15 mars 2011

Mer om religiösa friskolor

Ytterligare två Newsmillartiklar om religiösa friskolor har författats:

Per Dannefjord - Religiösa friskolor kan inte hänvisa till Bibeln som kunskapskälla
Vetenskapen och religionen är inte två läror som kan ställas mot varandra i en rationell debatt. Vetenskapen bygger på undersökning, det gör inte religionen.
Om inte Per Ewert förstår detta har han missförstått hela idén om kunskap på ett så fundamentalt sätt att han måste betraktas som olämplig som lärare i en svensk skola. Hur gärna han än påpekar vikten av samtal visar han uppenbara prov på sin oförmåga att genomföra dessa på ett intellektuellt hederligt sätt. Det påverkas inte ett dugg av fokuseringen på ovidkommande detaljer, snarare tvärtom. Det är i frågor om kunskap och sanning mindre viktigt att vara trevlig än att vara intellektuellt hederlig. Om Per Ewerts sätt att resonera är representativt för de religiösa friskolorna borde det vara argument nog för dessa skolors omedelbara nedläggning.
 Olle Ekstedt - Vi har rätt att veta vad barnen får lära sig
De troende har alltså mycket att berätta om vad de tror. Vad jag inte kan förstå är hur man kan undervisa i skolor om något som man inte kan berätta om. Jag undrar vad som sägs i skolorna för barnen skall ges nyttiga kunskaper och bli goda medborgare i samhället. Och dessutom är det skattepengar som används även i friskolorna.

Inga kommentarer:

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se