och bön på nätet (en vacker applikation som måste ses).

I USA använder kyrkorna också ny teknik. Katolska kyrkan har godkänt en IPhone applikation för bikt utan präst. Vatikanen är tveksam: "Although God is everywhere, he's probably not in your phone".


Några som verkligen skulle behöva använda appen ovan är frikyrkoorganisationen It Is Written. De missionerar på Papua New Guinea med en soldriven ljudbibel.


Om någon skrivit manus till vår mänskliga historia, så hade det varit en komiker av stora mått.

Inför helgen: modern sexualkunskap

17 feb. 2011

Marcus Birro vill ha sin tro ifred

För er som missat det är svenska internets religiösa falang alldeles till sig i trasorna över ett alster av Marcus Birro i dagens Expressen: Att älska är svårt. Birro är indignerat arg på oss:
Jesus blir bög i läderbyxor och alla stumma ateister nickar med i samförstånd. När en annan konstnär gör rondellhundar av profeten Mohammed förvånas vi över de troendes indignation och förtvivlan. Konstnären lyfts in i värmen och prisas för sin medelmåttighet.

Som om dessa ständiga attacker på troende skulle vara modigt. Som om uppluckrandet av tro, helighet och tröst, skulle vara en ärbar bedrift. Vilket misstag det är.

Det är bara lathet. Det är futtigt och ovärdigt. Alla kan hata, det är enkelt. Att älska är tusen gånger svårare.
Jag har fått det här slängt på mig idag; att jag hatar. Men jag hatar inte. Jag vill bara säga STOPP och NOG när en livsåskådning som Birros går ut över människor i underläge. Birro får gärna ha sin livsåskådning om han vill. Men jag vill faktiskt också ha rätten att ha min. Och i min livsåskådning ingår rätten - nej skyldigheten! - att säga ifrån när människor blir trampade på.

Varför har Jesus blivit fotad som bög i läderbyxor? Därför att det finns kristna som använder sin tro för att trampa på homosexuella. Varför har Mohammed blivit rondellhund? Därför att det finns muslimer som är beredda att döda medmänniskor på grund av en streckgubbe. De är konstnärliga representationer av övergrepp och sjuk etik - allt i religionens namn.

Det handlar inte om hat. Det handlar inte om mod. Det handlar om allas vår skyldighet att försvara dem som diskrimineras, behandlas illa, misshandlas och dödas. Det handlar om att visa på hyckleriet i de religiösa åskådningarna som inte tar bort homofobiska och kvinnofientliga texter ur sina urkunder och sedan har mage att predika för oss andra om "etik" och "moral". Det handlar om att visa på absurditeten i en lära som anser att en streckgubbe är värd mer än ett människoliv.

Och självklart menar Birro att vi inte har förstått.
Människor som lever sina liv utan något heligt missar flera dimensioner av tillvaron. Det är en helt och hållet magisk värld där döden inte är det slutgiltiga mörkret, där trygghet är på riktigt, där samtalet med Gud är en kärleksrelation genom livet, där trösten finns bara en liten bit bort, precis där ljuset bryts.

Människor utan känsla för helighet kommer en dag upptäcka att livet planas ut, att tillvaron går ner för landning på en enda grå åker av värkande vardag. Det finns mysterium som inte går att lösa, men som lättar på förlåten och skänker dig lugna drömmar alla stormiga nätter.

Det finns en saga som väntar på att bli läst, men slarvar man bort sitt liv på världsliga ting, på fyllor, plast och cynism, så missar man den där sagan. Mysteriet förblir olöst. Sagan blir aldrig läst.

Vackra ord men tomma på innehåll. Om Birro vill tro på sagor får han gärna göra det. Om en Gud som är "kärlek" men som dödar med godtycke. Om en lära som är "godhet" men där godheten går ut över andras möjlighet att leva sina liv till fullo. De som har drabbats vet att det är falska sagor. Vi som är vittnen vet att det är falska sagor.

På utrymmet av en debattartikel lyckas Birro sammanfatta mycket i den religiösa hållningen. Han är indignerad över att få sin livsåskådning kritiserad. Han menar att det är "hat" att protestera konstnärligt mot övergrepp i religionens namn. Han menar att vi inte "förstår" när vi inte vill ta till oss hans sagor.

Religion är inget annat än en burka för sinnet. Man ser mindre av verkligheten, den blir lite unken efter långvarit användande, det blir lite kvavt och instängt på insidan och den är ivägen i de flesta sociala sammanhang. Släng era mentala burkor, alla ni instängda. Att inte tro är frihet - välkommen ut i friska luften du med! Här är kärleken på riktigt.

"Inget mer inshallah. Revolten var också ett avsked till vidskepelsen”

Tarik Saleh skriver läsvärt i DN om revolten i hans andra hemland Egypten.
I tredje Världen härskar vidskeplighet även i politiken. Trösten blir att det är gud som avgör hur det skall gå för landet, inte Världsbanken eller diktatorn. Ingenstans har magiskt tänkande gjorts till en sådan ädel konst som i Egypten. Det spelar ingen roll om du är kristen, muslim, kommunist, ateist eller liberal – alla i Egypten ägnar sig åt någon form av vidskepelse.


