24 mars 2011

Ett skägg värt 75.000 kr

I februari skrev jag om ett ärende i vilket Diskrimineringsombudsmannen stämt transportföretaget UPS: Vems skägg är värt 150.000 kr. Ärendet i korthet: UPS har en uniformspolicy vilken innebär att chaufförer inte får bära skägg. En anställd från ett bemanningsföretag har blivit av med jobbet då mannen av religiösa skäl inte ville raka sig.

Detta ärende är nu avgjort genom en förlikning, UPS betalar mannen 75.000 kr. UPS har också sagt att de ska se över sin uniformspolicy. T.f. diskrimineringsombudsman Håkan Sandejsö välkomnar beskedet: "Människor ska inte ha sämre möjligheter att få jobb på grund av sin religiösa övertygelse. Det är inte acceptabelt i ett demokratiskt samhälle." [DO]

Indirekt, utan att det avgjorts i domstol, innebär detta att DO har rätt i sin tolkning av diskrimineringslagen. Religiösa skägg är mer värda än andra enligt svenska staten. Darwin eller Ted Harris skulle inte få stöd av DO att skydda sina skägg, eftersom de inte hävdar att deras skägg är religiösa. Detta är fel. Alla skägg borde vara lika inför lagen.

Problemet ligger i att diskrimineringslagen skyddar en grupps värderingar eller attribut och inte individers. Därför är det endast grupper med tillräckligt starkt inflytande och makt som får skydd av staten. Konsekvensen av detta är att staten måste fatta besluta om en individ ingår i en grupp eller inte.

Det är individers grundläggande och självvalda egenskaper som skall skyddas av staten. En klädkod måste kunna bestridas om den, i onödig utsträckning, utestänger individer med vissa egenskaper.


Tillägg: UPS har råkat ut för ett liknande situation i USA med en anställd tillhörande Rastafari, då var skägget värt $10.000 [länk1, länk2]

Inga kommentarer:

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se