För några dagar sedan satt jag på mitt hotellrum i Mexico City och tittade på CNN då det plötsligt meddelades att Hosni Mubarak hade avgått som president. Intervjuerna med unga exalterade egyptier som vunnit sin frihet fick tårarna att rinna. Vänner och släktingar skickade grattis-sms. På CNN spekulerade olika utländska experter om vad som nu skulle hända. Kommer Egypten förvandlas till Iran?

Kommer militären att ta över? Men det som både släktingar och vänner i Egypten hela tiden återkom till var att människor själva börjat städa gatorna. Detta låter kanske inte som någonting stort – men jag förstår precis vad det betyder. För första gången så känner egyptier att dom äger sitt eget land. För första gången är det värt att städa gatorna, för det är våra gator. För första gången hör jag ingenting om vidskeplighet och konspirationer. För vi vet att det inte var magiskt tänkande som störtade en brutal militärregim. Det var fredliga demonstrationer och okuvligt mod. Ett budskap har gått ut till hela världen: Var inte rädd, för det är själva fruktan som förslavar oss.

New Age medic

16 feb. 2011

Ni är alla otillräckliga!

"Mänsklig strävan är otillräcklig för att utplåna dåliga vanor. Mänsklig strävan kan bara begränsa dem!" Detta låter Påven hälsa i ett aktuellt glädjebudskap. "Guds avgörande ingripande är nödvändigt för att rena mänskliga varelser från ert icke-harmoniska beroende av ... saker."

Kom ihåg det era föraktliga ömkansvärda syndare! Inför Gud är alla skyldiga. Bara Jesus blod kan rädda er från evig förgängelse.

Läs mer i evangelierna (evangelium = goda nyheter!)

ABBA tackar gayvärlden

Mr. Deity funderar över mörk materia och mörk energi

Samhällsbygge


Tack till Magnus T för tips!

15 feb. 2011

Försvarsmakten + Svenska Kyrkan = Sant

Foto: Louise Levin/F21/Försvarsmakten
"Själavårdsarbetet" inom den svenska Försvarsmakten, just nu på stridande uppdrag i Afghanistan, står på religiös grund. "Interreligiös" grund för att vara exakt. Själv hade jag kanske föredragit sekulär grund. Exempelvis genom psykologisk expertis med utbildning och erfarenhet på området.

Försvarsmakten: "Själavårdsarbetet inom Försvarsmakten utgår från ett interreligiöst perspektiv, vilket betyder att man verkar över religionsgränserna. Utövaren representerar det sändande samfundet, men förmedlar gärna kontakt för andra bekännare. En tydlighet kring själavården och dess utövare är att militär själavård inte är försvarets kyrka, utan närvaron är ett uttryck för kyrkan i försvaret."

Svenska Kyrkans roll för Försvarsmaktens arbete tycks vara inte helt obetydlig. Läs mer hos Försvarsmakten eller hos Svenska Kyrkan. De verkar nästan vara bästa kompisar. När vi nu sedan ett decennium tillbaka skilt kyrka och stat åt kanske det är dags att sakta men säkert sekularisera även Försvarsmakten?

På bilden ses förresten Staffan Klingert, Garnisonspastor i Norrbotten. Och vad är det som skymtar där bland granriset, är det inte ett kors? Måste vara en symbol för den "interreligiösa" grunden för Svenska Kyrkans själavårdsarbete inom Försvarsmakten. En symbol för mångfalden och bredden på det religiöst grundade själavårdsarbetet förstås. Eller en ren slump att det inte är en muslimsk imam som håller predikan och reciterar Koranen bland tallar och granar? Hade jag inte vetat att det hela bygger på "interreligiös" grund hade jag trott att det var en helt vanlig fältgudstjänst. Kristen förstås, för den kristne guden är ju den gud som är mest populär just i våra trakter även om anhängarna inte har kommit till ro i frågan om det är Katolikerna, Protestanterna eller Jehovas Vittnen som har den rätta tolkningen. Eller någon annan av alla hundratals grupper av uttolkare.

Fast särskilt populär verkar den kristne guden inte vara i de trakter där Försvarsmakten befinner sig just nu. Där är en annan gud populär. Men det är säkert inget problem för Försvarsmakten. Den bedriver ju inget religionskrig utan är där på vårt uppdrag för att införa demokrati och minska kvinnoförtrycket som råder i Afghanistan. Du vet, det där kvinnoförtrycket som inte symboliseras av burkan. Om man ska tro en del debattörers inlägg i den debatten i alla fall.

Fast jag ska inte bråka för mycket på Försvarsmakten kanske, de har ju faktiskt tagit in en kristallhealer också som den förste icke-kristna bataljonspastorn någonsin så kanske man ändå är lite "interreligiös"? Nej, det passade ju inte heller. Då var det förstås en bloggare som blev upprörd för att man tagit in en "charlatan" vid sidan av de hederliga kristna pastorerna. Healing är ju humbug och kvacksalveri menade han. Till skillnad från kristendomen.

Fd försvarsminister och talman Thage G. Peterson* känner sig besviken på Svenska Kyrkan och de kristna samfundens tystnad i frågan kring svenskt deltagande i kriget i Afghanistan. Men man får nog förlåta Svenska Kyrkan för dess tystnad, det är ju inte så lätt att vara kritisk om man är lierad med den man förväntas kritisera?

*"När det gäller Afghanistankriget och Sveriges deltagande i det så är jag förvånad och dyster över att så  få svenskar, dvs både kvinnor och män är aktiva motståndare till kriget. Jag är besviken över kyrkans och de kristna samfundens tystnad." Källa: Seglora Smedja.

14 feb. 2011

Sagan om Valentius och fångvaktarens dotter

Idag gästbloggar Bitte Assarmo med anledning av att det är Alla Hjärtans Dag, eller som den också kallas: Valentindagen.

Alla hjärtans dag den 14 februari - en vacker liten högtidsdag mitt i veckan eller kommersiellt trams för att affärsmännen ska kunna tjäna än mer pengar på onödiga pryttlar? Ja, det är frågan. Och svaret ligger väl någonstans mittemellan. För visst är det så att krassa affärsmän gärna utnyttjar denna dag till att försöka marknadsföra allt från hjärtmönstrade temuggar till spetstrosor, men samtidigt är det också en gammal högtidsdag som är väl värd att firas.

Alla hjärtans dag kallas också Valentindagen och många tror att ursprunget till denna dag står att finna hos en präst vid namn Valentius. Valentius levde och verkade i Rom ett par hundra år efter Kristus, då dåvarande kejsaren hade förbjudit äktenskap mellan unga människor. Anledningen? Han hade tydligen svårt att få ihop unga, starka män till sina arméer, och skyllde detta på att gifta män inte ville lämna sina kvinnor.

Den gode Valentius tyckte att kejsaren hade fel för hur skulle man kunna hindra människor från att bejaka kärleken? Därför vigde han i yttersta hemlighet förälskade unga par, något han senare fick ångra bittert. Valentius fängslades och dömdes till döden, men under sin tid i fängelset blev han förälskad i fångvaktarens dotter. Det sägs att han skrev kärleksbrev till henne; brev som han undertecknade med ”Din Valentin”…

Om sanningshalten i denna historia tvistar de lärde, men Valentinfirandet är faktiskt en riktigt gammal sed. Redan på 1300-talet började man fira denna dag, då i Frankrike och England, och sedan dess har seden spritt sig alltmer. Till Sverige kom den dock mycket sent – inte förrän på 1950-talet började man uppmärksamma denna dag. Då var det varuhuset NK i Stockholm som annonserade om denna speciella dag i kärlekens tecken. Men bland allmänheten slog inte Alla hjärtans dag igenom förrän på 1990-talet.

För många är Valentinfirandet fortfarande en ganska suspekt sed, skapad av affärsmän för att göra sig pengar på vårt sinne för det romantiska och ljuva. Och visst – man kan bli rejält trött på hjärtformade vykort och puttenuttiga dikter. Själv ser jag dem inte ens, utan går glad i hågen förbi alla försök att fånga in mig i konsumismens garn. Men lite fika är aldrig fel, så i morgon letar jag nog fram den hjärtformade gamla sockerkaksformen i alla fall och gör, om inte en rosa Valentintårta, så åtminstone en saftig sockerkaka :-)

Mer om Valentindagen

Vill du fördjupa dig ännu mer i Valentindagens historia så kan du läsa på history.com. Det visar sig att de tidiga kristna förmodligen lagt en kristen helgdag på en gammal romersk helgdag även på denna dag. Romarna firade så här års Lupercalia: vårens officiella ankomst.

KulturhistoriaTack till Fredrik Bendz för tips!

Fördöm könsförtryck vem som än begår det

Sans magasins kritiker vill inte att man skärskådar förtryck av kvinnor i icke-västerländska traditioner. Det förhållningssättet blir nedlåtande och utarmar idédebatten, skriver Sans redaktör Sara Larsson i en replik till Svenska Dagbladets Anders Haag och Seglora smedjas Mattias Irving.
Läs hela artikeln på Newsmill idag.

13 feb. 2011

skepchick.se

Humanistbloggen hälsar en ny lovande blogg välkommen: skepchick.se, den svenska versionen av skepchick.org. En av bloggens skribenter är före detta styrelsemdlem i Humanisterna: Felicia Gilljam. Hon har ett första blogginlägg på engelska hos skepchick.org. Välkomna skepchicks!

Söndagspredikan: Vetenskap under attack

BBC Horizon. Nobelprisvinnaren Sir Paul Nurse undersöker varför det verkar som vetenskapen är under attack, och varför allmänhetens tilltro till vetenskapliga teorier verkar minska (i alla fall i den engelsktalande delen av världen).

12 feb. 2011

Grattis till Egyptens folk!

Egyptens folk har gjort sig av med sin diktator. Seglora Smedja försöker snika åt Gud segern, men det går vi inte på - revolutionen är folkets seger, ingen annans.

För en klokare betraktelse ska ni istället läsa Torbjörn Tännsjös debattartikel i Dagens Nyheter. Han filosoferar kring vad det egentligen är som gör att människor plötsligen vågar riskera liv och lem, vad gör att man tar steget ut på gatan och ställer sig framför våldsverkarna och säger "NOG NU"!? Tännsjö identifierar tre viktiga faktorer:
De förtryckta måste känna sig individuellt inlåsta i förtrycket för att göra något kollektivt åt saken. De måste känna att det inte finns någon möjlighet för dem, att individuellt lösa sin situation. De måste ha förlorat alla illusioner om ”social rörlighet”. I annat fall väljer de att snarare lösa sin situation individuellt, än att handla kollektivt.

De måste vidare uppfatta den rådande politiska situationen som stabil. Det förtryck de känner på sina bara ryggar får inte vara av en karaktär de tror snart kommer att försvinna av sig självt. I så fall är de beredda att vänta på bättre tider. De måste tro att förtrycket består, om de inte gör något åt saken.

Till sist måste de ha ställts inför något slags positivt exempel. De måste ha sett att några få, genuint altruistiska och modiga människor, har vågat gå i spetsen för förändringen – med ett någorlunda lyckat och stimulerande exempel. Är allt detta uppfyllt är de flesta av oss beredda att ta risker för det gemensamma bästa. Vi är beredda att visa prov på solidaritet.
Jag skulle vilja lägga till en sak till Tännsjös lista - det måste finnas en idé att dö för. I det här fallet handlar det om frihet. Hoppas Egyptens folk får det i slutet av den här samhällsomvälvningen.

Läs också Lena Anderssons betraktelse "Feminism som rasism" om postkolonialismens nykoloniala drag. "Hur kunde det bli så galet att feministisk kritik ses som rasistisk så fort den inte handlar om Sverige, Europa eller USA?" Det undrar jag också.

Glad Darwindag!

Idag är det Darwins födelsedag, Darwindagen, något som allt fler människor högtidlighåller som en bemärkelsedag för vetenskapen. Vad passar då bättre än en gullig evolutionspsalm?

11 feb. 2011

Astrologi är vetenskap - nu är det klart

Ifall ni undrar: astrologi är en vetenskap. Detta enligt ett domstolsbeslut i Bombays högsta domstol.

"So far as prayer related to astrology is concerned, the Supreme Court has already considered the issue and ruled that astrology is science. The court had in 2004 also directed the universities to consider if astrology science can be added to the syllabus. The decision of the apex court is binding on this court."

Domstolen menar att astrologi är en vetenskap utprovad under mer än 4000 år. Samma sak gäller Kiromanti (att spå i handen) och Vastu Shastra (en sorts indisk Feng Shui). De rekommenderar universiteten att undersöka om astrologisk vetenskap möjligen kan inkluderas i kursutbudet.

Läs rapporteringen i Times of India (som skriver Bombay trots att staden är omdöpt till Mumbai, så jag gör detsamma.)

10 feb. 2011

Vems skägg är värt 150.000 kr

Detta skall nu avgöras i Arbetsdomstolen. Transportföretaget UPS har en uniformspolicy vilken innebär att chaufförer inte får bära skägg. En anställd från ett bemanningsföretag har blivit av med jobbet då mannen av religiösa skäl inte ville raka sig. Följaktligen har Diskrimineringsombudsmannen stämt företaget för indirekt diskriminering som har samband med religion.
– UPS skäggförbud är en skenbart neutral regel som gäller lika för alla. Men den slår hårdare mot personer som av religiösa skäl inte kan välja att raka sig. Det är inte acceptabelt i ett demokratiskt samhälle, säger t.f. diskrimineringsombudsman Håkan Sandesjö
 Pressmeddelande från DO

Diskrimineringslagen är en skenbart neutral lag som gäller för alla. Men den skyddar inte de personer som saknar religiösa skäl enligt samhällets normativa definition. Darwinistiska, socialistiska och kristna skägg har inte samma skydd som muslimska skägg. Förmodligen för att vissa muslimer värdesätter texter där det står om skägg och har en lång tradition av att bära skägg. Det saknar de andra.

Ur lagens synvinkel räcker det att man uppger att man har skägg av religiösa skäl. Det skall alla som gillar skägg ta fasta på. Man behöver inte visa sin religion på annat sätt: Som hur man hälsar på kvinnor, om och hur man ber eller vilken mat man äter. Om någon skulle få för sig att ifrågasätta en persons religiösa övertygelse, för att inte personen brukar alla religionens attribut som normen föreskriver, så kan även detta ifrågasättande tolkas som diskriminering. Eller skall staten värdera nivån av religiös övertygelse?

Det är idiotiskt av ett företag att ha en klädkod som förbjuder ett välvårdat skägg. De som gillar ett fritt samhälle borde sluta köpa tjänster av detta företag. Facket på företaget borde protestera kraftfullt och alla chaufförer på UPS borde sluta raka sig tills policyn ändras.

Det är idiotiskt att Sverige har en lag som värderar inte hur skägget ser ut, utan varför man bär det. Om DO vinner detta mål måste diskrimineringslagen ändras.

Hur länge varar ett "nu"?


Ungefär tre sekunder. Så länge varar i genomsnitt till exempel hejdåvinkningar, musikfraser, enstaka avsnitt av småbarnsjoller, gester och långsamma andetag. Och det är inte bara hos oss människor, utan även hos giraffer, okapis, rådjur, tvättbjörnar, pandor och kängurur man har hittat det här mönstret. Även om längden på alla aktiviteter varierar markant så är genomsnittet på alltifrån tuggande till bajsande hos de här djuren tre sekunder.

Det här är ingen ny kunskap, men den uppmärksammas nu för att en psykolog vid namn Emese Nagy vid University of Dundee suttit och tagit tid på 188 kramar som utdelades vid olympiaden i Peking. Kramarna utdelades i 21 sporter, till exempel badmington, brottning och simning, och utdelades mellan medtävlande, mottävlande, lagmedlemmar och tränare ifrån 32 olika länder. Kramarna var i snitt tre sekunder långa.

Undersökningen är en del av att testa idén om att intervall på ungefär tre sekunder är den basala tidsenhet som definierar vår upplevelse av "nu". Geoffrey Gerstner, en av de forskare som undersökt tidsintervall hos djur, menar att tresekundersintervallet på ett fundamentalt sätt format vår evolution. Om vi hade haft tio millisekunder som intervall istället hade vi kunnar reagera mycket snabbare på hot. "Vinande kulor vore då lika skrämmande som när någon slänger en boll på oss, men om vi levde i enminutperioder skulle väldigt många saker hända i världen som vi inte skulle kunna reagera på."

Något att tänka på nästa gång man vädjar till barnen att "Kom nu!" Får ge dem en kram istället. Det tar ungefär lika lång tid.

(Nu är det dags att jobba.)

Gustafs videoblogg

Tipsar om Gustafs videoblogg där Carl Gustaf Olofsson berättar och skriver om gränslandet mellan kristen tro och Humanisterna. Extra kul är det att lyssna på hans resonemang om hur han under förra hösten tog steget och kom ut som medlem i Humanisterna. I veckan har han skrivit en artikel i aktuellt ämne på Newsmill.

Humanisterna "ska vara en stor kyrka där alla trosriktningar kan komma samman omkring en gemensam grunduppfattning" - travesti på Göran Persson om Socialdemokraterna.

Homeopat? Vill du tjäna en miljon dollar? Här kommer en utmaning

9 feb. 2011

Vi måste stå upp för freden och bilda opinion mot kriget

Det sade fd försvarsminister och talman Thage G. Peterson när han gästade Seglora Smedja härom veckan.

"Jag har deltagit i  många försvarsministermöten och träffat generaler och överbefälhavare och lyssnat till deras teorier och modeller om hur man bäst löser konflikter. Kulsprutan och kanonen fanns alltid med. Militära strateger hävdar nästan alltid att bestående fred skapas genom militär makt. Men häri ligger en katastrofal felsyn. Militära maktmedel kan riva ner och tillfälligt lugna ner men aldrig  bygga upp."

Läs hela texten här.

RFSL Ungdom anmäler friskolan Al Salam i Örebro

Pressmeddelande från RFSL Ungdom 2011-02-09

I Uppdrag Granskning som sändes i Sveriges Television, 2 februari, deklarerar skolchefen på grundskolan Al Salam i Örebro att det inte finns några homosexuella muslimer. RFSL Ungdom anser att uttalandet strider mot skolans skyldigheter enligt diskrimineringslagen och anmäler därför skolan till Skolinspektionen.

- Detta är ett oacceptabelt uttalande från en skolchef och strider mot det lagen kräver av skolors värdegrundsarbete. RFSL Ungdom kräver att Skolinspektionen genomför en granskning av skolans arbete mot homofobi omedelbart, säger Felix König, förbundsordförande RFSL Ungdom.

I programmet säger skolchefen att en riktig muslim inte kan vara homosexuell. Uttalandet tydliggör för eleverna att om någon är homosexuell hör man inte hemma på skolan – ett sätt att legitimera homofobi i skolmiljön och osynliggöra muslimska hbt-ungdomar. Detta trots att skolan faktiskt har en likabehandlingsplan.

Utbildningsminister Jan Björklund (FP) har nyligen inlett arbetet för att se över kontrollsystemen över vilka som tillåts driva skolor, efter det uppmärksammade fallet i Stockholm där grovt kriminella och personer dömda för sexualbrott drivit gymnasieskolor. RFSL Ungdom uppmanar Björklund att inkludera frågeställningar kring homofobi och likabehandling i det arbetet.

- Skolchefens agerande visar att en skola, trots att man har en likabehandlingsplan, inte därmed är trygg för alla elever. Det är orimligt att man ska få driva en skola om man uppenbarligen inte delar den värdegrund som ska prägla alla skolors verksamhet, avslutar Felix König.

För mer information:
Kontakta RFSL Ungdoms förbundsordförande Felix König, på felix@rfslungdom.se eller 0707-664 664

Humor i ateismens tjänst?

Alltså, det går väldigt lätt att rada upp komiker som driver med religion och religiös tro, här nedanför en klassiker av Hasse & Tage, men var är komikerna som driver med ateism? Ge förslag i kommentarerna. Jag lovar att lägga ut det bästa förslaget i ett blogginlägg.Tack till Kristian Grönkvist för påminnelsen om denna pärla.

Smickerdiplomati

8 feb. 2011

Man måste få debattera islam och genusfrågor utan att bli påhoppad

Om framtida idéhistoriker vänder blicken mot den svenska religionsdebattens livsfaser och mekanismer runt decennieskiftet 2010, kommer de att finna mycket av intresse i reaktionerna på det nyligen lanserade Sans magasin och dess temanummer om religion och könsförtryck. I samband med att tidskriften såg dagens ljus har vi fått ta del av inlägg som mest liknar en exempelsamling över tidstypiska tankefel, jämförelser med SD, försåtliga betydelseglidningar och förtiganden av fakta. Det skriver Sans redaktör Sara Larsson.

Läs hela artikeln på Newsmill idag.

Jesus visade sig - som kanin

Outgrundliga äro Herrens vägar. Särskilt i Borås.

Ska vi tolerera intolerans?

David Cameron har hållt ett uppmärksammat tal (här kan du läsa hela). Ett omdebatterat avsnitt:
Frankly, we need a lot less of the passive tolerance of recent years and much more active, muscular liberalism.

A passively tolerant society says to its citizens: as long as you obey the law, we will leave you alone.

It stands neutral between different values. A genuinely liberal country does much more.

It believes in certain values and actively promotes them.

Freedom of speech. Freedom of worship. Democracy. The rule of law. Equal rights regardless of race, sex or sexuality.

It says to its citizens: this is what defines us as a society.

To belong here is to believe in these things.

Each of us in our own countries must be unambiguous and hard-nosed about this defence of our liberty.
Diskussionen är i full gång i Storbritannien. Här, en debatt från BBC One's The Big Question.

7 feb. 2011

Ett olyckligt begrepp - islamofobins förrädiska fallgropar

Av Staffan Gunnarson
Att lida av en fobi betyder att man har en sjuklig rädsla för något. Islam betyder underkastelse. Rent bokstavligt kan man förstås fråga sig om man verkligen kan ha en omotiverad skräck för en underkastelseslära eller om skepsis mot irrationell auktoritetstro inte alltid egentligen är något sunt? Just detta kan vi nu lämna därhän i denna reflexion om islamofobi, ett begrepp som det onekligen ligger ett stort mått av allvar bakom när det brukas i samhällsdebatten.

Att människor med bakgrund i muslimsk kultur eller religion utsätts för en generell misstro och rasistiska fördomar är naturligtvis ovärdigt. Obefogad rädsla som leder till direkt diskriminering av individer eller grupper är helt enkelt oacceptabelt i demokratiska länder och alla andra sammanhang där folk försvarar mänskliga rättigheter. Frågan är om det är detta saken faktiskt gäller vid de flesta tillfällen där det varnas för islamofobi?

Handlar det i debatten oftast om fördomar mot muslimer eller rör det sig i själva verket mer om välmotiverade farhågor mot en ideologi, en religion, om kulturella sedvänjor och dess konsekvenser – inte minst för just muslimer, på ett indivuellt plan? Kan begreppet islamofobi främst hjälpa oss att förstå och motverka ett destruktivt samtidsfenomen (intoleransen) eller bidrar det snarare till att skymma sikten för en rad reella problem (hoten mot ett fritt samhälle och inte minst en annan och mycket värre form av intolerans och diskriminering)?

6 feb. 2011

Staten värderar religiös övertygelse

En notis från Dagens Juridik:
En nu 24-årig man från Afghanistan ansökte på nytt om asyl sedan Migrationsverkets avvisningsbeslut från 2005 preskriberats. Han anförde att han, på grund av att han i Sverige konverterat till kristendomen, riskerade förföljelse vid ett återvändande.
Migrationsverket menade att mannen inte konverterat på grund av genuin övertygelse varför han utvisades på nytt med hänsyn till att han inte ansågs ha medverkat till verkställigheten.
Migrationsdomstolen konstaterar att konvertering i Afghanistan är belagt med dödsstraff samt finner att mannen konverterat på grund av sin religiösa övertygelse. Migrationsdomstolen beviljar honom därför uppehållstillstånd samt status som flykting.
Migrationsverket har uppenbarligen haft åsikten mannen endast konverterat för att slippa utvisning. Handläggarna har bedömt att mannen egentligen inte blivit frälst, utan hittat på eller blivit lurad att tro att han blivit kristen. I konsekvensens namn borde väl mannen då lika lätt kunna konvertera tillbaka till islam, så kan han bli utvisad utan problem. Det är bra att migrationsdomstolen ändrat beslutet. Staten skall inte försöka värdera en människas religiösa och ideologiska övertygelse.

Denna historia har andra vidare konsekvenser på migrationspolitiken. Om vi skall respektera religionsfriheten så har alla Afghaner skyddsskäl och rätt att stanna i Sverige. Gud kan faktiskt frälsa vem som helst, när som helst, men att ta emot denna frälsning är belagt med dödsstraff i Afghanistan. Detta resonemang kan också utsträckas till alla friheter vi försvarar i Sverige. Alla människor som lever i länder som inte respekterar mänskliga rättigheter enligt Europakonventionen har skyddsskäl att stanna i Sverige.

Söndagspredikan: Ben Goldacre pratar om dålig vetenskap

Håll i hatten, för här går det undan.

5 feb. 2011

4 feb. 2011

Halv hjärna?

TT-Reuter:
Om en kvinna är barhuvad, har kort kjol och utsläppt hår kommer män att tro att hon ”bara har en halv hjärna”, hävdar den högste muslimske ledaren i den ryska delrepubliken Tjetjenien, mufti Sultan Mirzajev, i en Reuters-intervju.
– Vi tvingar inte någon, men vi uppmanar kvinnor att bära traditionella muslimska kläder, sade Mirzajev, som är nära knuten till det krigshärjade områdets Kreml-vänlige och ökände ledare, Ramzan Kadyrov.

Vore det inte bättre om han uppmanade männen att använda sin hjärna?

"En riktig muslim kan inte vara homosexuell"

Hussein Aldaoudi som tycker detta är skolchef för en friskola i Örebro. Skolan, Al-Salam, är delvis finansierad från Saudiarabien och har tre styrelsemedlemmar bosatta där. En skola måste vara fri från religiös och annan ideologisk påverkan, med ett undantag: Alla människors lika värde.Klippet kommer från veckans Uppdrag Granskning, vilket innehåller ett reportage som huvudsakligen handlar om finansiering av moskéer. Detta är också en problematisk fråga, huvudsakligen för dem som besöker dem. Svenska staten har genom historien finansierat bygget av 1000-tals kyrkor. Numera betalar staten årligen ca. 500 miljoner kr i kyrkoantikvariskt stöd. Det finns ett historiskt behov av stöd till andra livsåskådningsorganisationer också, allt för att främja ett pluralistiskt samhälle.

Info från rfsu: Visste du det här om islam och hbt?

Bill O'Reilly förklarar hur man kan veta hur Gud finnsJaha, då var det väl klarlagt då. Dags att lägga ner Humanisterna och starta en religiös kult istället.

Burkaförbud

3 feb. 2011

Vad har du för sexuella preferenser?

Nu blir det lite forskning. På Centrum för evolutionär kulturforskning på Stockholms universitet intresserar vi oss för kultur som en evolutionär process. I förståelsen av detta ingår att förstå sig på hur genetisk och kulturell evolution ibland är knutna till varandra, och ibland inte. Ett av projekten som bedrivs på centret (dock inte av mig) är att undersöka hur sexuella preferenser formas. Du kan vara delaktig genom att fylla i en enkät. Här är mer information:
Trots det stora allmänintresset är den vetenskapligt grundade förståelsen för människans sexualitet i stora delar knapphändig. I ”Internet Sex Survey Initiative” använder forskare internet för att öka kunskapen om människans sexualitet. Målet är att bättre förstå hur genetiska och kulturella faktorer samverkar för att forma människans sexuella preferenser. Nu söker vi deltagare till en webbenkät där du kan hjälpa till med att hitta svaret på dessa frågor.
Länken till enkäten är: http://www.intercult.su.se/sexuella-preferenser

"Internet Sex Survey Initiative" är ett samarbete mellan Stockholms universitet, University of L'Aquila, University of Bologna och Karolinska Institutet. Du kan läsa mer om projektet här.

2 feb. 2011

Presskommentar från Humanisterna: Nu behövs humanism i Egypten!

En av Humanisternas mest självklara huvuduppgifter är att försvara demokrati, sekularism och mänskliga rättigheter i hela världen. Att motverka auktoritära system och dogmatiska läror är en avgörande del i denna kamp.

Den internationella humaniströrelsen har i decennier försökt att göra insteg i arabvärlden, där det ännu ofta är förenat med livsfara att offentligt deklarera att man är t ex ateist eller homosexuell. Humanister har önskat att knyta band med grupper och individer som bejakar ett öppnare samhälle, med ökat folkligt inflytande, religions- och livsåskådningsfrihet, samt inte minst press- och yttrandefrihet. Egypten är ett av de länder i regionen, där åtminstone några sådana kontakter exempelvis i samband med konferenser har varit möjliga.

Efter en period under kalla kriget där sekularism stod i fokus i många arabiska länder, har de senaste 20-30 åren inneburit att en allt mer islamistisk agenda varit på frammarsch. Vi humanister vill att Egypten och så många som möjligt av dess arabiska grannar utnyttjar det historiska läge som nu uppstått och väljer frihetens väg; att slutligen bli moderna rättsstater och inte falla för reaktionära och islamistiska krafter.

- Så sent som i morse kunde vi i radions ”P1 Morgon” höra hur en svensk-egyptisk sympatisör till det Muslimska brödraskapet ser en framtid där Egypten styrs enligt Sharialagar. Det vore tragiskt om samman­blandningen av religion och politik nu skulle fira nya triumfer efter att den gamla regimen förhoppningsvis faller, säger Anna Bergström, styrelseledamot i förbundet Humanisterna.

Diktaturerna måste avvecklas och det så snart som möjligt. Sekulära demokratier, där såväl yttrande- som religionsfriheten är garanterad, är en hållbar lösning för framtiden. Ett sekulärt och öppet samhälle är en förutsättning för mångfald och att var och en ska kunna omfatta vilken tro eller vilka åsikter man vill.

För att kunna respekteras som fullvärdig demokrati krävs att landet upprätthåller ett system med fria, periodiskt återkommande val, tillåter oppositionspartier och fri opinionsbildning samt att allmän och lika rösträtt råder – för både män och kvinnor.

Diskrimineringsombudsmannen Katri Linna får sparken

Diskrimineringsombudsmannen Katri Linna får sparken för att handläggningstiden varit för lång. Vi får hoppas näste ombudsman lyckas bättre, för frågan om integration är viktig.

Vad det hela handlar om? Ingen ska särbehandlas på grund av  kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Läs ett inlägg i frågan från bildkonstnären, filmaren och debattören Fateme Gosheh i frågan: "Gör oss inte till andra klassens medborgare". Det finns mycket att ta tag i.
Min fråga är om vi ska ha en moské som är baserad på en omodern, fundamentalistisk herrklubb som begränsar vår yttrandefrihet och som inte förstår sitt eget bästa, nämligen att islam måste reformeras till en religion som är anpassad till ett demokratiskt samhälle och inte en medlöpare till dogmatism och fundamentalism?

De islamska organisationerna har själva hjälpt till att skapa segregationen av muslimer genom att skapa en falsk och homogen bild av oss i världens modernaste land.

Vi invandrare, framförallt muslimer, blir behandlade som andra klassens medborgare. Vi är inte lika inför lagen. Vi är en grupp människor som har lämnats åt sitt eget öde. Vi är passagerare på hållplatsen Sverige i väntan på nästa tåg. Vi är uppumpade av bidrag och säkerligen en börda för er. Och nuvarande och tidigare svenska regeringar låtsats att allt är okej.

Ni har alltid hänvisat till oss och ursäktat er genom att referera till vår kulturella och religiösa bakgrund. Vi har varit ett problem och ingen har haft ork eller engagemang nog för att se oss som en del av sitt hem, sitt folk. Ni har bidragit till denna segregation, och nu kräver ni integration av oss. Det är hyckleri och dubbelmoral.
Tack till John Lönnmyr för artikeltips!

Gratulationer till Egyptens folk

Varma gratulationer till Egyptens folk som verkar vara på god väg att göra sig av med sin diktator. Hoppas nu bara inte islamisterna stjäl revolutionen på det sätt som skedde i Iran 1979. Läs Magda Ayoubs inlägg på Newsmill i frågan. (Aoub var riksdagsledamot 1998 - 2002 (kd) och ledamot i partistyrelsen. Hon är kristen egyptier och flyttade till Sverige 1973.)

(Broderskapsrörelsens ordförande, Peter Weiderud, menar att "islamismen har i grunden mycket gemensamt med den europeiska kristdemokratiska traditionen". Jag tror Ayoub inte håller med. Men vad vet hon, kristdemokrat och exilegyptier som hon är?)

Kristendom


Från Pharyngula.

1 feb. 2011

Homeopater utan (moraliska) gränser

Nu är föreningen Homeopaths Without Borders (homeopater utan gränser) i farten igen. De var ett av de smaklösaste inslagen i hjälpinsatsen till Haiti (och då skickade ändå scientologerna healers, och någon kristen grupp skänkte ett antal "the Proclaimer" - soldrivna ljudbiblar).

Den här gången åker Homeopater utan gränser till Tanzania för att "hjälpa" offren för HIV/AIDS-epidemin. Och de har vävt små böneflaggor att ta med sig också.

Finns det verkligen ingen lag att använda för att stoppa den här typen av verksamhet.? Ok att lura lättlurade västerlänningar på sitt överflöd - men AIDS-offer i Afrika? Det här är inte simplelt bondfångeri utan dödligt kvacksalveri.
 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se